Heparin krema

Heparin krema

Heparin krema je lokalni lijek koji se koristi za liječenje vene varikoze, tromboflebitisa i poremećaja cirkulacije u koži. Sadrži aktivnu tvar heparin, koja ima antikoagulantno djelovanje, što znači da smanjuje stvaranje krvnih ugrušaka i sprječava nastanak tromba. Krema se nanosi na zahvaćena područja kože i učinkovita je u smanjivanju otoka, bolova i nelagode. Važno je koristiti heparin kremu samo prema uputama stručnjaka i redovito njegu kože kako bi se postigli željeni rezultati.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)3.91

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika
Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema
heparinnatrij, salicilatna kiselina, metilsalicilat
Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Heparin MS Pliva krema i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Heparin MS Pliva kremu
 3. Kako primjenjivati Heparin MS Pliva kremu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Heparin MS Pliva kremu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Heparin MS Pliva krema i za što se koristi

Što je Heparin MS Pliva krema i za što se koristi
Djelatne tvari Heparin MS Pliva kreme su heparin, salicilatna kiselina i metilsalicilat. Krema pripada skupini lijekova koji se nazivaju vazoprotektivi i koriste se u liječenju površinskog tromboflebitisa (začepljenje i upala površinske vene).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Heparin MS Pliva kremu


Nemojte primjenjivati Heparin MS Pliva kremu

 • ako ste alergični na heparinnatrij, salicilatnu kiselinu, metilsalicilat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako imate ranu na koži u području donjeg dijela potkoljenice (ulkus)
 • ako imate otvorene rane
 • kod krvarenja oboljelih kožnih površina
 • u slučaju infekcije kože
 • ako imate ili ste imali stanje koje se zove alergijska trombocitopenija tipa II na heparin (sniženje broja krvnih pločica kao posljedica reakcije preosjetljivosti na heparin)
 • krema se ne smije primjenjivati kod djece mlađe od 3 godine
 • krema se ne smije nanositi na sluznice.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Heparin MS Pliva kremu. Istovremeno s Heparin MS Pliva kremom ne smiju se na isto mjesto na kožu nanositi drugi pripravci (lijekovi, kozmetički proizvodi).

Djeca i adolescenti
Zbog veće propusnosti kože Heparin MS Pliva krema se ne smije primjenjivati u novoroĎenčadi i dojenčadi i djece mlaĎe od 3 godine zbog rizika od pojave Reyevog sindroma, a primjenu kod djece mlađe od 12 godina potrebno je izbjegavati. Kod djece mlađe od 16 godina, lokalni pripravci za kožu koji sadrže salicilatnu kiselinu (jedna od djelatnih tvari Heparin MS Pliva kreme) ne smiju se primjenjivati na veće ovršine tijela, primjenjivati u duljem vremenskom periodu ili ispod okluzivnih zavoja.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Drugi lijekovi i Heparin MS Pliva krema
Tijekom liječenja Heparin MS Pliva kremom nije dozvoljena primjena ostalih lokalnih pripravaka na istom mjestu na koži. Salicilate (pojedine od djelatnih tvari Heparin MS Pliva kreme) treba s oprezom primjenjivati lokalno na koži kod bolesnika koji su na terapiji varfarinom (lijek za sprječavanje zgrušavanja krvi – antikoagulans), a osobito treba izbjegavati prekomjernu primjenu zbog moguće pojave potencijalno opasnih interakcija koje mogu dovesti do povećanja antikoagulacijskog učinka varfarina.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Iako nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete, Heparin MS Pliva krema se u trudnica (posebno tijekom trećeg tromjesečja) i dojilja primjenjuje samo ako je neophodno i po preporuci liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ne očekuje se utjecaj Heparin MS Pliva kreme na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Heparin MS Pliva krema sadrži pomoćne tvari
Heparin MS Pliva krema sadrži natrijev benzoat koja moži uzrokovati lokalni nadražaj. Sadrži i cetilni i stearilni alkohol te lanolin koji mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako primjenjivati Heparin MS Pliva kremu

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Heparin MS Pliva krema se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju 2 do 4 puta na dan. Trajanje liječenja ovisi o težini simptoma, a najdulje do 2 tjedna. U kroničnim slučajevima moguće je dulje, ali samo nakon pregleda i preporuke liječnika.

Način primjene:
Heparin MS Pliva krema je namijenjena samo za primjenu na kožu. Krema se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju, uz blago utrljavanje. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Pri pravilnoj uporabi krema se dobro podnosi. Pri primjeni ovog lijeka primijećene su sljedeće nuspojave i učestalost:

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • Reakcije preosjetljivosti.
  Alergijske reakcije na heparin vrlo su rijetke nakon primjene na kožu. U pojedinim slučajevima mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti kao što su crvenilo kože ili svrbež. Takve reakcije se obično brzo povlače nakon prestanka primjene lijeka.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Heparin MS Pliva kremu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Heparin MS Pliva krema sadrži

 • Djelatne tvari su: heparinnatrij, salicilatna kiselina i metilsalicilat. 1 g kreme sadrži 250 IU heparinnatrija, 15 mg salicilatne kiseline i 1,5 mg metilsalicilata.
 • Pomoćne tvari su: ulje timijana, ulje eukaliptusa, izopropilmiristat, cetilni i stearilni alkohol, bijeli vazelin, lanolin, natrijev benzoat (E211), bezvodna citratna kiselina (E330), natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat (E339), pročišćena voda.

Kako Heparin MS Pliva krema izgleda i sadržaj pakiranja
Heparin MS Pliva krema je bijela, homogena krema. Lijek je dostupan u pakiranju od 30 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

7. Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač


PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts