Metadon Molteni

Metadon Molteni

Metadon je sintetski opioid koji se prvenstveno koristi za liječenje boli i za liječenje ovisnosti o opioidima. U liječenju boli, metadon se koristi za liječenje umjerene do jake boli kod pacijenata koji ne reagiraju dobro na druge lijekove protiv bolova. Kod ovisnosti o opioidima, metadon se koristi kao nadomjesna terapija za pomoć osobama koje su ovisne o opioidima, kao što su heroin ili lijekovi protiv bolova koji se izdaju na recept, da upravljaju simptomima ustezanja i smanje želju za opioidima.

Metadon su prvi sintetizirali njemački kemičari Max Bockmühl i Gustav Ehrhart 1937. godine dok su radili za njemačku farmaceutsku tvrtku IG Farben. Pokušavali su stvoriti sintetski opioid koji bi stvarao manju ovisnost i imao manje nuspojava od morfija, koji je u to vrijeme bio naširoko korišten, ali je imao veliki potencijal za zlouporabu i ovisnost. Tijekom Drugog svjetskog rata metadon se u Njemačkoj koristio kao lijek protiv bolova i za liječenje vojnika koji su bili ovisni o morfiju. Nakon rata, saveznici su zaplijenili patent za metadon zajedno s drugom imovinom IG Farbena, a lijek je na kraju dopremljen u Sjedinjene Države. Šezdesetih godina prošlog stoljeća otkriveno je da je metadon učinkovit u liječenju ovisnosti o opioidima i počeo se naširoko koristiti u tu svrhu. Danas je metadon jedan od najčešće korištenih lijekova za liječenje ovisnosti o opioidima.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Metadon Alkaloidotop. oral. 10 ml (10 mg/1ml)2.27
Metadon Alkaloidotop. oral. 100 ml (10 mg/1ml)12.04
Metadon Molteniotop. oral., boč. plast. 1x20 ml (5 mg/ml)2.27
Metadon Molteniotop. oral., boca plast. 1x1000 ml (5 mg/ml)54.19

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Metadon MOLTENI 5 mg/ml oralna otopina

metadonklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima.
  Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Metadon MOLTENI i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Metadon MOLTENI?
 3. Kako uzimati Metadon MOLTENI?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Metadon MOLTENI?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Metadon MOLTENI i za što se koristi?

Metadon MOLTENI 5 mg/ml oralna otopina sadrži djelatnu tvar koja se zove metadon.
Pripada skupini lijekova koji djeluju na živčani sustav poput morfija i diamorfija (koji se naziva i heroin) i ponekad se nazivaju opioidi.
Metadon MOLTENI je lijek u tekućem obliku kojeg treba uzimati kroz usta.
Metadon MOLTENI 5 mg/ml oralna otopina se koristi:

 • u liječenju ovisnosti o opojnim drogama, kao što su morfij ili heroin (opioidi).
  Djeluje kao zamjena za opojne droge, ali izaziva slabiju ovisnost.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Metadon MOLTENI?

Nemojte uzimati Metadon MOLTENI:

 • ako ste alergični na metadonklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako uzimate lijekove poznate kao inhibitori monoaminooksidaze (MAO) ili ste ih prestali
  uzimati prije manje od 2 tjedna (takvi lijekovi su moklobemid, fenelzin i tranilcipromin)
 • ako imate ili ste imali poteškoća s disanjem ili plućima te u trenucima kada imate astmatski napad
 • ako ste ovisni o lijekovima koji nisu kao morfij ili heroin (opioidni lijekovi)
 • ako trebate roditi.
  Ne uzimajte ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas.

Djeca i adolescenti
Djeci se ne smije davati ovaj lijek.
Ako niste sigurni, prije nego uzmete Metadon MOLTENI obratite se liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Metadon MOLTENI:

 • ako imate slabost, umor, gubitak apetita, mučninu, povraćanje ili niski krvni tlak.
  Ovo može biti simptom da nadbubrežne žlijezde luče premalo hormona kortizola, te ćete stoga možda trebati uzimati nadomjestak hormona
 • ako imate poteškoća s bubrezima
 • ako imate poteškoća s jetrom
 • ako imate jaku glavobolju ili ste nedavno imali ozljedu glave
 • ako je ustanovljeno da imate povišen intrakranijalni tlak (tlak u glavi)
 • ako imate srčane poremećaje, osobito poremećaje srčanog ritma
 • ako imate niski krvni tlak
 • ako je ustanovljeno da imate smanjenu aktivnost štitne žlijezde
 • ako je ustanovljeno da imate pojačanu aktivnost nadbubrežne žlijezde
 • ako ste muškarac koji ima probleme s prostatom
 • ako ste stariji od 65 godina
 • ako se općenito ne osjećate dobro.
  Ako niste sigurni da li se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, prije nego uzmete Metadon MOLTENI obratite se liječniku ili ljekarniku.
  Dugotrajna primjena opioida može uzrokovati smanjene razine spolnih hormona i povećane razine hormona prolaktina.
  Obratite se svom liječniku ako primijetite simptome kao što su nizak libido, impotencija ili izostanak mjesečnice (amenoreja).

Sportaši
Ovaj lijek sadrži metadon i može dati pozitivan rezultat na anti-doping testovima.

Drugi lijekovi i Metadon MOLTENI
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Metadon MOLTENI može utjecati na djelovanje nekih lijekova.
Također, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Metadona MOLTENI.

Nemojte uzimati ovaj lijek, te recite Vašem liječniku ako uzimate:

 • lijekove protiv depresije koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (MAO) ili ste ih uzimali u posljednja dva tjedna.
  Inhibitori monoaminooksidaze su moklobemid, fenelzin i tranilcipromin.
  Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
 • lijekove protiv gljivičnih infekcija, kao što su flukonazol, itrakonazol i ketokonazol
 • lijekove protiv epilepsije, kao što su barbiturati, fenitoin i karbamazepin
 • lijekove protiv proljeva, kao što su loperamid i kofenotrop
 • lijekove koji povećavaju kiselost mokraće, kao što je amonijev klorid
 • lijekove koji se koriste za sprječavanje djelovanja opioida, kao što je naltrekson
 • lijekove koji se koriste pri liječenju ovisnosti, kao što je buprenorfin
 • lijekove protiv depresije, kao što su fluoksetin, paroksetin, sertralin, nefazodon i fluvoksamin
 • lijekove za liječenje HIV infekcija, kao što su nevirapin, delavirdin, didanozin, stavudin, zidovudin, ritonavir, abakavir i efavirenz
 • antibiotike, kao što su rifampicin, klaritromicin i eritromicin
 • jake analgetike, kao što su morfij, butorfanol, nalbufin, pentazocin
 • nalokson za poništavanje učinka opioidnih lijekova
 • oktreotid koji se koristi za liječenje nekih vrsta karcinoma te za smanjenje lučenja određenih hormona
 • verapamil koji se koristi kod poteškoća srca
 • „kanabinoide“ za liječenje boli, kao što su dronabinol i nabilon
 • metamizol, lijek koji se koristi za liječenje boli i vrućice.
  Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od gore navedenog na Vas, prije nego uzmete ovaj lijek obratite se liječniku ili ljekarniku.

Istodobna primjena lijeka Metadon MOLTENI i sedativnih lijekova, kao što su benzodiazepini ili lijekovi srodni benzodiazepinima, povećava rizik od omamljenosti, otežanog disanja (depresija disanja), kome te može biti opasna po život. Zbog navedenog, istodobnu primjenu treba razmotriti samo ako druge metode liječenja nije moguće primijeniti. Međutim, ako Vam liječnik propiše lijek Metadon MOLTENI zajedno sa sedativnim lijekovima, on mora ograničiti doze i trajanje istodobne primjene. Obavijestite svog liječnika o svim sedativnim lijekovima koje uzimate i pomno slijedite njegove preporuke za doziranje. Može biti korisno upoznati prijatelje ili rođake s prethodno navedenim znakovima i simptomima. Ako Vam se pojave takvi simptomi, obratite se svome liječniku. Rizik od nuspojava se povećava ako metadon primjenjujete istodobno s antidepresivima (kao što su citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin, amitriptilin, klomipramin, imipramin, nortriptilin).


Obratite se svom liječniku ako primijetite simptome kao što su:
• promjene mentalnog stanja (npr. uznemirenost, halucinacije, koma)
• ubrzani otkucaji srca, nestabilan krvni tlak, vrućica
• pretjerani refleksi, poremećaj koordinacije, ukočenost mišića
• gastrointestinalni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev).

Metadon MOLTENI s hranom, pićem i alkoholom
Ne biste smjeli konzumirati alkohol dok uzimate ovaj lijek.
Alkohol može pojačati nuspojave metadona.
Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate ovaj lijek. Sok od grejpa može promijeniti učinke metadona.

Trudnoća, dojenje i plodnost

 • Ne uzimajte Metadon MOLTENI ako trebate roditi.
 • Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete,
  obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
  Mala količina lijeka može prijeći u majčino mlijeko.
 • Obratite se svom liječniku ako dojite ili razmišljate o dojenju dok uzimate metadon budući da on može utjecati na Vaše dijete.
  Pratite Vaše dijete radi neuobičajenih znakova i simptoma kao što su povećana omamljenost (više nego uobičajeno), otežano disanje ili mlitavost udova.
  Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

 • Ne smijete upravljati vozilima i strojevima dok uzimate Metadon MOLTENI.
  Vaša sposobnost upravljanja vozilima i strojevima je smanjena.
  To se događa ne samo za vrijeme uzimanja, nego i neko vrijeme nakon toga.
 • Upravljati vozilima i strojevima možete jedino uz suglasnost liječnika.

Metadon MOLTENI sadrži glicerol.
Može izazvati glavobolje, gastrointestinalnu nelagodu i proljev.

Metadon MOLTENI sadrži saharozu.
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Metadon MOLTENI sadrži etanol.
Ovaj lijek sadrži 0,8 mg alkohola (etanola) u jednom ml otopine, što odgovara 0,08% w/v.
Količina alkohola u 2 ml ovog lijeka (10 mg metadonklorida) odgovara količini koja se nalazi u manje od 0,05 ml piva ili 0,02 ml vina.
Mala količina alkohola prisutna u ovom lijeku neće imati nikakav zamjetan učinak.

Metadon MOLTENI sadrži natrijev benzoat.
Ovaj lijek sadrži 0,5 mg natrijevog benzoata u 1 ml otopine.

Kako uzimati Metadon MOLTENI?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Doza treba biti prilagođena Vama ponaosob, stoga će liječnik odrediti odgovarajuću dozu i napraviti prilagodbe koje smatra potrebnim.

 • Nemojte uzeti ni veću ni manju dozu od propisane.
 • Nemojte uzimati lijek ni češće ni rjeđe nego Vam je propisano.
 • Nemojte uzimati lijek dulje nego Vam je to propisao liječnik.
 • Lijek se uzima kroz usta.
 • Koncentracija ove oralne otopine je 5 mg (miligram) u svakom mililitru.
  Ako smatrate da je djelovanje Metadona MOLTENI prejako ili preslabo, potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Ovisnost

 • Uobičajena inicijalna doza iznosi 10 do 30 mg (2 do 6 ml) na dan i povećava se na 40 do 60 mg (8 do12 ml) na dan po potrebi,
  tijekom 1 do 2 tjedna, ovisno o tome kako lijek utječe na Vas.
 • Doza održavanja je oko 60 do 100 mg na dan.
 • Uvijek uzimajte dozu koju je propisao liječnik.

