Betrion mast

Betrion mast

Betrion mast je lokalni lijek koji se koristi za liječenje kožnih bolesti. Može sadržavati kombinaciju sastojaka kao što su protuupalna sredstva, analgetici i sredstva za zaštitu kože, ovisno o specifičnoj formulaciji.

Betrion mast se obično koristi za liječenje stanja kao što su osip, iritacija kože, opekline i ubodi insekata. Također se može koristiti za ublažavanje boli i svrbeža povezanih s ovim stanjima. Kao i kod svakog drugog lijeka, važno je pridržavati se uputa o doziranju koje ste dobili od svog liječnika ili ljekarnika te kontaktirati zdravstvenog radnika ako osjetite bilo kakve neobične simptome ili nuspojave.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Betrionmast 2%, 1x15 g4.04

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

UPUTA O LIJEKU: Informacije za bolesnika
Betrion 20 mg/g mast
mupirocin
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolest jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Betrion mast i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Betrion mast?
 3. Kako primjenjivati Betrion mast?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Betrion mast?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Betrion mast i za što se koristi?


Betrion mast sadrži mupirocin. Mupirocin pripada skupini lijekova koji se nazivaju antibiotici za lokalnu primjenu. Betrion mast se primjenjuje za liječenje bakterijskih kožnih infekcija u djece i odraslih kao što su:

 • infekcije kože u kojima dolazi do pojave mjehurića, ljuskica, krasta ili čireva na koži (impetigo)
 • infekcije korijena dlaka u kojima dolazi do pojave gnojnih prištića (folikulitis),
 • gnojni čirevi koji se opetovano javljaju (furunkuloza),
 • inficirane dermatoze (npr. inficirani ekcem),
 • inficirana oštećenja kože (npr. ozljede kože, ugrizi insekata, manje rane i opekline).

Betrion se može koristiti s ciljem sprječavanja bakterijskih infekcija različitih ozljeda kože te manjih posjekotina i rana.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Betrion mast?

Nemojte primjenjivati Betrion mast:

 • ako ste alergični na mupirocin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza


Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Betrion mast. Pazite da Vam mast ne dospije u oči. Ukoliko Vam mast slučajno doĎe u dodir s očima, temeljito
ih isperite vodom. Tijekom primjene masti mogu se pojaviti alergijske reakcije ili teški nadražaji kože na mjestu primjene masti (vidjeti dio 4.). U tom slučaju se liječenje mora prekinuti, mast isprati s kože te posavjetovati se s liječnikom o primjeni druge prikladne terapije. Produljena primjena Betrion masti, kao i ostalih antimikrobnih lijekova, se ne preporučuje jer može uzrokovati bujanje otpornih uzročnika uključujući i gljivice.

Betrion mast sadrži pomoćnu tvar polietilenglikol, koja može prodrijeti kroz otvorene rane i oštećenu kožu i izlučiti se putem bubrega. Stoga se obavezno posavjetujte s liječnikom:

 • ako imate problema s bubrezima,
 • ako se treba liječiti velika površina kože s otvorenim ranama ili oštećenom kožom.

Drugi lijekovi i Betrion mast


Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje


Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječnika ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nema dovoljno podataka o primjeni Betrion masti tijekom trudnoće. Stoga se lijek smije koristiti tijekom trudnoće isključivo ako je izričito neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima


Nije poznato da će Betrion mast utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Kako primjenjivati Betrion mast?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Betrion mast se nanosi na oboljelo područje kože 2 do 3 puta dnevno, tijekom najviše 10 dana na sljedeći način:

 1. Operite i osušite ruke prije primjene.
 2. Mast nanesite na oboljelo područje kože.
 3. Površinu na koju je nanesena mast možete prekriti flasterom(ima) ili prikladnim zavojem(ima), osim ako Vam liječnik nije rekao da područje ostavite nepokriveno.
 4. Nakon primjene operite ruke.
 5. Ostatak proizvoda nakon završetka liječenja, potrebno je baciti. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Betrion mast nemojte primjenjivati s drugim mastima ili kremama na oboljelom području kože. Miješanje Betrion masti s drugim kremama ili mastima može umanjiti djelotvornost lijeka.

Ako primijenite više Betrion masti nego što ste trebali


Ako primijenite više Betrion masti nego što ste trebali ili kod slučajnog gutanja Betrion masti, obavezno se obratite liječniku ili ljekarniku

Ako ste zaboravili primijeniti Betrion mast


Ako ste zaboravili primijeniti Betrion mast, učinite to čim bude moguće, osim ako je vrijeme za sljedeću redovnu primjenu blizu. U tom slučaju preskočite propuštenu dozu i nastavite prema uobičajenom rasporedu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete primjenjivati Betrion mast


Ukoliko prekinete primjenu Betrion masti prije nego što je propisano, moguće je da će se infekcija vratiti jer nisu uništeni svi uzročnici. Stoga je važno da lijek primjenjujete redovito i onoliko dugo koliko Vam je liječnik propisao. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga. Ukoliko primijetite pojavu teške kožne reakcije ili alergije, natečeno lice i/ili poteškoće s disanjem,
odmah prekinite s primjenom ovog lijeka, isperite mast s kože te se što prije javite liječniku. Ovo može biti znak ozbiljne alergijske reakcije koja zahtijeva hitno liječenje, a javlja se vrlo rijetko (kod
manje od 1 na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek).

Tijekom primjene lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Česte (kod 1 na 10 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • osjećaj pečenja kože na mjestu primjene masti.
  Manje česte (kod 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek)
 • svrbež, crvenilo, bockanje i suhoća kože na mjestu primjene masti.
 • alergijski osip, svrbež, crvenilo ili osjetljivost kože takoĎer se može pojaviti na drugim dijelovima tijela.

Prijavljivanje nuspojava


Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Betrion mast?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Betrion mast sadrži?

 • Djelatna tvar je mupirocin. 1 g masti sadrži 20 mg mupirocina.
 • Pomoćne tvari su polietilenglikol 400 i polietilenglikol 3350.

Kako Betrion mast izgleda i sadržaj pakiranja?

 • Gotovo bijela, homogena mast.
 • 15 g masti u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:


PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Similar Posts