Metaspon prašak - Metaspon 1500 mg prašak za oralnu otopinu

Metaspon

Metaspon je prašak koji sadrži aktivni sastojak glukozamin, prirodnu tvar za koju se vjeruje da pomaže u održavanju zdravlja zglobova i vezivnog tkiva. Često se koristi za ublažavanje simptoma osteoartritisa, stanja koje karakterizira degeneracija hrskavice u zglobovima. Smatra se da glukozamin djeluje stimulirajući proizvodnju hrskavice i drugih tvari koje štite zglobove, čime pomaže smanjiti bol, upalu i ukočenost u zglobovima.

Metaspon je oralna otopina, obično se miješa s vodom ili drugim napitkom i uzima oralno. Preporučena doza varira ovisno o stanju koje se liječi i potrebama pojedinca. Najbolje je slijediti upute na pakiranju ili savjet liječnika ili ljekarnika.

Ne preporučuje se osobama koje imaju određena medicinska stanja, poput alergija na školjke, ili uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi, poput varfarina, bez prethodne konzultacije s liječnikom. Također može stupiti u interakciju s drugim lijekovima, stoga je važno obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate.

Kao i kod svakog drugog lijeka, uvijek se trebate posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe Metaspona kako biste bili sigurni da je siguran i prikladan za vaše individualne potrebe.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika
Metaspon 1500 mg prašak za oralnu otopinu
glukozaminsulfat
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili
ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje nakon 2 – 3 mjeseca ili ako se osjećate lošije tijekom primjene lijeka.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Metaspon i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Metaspon
 3. Kako uzimati Metaspon
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Metaspon
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

NESTANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Što je Metaspon i za što se koristi


Metaspon spada u skupinu nesteroidnih lijekova koji se nazivaju ostali pripravci s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem. Metaspon sadrži glukozamin, tvar koja u ljudskom tijelu čini sastavni dio zglobne hrskavice. Metaspon je indiciran u odraslih osoba za ublažavanje simptoma uzrokovanih blagim do umjerenim osteoartritisom koljena. Glukozamin nije indiciran za liječenje akutne boli. Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje nakon 2  3 mjeseca ili ako se osjećate lošije tijekom primjene lijeka.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Metaspon

Nemojte uzimati Metaspon

 • ako ste alergični na glukozamin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste alergični na morske plodove, jer se glukozamin dobiva iz oklopa morskih rakova.

Upozorenja i mjere opreza


Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Metaspon.

 • kako biste isključili prisutnost drugih bolesti zglobova za koje treba uzeti u obzir drugačiju vrstu liječenja
 • ako imate poremećenu toleranciju glukoze (šećera). U tom slučaju biti će Vam potrebne češće kontrole razine šećera u krvi prije početka liječenja i povremeno tijekom liječenja.
 • ako imate faktore rizika za razvoj bolesti srca ili arterija, jer je u nekim slučajevima primijećeno povećanje kolesterola u bolesnika liječenih glukozaminom.
 • ako imate astmu, jer se Vaši simptomi mogu pogoršati.
 • ako imate problema s bubrezima ili jetrom.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne preporučuje u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina jer u njih nije ispitana djelotvornost i sigurnost primjene lijeka.

Drugi lijekovi i Metaspon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recepta. Potreban je oprez ako se Metaspon uzima istodobno s drugim lijekovima, posebice:

 • nekim vrstama lijekova koji se primjenjuju za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol i fluindion). Djelovanje tih lijekova moglo bi biti pojačano kad se primjenjuju s glukozaminom. Stoga prilikom početka ili prekida liječenja glukozaminom treba pomno motriti bolesnike koji se liječe takvim kombinacijama lijekova.
 • antibioticima poput tetraciklina.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ovaj lijek se ne preporučuje koristiti tijekom trudnoće i dojenja jer nema dovoljno podataka o sigurnosti primjene.

Upravljanje vozilima i strojevima


Nisu provedena ispitivanja o utjecaju ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, ako osjetite vrtoglavicu ili pospanost dok uzimate ovaj lijek, ne smijete voziti ili koristiti strojeve.

Metaspon sadrži natrij


Ovaj lijek sadrži 151 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj vrećici. To odgovara 7,6% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

Metaspon sadrži sorbitol


Ovaj lijek sadrži 2028,5 mg sorbitola u jednoj vrećici. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite(podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano
nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete(uzme) ili primite(primi) ovaj lijek.

Kako uzimati Metaspon

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene

Za primjenu kroz usta.
Odrasli: Preporučena početna doza je jedna vrećica (1500 mg glukozaminsulfata) jednom dnevno. Sadržaj jedne vrećice potrebno je uz miješanje otopiti u čaši vode (100  200 ml) i odmah popiti.

Trajanje liječenja

Ovaj lijek nije namijenjen za liječenje iznenadne (akutne) boli. Do olakšanja simptoma (posebice ublažavanje boli), obično dolazi nakon nekoliko tjedana liječenja, a ponekad i duže. Ako ne dođe do ublažavanja simptoma nakon 2  3 mjeseca neprekinutog liječenja, obratite se svom liječniku o potrebi nastavka liječenja. Nisu provedena ispitivanja u osoba s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre, stoga nije moguće dati preporuke o doziranju u ovih bolesnika. Ovaj lijek ne smije se koristiti bez nadzora liječnika u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre.

Primjena u djece i adolescenata

Metaspon se ne preporučuje koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer u tim dobnim skupinama nije ispitana djelotvornost i sigurnost primjene lijeka.

Ako uzmete više Metaspona nego što ste trebali

Ako uzmete više Metaspona nego što ste trebali
Ako uzmete više Metaspona nego što ste trebali, ili ako druga osoba ili dijete uzmu ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti Metaspon

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Zaboravljenu dozu preskočite i nastavite uzimati Metaspon prema rasporedu.

Ako prestanete uzimati Metaspon

Posavjetujte se s liječnikom o trajanju i prekidu liječenja. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Prekinite uzimati Metaspon i odmah se obratite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih
nuspojava – možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska skrb:

 • oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip
 • to mogu biti znaci teške alergijske reakcije na ovaj lijek (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Ostale nuspojave

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • glavobolja
 • umor
 • mučnina
 • bol u trbuhu
 • probavne tegobe
 • proljev
 • zatvor

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • povraćanje
 • izbijanje kožnih promjena
 • svrbež
 • crvenilo

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • vrtoglavica
 • pogoršanje simptoma astme
 • oticanje gležnja, nogu ili stopala (edem)
 • koprivnjača
 • neodgovarajuća kontrola razine šećera u krvi u osoba s šećernom bolesti (dijabetesom)
 • povećanje razine kolesterola u krvi
 • povišena razina jetrenih enzima u krvi
 • žutica

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Metaspon


Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza kratice „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Čuvati na temperaturi ispod 30C. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kakobaciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Metaspon sadrži
Djelatna tvar je glukozaminsulfat. Jedna vrećica sadrži 1500 mg glukozaminsulfata (kao 1884 mg glukozaminsulfat natrijevog klorida, odgovara 1178 mg glukozamina i 384 mg natrijevog klorida). Svaka vrećica sadrži 151 mg natrija (6,6 mmol). Pomoćne tvari su: sukraloza, sorbitol (E420), citratna kiselina, makrogol 4000, aroma limuna (aromatični pripravci, prirodne arome, maltodekstrin, arapska guma (E414), butilhidroksianizol (E320), askorbatna kiselina (E300)).

Kako Metaspon izgleda i sadržaj pakiranja
Metaspon 1500 mg prašak za oralnu otopinu je bijeli ili gotovo bijeli homogeni prašak pakiran u laminirane papirnate vrećice (papir/LDPE/Al/Surlyn), u kutiji. Svaka kutija sadrži 30 vrećica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka
Proizvođač:
J.Uriach y Compañía, S.A., Avinguda Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-Solità i Plegamans
(Barcelona), Španjolska
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni

Similar Posts