Claritine - Klaritin

Claritine

Claritine je trgovački naziv za lijek čija je aktivna tvar loratadin. Loratadin je antihistaminik koji se koristi za liječenje simptoma povezanih s alergijskim reakcijama.

Antihistaminici su skupina lijekova koji se koriste za liječenje simptoma alergijskih reakcija. Alergije se javljaju kada naše tijelo reagira na alergene, poput peludi, prašine, određene hrane ili lijekova. Naš imunološki sustav proizvodi tvari nazvane histamin, koje uzrokuju simptome alergijskih reakcija poput svrbeža, kihanja, curenja nosa, osipa i oteklina.

Antihistaminici pomažu blokirati djelovanje histamina u tijelu, čime se ublažavaju simptomi alergije. Ti lijekovi mogu biti dostupni u obliku tableta, kapi za oči, sprejeva za nos ili kreme za kožu.

Postoje dvije vrste antihistaminika: prve i druge generacije. Prva generacija antihistaminika često uzrokuju pospanost kao nuspojavu, dok druge generacije antihistaminika imaju manju vjerojatnost izazivanja pospanosti.

Važno je napomenuti da antihistaminici samo ublažavaju simptome alergija, a ne liječe uzrok alergijske reakcije. Stoga, ako imate simptome alergije, trebate se posavjetovati s liječnikom kako biste utvrdili uzrok alergije i primijenili adekvatan tretman.

Claritine se obično koristi za liječenje simptoma povezanih s alergijama, kao što su kihanje, curenje nosa, svrbež očiju i kože te nazalna zagušenja. Ovaj lijek pomaže blokirati djelovanje histamina, tvari koju tijelo proizvodi kao odgovor na alergene.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Claritine 10 mg tablete

loratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Claritine i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine?
 3. Kako uzimati Claritine?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Claritine?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Claritine i za što se koristi?

Puni naziv ovog lijeka je Claritine tablete.
Što je Claritine
Claritine tablete sadrže djelatnu tvar loratadin, koja pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom “antihistaminici”.

Kako Claritine djeluje
Claritine pomaže u olakšavanju alergijskih simptoma sprječavajući učinke tvari pod nazivom “histamin”, koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Claritine
Claritine tablete ublažavaju simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr, kod peludne groznice), poput kihanja, curenja ili svrbeža nosa, peckanja ili svrbeža očiju.
Claritine tablete se također mogu primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te brojnost i veličina osipa).
Učinak Claritine tableta traje cijeli dan i to bi Vam trebalo pomoći da nastavite s normalnim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.
Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Claritine?

Nemojte uzimati Claritine

 • ako ste alergični na loratadin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
  Upozorenja i mjere opreza
  Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Claritine:
 • ako imate bolest jetre
 • ako ste naručeni na neki kožni test za alergije. Nemojte uzimati Claritine dva dana prije testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa.
  Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Claritine.

Djeca
Nemojte davati Claritine tablete djeci mlađoj od 6 godina ili djeci tjelesne težine 30 kg ili manje.
Postoje druge formulacije koje su pogodnije za djecu mlađu od 6 godina ili tjelesne težine 30 kg ili manje.

Djeca mlađa od 2 godine:
Sigurnost i djelotvornost lijeka Claritine nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Drugi lijekovi i Claritine
Nuspojave lijeka Claritine mogu se pogoršati kada se Claritine uzima zajedno s lijekovima koji mijenjaju djelovanje nekih enzima odgovornih za metabolizam lijekova u jetri.
Međutim, u kliničkim ispitivanjima nije opaženo pogoršavanje nuspojava prilikom primjene loratadina kada se uzima s lijekovima koji utječu na djelovanje tih enzima.
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Claritine s alkoholom
Claritine nije pokazao pojačavanje učinka alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću,
obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Preporuča se, kao mjeru predostrožnosti, izbjegavati primjenu lijeka Claritine tijekom trudnoće.
Ako dojite, nemojte uzimati Claritine. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima
U kliničkim ispitivanjima u kojima se procjenjivala sposobnost upravljanja vozilima nije primjećen negativan utjecaj u bolesnika koji su primali loratadin.
Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će Claritine izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti.
Međutim, vrlo rijetko neki ljudi osjete omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Claritine sadrži laktozu
Claritine tablete sadrže laktozu. Stoga, ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Kako uzimati Claritine?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu, ako je ne možete progutati cijelu.

Koliko lijeka uzeti:
Odrasli i djeca u dobi od 6 godina i starija, tjelesne težine veće od 30 kg:
Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

Tjelesna težina 30 kg ili manja:
Nemojte davati lijek Claritine tablete.
Postoje druge formulacije koje su pogodnije za djecu mlađu od 6 godina ili tjelesne težine 30 kg ili manje.

Djeca mlađa od 2 godine:
Claritine se ne preporučuje u djece mlađe od 2 godine.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom:
Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg:
Uzmite jednu tabletu svaki drugi dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.
Međutim, prije nego što uzmete ovaj lijek, morate se obratiti svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više lijeka Claritine nego što ste trebali
Ako uzmete više lijeka Claritine nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.
Ne očekuju se ozbiljni problemi, međutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Claritine

 • Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.
Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece u dobi iznad 12 godina su:

 • omamljenost
 • glavobolja
 • pojačan apetit
 • poteškoće sa spavanjem.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

 • glavobolja
 • nervoza
 • umor.

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) također su opažene nakon stavljanja loratadina u promet:

 • jake alergijske reakcije (uključujući oticanje)
 • omaglica
 • konvulzije
 • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
 • mučnina
 • suha usta
 • nelagoda u želucu
 • tegobe s jetrom
 • ispadanje kose
 • osip
 • umor.
  Slijedeća nuspojava nepoznate učestalosti (učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka) također je opažena nakon stavljanja loratadina u promet:
 • povećana tjelesna težina.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Claritine?

 • Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
 • Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru iza oznake “Rok valjanosti”.
  Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite neku promjenu u izgledu tableta.
 • Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
  Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
  Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Claritine sadrži?

 • Djelatna tvar je loratadin. Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.
 • Drugi sastojci su laktoza hidrat, kukuruzni škrob i magnezijev stearat.

Kako Claritine izgleda i sadržaj pakiranja?
Tableta.
Bijele do bjelkaste ovalne tablete s urezom na jednoj strani dok je druga strana tablete ravna.
Claritine tablete dostupne su u pakiranju od 30 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

Proizvođač
Bayer Bitterfeld GmbH
Ortsteil Greppin
Salegaster Chausse 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts