Medazol tablete

Medazol

Medazol (metronidazol) tablete su lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama ili protozoama. Metronidazol djeluje tako da uništava bakterije i protozoe te se najčešće koristi za liječenje infekcija urogenitalnog sustava, crijevnih infekcija, infekcija kože i infekcija dišnog sustava. Također se može koristiti za liječenje parazitskih infekcija, poput trichomonas vaginalis. Metronidazol se može uzimati oralno, vaginalno ili se primjenjuje lokalno na kožu ili sluznicu. Protozoe su jednostanični organizmi koji pripadaju kraljevstvu Protista. Obično se nalaze u vodenim sredinama, kao što su jezera i mora, ali mogu biti prisutne i u tijelima ljudi i životinja. Neki protozoi su uzročnici bolesti, kao što su malarija, amebijaza i tripanosomijaza. Međutim, većina protozoa su neškodljivi i igraju važnu ulogu u ekosustavima.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Medazoltbl. 20x250 mg3.17
Medazoltbl. 10x400 mg2.79
Medazoltbl. 20x400 mg5.54

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Medazol 250 mg tablete
Medazol 400 mg tablete

metronidazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima.
  Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što su Medazol tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Medazol tablete
 3. Kako uzimati Medazol tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Medazol tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što su Medazol tablete i za što se koriste

Medazol tablete sadrže lijek koji se zove metronidazol.
Ovaj lijek pripada skupini antibiotika.
Medazol tablete djeluju tako da uništavaju bakterije i parazite koji uzrokuju infekcije u Vašem organizmu.
Medazol tablete se koriste u:

 • liječenju infekcija krvi, mozga, pluća, kostiju, spolnog sustava, zdjelice i zdjeličnog područja, želuca i crijeva
 • liječenju ranica na zubnom mesu i drugih infekcija zubi i zubnog mesa
 • liječenju dekubitusa i čireva na nogama
 • sprečavanju infekcija nakon kirurških zahvata
 • liječenju Crohnove bolesti.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Medazol tablete

Nemojte uzimati Medazol tablete:

 • ako ste alergični na metronidazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
  Znakovi alergije mogu uključivati osip, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oteklinu usnica, lica, ždrijela ili jezika.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Medazol tablete:

 • ako imate ili ste ikada imali poteškoća s jetrom
 • ako idete na hemodijalizu zbog zatajivanja bubrežne funkcije (vidjeti dio 3. „Bolesnici na hemodijalizi zbog zatajivanja bubrežne funkcije“)
 • ako imate bolest živčanog sustava.
  Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, javite se svom liječniku.
  Kod primjene lijekova koji sadrže metronidazol, u bolesnika s Cockayneovim sindromom
  zabilježeni su slučajevi teškog oštećenja jetre (hepatotoksičnosti)/akutnog zatajenja jetre, uključujući slučajeve sa smrtnim ishodom.
  Ako imate Cockayneov sindrom, liječnik bi trebao često pratiti funkciju Vaše jetre tijekom liječenja i nakon liječenja.

U slučaju sljedećih nuspojava odmah obavijestite svojeg liječnika i prestanite uzimati metronidazol:

 • bolovi u trbuhu, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, vrućica, malaksalost, umor, žutica, tamni urin,
  svijetla stolica ili stolica boje ilovače ili svrbež.

Drugi lijekovi i Medazol tablete
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Medazol tablete mogu imati utjecaja na djelovanje nekih drugih lijekova, dok neki drugi lijekovi mogu imati utjecaja na djelovanje Medazol tableta.
Obavijestite svog liječnika ako uzimate:

 • lijekove za razrjeĎivanje krvi poput varfarina
 • litij za liječenje psihičkih bolesti
 • fenobarbiton ili fenitoin za epilepsiju
 • 5-fluorouracil za liječenje tumora
 • busulfan za liječenje leukemije (tumor krvnih stanica)
 • ciklosporin koji se koristi za sprječavanje odbacivanja transplantiranih tkiva i organa
 • disulfiram za liječenje alkoholizma.

Medazol tablete s hranom, pićem i alkoholom
Medazol tablete uzimajte tijekom ili neposredno nakon obroka s čašom vode.
Ne konzumirajte alkoholna pića tijekom terapije s Medazol tabletama, niti u sljedećih 48 sati nakon završetka terapije.
Konzumiranje alkohola tijekom terapije Medazol tabletama može imati
neugodne nuspojave poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu, vrućine i crvenila lica, ubrzanog ili neujednačenog kucanja srca i glavobolje.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete,
obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Medazol tablete se ne smiju uzimati tijekom trudnoće, osim ako po procjeni liječnika to nije neophodno.
Medazol tablete je bolje ne uzimati za vrijeme dojenja, zato što male količine lijeka dospijevaju u majčino mlijeko

Upravljanje vozilima i strojevima
Medazol tablete mogu uzrokovati pospanost, omaglicu, konfuziju, halucinacije, epileptičke napadaje ili
privremene poteškoće s vidom (poput zamagljenog ili udvostručenog vida).
Nemojte upravljati vozilima i strojevima ukoliko iskusite neke od navedenih nuspojava.

Medazol tablete sadrže laktozu
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Medazol tablete sadrže natrij
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

Kako uzimati Medazol tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Medazol tablete uzimajte cijele s čašom vode.
Tablete nemojte lomiti, gristi ili žvakati.
Lijek uzimajte tijekom ili neposredno nakon obroka.
Kod Medazol 400 mg tableta razdjelna linija nije namijenjena za lomljenje tablete.
Dozu lijeka će odrediti liječnik, ovisno o bolesti za koju se lijek propisuje.
Dužina trajanja terapije ovisi o bolesti od koje se liječite.
Važno je uvijek uzimati lijek tijekom cijelog propisanog vremena trajanja terapije.
Ukoliko koristite Medazol tablete dulje od 10 dana, liječnik može zahtijevati da obavite odreĎene krvne pretrage.
Medazol tablete nisu prikladne za djecu mlađu od 7 godina.

Liječenje bakterijskih infekcija
Odrasli i djeca starija od 12 godina
Uzmite 800 mg u prvoj dozi, zatim nakon 8 sati nastavite s 400 mg te ovu dozu uzimajte svakih 8 sati.

Djeca od 7 do 12 godina starosti
Liječnik će odrediti koju dozu lijeka dijete treba uzimati ovisno o njegovoj tjelesnoj težini.
Doza se uzima svakih 8 sati.

Sprječavanje infekcija nakon kirurških zahvata
Odrasli i djeca starija od 12 godina
Lijek počnite uzimati 24 sata prije kirurškog zahvata.
Uzmite 400 mg svakih 8 sati.
Nakon operacije možete primati Medazol kao intravensku infuziju sve dok opet ne budete sposobni uzimati lijek na usta.

Djeca od 7 do 12 godina starosti
Primjenjuje 1 do 2 sata prije operativnog zahvata.
Liječnik će odrediti koju dozu lijeka dijete treba uzimati ovisno o njegovoj tjelesnoj težini.
Nakon operacije Vaše dijete može primati Medazol kao intravensku infuziju sve dok opet ne bude sposobno uzimati lijek na usta.

Crohnova bolest
Metronidazol se primjenjuje u dozi od 500 mg na dan, a liječenje može trajati od 3 do 6 mjeseca.

Liječenje drugih infekcija
Za liječenje drugih infekcija uzrokovanih parazitima ili određenim bakterijama, liječnik će odrediti točnu dozu lijeka,
način uzimanja i duljinu trajanja liječenja ovisno o težini infekcije za koju se Medazol tablete propisuju.

Bolesnici na hemodijalizi zbog zatajivanja bubrežne funkcije
Hemodijaliza odstranjuje Medazol iz Vaše krvi.
Stoga, uzimajte Medazol tablete nakon hemodijalize.

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre
Liječnik može propisati nižu dozu lijeka ili produljiti interval između uzimanja dvije doze lijeka ukoliko imate oštećenu funkciju jetre.

Ako uzmete više Medazol tableta nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Medazol tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u najbližu hitnu službu.
Uzmite sa sobom ovu uputu i preostale tablete kako bi medicinsko osoblje znalo točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Medazol tablete
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je što prije, a zatim se vratite na uobičajeni raspored uzimanja lijeka.
Međutim, ako je vrijeme za uzimanje sljedeće doze blizu, tada ne uzimajte propuštenu dozu, već nastavite uzimati lijek po uobičajenom rasporedu.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.
Prestanite uzimati Medazol tablete i odmah se javite liječniku ili u najbližu hitnu službu:

 • ako primijetite oteklinu ruku, nogu, zglobova, lica, usnica, ždrijela (što može uzrokovati poteškoće gutanja i disanja),
  koprivnjaču ili kožni osip. Sve navedeno može ukazivati na alergijsku reakciju na Medazol tablete.
 • ako imate povišenu tjelesnu temperaturu, ukočeni vrat, glavobolju, halucinacije (privid stvari ili zvukova kojih u stvarnosti nema),
  probleme s kretnjama ruku i nogu, probleme s govorom ili osjećaj smetenosti (konfuzija).
  Sve navedeno može ukazivati na ozbiljnu, ali vrlo rijetku nuspojavu oboljenja mozga (encefalopatija).
 • ako se pojavi osip na koži s mjehurićima, ljuštenje ili krvarenje kože oko usana, očiju, usta, nosa i spolovila.
  Također možete imati simptome slične gripi i visoku temperaturu.
  To mogu biti znakovi Stevens-Johnson sindroma ili toksične epidermalne nekrolize.

Odmah obavijestite liječnika ako uočite neku od sljedećih nuspojava:

 • žutu boju kože i bjeloočnice.
  Ovo može biti posljedica jetrenih poteškoća (žutica).
 • neočekivane infekcije, ranice u ustima, stvaranje modrica, krvarenje zubnog mesa ili izraziti umor.
  Ovo može biti posljedica poremećaja u krvnoj slici.
 • izrazite bolove u trbuhu, koji se mogu osjećati i u leĎima. Ovo može biti posljedica upale gušterače (pankreatitis).

Tijekom uzimanja Medazol tableta zabilježene su i sljedeće nuspojave:
Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • napadaji (konvulzije)
 • psihičke smetnje, poput osjećaja smetenosti (konfuzije) ili halucinacija (privid stvari ili zvukova kojih u stvarnosti nema)
 • poteškoće s vidom, poput zamućenog vidnog polja ili udvostručene slike
 • kožni osip, crvenilo uz osjećaj vrućine
 • glavobolja
 • tamnija boja mokraće
 • pospanost ili omaglica
 • bolovi u mišićima i zglobovima
 • oštećenja jetre uključujući po život opasno zatajivanje funkcije jetre (hepatocelularno oštećenje jetre).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • obamrlost, trnci, bol ili osjećaj slabosti u rukama ili nogama
 • neugodan okus u ustima
 • osjećaj dlakavog jezika
 • mučnina, povraćanje, nelagoda u trbuhu, bol u trbuhu ili proljev
 • gubitak apetita
 • vrućica
 • osjećaj depresije
 • bol u očima (optički neuritis)
 • skupina simptoma koji se manifestiraju zajedno: povišena tjelesna temperatura, mučnina, povraćanje,
  glavobolja, ukočen vrat i izrazita osjetljivost na jaku svjetlost.

Svi ovi simptomi mogu biti posljedica upale moždanih ovojnica i ovojnica leđne moždine (meningitis).

 • oštećenje/gubitak sluha
 • šum u ušima (tinitus)
 • osip ili promjena boje kože, s ili bez uzdignuća, koji se pojavljuju na istom mjestu svaki put kada se uzima lijek.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Medazol tablete

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Medazol tablete sadrže

 • Djelatna tvar u Medazol tabletama je metronidazol.
  Medazol 250 mg tablete: jedna tableta sadrži 250 mg metronidazola.
  Medazol 400 mg tablete: jedna tableta sadrži 400 mg metronidazola.
 • Drugi sastojci su: laktoza hidrat; povidon; mikrokristalična celuloza; umrežena karmelozanatrij; talk; magnezijev stearat.
  Medazol 400 mg tablete sadrže i boju quinoline yellow (E104).

Kako Medazol tablete izgledaju i sadržaj pakiranja
Medazol 250 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete promjera 11 mm.
Medazol 400 mg tablete su žute, okrugle tablete s ukošenim rubovima promjera 13 mm i s urezom na jednoj strani.
Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

Medazol 250 mg tablete: 20 tableta u plastičnoj polipropilenskoj bočici, u kutiji.
Medazol 400 mg tablete: 10 (1×10) ili 20 (2×10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts