Kloramfenikol Krka

Kloramfenikol

Kloramfenikol je antibakterijski lijek koji se koristi za liječenje različitih bakterijskih infekcija. Može se primijeniti lokalno kao kapi za oči u liječenju akutnog bakterijskog konjunktivitisa.

Akutni bakterijski konjunktivitis, poznat i kao “pink eye”, je upala konjunktive (prozirni sloj koji pokriva prednji dio oka i unutarnju površinu kapaka) uzrokovana bakterijskom infekcijom. Najčešći simptomi uključuju crvenilo oka, povećano suzenje, osjećaj svrbeža i peckanja, iscjedak iz oka koji može biti žućkast ili zelenkast te stvaranje krasta na kapcima.

Kada se dijagnosticira akutni bakterijski konjunktivitis, liječnik može propisati kloramfenikol kapi za oči. Kloramfenikol djeluje tako da zaustavlja rast i razmnožavanje bakterija koje uzrokuju infekciju. Primjenjuje se lokalno direktno na oko kako bi se borilo protiv bakterija i ublažile simptome infekcije.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Chloramphenicol Krka 10 mg/g mast za oko

kloramfenikol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Chloramphenicol Krka i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Chloramphenicol Krka
 3. Kako primjenjivati Chloramphenicol Krka
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Chloramphenicol Krka
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Chloramphenicol Krka i za što se koristi

Kloramfenikol je antibiotik koji uništava bakterije i sprječava njihov rast. Upotrebljava se za liječenje infekcija uzrokovanih različitim bakterijama.

 • Chloramphenicol Krka mast namijenjena je za liječenje akutnog bakterijskog konjunktivitisa (upale konjunktiva/spojnica).

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Chloramphenicol Krka

Nemojte primjenjivati Chloramphenicol Krka

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na kloramfenikol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako ste nekada imali ili imate teško oštećenje funkcije koštane srži, čak i ako je netko u Vašoj obitelji bolovao od slične bolesti.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Chloramphenicol Krka.
Ako mislite da je stanje Vaših očiju gore nego je bilo na početku liječenja ili ako nema poboljšanja unutar nekoliko dana, obratite se svom liječniku jer će lijek možda trebati promijeniti.
Lijek nemojte primjenjivati duže od 5 dana bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.
Ako duže vrijeme upotrebljavate ovaj lijek, može doći do prekomjernog rasta otpornih bakterija.
Također ne smijete upotrebljavati ovaj lijek prečesto jer se može razviti teško oštećenje koštane srži čak i kod lokalne primjene kloramfenikola.
Nemojte nositi kontaktne leće tijekom liječenja s ovom masti.
Mast može usporiti zacjeljivanje rožnice, stoga se ne preporučuje njezina primjena kod ulceracija (uništavanje površine tkiva zbog nekih procesa na površini ili ispod površine).

Djeca i adolescenti
Nije utvrđena sigurnost primjene u djece mlađe od dvije godine.

Drugi lijekovi i Chloramphenicol Krka
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.
Kimotripsin kapi, koje ste dobili ako su Vam operirali očnu leću zbog katarakte, neće djelovati budete li istodobno koristili Chloramphenicol Krka mast.
Istodobno se ne smije davati niti jedan drugi lijek u oko.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Neškodljivost primjene Chloramphenicol Krka masti tijekom trudnoće nije utvrđena.
Ne preporučuje se primjena tijekom trudnoće osim ako liječnik ne procijeni da očekivana korist opravdava rizik.

Dojenje
Nakon primjene masti za oči, kloramfenikol se može sistemski apsorbirati i pojaviti se u majčinom mlijeku.
Ne preporučuje se primjena tijekom dojenja osim ako liječnik ne procijeni da očekivana korist opravdava rizik.

Upravljanje vozilima i strojevima
Chloramphenicol Krka mast može prolazno smanjiti oštrinu vida. Dok Vam se vid potpuno ne razbistri, ne upravljajte motornim vozilima ili strojevima.

Kako primjenjivati Chloramphenicol Krka

Uvijek primjenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Liječnik će propisati doziranje s obzirom na jačinu infekcije Vaših očiju.
Prvih 48 sati stavljajte oko 1 cm masti u oko svaka 3 do 4 sata. Nakon dva dana razmak između dviju doza možete produljiti.
Liječenje traje 5 dana. Važno je da se liječenje provede u cijelosti, mada se stanje Vaših očiju već poboljšalo.
Mast uvijek stavljajte opranim rukama.
Prstima lagano povucite donju vjeđu prema dolje, a drugom rukom istisnite mast iz tube na unutrašnjost donje vjeđe.
Pritom pazite da vrhom tube ne dotaknete oko.

Primjena u djece
Neškodljivost primjene u djece mlađe od dvije godine nije ustanovljena.

Ako primjenite više lijeka Chloramphenicol Krka nego što ste trebali
Odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.
Vrlo je mala mogućnost da biste zbog prevelike doze imali kakve tegobe.

Ako ste zaboravili primjeniti Chloramphenicol Krka
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Chloramphenicol Krka
Mast primjenjujte onoliko vremena koliko Vam je propisao liječnik. Ukoliko budete prebrzo prekinuli liječenje, upala očiju se može ponoviti.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Ako primijetite bilo što od sljedećeg, prestanite koristiti mast i obavijestite svog liječnika:
Manje česte (pojavljuju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika)

 • svrbež, crvenilo, oticanje. Postoji mogućnost da ste preosjetljivi na lijek.

Rijetke (pojavljuju se u 1 do 10 na 10000 bolesnika)

 • na mjestu primjene mogu se pojaviti pečenje ili svrbež u oku ili na koži oko oka.
  Obratite se svom liječniku ako ti osjeti ne nestanu nakon nekoliko minuta ili su vrlo jaki i prate ih promjene na koži oko oka (svrbež, crvenilo, oteknuće).

Vrlo rijetke (pojavljuju se u manje od 1 na 10000 bolesnika)

 • prijavljeno potiskivanje (depresija) koštane srži, što može uzrokovati izraziti umor i lako dobivanje modrica.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Odsjek za farmakovigilanciju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Fax: + 385 (0)1 4884 119
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Chloramphenicol Krka


Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Chloramphenicol Krka sadrži

 • Djelatna tvar je kloramfenikol. 1 g masti za oko sadrži 10 mg kloramfenikola.
 • Drugi sastojci su: parafin, tekući; vazelin, bijeli

Kako Chloramphenicol Krka izgleda i sadržaj pakiranja
Bijela do lagano žuta mast.
Chloramphenicol Krka je dostupan u aluminijskoj tubi s 5 g masti za oči, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA – FARMA d.o.o.,
Radnička cesta 48,
10000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač lijeka
KRKA, d. d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo Mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts