controloc tablete

Controloc

Controloc, također poznat kao pantoprazol, lijek je koji se koristi za liječenje refluksa kiseline i peptičkih ulkusa. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori protonske pumpe (PPI), a djeluju tako da smanjuju proizvodnju kiseline u želucu.

Controloc je dostupan kao tableta ili otopina za injekciju, a obično se uzima jednom dnevno prije obroka. Najčešće se propisuje osobama s gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB), stanjem u kojem se želučana kiselina vraća u jednjak i uzrokuje žgaravicu i druge simptome. Također se može koristiti za liječenje peptičkih ulkusa, koji su ranice koje se stvaraju na sluznici želuca ili tankog crijeva.

Jedna od ključnih prednosti Controloca je njegova sposobnost da pruži dugotrajno olakšanje od simptoma refluksa kiseline. Djeluje tako da inhibira enzim odgovoran za proizvodnju kiseline u želucu, čime se smanjuje količina kiseline prisutne u probavnom sustavu. To može pomoći u ublažavanju žgaravice, nadutosti i drugih uobičajenih simptoma refluksa kiseline.

Controloc se općenito dobro podnosi, a najčešće nuspojave su proljev, mučnina i bolovi u trbuhu. Važno je napomenuti da Controloc može ometati apsorpciju određenih lijekova, kao što su nadomjesci željeza i lijekovi za gustoću kostiju, stoga je važno razgovarati o svim mogućim interakcijama lijekova s pružateljem zdravstvenih usluga.

Controloc je koristan lijek za liječenje refluksa kiseline i peptičkih ulkusa. Iako ima potencijal za nuspojave, općenito se dobro podnosi i može pružiti dugotrajno olakšanje od simptoma refluksa kiseline. Kao i kod svakog drugog lijeka, važno je razgovarati o mogućim rizicima i koristima s liječnikom prije početka liječenja.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika!
Video by: youtube.com

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Controloctbl. 28x40 mg3.95

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Controloc 40 mg želučanootporne tablete
pantoprazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. MoŽda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. MoŽe im naškoditi, čak i ako su njihovi
  znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Controloc i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Controloc
 3. Kako uzimati Controloc
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Controloc
 6. SadrŽaj pakiranja i druge informacije
 7. Što je Controloc i za što se koristi

1. Što je Controloc i za što se koristi

Controloc sadrži djelatnu tvar pantoprazol. Controloc je selektivni ”inhibitor protonske pumpe”, lijek koji smanjuje količinu kiseline koja se stvara u Vašem Želucu. Koristi se za liječenje bolesti Želuca i crijeva uzrokovanih kiselinom.

Controloc se u odraslih i djece starije od 12 godina koristi za:

 • liječenje refluksnog ezofagitisa (upale jednjaka, odnosno cijevi koja povezuje grlo i Želudac, popraćene vraćanjem kiselog sadrŽaja iz Želuca u usta).
  Controloc se u odraslih koristi za:
 • liječenje infekcije bakterijom Helicobacter pylori kod bolesnika s čirevima Želuca i početnog dijela tankog crijeva (dvanaesnika) u kombinaciji s dva antibiotika (tzv. trojna terapija). Cilj liječenja je riješiti se bakterije i smanjiti vjerojatnost ponovne pojave čireva.
 • liječenje čireva Želuca i početnog dijela tankog crijeva (dvanaesnika).
 • liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja pri kojima se u Želucu stvara previše kiseline.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Controloc


Nemojte uzimati Controloc:

 • ako ste alergični na pantoprazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako ste alergični na druge lijekove iz skupine inhibitora protonske pumpe.
  Upozorenja i mjere opreza
  Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Controloc
 • ako imate teške probleme s jetrom. Obavijestite liječnika ako ste ikad u prošlosti patili od jetrenih tegoba. U tom slučaju će Vam liječnik češće provjeravati jetrene enzime, naročito kod dugotrajnog
  liječenja. U slučaju porasta jetrenih enzima liječenje se mora prekinuti.
 • ako ste na dugotrajnoj terapiji ovim lijekom, a imate smanjene zalihe vitamina B12 ili čimbenike rizika za smanjenje količine vitamina B12. Ovaj lijek, kao i drugi blokatori lučenja Želučane kiseline, moŽe smanjiti apsorpciju vitamina B12
 • ako uzimate inhibitor HIV proteaze poput atazanavira (za liječenje HIV infekcija) istodobno s ovim lijekom. Upitajte liječnika za savjet.
 • uzimanje inhibitora protonske pumpe kao što je Controloc, osobito tijekom vremenskog perioda duljeg od godinu dana, moŽe blago povećati rizik od prijeloma kuka, zapešća ili kraljeŽnice. Obavijestite svog liječnika ako bolujete od osteoporoze ili ako uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).
 • ako uzimate pantoprazol dulje od tri mjeseca, moguće je smanjenje razine magnezija u krvi. Niske razine magnezija mogu se očitovati kao umor, nevoljno stezanje mišića, dezorijentacija, konvulzije, omaglica ili povećani broj otkucaja srca. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite svom liječniku. Niske razine magnezija mogu također dovesti do smanjenja razine kalija ili kalcija u krvi. Vaš
  liječnik moŽe odlučiti da je potrebno provoditi redovite krvne pretrage kako bi se nadzirala razina magnezija u krvi.
 • ako ste ikad imali koŽnu reakciju nakon terapije lijekom sličnim lijeku Controloc koji smanjuje Želučanu kiselinu.
 • ako dobijete osip na koŽi, posebice na područjima izloŽenima suncu obavijestite svojeg liječnika što je prije moguće, jer ćete moŽda morati prekinuti liječenje lijekom Controloc. Sjetite se spomenuti i bilo koje druge štetne učinke poput boli u zglobovima.
 • ako morate napraviti određenu krvnu pretragu (kromogranin A).

Odmah se javite liječniku ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma, prije ili nakon uzimanja lijeka, koji mogu biti znak druge, teže bolesti:

 • nenamjerni gubitak teŽine (koji nije povezan s prehranom ili tjelesnom aktivnošću)
 • povraćanje, naročito ako se ponavlja
 • povraćanje krvi (moŽe se uočiti u obliku tamnih zrnaca poput kave u povraćenom sadrŽaju)
 • krv u stolici (stolica moŽe biti crna ili poput katrana)
 • teškoće s gutanjem ili bol pri gutanju
 • blijedi ste i osjećate slabost (anemija)
 • teŽak i/ili dugotrajan proljev jer je ovaj lijek povezan s blagim porastom učestalosti infektivnih proljeva

Liječnik moŽe odlučiti da Vas uputi na dodatne pretrage kako bi se isključila zloćudna bolest jer pantoprazol moŽe prikriti simptome raka i odgoditi njegovo otkrivanje. Ako se simptomi nastave unatoč terapiji, moŽda će biti potrebno razmotriti daljnje pretrage. Kod dugotrajnog liječenja, naročito ako traje dulje od godine dana, liječnik će Vas redovito kontrolirati. Ako primijetite nove ili neuobičajene simptome, morate obavijestiti liječnika.

Djeca i adolescenti
Ovaj lijek se ne preporučuje djeci mlađoj od 12 godina jer nije ispitan u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Controloc
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovaj lijek moŽe utjecati na učinkovitost drugih lijekova, stoga obavijestite liječnika ako uzimate:

 • lijekove kao što su ketokonazol (koristi se za liječenje Cushingovog sindroma), itrakonazol i posakonazol (koriste se za liječenje gljivičnih infekcija) ili erlotinib (koristi se za liječenje određenih oblika raka),
 • varfarin ili fenprokumon, koji se koriste za razrjeđivanje krvi i sprječavanje ugrušaka. MoŽda će biti potrebne dodatne pretrage zgrušavanja krvi.
 • lijekove za liječenje HIV infekcija, poput atazanavira.
 • metotreksat (koristi se za liječenje reumatoidnog artritisa, psorijaze ili raka). Ako uzimate metotreksat, liječnik će moŽda privremeno prekinuti liječenje ovim lijekom jer ovaj lijek moŽe pojačati nuspojave metotreksata.
 • fluvoksamin (koristi se za liječenje depresije i drugih psihijatrijskih oboljenja – ako koristitefluvoksamin, liječnik će moŽda smanjiti njegovu dozu)

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Nema odgovarajućih podataka o primjeni ovog lijeka u trudnoći. Ovaj lijek se izlučuje u majčino mlijeko. Ovaj lijek se ne smije uzimati tijekom trudnoće i dojenja, osim ako liječnik ne procijeni da je korist za Vas veća od mogućeg rizika za nerođeno dijete ili dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ovaj lijek umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ukoliko primijete nuspojave poput omaglice ili poremećaja vida, ne smijete upravljati vozilima niti raditi sa strojevima.

3. Kako uzimati Controloc

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uzmite tabletu jedan sat prije obroka i progutajte je cijelu s malo vode. Tablete se ne smiju gristi niti lomiti.

Odrasli i djeca od 12 i više godina
Za liječenje refluksnog ezofagitisa

 • Preporučena doza je jedna tableta od 40 mg jedanput na dan.
 • Liječnik moŽe povećati dozu na 2 tablete dnevno.
 • Za liječenje refluksnog ezofagitisa obično je potrebna terapija u trajanju od 4 do 8 tjedna. Liječnik će odrediti koliko dugo ćete uzimati lijek.

Odrasli
Za liječenje infekcije bakterijom Helicobacter pylori kod bolesnika s čirevima želuca i početnog dijela tankog crijeva (dvanaesnika) u kombinaciji s dva antibiotika (tzv. trojna terapija)

 • Preporučena doza je jedna tableta od 40 mg dva puta na dan zajedno s dvije tablete antibiotika koji sadrŽe amoksicilin, klaritromicin ili metronidazol (ili tinidazol). Antibiotik uzimate dva puta na dan s tabletom Controloca.
 • Prva tableta Controloca se uzima jedan sat prije doručka, a druga jedan sat prije večernjeg obroka. Slijedite upute liječnika i pročitajte Upute o lijeku za antibiotike koje uzimate.
 • Uobičajno trajanje terapije je jedan do dva tjedna.

Uobičajene su sljedeće kombinacije koje se uzimaju dva puta na dan:

 • Controloc 40 mg + 500 mg klaritromicina + 1000 mg amoksicilina
 • Controloc 40 mg + 250-500 mg klaritromicina + 400-500 mg metronidazola (ili 500 mg tinidazola)
 • Controloc 40 mg + 400-500 mg metronidazola (ili 500 mg tinidazola) + 1000 mg amoksicilina

Za liječenje čira želuca i početnog dijela tankog crijeva (dvanaesnika)

 • Preporučena doza je jedna tableta od 40 mg jedanput na dan.
 • Liječnik moŽe udvostručiti dozu, a odredit će i trajanje terapije. Uobičajno trajanje liječenja za čir Želuca je 4 do 8 tjedana, a za čir dvanaesnika 2 do 4 tjedna.
  Za dugotrajno liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja pri kojima se u želucu stvara previše kiseline
 • Preporučena početna doza je najčešće dvije tablete na dan. Tablete uzmite jedan sat prije obroka.
 • Liječnik kasnije moŽe prilagoditi dozu, ovisno od količine kiseline koja se stvara u Želucu. Ako Vam je propisano više od dvije tablete dnevno, morate ih uzimati ujutro i navečer. Ako Vam liječnik propiše
  dnevnu dozu veću od 4 tablete, točno će Vam reći koliko dugo je trebate uzimati.

Posebne skupine bolesnika

 • Ako patite od tegoba s bubrezima ili umjerenih do teških tegoba s jetrom, ne smijete uzimati Controloc za eradikaciju bakterije Helicobacter pylori.
 • Ako patite od teških jetrenih tegoba, ne smijete uzeti više od jedne tablete od 20 mg pantoprazola na dan (za takve situacije dostupne su tablete Controloc 20 mg).

Primjena u djece i adolescenata
Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 12 godina.
Ako uzmete više Controloca nego što ste trebali
Obavijestite liječnika ili ljekarnika. Simptomi predoziranja nisu poznati.
Ako ste zaboravili uzeti Controloc
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Controloc
Nemojte prestati uzimati ovaj lijek bez da ste se prvo posavjetovali sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moŽe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ako primijetite bilo koju od slijedećih nuspojava, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah obavijestite svog
liječnika ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu:

 • ozbiljne alergijske reakcije (rijetke, mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba): oticanje jezika i/ili grla, teškoće pri gutanju, koprivnjača (urtikarija), teškoće pri disanju, alergijsko oticanje lica (angioedem), jaka omaglica s vrlo brzim lupanjem srca i jakim znojenjem.
 • ozbiljna kožna stanja (nepoznato, učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): stvaranje mjehura na koŽi i ubrzano pogoršanje općeg stanja, erozije (uključujući blaga krvarenja) očiju,
  nosa, usta/usana ili genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom, multiformni eritem) te osjetljivost na svjetlost.
 • ostala ozbiljna stanja (nepoznato, učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): Žutilo koŽe ili bjeloočnica (Žutica – teško oštećenje stanica jetre) ili vrućica, osip, povećani bubrezi ponekad
  praćeni bolnim mokrenjem i boli u donjem dijelu leđa (ozbiljna upala bubrega).

Ostale zabiljeŽene nuspojave:

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • dobroćudni polipi u Želucu

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • glavobolja
 • omaglica
 • proljev
 • mučnina, povraćanje
 • nadutost i vjetrovi
 • zatvor
 • suhoća usta
 • bol i neugoda u trbuhu
 • osip na koŽi
 • izbijanje koŽnih promjena
 • svrbeŽ
 • osjećaj slabosti
 • umor i opće loše osjećanje
 • poremećaji spavanja
 • prijelom kuka, zapešća, kraljeŽnice.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • poremećaj ili potpuni nestanak osjeta okusa
 • poremećaji vida kao što je zamagljen vid
 • koprivnjača
 • bol u zglobovima
 • bol u mišićima
 • promjene u tjelesnoj teŽini
 • povišena tjelesna temperatura
 • oticanje udova
 • alergijske reakcije
 • depresija
 • povećanje dojki u muškaraca.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • dezorijentiranost.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • halucinacije
 • smetenost (pogotovo u bolesnika koji su već imali te simptome)
 • niske razine natrija u krvi
 • niske razine magnezija u krvi (vidjeti dio 2)
 • niske razine kalcija u krvi
 • niske razine kalija u krvi
 • osjećaj bockanja, peckanja, trnaca i mravinjanja, Žarenja ili utrnulosti
 • osip, moguće praćen boli u zglobovima (subakutni koŽni lupus eritematodes)
 • grčevi mišića
 • upala debelog crijeva koja uzrokuje ustrajan vodenasti proljev

Nuspojave koje se otkrivaju krvnim pretragama:
Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • povišenje razine jetrenih enzima

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • povišenje razine bilirubina
 • povišenje razina masnoća u krvi
 • naglo smanjenje broja granulocita – vrste bijelih krvnih stanica (povezano s visokom vrućicom).

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • smanjenje broja krvnih pločica, što moŽe izazvati neuobičajena krvarenja i stvaranja modrica
 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica što moŽe dovesti do učestalih infekcija
 • istodobno abnormalno smanjenje broja crvenih (eritrocita) i bijelih (leukocita) krvnih stanica te krvnih pločica (trombocita).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moŽete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava moŽete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Controloc

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Controloc sadrži

 • Djelatna tvar je pantoprazol. Svaka Želučanootporna tableta sadrŽi 40 mg pantoprazola u obliku pantoprazolnatrij seskvihidrata.
 • Drugi sastojci su:
  Jezgra: natrijev karbonat (bezvodni), manitol, krospovidon,povidon K90, kalcijev stearat
  Ovojnica: hipromeloza, povidon K25, propilenglikol, metakrilna kiselina / etilmetakrilat kopolimer (1:1),
  trietilcitrat, titanijev dioksid (E171), Željezov oksid Žuti (E172), polisorbat 80, natrijev lauril-sulfat
  Boja za tisak: šelak, crveni, crni i Žuti Željezov oksid (E172), amonijak, koncentrirana otopina.

Kako Controloc izgleda i sadržaj pakiranja
Žute, ovalne, bikonveksne, Želučanootporne tablete (tablete) s otiskom “P40” na jednoj strani. Controloc 40 mg tablete su dostupne u pakiranju od 14 (1 x 14) ili 28 (2 x 14) Želučanootpornih tableta bez kartonskog pojačanja ili 14 (2 x 7) ili 28 (4 x 7) Želučanootpornih tableta u dŽepnom blister pakiranju s kartonskim pojačanjem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĐač
Nositelj odobrenja
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
ProizvoĐač
Takeda GmbH
Proizvodno mjesto Oranienburg
Lehnitzstrasse 70 – 98
16515 Oranienburg, Njemačka
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Similar Posts