Ako uzmete više Metadona MOLTENI nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Metadona MOLTENI nego što ste trebali odmah se javite liječniku ili u bolnicu.
Pakiranje lijeka ponesite sa sobom.
Mogu se pojaviti sljedeće nuspojave:

 • otežano disanje
 • izrazita pospanost, gotovo nesvjestica ili čak gubitak svijesti
 • vrlo uske zjenice
 • hladna i ljepljiva koža
 • vrlo usporen rad srca
 • mišićna slabost.
  Može doći do niske razine šećera u krvi.
  U krajnjem slučaju može prestati disanje ili cirkulacija krvi te nastati srčani udar.
  Ako ste uzeli više ovog lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ili nazovite Centar za kontrolu otrovanja (01/2348342).

Ako ste zaboravili uzeti Metadon MOLTENI

 • Ako ste propustili uzeti lijek, nemojte ga uzeti kad se sjetite.
 • Pričekajte do vremena kad morate uzeti sljedeću dozu i uzmite samo jednu.
  Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Metadon MOLTENI
Nemojte prestati uzimati Metadon MOLTENI bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.
Mogu se pojaviti nuspojave.
Ako trebate prestati uzimati ovaj lijek, liječnik će postupno prekinuti liječenje.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Moguće su sljedeće nuspojave:
Često (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

 • usporen rad srca, osjećaj lupanja srca (palpitacije)
 • suženje zjenica (mioza)
 • mučnina, povraćanje, zatvor, suha usta, gubitak apetita
 • grč žučnih vodova
 • euforija (osjećaj ushićenosti), disforija (loše raspoloženje), osjećaj slabosti, glavobolja, sedacija,
  nesanica, uzbuđenost, dezorijentiranost, ošamućenost, poremećaji vida, omaglica
 • zadržavanje mokraće i poteškoće pri mokrenju, smanjeno izlučivanje mokraće
 • gubitak želje za seksom ili spolna impotencija
 • depresija disanja
 • pojačano znojenje, svrbež, koprivnjača, druge kožne reakcije, edem (oticanje)
 • crvenilo kože.

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

 • nesvjestica, pad krvnog tlaka uz osjećaj vrtoglavice pri ustajanju i sinkopa (iznenadan, prolazan gubitak svijesti).

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba):

 • krvarenje
 • zastoj rada srca. Uz visoke doze može nastupiti i specifičan oblik ubrzanog rada srca (torsade de pointes).
 • povišene razine hormona prolaktina u krvi
 • zastoj disanja
 • koprivnjača praćena potkožnim krvarenjima
 • šok.

Nepoznata učestalost:

 • niska razina šećera u krvi.
  Primijetit ćete da neke nuspojave s vremenom postaju sve blaže.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Metadon MOLTENI?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Bocu (spremnik od 1000 ml) čuvati u originalnom pakiranju.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i boci iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nakon otvaranja, otopinu upotrijebiti u roku od 12 mjeseci.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Metadon MOLTENI sadrži?

 • Djelatna tvar je metadonklorid.
 • Jedan ml oralne otopine sadrži 5 mg metadonklorida.
 • Drugi sastojci su: saharoza, glicerol, citratna kiselina hidrat, aroma limuna (uključuje citropen, citral i etanol), natrijev benzoat i voda, pročišćena.

Kako Metadon MOLTENI izgleda i sadržaj pakiranja?
1000 ml oralne otopine u smeđoj plastičnoj (PVC) boci s PP navojnim zatvaračem, u kutiji.
Grlo boce zatvoreno je zaštitnom ljepljivom polietilenskom folijom (lift´n´peel).
Dodatni pribor: odmjerna plastična čašica od 6 ml (graduirana od 1 ml do 6 ml).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
Strada Statale 67, Fraz. Granatieri
50018 Scandicci, Firenza
Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Providens d.o.o.
Kaptol 24
10 000 Zagreb
Tel.: 01/4874500

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts