Elicea

Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab je trgovačko ime za ljekovitu tvar escitalopram, koja pripada skupini selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI).

Elicea Q-Tab se koristi u medicini kao antidepresiv za liječenje različitih psihičkih poremećaja. Escitalopram djeluje povećavajući razinu serotonina, neurotransmitera u mozgu koji je povezan s regulacijom raspoloženja.

Najčešća indikacija za Elicea Q-Tab je liječenje depresije. Također se može koristiti za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAD), socijalne anksioznosti, paničnog poremećaja i opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP).

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Elicea Q-Tabtbl. rasp. za usta 28x5 mg1.90
Elicea Q-Tabtbl. rasp. za usta. 28x20 mg6.53

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive tablete za usta
Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive tablete za usta
Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive tablete za usta

escitalopram

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Elicea Q-Tab i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Eliceu Q-Tab
 3. Kako uzimati Eliceu Q-Tab
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Eliceu Q-Tab
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Elicea Q-Tab i za što se koristi

Elicea Q-Tab pripada skupini antidepresiva koja se naziva selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI).
Navedeni lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu povećavajući razinu serotonina.
Poremećaji serotoninskog sustava su važan čimbenik u razvoju depresije i srodnih bolesti.
Elicea Q-Tab sadrže escitalopram i koriste se za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj sa ili bez agorafobije – strah od otvorenog prostora, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Što morate znati prije nego počnete uzimati Eliceu Q-Tab

Nemojte uzimati Eliceu Q-Tab

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili bilo koji drugi sastojak lijeka Elicea Q-Tab.
 • ako uzimate druge lijekove koji pripadaju skupini pod nazivom MAO inhibitori, uključujući selegilin (koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti),
  moklobemid (koji se koristi za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik).
 • Ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste imali epizodu abnormalnog rada srca (uočenu na EKG-u što je vrsta pretrage za procjenu rada srca).
 • ako uzimate lijekove zbog problema s radom srca ili lijekove koji mogu utjecati na rad srca (vidjeti dio 2 “Uzimanje drugih lijekova”).

Budite posebno oprezni s Eliceom Q Tab
Molimo obavijestite svog liječnika ako imate bilo koju drugu bolest ili stanje, jer će možda biti potrebno da Vaš liječnik to uzme u obzir. Osobito, recite svom liječniku:

 • Ako imate epilepsiju.
  Liječenje Eliceom Q-Tab se mora obustaviti ako se pojave napadaji po prvi puta ili ukoliko dođe do povećanja učestalosti napada (vidjeti i dio 4 “Moguće nuspojave”).
 • Ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Možda će biti potrebno da liječnik prilagodi Vašu dozu.
 • Ako imate šećernu bolest. Liječenje Eliceom Q-Tab može izmijeniti kontrolu glukoze u krvi.
  Možda će trebati prilagoditi dozu inzulina i/ili oralnih hipoglikemika.
 • Ako imate smanjenu razinu natrija u krvi.
 • Ako ste skloni krvarenju ili dobivanju modrica.
 • Ako primate elektrokonvulzivnu terapiju.
 • Ako imate koronarnu bolest srca.
 • Ako imate ili ste imali probleme sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar.
 • Ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca i/ili znate da možda imate manjak soli zbog produljenog teškog proljeva i povraćanja ili primjene diuretika (tablete za mokrenje).
 • Ako imate brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu pri ustajanju, što može ukazivati na nepravilnu funkciju rada srca.

Mjere opreza
Pojedini bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu.
Ona je karakterizirana neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neprimjerenim sretnim raspoloženjem i pretjeranom fizičkom aktivnošću.
Ukoliko osjetite takve promjene, zatražite savjet liječnika.
Simptomi kao što su nemir ili nemogućnost mirnog sjedenja odnosno stajanja također se mogu pojaviti tijekom prvih tjedana liječenja.
Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako osjetite te simptome.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja
Ako ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje (tjeskoba) ponekad možda razmišljate o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu.
Takva stanja se mogu pogoršati na početku liječenja antidepresivima jer tim lijekovima treba neko vrijeme da počnu djelovati.
Obično su potrebna oko dva tjedna za početak djelovanja lijeka, ali ponekad i duže.
Najvjerojatnije ćete razmišljati na ovaj način:

 • Ako ste i prethodno razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju.
 • Ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećan rizik pojave samoubilačkog ponašanja u psihički oboljelih osoba mlađih od 25 godina koje su liječene
  antidepresivima.
  Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u bolnicu.
  Možda će Vam pomoći ako kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da patite od anksioznog poremećaja te ih zamolite da pročitaju ovu uputu o lijeku.
  Možete ih zamoliti da Vam kažu misle li da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršala te jesu li zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina
Elicea Q-Tab se normalno ne bi trebala primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.
Pored toga, morate imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaji samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje i gnjev) kada uzimaju ovu skupinu lijekova. Unatoč tome,
Vaš liječnik može propisati Eliceu Q-Tab za bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio da je to u njihovom interesu.
Ako je liječnik propisao Eliceu Q-Tab bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo da zatražite razgovor sa svojim liječnikom.
Morate obavijestiti svog liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša u bolesnika mlađih od 18 godina koji uzimaju Eliceu Q-Tab.
Također, dugotrajni učinci Elicee Q-Tab s obzirom na sigurnost primjene u vezi rasta, sazrijevanja, te kognitivnog i bihevioralnog razvoja u toj dobnoj skupini do sada nisu utvrđeni.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.
Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova: ”Neselektivne inhibitore monoamino oksidaze (MAOI)”(koriste se za liječenje depresije), koji sadržavaju fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao djelatne sastojke.
Ako ste uzeli bilo koji od tih lijekova trebate pričekati 14 dana prije nego započnete s uzimanjem Elicee Q-Tab.
Nakon prestanka uzimanja Elicee Q-Tab morate pričekati 7 dana prije uzimanja bilo kojeg od tih lijekova.

 • “Reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore”, koji sadržavaju moklobemid (koristi se za liječenje depresije).
 • “Ireverzibilne MAO-B inhibitore”, koji sadržavaju selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti). Oni povećavaju rizik od nuspojava.
 • Antibiotik linezolid.
 • Litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (koristi se za liječenje depresije).
 • Imipramin i dezipramin (oba se koriste za liječenje depresije).
 • Sumatriptan i slične lijekove (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (primjenjuje se protiv jakih bolova). Oni povećavaju rizik od nuspojava.
 • Cimetidin i omeprazol (koriste se za liječenje želučanog vrijeda/čira), fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjivanje rizika od moždanog udara).
  Istodobna primjena može uzrokovati povišenje razine Elicee Q-Tab u krvi.
 • Hypericum perforatum (gospina trava/kantarion) – biljni ljekoviti pripravak koji se koristi kod depresije.
 • Acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova ili sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi).
  Oni mogu povećati sklonost krvarenju.
 • Varfarin, dipiridamol, i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi).
  Liječnik će Vam vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja krvi na početku i prilikom obustave Elicee Q-Tab kako bi provjerio je li Vaša doza antikoagulansa još uvijek primjerena.
 • Meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (koristi se kod jakih bolova) zbog mogućnosti rizika od sniženja praga za konvulzije.
 • Neuroleptike (lijekovi za liječenje shizofrenije, psihoze) zbog mogućnosti rizika od sniženja praga za konvulzije, te antidepresivi.
 • Flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se kod kardiovaskularnih bolesti), klomipramin i nortriptilin (antidepresivi), te risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici).
  Možda će biti potrebna prilagodba doze Elicee Q-Tab.
  Nemojte uzimati Eliceu Q-Tab ako uzimate lijekove za probleme srčanog ritma ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam,
  kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određeni antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin,
  moksifloksacin, eritromicin i.v., pentamidin, terapija antimalaricima, posebno halofantrin), neki antihistaminici (astemizol, mizolastin).
  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Elicea Q-Tab s hranom, pićem i alkoholom
Eliceu Q-Tab treba uzimati bez hrane (vidjeti dio 3 “Kako uzimati Eliceu Q-Tab ”).
Kao što vrijedi za mnoge lijekove, kombiniranje Elicee Q-Tab s alkoholom nije preporučljivo, iako se ne očekuje da će Elicea Q-Tab stupiti u interakcije s alkoholom.

Trudnoća i dojenje
Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti.
Ako ste trudni ili dojite, nemojte uzimati Eliceu Q-Tab, osim ako ste se posavjetovali s Vašim liječnikom i upoznati ste s rizicima i dobrobitima liječenja.
Ako uzimate Eliceu Q-Tab tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, morate biti svjesni mogućnosti pojave sljedećih učinaka kod Vašeg novorođenčeta:
poteškoća s disanjem, plavkaste boje kože, napadaja (konvulzija/grčeva), promjena tjelesne temperature, poteškoća s hranjenjem, povraćanja, sniženog šećera u krvi,
ukočenosti ili opuštenosti mišića, pojačanih refleksa, tremora, drhtanja, razdražljivosti, tromosti, stalnog plača, pospanosti i poteškoća sa spavanjem.
Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od tih simptoma, molimo odmah obavijestite svog liječnika.
Ako se primjenjuje za vrijeme trudnoće, uzimanje Elicee Q-Tab se nikada ne smije naglo prekinuti.
Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili liječnik da koristite Eliceu Q-Tab.
Kada se uzimaju tijekom trudnoće, posebno u zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput Elicee Q-Tab mogu povećati rizik pojave ozbiljnog stanja u novorođenčadi,
koji se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN) koja u novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje i uzrokuje plavkasti izgled.
Ovi simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako dođe do toga, odmah se obratite svojoj primalji i/ili liječniku.
Ispitivanja na životinjama su pokazala da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu sperme.
Teoretski bi to moglo utjecati na plodnost, ali utjecaj na plodnost u ljudi nije još primijećen.
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Savjetuje se da ne upravljate vozilom i da ne rukujete strojevima, dok Vam ne bude poznato kako Elicea Q-Tab djeluje na Vas.

Elicea Q-Tab sadrži laktozu.
Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Kako uzimati Eliceu Q-Tab

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli
Depresija
Uobičajena preporučena doza Elicee Q-Tab iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Panični poremećaj
Početna doza Elicee Q-Tab iznosi 5 mg u obliku jedne dnevne doze tijekom prvog tjedna, a zatim se u drugom tjednu povećava na 10 mg dnevno.
Vaš liječnik može dodatno povećati dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj
Uobičajena preporučena doza Elicee Q-Tab iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza.
Vaš liječnik može ili smanjiti vašu dozu na 5 mg na dan ili je povećati do maksimuma od 20 mg na dan, ovisno o Vašem odgovoru na lijek.

Generalizirani anksiozni poremećaj
Uobičajena preporučena doza Elicee Q-Tab iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Uobičajena preporučena doza Elicee Q-Tab iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)
Uobičajena preporučena početna doza Elicee Q-Tab iznosi 5 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povećati dozu na 10 mg dnevno.

Primjena u djece (mlađih od 18 godina)
Elicea Q-Tab se ne smije davati djeci i adolescentima. Za dodatne obavijesti molimo pogledati dio 2 “Prije nego počnete uzimati Eliceu Q-Tab”.

Trajanje liječenja
Može proći nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite liječenje Eliceom QTab čak i kada treba vremena da osjetite poboljšanje.
Nikada nemojte mijenjati dozu lijeka bez prethodne konzultacije s Vašim liječnikom.
Nastavite uzimati Eliceu Q-Tab dok god to Vaš liječnik preporučuje. Ako prerano prekinete liječenje, simptomi bolesti se mogu vratiti.
Stoga se preporučuje nastaviti liječenje najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.
Način primjene lijeka

 • Elicea Q-Tab raspadljive tablete za usta se uzimaju svaki dan kao jedna dnevna doza.
 • Trebate uzimati Eliceu Q-Tab bez hrane.
  Elicea Q-Tab raspadljive tablete za usta su krhke. Ne smiju se gurati kroz foliju u blister pakovanju jer može doći do oštećenja tablete.
  Nemojte uzimati tablete mokrim rukama jer to može dovesti do njihova raspadanja. Tablete nemaju razdjelnu crtu i ne mogu se podijeliti u jednake doze.

Izvadite tablete kako na sljedeći način:

 1. Pridržite blister na rubu te nježnim povlačenjem duž linije perforacije izdvojite jedan odjeljak iz ostatka blistera.
 2. Pažljivo odvojite foliju na stražnjoj strani.
 3. Tabletu pažljivo izvadite iz blistera u ruku.
 4. Stavite tabletu na jezik odmah nakon njena uklanjanja iz pakiranja.

Tableta će se otopiti u vašim ustima u nekoliko sekundi tako da se može lako progutati bez vode. Usta
trebaju biti prazna prije nego stavite tabletu na jezik.

Ako uzmete više Elicee Q-Tab nego što ste trebali
Ako ste uzeli dozu Elicee Q-Tab koja je veća od propisane, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili hitnu službu najbliže bolnice.
Učinite tako čak i ako nema uznemirujućih znakova.
Neki od znakova predoziranja mogu biti omaglica, tremor (drhtanje), uznemirenost, konvulzije (grčevi), koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, sniženje krvnog tlaka i promjena ravnoteže tekućine/soli u tijelu. Kada se uputite liječniku ili u bolnicu, sa sobom ponesite kutijicu/pakovanje Elicee Q-Tab.

Ako ste zaboravili uzeti Eliceu Q-Tab
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.
Ako zaboravite uzeti jednu dozu i toga se sjetite prije nego pođete spavati, uzmite je odmah. Sljedećeg dana nastavite kao i obično.
Nemojte uzeti propuštenu dozu tijekom noći, ili sljedeći dan, nego nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Eliceu Q-Tab
Ne prekidajte s uzimanjem Elicee Q-Tab sve dok Vam tako ne kaže Vaš liječnik.
Kada ste završili s liječenjem, obično se savjetuje da se doza Elicee Q-Tab postupno smanjuje tijekom nekoliko tjedana.
Kada prestanete s uzimanjem Elicee Q-Tab, osobito ako je to naglo, mogli biste osjetiti simptome ustezanja.
Oni su česti nakon prestanka liječenja Eliceom Q-Tab.
Rizik je veći kada je Elicea Q-Tab primjenjivana tijekom dužeg vremena ili u većim dozama, ili kada je doza prebrzo smanjena.
Simptomi su u većine ljudi blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna.
Međutim, u pojedinih bolesnika oni mogu biti jakog intenziteta ili mogu dugo trajati (2-3 mjeseca ili više).
Ukoliko prilikom prestanka uzimanja Elicee Q-Tab razvijete teške simptome ustezanja, molimo obavijestite svog liječnika.
Liječnik Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati Vaše tablete, te da ih zatim na još polaganiji način prestanete uzimati.
Simptomi ustezanja uključuju: osjećaj omaglice (nestabilnosti ili poremećaja ravnoteže), osjećaj poput ubadanja, osjećaj žarenja i (manje često) osjećaj poput udara struje (i u glavi), poremećaje spavanja (živopisne snove, noćne more, nesanicu), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uzbuđenosti, tremor (drhtanje), osjećaj smetenosti ili dezorijentacije, osjećajnost ili razdražljivost, proljev, poremećaji vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije).
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.
Nuspojave su uglavnom blage i obično prolaze nakon nekoliko tjedana liječenja.
Molimo imajte na umu da mnogi učinci mogu također biti simptomi Vaše bolesti, te će se poboljšati kada se Vaše stanje popravi.
Odmah se posavjetujte s Vašim liječnikom ili se uputite u bolnicu ukoliko tijekom liječenja primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Manje česte (pojavljuju se kod više od 1 do 10 na 1000 bolesnika):

 • Neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sustavu.

Rijetke (pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika):

 • Ako Vam počnu oticati koža, jezik, usne ili lice, odnosno počnete otežano disati ili gutati (alergijska reakcija).
 • Ako imate visoku vrućicu, uzbuđenost, smetenost, drhtanje i naglo stezanje mišića – to bi mogli biti znakovi rijetkog stanja pod nazivom serotoninski sindrom.
  Ako to osjetite, javite se svom liječniku.
  Ako primijetite sljedeće nuspojave, zatražite savjet Vašeg liječnika ili se odmah uputite u bolnicu:
 • Otežano mokrenje
 • Napadaje (konvulzije/grčeve), vidjeti i dio „Budite posebno oprezni pri uzimanju Elicee Q-tab“
 • Žutu boju kože i bjeloočnica – znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa
 • Brz, nepravilan rad srca, nesvjestica koji mogu biti simptomi po život opasnog stanja poznatog kao Torsades de Pointes.
  Pored gore navedenih, prijavljene su i sljedeće nuspojave:
  Vrlo česte (pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika):
 • Mučnina

Česte (pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika):

 • Začepljen nos, iscjedak iz nosa (sinusitis)
 • Smanjen ili povećan apetit
 • Anksioznost, nemir, nenormalni snovi, poteškoće s usnivanjem, pospanost, omaglica, zijevanje, tremor (drhtanje), osjećaj bockanja na koži
 • Proljev, zatvor, povraćanje, suha usta Pojačano znojenje
 • Bol u mišićima i zglobovima (artralgija i mialgija)
 • Poremećaji spolne funkcije (odgođena ejakulacija, poteškoće s erekcijom, smanjenje spolnog nagona; žene mogu imati poteškoće u postizanju orgazma)
 • Umor, vrućica
 • Povećanje tjelesne težine

Manje česte (pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika):

 • Koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež (pruritus)
 • Škrgutanje zubima, uzbuđenost, uznemirenost, panični napad, stanje smetenosti
 • Poremećaj spavanja, poremećaj okusa, nesvjestica (sinkopa)
 • Proširene zjenice (midrijaza), poremećaj vida, zvonjenje u ušima (tinitus)
 • Ispadanje kose
 • Vaginalno krvarenje
 • Smanjenje tjelesne težine
 • Ubrzani otkucaji srca
 • Oteklina ruku ili nogu
 • Krvarenje iz nosa

Rijetke (pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika):

 • Agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • Usporeni otkucaji srca
  Pojedini bolesnici su prijavili (učestalost nije poznata iz raspoloživih podataka):
 • Događaji povezani sa samoubojstvom (misli o samoozlijeđivanju ili samoubojstvu), vidjeti i dio “Budite posebno oprezni pri uzimanju Elicee Q-Tab”
 • Smanjene razine natrija u krvi (simptomi su mučnina, loše osjećanje, mišićna slabost ili smetenost)
 • Omaglica kod ustajanja zbog pada krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija)
 • Abnormalni testovi funkcije jetre (povećane vrijednosti jetrenih enzima u krvi)
 • Poremećaji kretanja (nevoljni pokreti mišića)
 • Bolna erekcija (prijapizam)
 • Poremećaji zgrušavanja uključujući krvarenje u kožu i sluznice (ekhimoze) i smanjeni broj krvnih pločica/trombocita (trombocitopenija)
 • Iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedem)
 • Povećano izlučivanje mokraće (neodgovarajuće lučenje ADH)
 • Istjecanje mlijeka u žena koje ne doje
 • Manija
 • Povećan rizik lomova kostiju uočen je u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova
 • Promjena srčanog ritma (nazvana “produljenje QT intervala” koja se uočava na EKG-u – pretrazi kojom se bilježi električna aktivnost srca)
  Pored toga, poznate su brojne nuspojave koje se pojavljuju uz lijekove koji djeluju na sličan način kao escitalopram (djelatni sastojak Elicee Q-Tab). To su:
 • Motorni nemir (akatizija)
 • Anoreksija
  Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Kako čuvati Eliceu Q-Tab

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.
Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Elicea Q-Tab sadrži

 • Djelatna tvar je escitalopram. Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg, 10 mg ili 20 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) su kalijev polakrilin; kloridna kiselina, koncentrirana; laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; acesulfamkalij;
  neohesperidindihidrohalkon; aroma paprene metvice i magnezijev stearat.

Kako Elicea Q-Tab izgleda i sadržaj pakiranja
5 mg raspadljive tablete za usta: okrugle, plosnate tablete bijele do gotovo bijele, s ukošenim rubovima i urezanom oznakom “5” jedne strane.
10 mg raspadljive tablete za usta: okrugle, plosnate tablete bijele do gotovo bijele, s ukošenim rubovima i urezanom oznakom “10” jedne strane.
20 mg raspadljive tablete za usta: okrugle, plosnate tablete bijele do gotovo bijele, s ukošenim rubovima i urezanom oznakom “20” jedne strane.
Elicea Q-Tab je dostupna u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 28, 30, 56, 60, 84, 90 raspadljivih tableta za usta.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođač

KRKA – FARMA d.o.o.,
Radnička cesta 48,
10000 Zagreb,
Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts