Heptanon

Heptanon

Heptanon je robna marka za lijek metadonklorid, koji je sintetski opioidni analgetik koji se prvenstveno koristi za liječenje jake boli. Također se koristi u liječenju ovisnosti o opioidima i ovisnosti, kao zamjena za druge opioide poput heroina ili morfija.

Metadonklorid djeluje tako da se veže na iste receptore u mozgu i živčanom sustavu kao i drugi opioidi, poput heroina ili morfija, ali ima dulje djelovanje i manje euforične učinke, što ga čini manje sklonim zlouporabi i ovisnosti. Obično se uzima oralno u obliku tableta ili tekućine, a djelovanje može trajati do 24 sata.

Heptanon (metadonklorid) se može koristiti u liječenju ovisnosti o opioidima kao oblik liječenja uz pomoć lijekova (MAT). To uključuje korištenje lijeka poput metadonklorida u kombinaciji sa savjetovanjem i bihevioralnim terapijama za upravljanje simptomima ustezanja i smanjenje rizika od recidiva.

Metadonklorid se, kao i drugi opioidi, veže na iste receptore u mozgu kao i drugi opioidi poput heroina ili morfija, što može pomoći u smanjenju žudnje i simptoma odvikavanja. Međutim, ima dulje djelovanje i manje euforične učinke, što ga čini manje sklonim zloporabi i ovisnosti od ostalih opioida.

Stabilizirajući opioidne receptore pojedinca i smanjujući žudnju, metadonklorid im može pomoći da se usredotoče na svoj oporavak i postignu napredak u liječenju. Također može smanjiti rizik od recidiva, predoziranja i širenja zaraznih bolesti poput HIV-a i hepatitisa C povezanih s intravenskom uporabom droga.

Međutim, važno je napomenuti da metadonklorid nije lijek za ovisnost i da bi se trebao koristiti samo kao dio sveobuhvatnog plana liječenja koji uključuje savjetovanje, podršku i bihevioralnu terapiju. Treba ga koristiti samo pod nadzorom zdravstvenog radnika u pažljivo nadziranom okruženju.

Međutim, kao i drugi opioidi, metadonklorid može imati nuspojave kao što su pospanost, mučnina, zatvor, respiratorna depresija, au nekim slučajevima i predoziranje i smrt. To je kontrolirana tvar i smije se koristiti samo pod nadzorom zdravstvenog radnika u pažljivo nadziranom okruženju.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Heptanontbl. 20x5 mg2.70
Heptanonotop. 1x10 ml (10 mg/ml)2.27

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika
Heptanon 5 mg tablete
metadonklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Heptanon i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Heptanon tablete
 3. Kako uzimati Heptanon tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Heptanon tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Heptanon i za što se koristi

Heptanon tablete sadrže djelatnu tvar metadonklorid koji pripada skupini lijekova koji se koriste za liječenje ovisnosti. Heptanon se koristi u liječenju jake boli (bol kod umirućih bolesnika, bol uzrokovana bolestima jetre i žučnih vodova, boli nakon operacije i velike ozljede, te bol kod akutnog srčanog infarkta) na koju ne djeluju ostali lijekovi za ublažavanje boli. Heptanon se također koristi za liječenje ovisnosti (sprječavanje apstinencijskog sindroma u ovisnika) o narkoticima (heroin i drugi narkotici).

Što morate znati prije nego počnete uzimati Heptanon

Nemojte uzimati Heptanon ako:

 • ste alergični na metadonklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • imate poteškoća s disanjem
 • imate astmatski napadaj. Morate pričekati da napadaj proĎe u potpunosti i čekati dok se potpuno ne oporavite
 • uzimate ili ste prije manje od dva tjedna prestali uzimati lijekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori) a koriste se za liječenje depresije
 • ste uzimali bilo koje lijekove sa sedativnim učinkom
 • ste ovisni o drugim lijekovima
 • ste pred porod ili tijekom trudnoće, to može imati ozbiljne posljedice na Vaše dijete.
 • Heptanon se ne koristi za liječenje u djece.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heptanon.

Posebno budite oprezni ako:

 • imate problema s jetrom i bubrezima
 • imate epilepsiju
 • konzumirate alkohol
 • imate ozljedu glave
 • imate hipotireozu (smanjenu funkciju štitnjače)
 • imate problema s adrenalnim žlijezdama (žlijezde smještene iznad bubrega)
 • imate problema s prostatom
 • imate nizak krvni tlak
 • ste u šoku
 • imate mijasteniju gravis (bolest mišića koja uzrokuje njihovu slabost)
 • imate problema s crijevima (uključujući i konstipaciju, zatvor)
 • imate problema sa srčanim ritmom (brzinom otkucaja u minuti)
 • imate srčanu bolest
 • imate niske vrijednosti natrija i kalija u krvi
 • ste teško bolesni ili ste starija osoba, možete biti osjetljiviji na ovaj lijek
 • planirate napraviti test na trudnoću, uzimanje metadona može dati lažne rezultate.
  Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako primijetite neku od sljedećih nuspojava dok uzimate lijek

Heptanon:
Slabost, umor, gubitak apetita, mučnina, povraćanje ili niski krvni tlak. Ovo može biti simptom da nadbubrežne žlijezde luče premalo hormona kortizola, stoga ćete možda trebati uzimati nadomjestak hormona. Dugotrajna primjena opioida može uzrokovati smanjene razine spolnih hormona i povećane razine hormona prolaktina. Obratite se svom liječniku ako primijetite simptome kao što su nizak libido, impotencija ili izostanak mjesečnice (amenoreja).

Drugi lijekovi i Heptanon
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Heptanon može stupiti u neželjeno međudjelovanje sa sljedećim lijekovima:

 • inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori – lijekovi koji se koriste u liječenju depresije)
 • ostali lijekovi koji se koriste u liječenju depresije
 • lijekovi koji imaju sedacijski učinak (kao što su sedativi, hipnotici, anestetici)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju ovisnosti (naltrekson, buprenorfin)
 • H2 antagonisti (lijekovi koji smanjuju nastajanje želučane kiseline – npr. cimetidin)
 • rifampicin (lijek koji se koristi u liječenju tuberkuloze)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon)
 • lijekovi koji zakiseljavaju urin (askorbatna kiselina – vitamin C)
 • opioidni analgetici – lijekovi koji se koriste u liječenju jake boli (kodein, pentazocin)
 • lijekovi koji blokiraju djelovanje opioida ili imaju suprotni učinak (nalokson)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju HIV infekcije (npr. nevirapin)
 • ciprofloksacin (antibiotik – lijek koji se koristi u liječenju bakterijskih infekcija)
 • alkohol, sok od grejpa
 • lijekovi koji se koriste u liječenju srčanih bolesti (npr. verapamil)
 • lijekovi koji mogu promijeniti ravnotežu elektrolita (lijekovi za izmokravanje)
 • lijekovi protiv gljivičnih infekcija kao što su flukonazol, itrakonazol i ketokonazol.
 • metamizol, lijek koji se koristi za liječenje boli i vrućice.

Rizik od nuspojava se povećava ako metadon primjenjujete istodobno s antidpresivima (kao što su citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin, amitriptilin, klomipramin, imipramin, nortriptilin). Obratite se svom liječniku ako primijetite simptome kao što su:

 • promjene mentalnog stanja (npr. uznemirenost, halucinacije, koma)
 • ubrzani otkucaji srca, nestabilan krvni tlak, vrućica
 • pretjerani refleksi, poremećaj koordinacije, ukočenost mišića
 • gastrointestinalni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev)

Istodobna uporaba Heptanona i sedativa, poput benzodiazepina ili srodnih lijekova, povećava rizik od pospanosti, poteškoća u disanju (depresija disanja), kome te može biti opasna po život. Zbog toga se istodobna upotreba treba razmotriti samo ako druge mogućnosti liječenja nisu moguće. Međutim, ako Vam je liječnik propisao Heptanon zajedno sa sedativima, on mora ograničiti dozu i trajanje istodobne primjene.

Obavijestite svog liječnika o svim sedativima koje uzimate i pomno pratite njegove preporuke za doziranje. Bilo bi korisno obavijestiti prijatelje ili rodbinu o gore navedenim znakovima i simptomima. Obratite se svom liječniku ako se pojave takvi simptomi.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Obratite se svom liječniku ako dojite ili razmišljate o dojenju dok uzimate metadon budući da on može utjecati na Vaše dijete. Pratite Vaše dijete radi neuobičajenih znakova i simptoma kao što su povećana omamljenost (više nego uobičajeno), otežano disanje ili mlitavost udova. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite liječniku.

Heptanon se ne preporučuje primjenjivati za vrijeme trudnoće i dojenja.
Heptanon se ne smije primjenjivati neposredno prije ili tijekom poroda zbog rizika od zatajenja disanja u novorođenčeta.

Upravljanje vozilima i strojevima
Heptanon snažno utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Vrijeme potrebno za ponovno vraćanje ovih sposobnosti je strogo ovisno o svakom bolesniku i ponovno upravljati vozilom ili rukovati strojevima možete jedino uz suglasnost svog liječnika.

Heptanon s hranom i alkoholom
Ne smijete piti alkohol dok uzimate Heptanon, a takoĎer morate izbjegavati sok od grejpa jer to može povećati mogućnost nuspojava.

Važne informacije o nekim sastojcima Heptanon tableta
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Ovaj lijek sadrži laktozu i saharozu, o tome treba voditi računa u bolesnika koji imaju šećernu bolest. Može štetiti zubima.

Kako uzimati Heptanon tablete


Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Vaš liječnik će odrediti koju dozu Heptanon tableta ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputa svog liječnika i uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je propisao. Tablete trebate progutati cijele s malo tekućine. Visinu doze i učestalost doziranja liječnik prilagođuje svakom bolesniku zasebno.

Doza za ublažavanje boli može iznositi 2,5 do 10 mg svakih 4 do 12 sati, ovisno o jačini boli, visini doze i započinje li se lijek primjenjivati ili se duže vrijeme primjenjuje. U liječenju jake boli bilo kojeg uzroka uobičajena je doza 5 mg do 10 mg (1 do 2 tablete) svakih 6 do 8 sati, ovisno o jačini boli i preporuci liječnika.

U liječenju ovisnosti o heroinu i ostalim drogama na bazi morfija (kontrola apstinencijskog sindroma) uobičajena doza je ukupno 20 mg do 40 mg (4 do 8 tableta) dnevno. Primijenjene doze se postupno smanjuju. Ako imate oštećenje jetre ili bubrega, prije uzimanja ovog lijeka obavezno se savjetujte s liječnikom jer ćete trebati manju dnevnu dozu.

Starije osobe
Ako ste stariji i lošeg zdravlja, te ako imate problema s dišnim sustavom možete biti osjetljiviji na učinke lijeka Heptanon, te zbog moguće opasnosti od depresije disanja postoji mogućnost primjene niže doze.

Primjena u djece
Heptanon se ne preporučuje za liječenje djece mlađe od 16 godina.

Ako uzmete više Heptanon tableta nego što ste trebali
Ako greškom uzmete preveliku dozu Heptanon tableta, o tome odmah obavijestite svog liječnika. Može doći do niske razine šećera u krvi.

Ako ste zaboravili uzeti Heptanon
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti Heptanon tablete, uzmite ih što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. U bolesnika koji su uzimali Heptanon javile su se niže navedene nuspojave različite težine. Vrlo česte nuspojave (uočene u više od jednog na 10 bolesnika):
Mučnina, povraćanje.
Česte nuspojave (uočene u manje od 1 na 10 bolesnika, ali u više od 1 na 100 bolesnika):
Zadržavanje tekućine, euforija, halucinacije, izrazita pospanost, zamagljen vid, suženje zjenica, vrtoglavica, zatvor, prolazni osip, znojenje, umor, porast tjelesne težine, nesvjestica.
Manje česte nuspojave (uočene u manje od 1 na 100 bolesnika, ali u više od 1 na 1000 bolesnika):
Poremećaj raspoloženja (disforija), uznemirenost, nesanica, dezorijentacija, smanjeni libido, glavobolja, crvenilo lica, snižen krvni tlak, suhoća usta, upala jezika, poremećaj žučnih vodova, edem pluća, otežano disanje, svrbež, koprivnjača, ostale vrste osipa i u vrlo rijetkim slučajevima koprivnjača s krvarenjem, zadržavanje mokraće, impotencija, izostanak menstruacije, oteklina donjih ekstremiteta, slabost, oteklina.

Rijetke nuspojave (uočene u manje od 1 na 1000 bolesnika, ali u više od 1 na 10 000 bolesnika):
Usporen srčani ritam (bradikardija), osjećaj lupanja srca (palpitacije), slučajevi poremećaja srčanog provođenja, osobito kod visokih doza metadona.

Nepoznata učestalost: niska razina šećera u krvi, gubitak teka (apetita), snižene vrijednosti kalija ili magnezija u krvi.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Heptanon tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrže Heptanon tablete
Djelatna tvar je metadonklorid.
Svaka tableta sadrži 5 mg metadoklorida.
Pomoćne tvari su: saharoza, laktoza hidrat, kukuruzni škrob, želatina, talk, magnezijev stearat.

Kako Heptanon tablete izgledaju i sadržaj pakiranja
Okrugla, bijela tableta sa slovom P na jednoj strani tablete.
Heptanon 5 mg tablete dostupne su u pakiranju od 20 tableta u blisteru, u kutiji.
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač:
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts