Hepan gel

Hepan gel


Hepan 500 IU/g + 5 mg/g gel je ljekoviti proizvod koji sadrži heparin natrij i dekspantenol kao aktivne tvari.

Ovaj gel se najčešće koristi za lokalno tretiranje i olakšavanje simptoma manjih ozljeda poput ogrebotina, manjih opeklina, modrica, hematoma, tromboflebitisa i upaljenih vena.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Hepan 500 IU/g + 5 mg/g gel

(heparinnatrij, dekspantenol)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Hepan gel i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Hepan gel?
 3. Kako primjenjivati Hepan gel?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Hepan gel?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Hepan gel i za što se koristi?

Hepan gel spada u skupinu antivarikozne terapije. U sastavu sadrži heparinnatrij i dekspantenol.
Hepan gel koristi se za lokalno liječenje površnog tromboflebitisa (lokalizirana upala površinskih vena i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena).

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Hepan gel?

Nemojte primjenjivati Hepan gel:

 • ako ste alergični na heparin i/ili dekspantenol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako imate potkoljenični vrijed (ulkus kruris)
 • na otvorenim ranama
 • ako oboljela površina kože krvari
 • ako je oboljela površina kože zahvaćena infekcijom
 • u novorođenčadi i dojenčadi
 • ako imate trenutnu ili prethodnu alergijsku trombocitopeniju (tipa II) na heparin
 • na sluznicama.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Hepan gel.
Obavijestite Vašeg liječnika ako bolujete od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako ste preosjetljivi ili uzimate još neke lijekove.
Za vrijeme korištenja Hepan gela treba paziti da gel ne dospije u oči, na sluznicu ili otvorene rane, kao i na kožu zahvaćenu infekcijom.

Djeca
Zbog veće propusnosti kože Hepan gel se ne primjenjuje u novorođenčadi i dojenčadi.

Drugi lijekovi i Hepan gel
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Uz Hepan gel lokalno se ne koriste drugi lijekovi pa interakcije nisu zabilježene.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.
Nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete nakon lokalne primjene heparinnatrija i dekspantenola.
Trudnice i dojilje mogu primjenjivati Hepan gel samo ako je neophodno te uz prethodno savjetovanje s liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima
Hepan gel ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
Hepan gel sadrži propilenglikol, metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat
Ovaj lijek sadrži 100 mg propilenglikola u 1 g gela. Propilenglikol može nadražiti kožu.
Metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene).

Kako primjenjivati Hepan gel?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje
Hepan gel nanosi se na oboljelo mjesto 2 – 4 puta dnevno u tankom sloju, bez utrljavanja u kožu.

Trajanje liječenja
Bez savjetovanja s liječnikom do najviše 2 tjedna. U kroničnim slučajevima moguće je dulje liječenje, ali samo nakon pregleda i preporuke liječnika.
Dulja primjena tada treba biti pod liječničkim nadzorom.

Način primjene
Samo za primjenu na kožu. Gel se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju bez utrljavanja.

Ako primijenite Hepan gela više nego što ste trebali
Koristi li se gel prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • alergijske reakcije kože, svrbež, crvenilo i peckanje.
  U slučaju navedenih reakcija potrebo je prekinuti s korištenjem gela.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Hepan gel?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok valjanosti u primjeni: 3 mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Hepan gel sadrži?
Djelatne tvari su: heparinnatrij i dekspantenol. 1 g gela sadrži: 500 IU heparinnatrija i 5 mg dekspantenola.
Pomoćne tvari su: glicerol, karbomer, etanol (96%-tni), metilparahidroksibenzoat,
propilparahidroksibenzoat, propilenglikol, trolamin, pročišćena voda.

Kako Hepan gel izgleda i sadržaj pakiranja?
Hepan 500 IU/g + 5 mg/g gel je bezbojan, bistar gel.
Aluminijska tuba s 50 g gela, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20,
51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

Similar Posts