Macmiror Complex

Macmiror Complex

Macmiror Complex meke kapsule su vaginalne kapsule koje sadrže dvije aktivne tvari: nifuratel i nistatin. Nifuratel je antibakterijski lijek, dok je nistatin antifungalni lijek. Ove kapsule se koriste za liječenje infekcija vaginalne flore koje su uzrokovane bakterijama i gljivicama.

Macmiror Complex kapsule se najčešće koriste za liječenje vaginalne kandidijaze (gljivične infekcije rodnice), bakterijske vaginoze (disbalansa vaginalne flore) i upalnih stanja vagine. One djeluju tako što sprečavaju rast i razmnožavanje bakterija i gljivica u vaginalnom području.

Ove kapsule se primjenjuju intravaginalno, što znači da se umetnu u rodnicu. Uobičajeno se primjenjuju jednom dnevno prije spavanja, tijekom 8 do 10 dana. Važno je slijediti upute liječnika i ne prekidati terapiju prije nego što je propisano vrijeme isteklo, čak i ako se simptomi smanje ili nestanu.

Macmiror Complex kapsule se mogu koristiti i za sprečavanje infekcija nakon ginekoloških operacija ili invazivnih postupaka u vaginalnom području.

Važno je napomenuti da se Macmiror Complex kapsule ne smiju koristiti kod pacijentica koje su preosjetljive na aktivne tvari ili druge sastojke ovog lijeka. Također, prije upotrebe kapsula, treba se posavjetovati s liječnikom, posebno ako imate alergijske reakcije ili ako uzimate druge lijekove.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Macmiror Complex 500 mg + 200 000 IU

meke kapsule za rodnicu

nifuratel, nistatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Macmiror Complex meke kasule za rodnicu i za što se koriste?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu?
 3. Kako primjenjivati Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što su Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu i za što se koriste?

Macmiror Complex 500 mg + 200 000 IU meke kapsule za rodnicu koriste se za liječenje poremećaja rodnice i stidnice (vulvovaginalni poremećaji) uzrokovanih patogenim mikroorganizmima kao što su Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae i Candida albicans.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu?

Nemojte primjenjivati Macmiror Complex kapsule za rodnicu

 • ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite ovaj lijek.
Tijekom liječenja suzdržite se od spolnih odnosa.
Uporaba, posebice ako liječenje kapsulama za rodnicu potraje duže, može dovesti do senzitizacije (preosjetljivosti).
U slučaju pojave reakcija preosjetljivosti, liječenje se mora prekinuti.

Drugi lijekovi i Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu
Interakcije s drugim lijekovima se ne očekuju.
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje
Ne preporučuje se uzimanje lijeka tijekom trudnoće. Lijek se smije primjenjivati samo uz nadzor liječnika nakon pažljive procjene koristi u odnosu na eventualni rizik.
Ne preporučuje se uzimanje lijeka tijekom dojenja, osim ako to nije nužno potrebno.
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nije opisan utjecaj lijeka na upravljanje vozilima i rad sa strojevima.
Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu sadrže natrijev etilparahidroksibenzoat i natrijev propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene).

Kako primjenjivati Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim
liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Preporučena doza je 1 meka kapsula za rodnicu na dan u trajanju od 7-12 dana ili kako Vam je propisao liječnik.
Kako bi se ostvario najbolji učinak lijeka, kapsule je potrebno potisnuti u najdublji dio rodnice.

Ako primijenite više Macmiror Complex kapsula za rodnicu nego što ste trebali
Ako ste primijenili više Macmiror Complex kapsula za rodnicu, obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet.
Ponesite pakiranje lijeka sa sobom. S obzirom na neznačajnu sistemsku apsorpciju, predoziranje nije vjerojatno.
Ako ste zaboravili primijeniti Macmiror Complex kapsule za rodnicu
Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Primijenite sljedeću dozu prema rasporedu.

Ako prestanete uzimati Macmiror Complex kapsule za rodnicu
Ako prestanete primjenjivati kapsule prije vremena propisanog od strane liječnika, simptomi i znakovi infekcije mogu Vam se vratiti.
Prije prestanka uzimanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
S liječenjem Macmiror Complex mekim kapsulama za rodnicu započnite nakon prestanka menstrualnog krvarenja.
Ako za vrijeme primjene lijeka dobijete menstruaciju, liječenje nastavite.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Nuspojave koje se mogu pojaviti tijekom liječenja s Macmiror Complex kapsulama za rodnicu su:

 • vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba) i to:
 • kožni osip i ostale upalne reakcije na koži poput crvenila, otekline, ljuskanja (dermatitis), koprivnjača (urtikarija)
 • pečenje i svrbež rodnice.
  Kako biste smanjili rizik nuspojava, slijedite naputke navedene u ovoj Uputi .

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvajte na temperaturi do 25ºC.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Macmiror Complex meke kapsule za rodnicu sadrže?

 • Djelatne tvari su nifuratel i nistatin. Svaka meka kapsula za rodnicu sadrži 500 mg nifuratela i 200 000 IU nistatina.
 • Pomoćne tvari: dimetikon;
  Sastav meke kapsule: želatina; glicerol; natrijev etilparahidroksibenzoat; natrijev propilparahidroksibenzoat; titanijev dioksi; željezov oksid, žuti.

Kako Macmiror Complex meka kasula za rodnicu izgleda i sadržaj pakiranja?
Macmiror Complex meka kapsula za rodnicu je žutosmeđa ovalna meka kapsula. Sadržaj kapsule je slabo žuta uljna suspenzija.
Pakiranje sadrži 12 (1×12) mekih kapsula za rodnicu u blisteru (PVC/PVDC//Al), u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođači

Nositelj odobrenja:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia 70
00181 Rim
Italija

Proizvođači:
DOPPEL Farmaceutici S.r.l.,
Via Volturno, 48 Quinto de’ Stampi –Rozzano (MI),
Italija

DOPPEL Farmaceutici S.r.l.,
Via Martiri delle Foibe no 1, I-29016 Cortemaggiore,
Piacenza, Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
EBOR PHARMA J.d.o.o.
Heinzelova 62
10000 Zagreb
tel: 01 6458 945

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Similar Posts