maxitrol kapi za oko

Maxitrol kapi za oko

Maxitrol kapi su lijek za liječenje upala i bolova u očima. Kombinacija su tri djelatne tvari: neomicina, polimiksina B i deksametazona.

Neomicin je antibiotik koji pomaže ubiti bakterije u oku. Polimiksin B je još jedan antibiotik koji sprječava rast bakterija. Deksametazon je steroid koji pomaže smanjiti upalu i oticanje oka.

Maxitrol kapi obično se propisuju za liječenje infekcija ili upala oka uzrokovanih bakterijama ili drugim mikroorganizmima. Također se mogu koristiti za liječenje stanja kao što su konjuktivitis, keratitis i blefaritis.

Uobičajene nuspojave Maxitrol kapi uključuju nelagodu u očima, žarenje, žarenje i zamagljen vid. Te su nuspojave obično blage i nestaju same od sebe unutar nekoliko dana. Međutim, ako potraju ili postanu ozbiljni, važno je kontaktirati zdravstvenog radnika.

Ozbiljnije nuspojave, kao što su promjene vida, bol u očima i crvenilo, rijetke su, ali se mogu pojaviti. Ako se pojavi bilo koja od ovih nuspojava, važno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Važno je napomenuti da Maxitrol kapi nakon uporabe mogu uzrokovati privremeno zamućenje vida. Nemojte voziti niti upravljati teškim strojevima dok vam se vid ne razbistri.

Maxitrol kapi ne smiju koristiti osobe koje su alergične na neki od aktivnih sastojaka. Također ih ne smiju koristiti osobe koje imaju povijest herpes simplex virusa u oku. Također je važno da se trudnice i dojilje prije upotrebe kapi posavjetuju sa zdravstvenim radnikom.

Upute

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
MAXITROL kapi za oko, suspenzija deksametazon, neomicinsulfat, polimiksin B sulfat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj
  uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Maxitrol i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Maxitrol?
 3. Kako primjenjivati Maxitrol?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Maxitrol?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Maxitrol i za što se koristi?

Maxitrol kapi se koriste za liječenje upala i mogućih infekcija oka. Upala može nastati kao posljedica infekcije ili ozljede oka. Maxitrol je kombinacija kortikosteroida i antibiotika. Kortikosteroidi (u ovom slučaju deksametazon) djeluju tako da sprječavaju ili olakšavaju upale u oku. Antibiotici (neomicinsulfat i polimiksin B sulfat) su učinkoviti protiv najčešćih mikroorganizama koji uzrokuju infekcije oka.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Maxitrol?

Nemojte primjenjivati Maxitrol:

 • ako ste alergični na deksametazon, neomicin, polimiksin B ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako mislite da imate
 • herpes simpleks keratitis, ospice, vodene kozice/herpes zoster, i bilo koju drugu virusnu upalu oka
 • tuberkulozu oka
 • gljivično oboljenje oka
 • neliječenu gnojnu infekciju oka.
 • Samo Vaš liječnik može odlučiti koja je odgovarajuća terapija za Vaš tip upale oka.

Upozorenja i mjere opreza


Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Maxitrol. Obratite se Vašem liječniku ukoliko primijetite oticanje i povećanje tjelesne težine u području trupa i lica, jer su to obično prvi znaci sindroma koji se zove Cushingov sindrom. Supresija (potiskivanje) funkcije nadbubrežne žlijezde, može se razviti nakon prestanka dugotrajnog ili intenzivnog liječenja s Maxitrolom. Obratite se Vašem liječniku prije nego što samoinicijativno prekinete liječenje. Ovi rizici posebno su važni u djece i bolesnika, koji se liječe lijekovima koji se zovu ritonavir ili kobicistat. Maxitrol primjenjujte samo kao kapi za oko.

Primjena ovog lijeka može uzrokovati crvenilo kože, iritaciju i neudobnost. Ako osjetite alergijske reakcije kao što su svrbež vjeĎa, oteknuće vjeĎa, crvenilo oka s primjenom Maxitrol kapi, prekinite primjenu i potražite savjet Vašeg liječnika. Alergijska osjetljivost može se pojaviti s drugim lokalnim ili sustavnim aminoglikozidnim antibioticima. Ako istodobno s Maxitrol kapima uzimate drugu antibiotsku terapiju, uključujući kroz usta, potražite savjet Vašeg liječnika.

U slučaju dugotrajne primjene Maxitrol kapi postoji mogućnost :

 • povišenog tlaka u oku (očima). Tlak u oku morate redovno kontrolirati dok primjenjujete Maxitrol . Potražite savjet liječnika. Ovo je posebno važno kod primjene u djece, s obzirom da je kod njih rizik veći nego u odraslih. Rizik od razvoja povišenog očnog tlaka i/ili nastanka katarakte (mrene) veći je u bolesnika s rizičnim faktorima (npr. šećerna bolest).
 • razvoja katarakte (mrene)
 • da postanete osjetljiviji na očne infekcije
 • usporavanja procesa zacjeljivanja vaših rana na oku. Posebice, ako se istodobno lokalno primjenjuju lijekovi protiv upale i boli (nesteroidni protuupalni lijekovi).
  Ako već imate glaukom ili visoki tlak u oku (očima) ne preporuča se primjena dulja od dva tjedna te ga morate redovito kontrolirati tijekom primjene Maxitrol kapi. Potražite savjet Vašeg liječnika. Ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se iznenada vrate, potražite savjet Vašeg liječnika.

Potražite savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika prije uzimanja ovog lijeka ako imate poremećaj koji uzrokuje stanjivanje očnih tkiva.

Djeca
Primjena ovog lijeka se ne preporuča u djece.

Drugi lijekovi i Maxitrol
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate:

 • lokalne lijekove protiv upale i boli (NSAIL). Istodobna primjena lokalnih steroida i lokalnih NSAIL-ova može usporiti proces zacjeljivanja rožnice.
 • ritonavir ili kobicistat, jer to može povećati količinu deksametazona u krvi.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Maxitrol se ne smije koristiti tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Moguće je privremeno zamućenje vida nakon primjene Maxitrol kapi. Sve dok se vid ne razbistri treba izbjegavati upravljanje vozilima i strojevima.

Maxitrol sadrži benzalkonijev klorid Ovaj lijek sadrži 0,2 mg benzalkonijevog klorida u 5 ml, što odgovara 0,04 mg/ml. Meke kontaktne leće mogu apsorbirati benzalkonijev klorid zbog čega se može promijeniti njihova boja. Potrebno je ukloniti kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća. Benzalkonijev klorid može takoĎer uzrokovati nadražaj oka, osobito ako imate suhe oči ili poremećaje rožnice (prozirni sloj prednjeg dijela oka). U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku nakon primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

Kako primjenjivati Maxitrol?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza kod blažih oboljenja je jedna do dvije kapi u oko/oči četiri do šest puta dnevno. U slučaju jačih oboljenja ukapava se jedna do dvije kapljice svakih sat vremena, s postupnim smanjivanjem doziranja do potpunog prestanka. Liječnik će Vas obavijestiti koliko će vremena trajati liječenje.

Primjena u djece
Djelotvornost i sigurnost primjene Maxitrol kapi nije ustanovljena u djece, stoga se njegova primjena u djece ne preporuča. Nakon skidanja poklopca, ukoliko je zaštitni obruč za evidenciju otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Maxitrol kapi primjenjujte samo za oči.
Ako nosite kontaktne leće, morate ih izvaditi prije primjene lijeka i pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja. Ako istodobno koristite druge lijekove za oči, pričekajte najmanje 5 minuta izmeĎu primjene svakog lijeka. Mast za oko treba primijeniti posljednju.

Maxirtol kapi upute
 1. Uzmite bočicu Maxitrol kapi i ogledalo.
 2. Prije ukapavanja dobro oprati ruke.
 3. Dobro protresite bočicu.
 4. Otvorite poklopac.
 5. Bočicu držite okrenutu naopako, između palca i srednjeg prsta (slika 1).
 6. Zabacite glavu prema natrag. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje, tako da nastane spojnični džep između vjeđe i Vašeg oka. Tu ćete ukapati kapi (slika 2).
 7. Vrh kapaljke približite oku. Ukoliko Vam pomaže, koristite ogledalo.
 8. Izbjegavajte dodir kapaljke s okom, vjeđom, okolnim područjima ili drugim površinama. Može doći do kontaminacije kapi.
 9. Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice istisnite po jednu kapljicu Maxitrol kapi (slika 3).
 10. Nakon ukapavanja Maxitrol kapi otpustite donju vjeđu, zatvorite oko i lagano prstom pritisnite jamicu između medijalnog očnog kuta i nosa (slika 4). To će spriječiti, da Maxitrol kapi odu u druge dijelove tijela.
 11. Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.
 12. Bočicu dobro zatvorite nakon primjene.
 13. Upotrebljavajte samo jednu bočicu istovremeno. Ako promašite oko, pokušajte ponovno.

Ako ste zaboravili primijeniti Maxitrol kapi

Ukapajte jednu dozu čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme za novu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite s uobičajenim režimom primjene. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako primijenite više Maxitrol kapi nego što ste trebali Po potrebi isperite oko s mlakom vodom. Nemojte stavljati više kapi sve dok nije vrijeme za
slijedeću redovnu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Maxitrol kapi
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ako osjetite alergijske reakcije kao što su svrbež vjeđa, oteknuće vjeĎa, crvenilo oka s primjenom Maxitrol kapi, prekinite primjenu i potražite savjet Vašeg liječnika. Sljedeće su nuspojave opažene s Maxitrol kapima: Manje često (mogu se javiti u 1 na 100 bolesnika):
– upala površine oka, povišeni očni tlak, zamućenje vida, osjetljivost na svjetlo, povećana zjenica, spuštena vjeđa, bol u oku, oteklina oka, svrbež oka, nelagodan osjećaj u oku, abnormalan osjećaj u oku, iritacija oka, crvenilo oka, pojačano lučenje suza

 • preosjetljivost
  Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
 • Hormonalni poremećaji: pojačani rast dlaka na tijelu (posebno u žena), mišićna slabost i smanjenje mišićne mase, ljubičaste strije po koži tijela, povišeni krvni tlak, neredovitost ili izostanak mjesečnica, promjene u razini proteina ili kalcija u vašem tijelu, zaostajanje u rastu u djece i tinejdžera, te oticanje ili povećanje tjelesne težine u području trupa i lica (što se naziva Cushingov sindrom) (vidjeti dio 2, “Upozorenja i mjere opreza”).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete
prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Maxitrol?


Sadržaj bočice iskoristite unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Na crti ispod zapišite datum kada ste otvorili bočicu.

Otvoreno:
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvajte na temperaturi ispod 25°C.
Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.
Bočicu držite u uspravnom položaju.
Držite poklopac dobro zatvoren.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Bočicu morate baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja da bi se spriječile infekcije. Zapišite datum otvaranja na kutiju i naljepnicu bočice. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Maxitrol sadrži?

 • Djelatne tvari su deksametazon 1 mg/ml, neomicinsulfat 3500 IU/ml i polimiksin B sulfat 6000 IU/ml.
 • Drugi sastojci su: natrijev klorid; polisorbat 20 (E432); benzalkonijev klorid, otopina; hipromeloza (E464) i pročišćena voda. Za očuvanje pH vrijednosti dodane su manje količine koncentrirane kloridne kiseline i/ili natrijevog hidroksida.

Kako Maxitrol izgleda i sadržaj pakiranja

Maxitrol je tekućina (bijela do svijetložuta neprozirna suspenzija), dostupna u plastičnoj bočici s 5 ml suspenzije s plastičnom kapaljkom i plastičnim navojnim zatvaračem na kojem se jasno vidi ukoliko je bočica otvarana.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:
Novartis Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb
Proizvođači:
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgija
Siegfried El Masnou, S.A., Camil Fabra, 58, El Masnou, 08320 Barcelona, Španjolska
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Njemačka
Novartis Farmacéutica, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona,
Španjolska

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts