Geonistin

Geonistin

Geonistin je lijek koji se primjenjuje lokalno i koristi se za liječenje gljivičnih infekcija rodnice, vulve i vrata maternice, uključujući one uzrokovane Candidom albicans i drugim vrstama gljivica.

Candida albicans je vrsta gljivice koja se često nalazi u ljudskom tijelu. Obično se nalazi u ustima, probavnom traktu i genitalnom području i ne uzrokuje nikakvu štetu kod zdravih osoba. Međutim, u određenim okolnostima može prerasti i uzrokovati infekcije, osobito kod ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom ili onih koji uzimaju antibiotike ili kortikosteroide.

Infekcije kandidom mogu se pojaviti u mnogim različitim dijelovima tijela, uključujući usta (soor), kožu (kožna kandidijaza), nokte (onikomikoza) i genitalno područje (vaginalne gljivične infekcije kod žena i balanitis kod muškaraca).

Simptomi infekcije Candidom mogu varirati ovisno o mjestu infekcije, ali mogu uključivati svrbež, crvenilo, bol, iscjedak i bijele mrlje na zahvaćenim područjima.

Liječenje infekcija Candidom obično uključuje antifungalne lijekove koji se primjenjuju lokalno ili oralno. Važno je slijediti režim liječenja koji je propisao liječnik i nastaviti s liječenjem do kraja, čak i ako se simptomi poboljšaju prije završetka uzimanja lijeka.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Geonistin 100 mg/100 000 IU tablete za rodnicu

oksitetraciklin,nistatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Geonistin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Geonistin
 3. Kako uzimati Geonistin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Geonistin tablete za rodnicu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Geonistin i za što se koristi

Geonistin se koristi za lokalno liječenje infekcije rodnice, vulve i grlića maternice uzrokovane gljivicom Candidom albicans i ostalim gljivicama i bakterijama osjetljivim na nistatin i oksitetraciklin (djelatne tvari Geonistina). Geonistin se koristi i za sprječavanje infekcije rodnice, vulve i grlića maternice nakon ginekoloških zahvata (npr. kauterizacije), te za sprječavanje naknadnih gljivičnih infekcija kod već postojećih bakterijskih upala sluznice rodnice.
Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Geonistin

Nemojte uzimati Geonistin:

 • ako ste alergični na neku od djelatnih tvari lijeka (nistatin i/ili oksitetraciklin) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svomliječniku ili ljekarniku ili prije nego uzmete Geonistin.

 • Liječenje se ne smije prekidati tijekom menstruacije.
 • Ako se na sluznici pojavi lokalni nadražaj koji nije postojao prije liječenja, preporučuje se prekinuti liječenje.
 • Tijekom liječenja treba se pridržavati higijenskih mjera, suzdržavati se od spolnog odnosa ili koristiti
  kondom kako bi se izbjegla infekcija partnera ili ponovna infekcija.
 • Partner se istodobno treba liječiti nekom od protugljivičnih krema, zbog njegove i Vaše zaštite (moguća ponovna infekcija).

Drugi lijekovi i Geonistin
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Za sada nisu poznate interakcije (međudjelovanja) između Geonistina i drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Tijekom trudnoće i dojenja nisu uočeni štetni učinci Geonistina. Međutim, tablete za rodnicu se primjenjuju tijekom trudnoće samo ako Vam je to savjetovao Vaš liječnik.

Kako uzimati Geonistin


Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Svake večeri navlažite vodom jednu tabletu i stavite je što dublje u rodnicu.
Liječenje obično traje 6 uzastopnih dana.

Ako uzmete više Geonistina nego što ste trebali
Obratite se za savjet Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Geonistin
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Obratite se za savjet Vašem liječniku.

Ako prestanete uzimati Geonistin
Geonistin uzimajte onoliko dugo koliko Vam je to preporučio Vaš liječnik.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.
Pri primjeni ovoga lijeka zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • iritacija vaginalne sluznice

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Geonistin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvati na temperaturi ispod 25C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svogljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Geonistin sadrži

 • Djelatne tvari su oksitetraciklin i nistatin.
 • Jedna Geonistin tableta za rodnicu sadrži 100 mg oksitetraciklina u obliku oksitetraciklinklorida i 100 000 IU (internacionalnih jedinica) nistatina.
  Druge pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; hidroksipropilceluloza; dekstrin;
  hidrogenirano biljno ulje, vrst I; mikrokristalična celuloza: natrijev stearilfumarat; hipromeloza; umrežena karmelozanatrij

Kako Geonistin izgleda i sadržaj pakiranja

Geonistin tablete za rodnicu su svijetlo žute marmorirane tablete s natpisom PLIVA s jedne strane tablete, dimenzija 23 mm x 13,3 mm.
Geonistin tablete za rodnicu dostupne su u pakiranju od 6 tableta za rodnicu u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač


PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts