Diflucan Pfizer

Diflucan

Diflucan je trgovački naziv za lijek koji sadrži flukonazol kao aktivnu tvar. Flukonazol pripada skupini lijekova poznatih kao antifungalni ili antimikotski lijekovi. On se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih gljivicama.

Diflucan se najčešće koristi za sljedeće svrhe:

Infekcije kvasnicama: Flukonazol se koristi za liječenje infekcija kvasnicama, posebno vaginalnih infekcija kandidom (kandidijaza). Može se koristiti i za oralnu kandidijazu (trzaj), koja može utjecati na usnu šupljinu i jednjak.

Infekcije kože i noktiju: Diflucan se može koristiti za liječenje gljivičnih infekcija kože, poput tinea corporis (prstenasti crveni osip) i tinea pedis (atletsko stopalo). Također se može koristiti za liječenje gljivičnih infekcija noktiju (onychomycosis).

Sistemne gljivične infekcije: Flukonazol se koristi za liječenje ozbiljnijih gljivičnih infekcija koje utječu na unutarnje organe, kao što su pluća, mozak, srce, bubrezi ili krvotok. Ove infekcije mogu biti posljedica oslabljenog imunološkog sustava, kao što je HIV/AIDS, ili drugih stanja koja smanjuju imunitet.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Diflucancaps. 7x50 mg2.45
Diflucancaps. 7x100 mg4.83
Diflucancaps. 1x150 mg2.39
Diflucansirup 1x35 ml (50 mg/5 ml)8.81

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

DIFLUCAN 50 mg tvrde kapsule
DIFLUCAN 100 mg tvrde kapsule

flukonazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako sunjihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinskusestru.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:
1.Što je Diflucan i za što se koristi?
2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Diflucan?
3.Kako uzimati Diflucan?
4.Moguće nuspojave
5.Kako čuvati Diflucan?
6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Diflucan i za što se koristi?

Diflucan sadrži djelatnu tvar pod nazivom flukonazol koja pripada skupini lijekova koji se zovu antifungalnilijekovi.
Diflucan se koristi za liječenje infekcija koje uzrokuju gljivice i kvasci, a može se koristiti i za sprječavanje gljivične infekcije.
Najčešći uzročnik gljivičnih infekcija je kvasac kandida.

Odrasli
Liječnik Vam može propisati ovaj lijek radi liječenja sljedećih vrsta gljivičnih infekcija:

 • Kriptokokni meningitis
  – gljivične infekcije mozga
 • Kokcidioidomikoza
  – bolesti dišnih puteva
 • Infekcije uzrokovanim kandidom, koje se javljaju u krvotoku, unutarnjim organima (npr. srcu,plućima) ili mokraćnom sustavu
 • Infekcija sluznica uzrokovane kandidom
  – infekcijama koje zahvaćaju sluzokožu usta, ždrijela isluznice usta koja se nalazi ispod proteze (protetski stomatitis)
 • Genitalna infekcija uzrokovana kandidom
 • infekcija vagine ili penisa
 • Kožne infekcije – npr. atletsko stopalo, tinea, infekcija noktiju itd.

Liječnik Vam također može dati ovaj lijek za:

 • Sprječavanje ponovne pojave kriptokoknog meningitisa
 • Sprječavanje ponovne pojave infekcije kandidom na sluznicama
 • Smanjenje učestalosti ponovne pojave genitalne infekcije uzokovane kandidom
 • Sprječavanje nastanka infekcija kandidom (ako Vam je imunološki sustav slab i ne radi primjereno)

Djeca i adolescenti (od 0 do 17 godina)
Liječnik može Vama ili Vašem djetetu propisati ovaj lijek radi liječenja sljedećih vrsta gljivičnih infekcija:

 • Infekcija sluznica uzrokovanim kandidom koje zahvaćaju sluzokožu usta i ždrijela
 • Infekcije uzrokovane kandidom, koje se javljaju u krvotoku, unutarnjim organima (npr. srcu,plućima) ili mokraćnom sustavu
 • Kriptokokni meningitis
  – gljivične infekcije mozgaLiječnik također može dati ovaj lijek Vama ili Vašem djetetu za:
 • Sprječavanje infekcija uzrokovanih kandidom (ako je Vama ili Vašem djetetu imunološki sustav slabi ne radi primjereno)
 • Sprječavanje ponovne pojave kriptokoknog meningitisa

Što morate znati prije nego počnete uzimati Diflucan?


Nemojte uzimati Diflucan:

 • ako ste alergični na flukonazol, druge lijekove koje ste uzimali za liječenje gljivičnih infekcija ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
  Simptomi mogu uključivati svrbež, crvenilo kože ili poteškoće s disanjem.
 • ako uzimate astemizol ili terfenadin (lijekovi koji se uzimaju kod alergija)
 • ako uzimate cisaprid (lijek za probavne smetnje)
 • ako uzimate pimozid (lijek za liječenje psihoza)
 • ako uzimate kinidin (lijek za liječenje nepravilnih otkucaja srca)
 • ako uzimate eritromicin (antibiotik za liječenje infekcija)

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Diflucan ako:

 • imate problema s jetrom ili bubrezima
 • bolujete od srčane bolesti, uključujući i probleme s nepravilnim srčanim ritmom
 • imate poremećene razine kalija, kalcija ili magnezija u krvi
 • razvijete teške kožne reakcije (svrbež, crvenilo kože ili poteškoće s disanjem)
 • razvijete znakove „insuficijencije nadbubrežne žlijezde“
 • kada nadbubrežne žlijezde ne stvarajudovoljne količine određenih steroidnih hormona kao što je kortizol (znakovi uključuju kronični ili dugotrajni umor, mišićnu slabost, gubitak apetita, gubitak tjelesne težine, bol u trbuhu)

Drugi lijekovi i Diflucan
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Postoje lijekovi koji mogu ući u interakcije s ovim lijekom. Obavezno obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • rifampicin ili rifabutin (antibiotici za liječenje infekcija)
 • alfetanil, fentanil (anestetici)
 • amitriptilin, nortriptilin (lijekovi za liječenje depresije)
 • amfotericin B, vorikonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija)
 • lijekovi koji razrjeđuju krv i sprječavaju stvaranje ugrušaka (varfarin ili slični lijekovi)
 • benzodiazepini (midazolam, triazolam ili slični lijekovi) koji Vam pomažu kod nesanice ili tjeskobe
 • karbamazepin, fenitoin (lijekovi za liječenje epileptičkih napada)
 • nifedipin, izradipin, amlodipin, felodipin i losartan (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • olaparib (koristi se za liječenje karcinoma jajnika)- ciklosporin, everolim, sirolimus ili takrolimus (lijekovi koji se koriste za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije)
 • ciklofosfamid, vinka alkaloidi (vinkristin, vinblastin ili slični lijekovi) koji se koriste kod liječenja raka
 • halofantrin (lijek za liječenje malarije)
 • statini (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin ili slični lijekovi) koji se koriste za regulaciju kolesterola u krvi
 • metadon (lijek za liječenje boli)
 • celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (lijekovi zaliječenje boli i upale)
 • oralni kontraceptivi (lijekovi za zaštitu od trudnoće koji se uzimaju kroz usta)
 • prednizon (protuupalni lijek iz skupine steroida)
 • zidovudin, poznat i kao AZT, sakvinavir (lijekovi koji se koriste u liječenju HIV-pozitivnih bolesnika)
 • lijekove za dijabetes poput klorpropamida, glibenklamida, glipizida ili tolbutamida
 • teofilin (lijek za kontrolu astme)
 • vitamin A (dodatak prehrani)
 • ivakaftor (lijek za liječenje cistične fibroze)
 • hidroklorotiazid (lijek koji potiče mokrenje)- amiodaron (lijek za liječenje nepravilnih otkucaja srca)

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ovaj lijek ne smijete uzimati ako ste trudni ili dojite, osim ako Vam to nije rekao liječnik.
Dojenje se može nastaviti ako je primijenjena jednokratna doza od 150 mg ovog lijeka.
Dojenje se nepreporučuje nakon ponovljene primjene ili nakon primjene visoke doze ovog lijeka.
Pitajte Vašeg liječnika za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Kad vozite ili upravljate strojevima, trebate uzeti u obzir da se ponekad može javiti omaglica ili uznemirenost.

Diflucan sadrži laktozu (mliječni šećer).
Ovaj lijek sadrži manju količinu laktoze (mliječnog šećera).
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Diflucan sadrži natrij
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po kapsuli, tj. zanemarive količine natrija.

Kako uzimati Diflucan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Kapsulu treba progutati cijelu uz čašu vode.
Najbolje je uzimati kapsule svakog dana u isto vrijeme.
Preporučene doze ovog lijeka za različite infekcije navedene su u daljnjem tekstu.

Odrasli
Stanje Doza
Za liječenje kriptokokalnog meningitisa 400 mg prvi dan, potom 200 mg do 400 mg jedanput na dan kroz 6 do 8 tjedana, ili dulje ako je potrebno.
Ponekad se doza može povisti do 800 mg.

Za sprečavanje ponovne pojave kriptokokalnogmeningitisa 200 mg jedanput na dan, dok Vam liječnik ne kaže da prekinete liječenje

Za liječenje kokcidioidomikoze 200 mg do 400 mg jedanput na dan od 11 mjeseci do 24 mjeseca, ili dulje, ako je potrebno.
Ponekad se doza može povisiti do 800 mg.

Za liječenje sustavnih infekcija uzrokovanih sojevima kandide 800 mg prvi dan, a potom 400 mgjedanput na dan dok Vam liječnik ne kaže da prekinete liječenje.

Za liječenje infekcija koje zahvaćaju sluzokožu usta, 200 mg do 400 mg prvi dan, a potom100 mg do 200 mg jednom dnevno dokVam liječnik ne kaže da prekinete
ždrijela i protetskog stomatitisa

Za liječenje infekcija sluznica uzrokovanimkandidom 50 mg do 400 mg jedanput na dan kroz 7 do 30 dana dok Vam liječnik ne kaže da prekinete
– doza ovisi o mjestu infekcije

Za sprečavanje ponovne pojave infekcija uzrokovanih kandidom 100 mg do 200 mg jedanput na dan, ili200 mg 3 puta na tjedan, dok postoji rizik kod razvoja infekcija na sluzokoži usta, ždrijela

Za liječenje genitalnih infekcija uzorkovanih kandidom 150 mg kao jednokratna doza

Za sprječavanje ponovne pojave genitalnih infekcija uzorkovanih kandidom 150 mg svaki treći dan do ukupno 3 doze(1, 4 i 7 dan) a potom jedanput na tjedankroz 6 mjeseci,
dok postoji rizik od razvoja infekcije

Za liječenje gljivične infekcije kože i noktiju Ovisno o mjestu infekcije 50 mg jedanput na dan, 150 mg jedanput na tjedan, 300do 400 mg jedanput na tjedan kroz 1 do 4 tjedna (kod atletskog stopala može biti do 6 tjedana, kod infekcije nokta dok se inficirani nokat ne zamijeni)

Za sprječavanje infekcija uzrokovanih kandidom 200 mg do 400 mg jedanput na dan dokpostoji rizik od razvoja infekcije
(ako Vam je imunološki sustav slab i ne radi primjereno)

Primjena u djece i adolescenata
Adolescenti u dobi od 12 do 17 godina
Slijedite dozu koju Vam je propisao liječnik (ili za odrasle ili za djecu).

Djeca u dobi do 11 godina
Maksimalna doza za djecu je 400 mg na dan.
Doza će se temeljiti na tjelesnoj težini djeteta.

Stanje Doza
Infekcije sluznica i grla uzrokovane sojevima kandide 3 mg po kg tjelesne težine jednomdnevno (prvi dan se može dati 6 mg po kg tjelesne težine)
– doza i trajanje liječenja ovisi o težini i mjestu infekcije

Kriptokokni meningitis ili sustavne gljivične infekcije uzrokovane sojevima kandide 6 mg do 12 mg po kg tjelesne težine jednom dnevno

Sprječavanje ponovne pojave kriptokoknog meningitisa 6 mg po kg tjelesne težine jednom dnevno

Sprječavanje infekcija uzrokovanih kandidom u djece 3 mg do 12 mg po kg tjelesne težinejednom dnevno
(ako je djetetov imunološki sustav slab i ne radi primjereno)

Upotreba u djece u dobi 0 do 4 tjedna
Upotreba u djece u dobi 3 do 4 tjedna:
Primjenjuje se ista doza kao gore, ali primijenjena jednom svaki drugi dan.
Maksimalna doza je 12 mg po kgtjelesne težine svakih 48 sati.

Upotreba u djece mlađe od 2 tjedna:
Primjenjuje se ista doza kao gore, ali primijenjena jednom svaki treći dan.
Maksimalna doza je 12 mg po kgtjelesne težine svakih 72 sata.

Starije osobe
Uzima se uobičajena doza za odrasle, osim ako nemate problema s bubrezima.

Bolesnici s oštećenom bubrežnom funkcijom
Liječnik može prilagoditi dozu, ovisno o bubrežnoj funkciji.

Ako uzmete više lijeka Diflucan nego što ste trebali
Ako uzmete previše kapsula odjednom, možete se osjećati loše.
Odmah se obratite liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice.
Simptomi mogućeg predoziranja mogu uključivati halucinacije i paranoično ponašanje(kada čujete, vidite, osjećate ili mislite na stvari koje nisu stvarne).

Ako ste zaboravili uzeti Diflucan
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako zaboravite uzeti lijek, uzmitega čim se sjetite.
Ako je skoro vrijeme za sljedeću dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Neke osobe mogu razviti alergijske reakcije, ali ozbiljne alergijske reakcije su rijetke.
Ako osjetite neki od sljedećih simptoma, odmah se javite liječniku:

 • zviždanje u plućima, teškoće s disanjem ili stezanje u prsima
 • oticanje očnih kapaka, lica ili usana
 • svrbež po cijelom tijelu, crvenilo kože ili crvene točkice koje svrbe
 • kožni osip
 • teške kožne reakcije poput osipa koji uzrokuje mjehuriće na koži (takve su reakcije moguće i u ustima i na jeziku)

Ovaj lijek može utjecati na jetru.
Znakovi problema s jetrom uključuju:

 • umor
 • gubitak apetita
 • povraćanje
 • žuto obojenje kože i očiju (žutica)
  Ako se javi nešto od gore navedenog, odmah se obratite liječniku.

Ostale nuspojave:
Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja
 • nelagoda u trbuhu
 • proljev
 • osjećaj mučnine
 • povraćanje
 • povećanje vrijednosti jetrenih proba u krvi
 • osip
  Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
 • smanjenje broja crvenih krvnih stanica, zbog čega Vam koža može biti blijeda te se možete osjećati umorno i bez daha
 • smanjeni apetit
 • nesanica
 • mamurluk
 • konvulzije
 • omaglica
 • osjećaj vrtoglavice
 • zujanje
 • bockanje ili utrnulost
 • promjene okusa
 • zatvor
 • loša probava
 • nadutost
 • suha usta
 • bol u mišićima
 • oštećenje jetre
 • žuto obojenje kože i bjeloočnica (žutica)
 • koprivnjača
 • stvaranje mjehurića na koži
 • svrbež
 • pojačano znojenje
 • umor
 • opći osjećaj slabosti
 • vrućica

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • smanjena razina bijelih krvnih stanica koje pomažu u obrani od infekcija te krvnih pločica koje pomažu pri zaustavljanju krvarenja
 • crveno ili ljubičasto obojenje kože koje može biti uzrokovano niskim brojem trombocita, promjene u drugim krvnim stanicama
 • promjene u biokemijskim nalazima krvi (visoka razina kolesterola, masnoća)
 • niska razina kalija
 • tresavica
 • poremećaj u EKG-u, promjene u pulsu ili ritmu srca
 • zatajenje jetre
 • gubitak kose

Nepoznata učestalost, no mogu se pojaviti (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • kožni osip, vrućica, natečene žlijezde, povećanje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) i upala unutarnjih organa (jetre, pluća, srca, bubrega i debelog crijeva),
  što mogu biti znakovi reakcije preosjetljivosti (reakcija na lijek ili osip s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravnoputem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Diflucan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Diflucan sadrži?

 • Djelatna tvar je flukonazol.
  Jedna kapsula sadrži 50 mg ili 100 mg flukonazola.
 • Pomoćne tvari su laktoza hidrat; kukuruzni škrob; koloidni, bezvodni, silicijev dioksid; magnezijevstearat; natrijev laurilsulfat.
  Ovojnica kapsule od 50 mg sadrži: želatinu; boju Patent blue V (E131) i titanijev dioksid (E171).Ovojnica kapsule od 100 mg sadrži: želatinu, boju Patent blue V (E131), titanijev dioksid (E171) i eritrozinE127.
  Tinta: šelak; crni željezov oksid; N-butilni alkohol; etanol, bezvodni; pročišćena voda; propilenglikol;industrijski metilirani alkohol; izopropilni alkohol;
  koncentrirana otopina amonijaka; kalijev hidroksid.
  Kako Diflucan izgleda i sadržaj pakiranja?
 • Diflucan 50 mg kapsule: tirkizno plava kapica i bijelo tijelo, s oznakama ”FLU 50” i ”Pfizer” u crnoj boji. 7 kapsula u PVC//Al blisteru, u kutiji
  -Diflucan 100 mg kapsule: plava kapica i bijelo tijelo kapsule, s oznakama ”FLU 100” i ”Pfizer” ucrnoj boji. 7 kapsula u PVC//Al blisteru, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
Pfizer Croatia d.o.o.
Slavonska avenija 6
10000 Zagreb

Proizvođač
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Similar Posts