Duphaston

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete didrogesteron
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi :

 1. Što je Duphaston i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Duphaston
 3. Kako uzimati Duphaston
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Duphaston
 6. Sadrţaj pakiranja i druge informacije
 7. Što je Duphaston i za što se koristi
  Što je Duphaston
  Lijekovi kao što je Duphaston nazivaju se progestagenima.
  Duphaston sadrţi djelatnu tvar didrogesteron.
   Didrogesteron je umjetno proizveden hormon.
   Jako je sličan hormonu progesteronu kojeg proizvodi Vaše tijelo.
  Za što se Duphaston koristi
  Duphaston se moţe uzimati sam ili s estrogenima. Hoćete li uzimati i estrogen ovisi o tome
  zbog čega se liječite.
  Duphaston se koristi:
 • u liječenju bolnih menstruacija
 • u liječenju endometrioze (stanja kod kojeg tkivo sluznice maternice raste izvan
  maternice)
 • u liječenju izostanka menstruacije prije menopauze
 • u liječenju neredovitih menstruacijskih ciklusa
 • kako bi se smanjio rizik od pobačaja
 • u liječenju simptoma menopauze (tzv. hormonsko nadomjesno liječenje ili HNL), čiji se simptomi razlikuju od ţene do ţene, a mogu uključivati napadaje vrućine, noćno znojenje, probleme sa spavanjem, suhoću rodnice i probleme s mokraćnim sustavom.
  Kako Duphaston djeluje Tijelo normalno odrţava ravnoteţu u količini prirodnih hormona progesterona i estrogena (drugi glavni ţenski hormon). Ako Vaše tijelo ne proizvodi dovoljno progesterona, Duphaston to nadoknađuje i vraća ravnoteţu.
  Vaš liječnik će Vam moţda reći da uzimate estrogen zajedno s ovim lijekom. To će ovisiti o tome zbog čega uzimate Duphaston.

Ostatk upute potražite na: https://halmed.hr/upl/lijekovi/PIL/Duphaston-10-mg-filmom-oblozene-tablete-PIL.pdf

Similar Posts