Klotrimazol Pliva krema

Klotrimazol krema

Klotrimazol Pliva krema je antimikotik koji se koristi za liječenje raznih infekcija kože uzrokovanih gljivicama, kao što su atletsko stopalo, lišajevi, svrbež i gljivične infekcije. Aktivni sastojak Klotrimazol Pliva kreme je klotrimazol koji djeluje tako da inhibira rast gljivica i sprječava njihovo širenje.

Klotrimazol Pliva krema nanosi se na zahvaćeno područje kože jedan do dva puta dnevno prema uputama liječnika. Važno je oprati i osušiti zahvaćeno područje prije nanošenja kreme te nastaviti koristiti kremu tijekom cijelog trajanja liječenja, čak i ako se simptomi poboljšaju prije završetka razdoblja liječenja.

Česte nuspojave Klotrimazol Pliva kreme su iritacija kože, svrbež, peckanje i crvenilo na mjestu primjene. Ako ti simptomi potraju ili se pogoršaju, važno je kontaktirati liječnika. Neki ljudi također mogu doživjeti alergijsku reakciju na lijekove, što može uzrokovati simptome kao što su svrbež, oticanje i otežano disanje. Ako se pojave ovi simptomi, važno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema
klotrimazol
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Klotrimazol Pliva krema i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu
 3. Kako primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Klotrimazol Pliva kremu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Klotrimazol Pliva krema i za što se koristi

Klotrimazol Pliva krema sadrži djelatnu tvar klotrimazol iz skupine lijekova s protugljivičnim djelovanjem, a nazivaju se imidazoli. Klotrimazol Pliva krema je lijek protiv gljivica za lokalno liječenje (na kožu). Lijek je namijenjen za liječenje infekcija kože uzrokovanih gljivicama i nekim drugim mikroorganizmima. Primjenjuje se za liječenje infekcija kože stopala, kožne infekcije bilo kojeg dijela tijela neobraslog dlakama, infekcije nogu uključujući infekcije kožnih pregiba te gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor koja se manifestira u obliku sitnih ljuski svjetlije, tamnije, žutosmeĎe ili ružičaste boje, a može se pojaviti i gubitak kožnoga pigmenta (depigmentacija).

Klotrimazol Pliva krema primjenjuje se i za liječenje infekcija vanjskih spolnih organa gljivicama iz roda Candida u žena i muškaraca. Kod žena se infekcija vanjskih spolnih organa (kandida vulvitis) očituje kao svrbež, crvenilo, otečenost, i žarenje stidnih usana i dijelova oko njih. Kod muškaraca se ta infekcija (kandida balanitis) očituje kao sitan bijeli osip, svrbež i blaga upala glavića i kožice spolnog uda. Klotrimazol Pliva krema također se koristi za liječenje bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma. To je dugotrajna infekcija koja se očituje kao crvenosmeĎe ili ružičaste mrlje i obično se javlja na pregibima kože (ispod pazuha, ispod prsiju ili u preponama).

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu

Nemojte primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu

 • ako ste alergični na klotrimazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Klotrimazol Pliva kremu. Tijekom primjene Klotrimazol Pliva kreme trebate izbjegavati izlaganje oboljelih dijelova kože sunčevom svijetlu, dodir s očnom spojnicom ili ozlijeđenim bubnjićem uha. Krema ne smije doći u kontakt sa sluznicom oka i usta. U slučaju preosjetljivosti i nadraženosti prekinite primjenu lijeka.

Djeca i adolescenti

Sigurna i djelotvorna primjena ovog lijeka u djece i adolescenata je osigurana kada se primjenjuje kako je opisano u ovoj uputi.

Drugi lijekovi i Klotrimazol Pliva krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ne očekuje se meĎudjelovanje Klotrimazol Pliva kreme i drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Podaci o primjeni klotrimazola u trudnica su ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, savjetuje se izbjegavanje primjene klotrimazola u prvom tromjesečju trudnoće.

Dojenje
Klotrimazol i njegovi metaboliti se izlučuju u majčinom mlijeku. Dojenje se mora prekinuti tijekom primjene klotrimazola.

Plodnost
Ispitivanja o utjecaju klotrimazola na plodnost u ljudi nisu provedena, no ispitivanja u životinja nisu pokazala bilo kakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima


Kod primjene Klotrimazol Pliva kreme ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Klotrimazol Pliva krema sadrži cetilni i stearilni alkohol, propilenglikol te benzilni alkohol Klotrimazol Pliva krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije
(npr. kontaktni dermatitis). Klotrimazol Pliva krema sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu. Ovaj lijek sadrži 10 mg benzilnog alkohola u 1 g kreme. Benzilni alkohol može uzrokovati blagi lokalni nadražaj.

Kako primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Potrebno je pridržavati se uputa da bi lijek mogao pravilno djelovati.

Način primjene

Klotrimazol Pliva krema namijenjena je samo za vanjsku primjenu na kožu. Krema ne smije doći u kontakt sa sluznicom oka i usta. Dva puta na dan (ujutro i uvečer) nanesite tanak sloj kreme na oboljele dijelove kože i lagano utrljajte dok se ne upije. Dovoljna je mala količina kreme (istisnite oko ½ cm kreme) za površinu kože veličine dlana. Prije nanošenja kreme oboljelo mjesto dobro operite i osušite.

Trajanje primjene

Liječenje treba trajati od 2 do 4 tjedna, ovisno o proširenosti i jačini promjena na koži. Kako biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje se mora nastaviti još 2 tjedna nakon nestanka svih simptoma bolesti. Kod liječenja gljivične infekcije spolnih organa lijek treba primjenjivati 1-2 tjedna. Ako su simptomi bolesti i dalje prisutni nakon 4 tjedna liječenja, obratite se svom liječniku. Što još možete učiniti za liječenje infekcije? Donje rublje, odjeću i ručnike koji dođu u dodir s oboljelim dijelom kože treba zamijeniti svaki dan. To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela kao i drugih osoba.

Ako primijenite više Klotrimazol Pliva kreme nego što ste trebali

Nije zamijećen rizik od akutnog predoziranja, obzirom da nije vjerojatno da će se predoziranje (primjena na velikoj površini pri uvjetima koji pogoduju apsorpciji) javiti nakon pojedinačne primjene na kožu ili nakon nenamjernog uzimanja kroz usta. Nema posebnog protuotrova. Međutim, u slučaju nenamjernog oralnog uzimanja, rutinske mjere poput ispiranja želuca treba provesti samo ako klinički simptomi predoziranja postanu očigledni (npr. omaglica, mučnina ili povraćanje). Ako ste nenamjerno primijenili preveliku dozu Klotrimazol Pliva kreme, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti Klotrimazol Pliva kremu

Ako ste zaboravili primijeniti Klotrimazol Pliva kremu, upotrijebite je onda kad se sjetite te nastavite s primjenom prema uputi. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu

Liječenje ne smijete prekinuti prije vremena ili odmah po nestanku simptoma, osim ako Vam to nije savjetovao Vaš liječnik. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. U slučaju pojave sljedeće nuspojave prestanite primjenjivati lijek i odmah zatražite liječničku
pomoć:

 • alergijske reakcije (nepoznata učestalost) koje mogu uključivati koprivnjaču, svrbež, crvenilo, a u težim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, omaglicu, generalizirani osip.

Nuspojave razvrstane po učestalosti možemo klasificirati kao:

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • iritacija kože, pečenje i bol.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • svrbež, crvenilo, mjehuri na koži, edem, ljuštenje kože, nelagoda, probadanje.

Ako se nabrojene nuspojave pojave prvi put ili se stanje pogorša, prestanite upotrebljavati Klotrimazol Pliva kremu i obratite se liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Klotrimazol Pliva kremu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.


Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili tubi iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok valjanosti nakon prvog otvaranja tube je 90 dana. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Klotrimazol Pliva krema sadrži

 • Djelatna tvar je klotrimazol.

1 g kreme sadrži 10 mg kotrimazola.

 • Drugi sastojci su: cetilni alkohol, stearilni alkohol, cetilpalmitat, bijeli vazelin, benzilni alkohol, sorbitanstearat, polisorbat 60, propilenglikol, pročišćena voda.

Kako Klotrimazol Pliva krema izgleda i sadržaj pakiranja

Klotrimazol Pliva krema je bijele boje.
Pakiranje sadrži 20 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts