detralex tablete 500

Detralex

Detralex je lijek koji se koristi za liječenje kronične venske insuficijencije, stanja u kojem vene u nogama ne funkcioniraju pravilno, što dovodi do oticanja, boli i nelagode. Također se koristi za liječenje hemoroida, stanja u kojem vene oko anusa i rektuma postaju natečene i bolne.

Detralex sadrži dva aktivna sastojka: hesperidin i diosmin. Ovi sastojci pripadaju klasi lijekova poznatih kao flavonoidi, koji su biljni spojevi koji imaju različita ljekovita svojstva.

Hesperidin je flavonoid koji se nalazi u agrumima, osobito u narančama. Dokazano je da ima brojne blagotvorne učinke na vene, uključujući povećanje čvrstoće vena i smanjenje upale.

Diosmin je još jedan flavonoid koji se nalazi u nekoliko biljnih vrsta, uključujući limun, naranču i gorku naranču. Smatra se da poboljšava tonus vena i poboljšava protok krvi kroz njih.

Detralex se obično uzima oralno u obliku tableta. Obično se uzima jednom ili dva puta dnevno, ovisno o težini stanja koje se liječi. Važno je uzimati Detralex točno onako kako je propisao liječnik, budući da će dozu možda trebati prilagoditi individualnim potrebama.

Uobičajene nuspojave Detralexa uključuju bol u trbuhu, proljev, zatvor i glavobolju. Te su nuspojave obično blage i nestaju same od sebe nakon nekoliko dana liječenja.

Detralex ne smiju uzimati osobe koje su alergične na bilo koju djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak lijeka. Također bi ga trebale izbjegavati osobe koje su trudne ili dojilje jer nije poznato je li lijek siguran za upotrebu u tim razdobljima.

Detralex je koristan lijek za liječenje kronične venske insuficijencije i hemoroida. Važno je pridržavati se uputa liječnika kada uzimate Detralex, budući da će dozu možda trebati prilagoditi individualnim potrebama. Kao i kod svakog drugog lijeka, važno je biti svjestan svih potencijalnih nuspojava i potražiti liječničku pomoć ako se pojave.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika!
Video by: servier.rs/

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika
DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete
pročišćena mikronizirana smjesa flavonoida
diosmin, hesperidin
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako
  su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Detralex i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Detralex?
 3. Kako uzimati Detralex?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Detralex?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Detralex i za što se koristi?


Detralex je lijek koji sadrži smjesu flavonoida i pripada skupini lijekova koji se zovu vazoprotektivi, pripravci koji stabiliziraju kapilare. Detralex sadrži djelatne tvari koje utječu na aktivnost i zaštitu vena, povećavaju tonus stijenke vena i otpornost kapilara. Detralex se koristi u odraslih za liječenje simptoma kronične venske insuficijencije nogu i simptoma akutne hemoroidalne bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Detralex?

Nemojte uzimati Detralex:

 • ako ste alergični na diosmin, hesperidin ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u
  dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Detralex. Kod akutnih hemoroidalnih simptoma Detralex ne može nadomjestiti specifično liječenje drugih analnih smetnji. Liječenje treba biti kratkotrajno. Ako simptomi brzo ne nestanu, potrebno je učiniti proktološki pregled i ponovno odrediti liječenje. Kod kroničnih smetnji u venskoj cirkulaciji nogu liječenje je najuspješnije u kombinaciji s pravilno uravnoteženim načinom života:

 • bolesnici se ne smiju zadržavati na suncu, stajati dulje vremena i trebaju smanjiti prekomjernu tjelesnu težinu.
 • pješačenje i kod nekih bolesnika nošenje specijalnih čarapa poboljšava cirkulaciju.

Djeca i adolescenti
Detralex nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina. Sigurnost i djelotvornost lijeka u toj populaciji nisu utvrĎeni. Drugi lijekovi i Detralex Slučajevi interakcija Detralexa s drugim lijekovima nisu zabilježeni. Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Detralex s hranom, pićem i alkoholom
Detarlex se smije uzimati s hranom i bezalkoholnim pićima.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Kao mjera opreza, preporučljivo je izbjegavati primjenu Detralexa tijekom trudnoće.

Dojenje
Zbog nedostatka podataka o izlučivanju u majčino mlijeko u ljudi, dojenje se ne preporučuje tijekom liječenja.
Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Detralex ne posjeduje ili posjeduje zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
Detralex sadrži natrij Detralex sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Detralex?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučeno doziranje
Odrasli
Kronična venska insuficijencija nogu:
Uobičajena dnevna doza je 1 tableta dva puta na dan (1 tableta ujutro i 1 uvečer).
Trajanje liječenja se može produžiti do nekoliko mjeseci, a najduže do 12 mjeseci. Liječenje se može na preporuku liječnika ponoviti u slučaju ponovnog javljanja simptoma.

Akutni hemoroidalni simptomi:
Prva 4 dana uzimaju se 3 tablete ujutro i 3 tablete uvečer (ukupno 6 tableta na dan).
Sljedeća 3 dana uzimaju se 2 tablete ujutro i 2 tablete uvečer (ukupno 4 tablete na dan).
Doza održavanja je 1 tablete dva puta na dan (1 tableta ujutro i 1 uvečer), uz preporuku i pregled liječnika.
Način i put primjene
Za primjenu kroz usta.
Detralex tablete progutajte cijele (bez lomljenja i žvakanja) uz obrok i s čašom vode.
Ako uzmete više Detralexa nego što ste trebali
Ako uzmete više Detralexa nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg liječnika.
Ograničeno je iskustvo s predoziranjem s lijekom Detralex ali simptomi uključuju proljev, mučninu, bolove u abdomenu, svrbež i osip.

Ako ste zaboravili uzeti Detralex
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Detralex
Liječnik će Vas obavijestiti o trajanju liječenja. Ne prekidajte uzimanje lijeka, a da se prethodno niste posavjetovali sa Vašim liječnikom.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave uključuju:
Često (mogu se javiti se u manje od 1 na 10 osoba)

 • proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje
  Manje često (mogu se javiti se u manje od 1 na 100 osoba)
 • upala debelog crijeva
  Rijetko (mogu se javiti se u manje od 1 na 1000 osoba)
 • omaglica, glavobolja, malaksalost, osip, svrbež, koprivnjača (urtikarija)
  Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)
 • bolovi u abdomenu, bolovi u gornjem dijelu abdomena, nelagoda u abdomenu, izoliran edem (oteklina) lica, usana ili kapka. Izuzetno, Quinckeov edem (brzo nastupajuća oteklina lica, usana, sluznice usne šupljine, jezika ili grkljana što može imati za posljedicu otežano disanje).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Detralex?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 30C. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Detralex sadrži?
Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg pročišćene mikronizirane smjese flavonoida koja se sastoji od 450 mg diosmina (90%) i 50 mg flavonoida izraženih kao hesperidin (10%).
Drugi sastojci su: U jezgri tablete: želatina; magnezijev stereat; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat; talk

U film ovojnici: glicerol; makrogol 6000; magnezijev stereat; hipromeloza; željezov oksid, crveni (E172); natrijev laurilsulfat; titanijev dioksid (E171); željezov oksid, žuti (E172)

Kako Detralex izgleda i sadržaj pakiranja?
DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete su žućkastoružičaste tablete ovalnog oblika, duljine 16,6 mm i širine 6,5 mm.
Jedno pakiranje sadrži 30 (2  15), 90 (6  15), 120 (8  15) ili 180 (višestruko pakiranje s 2 pakiranja s po 90 (6  15)) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Servier Pharma d.o.o.,
Tuškanova 37, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 3016 222
Proizvođač
Les Laboratoires Servier Industrie,
905 route de Saran,
45520 Gidy, Francuska
Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.
Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2022.
Ostali izvori informacija
Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i
medicinske proizvode na http://www.halmed.hr.

Similar Posts