Nistatin Pliva mast

Nistatin mast


Nistatin mast je ljekoviti proizvod koji sadrži aktivni sastojak nistatin. Nistatin je antifungalni lijek koji se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih gljivicama, posebno kandidom (Candida spp.).

Nistatin mast se najčešće koristi za lokalno liječenje gljivičnih infekcija kože, sluznica i sluznice usne šupljine. To može uključivati infekcije poput oralne kandidijaze (gljivična infekcija u ustima), intertriga (gljivična infekcija kože u naborima) ili gljivične infekcije vaginalne sluznice.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nistatin Pliva mast

nistatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Nistatin Pliva i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nistatin Pliva?
 3. Kako primjenjivati Nistatin Pliva?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Nistatin Pliva?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Nistatin Pliva i za što se koristi?

Nistatin Pliva sadrži djelatnu tvar nistatin te pripada skupini lijekova koji se nazivaju antimikotici za lokalnu primjenu.
Ovaj lijek koristi se za liječenje lokalne gljivične infekcije (kandidijaze) u uglovima usana, prostora između prstiju, noktiju, anorektalnog područja i vanjskog uha, te prilikom prevencije (profilakse) kandidijaze u novorođenčadi kao i pri dugotrajnom liječenju antibioticima širokog spektra i imunosupresivima.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nistatin Pliva?

Nemojte primjenjivati Nistatin Pliva:

 • ako ste alergični na nistatin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Nistatin Pliva.
Budite oprezni s ovim lijekom jer nije namijenjen primjeni na sluznicu oka.

Drugi lijekovi i Nistatin Pliva
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Tijekom trudnoće i dojenja nisu uočeni štetni učinci nistatina.

Kako primjenjivati Nistatin Pliva?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Na oboljelu površinu nanijeti mast te lagano utrljati 2 – 3 puta na dan.
Simptomi se uglavnom povlače 24 – 72 sata nakon početka liječenja.
Liječenje obično traje dva tjedna, ali po potrebi se može i produljiti.

Ako primijenite više lijeka Nistatin Pliva nego što ste trebali
U slučaju da primijenite više Nistatin Pliva masti nego što je potrebno, ne biste trebali imati nikakvih problema.
Ukoliko progutate Nistatin Pliva mast, javite se Vašem liječniku. Nistatin Pliva mast neće ući u sistemsku cirkulaciju, ali može uzrokovati probavne tegobe.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Nistatin Pliva
Ako ste zaboravili nanijeti ovaj lijek, namažite oboljelu površinu čim prije.
Ako ste to primijetili, neposredno prije nego što trebate primijeniti svoju slijedeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite s liječenjem kako slijedi.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Na mjestu primjene može se pojaviti nadražaj kože i sluznice, a rjeđe kožni znakovi preosjetljivosti (makulopapulozni osip).
Ako se na sluznici ili na koži pojavi lokalni nadražaj, koji nije postojao prije liječenja, preporučuje se prekinuti liječenje.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Nistatin Pliva?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nistatin Pliva sadrži?

 • Djelatna tvar je nistatin. 1 g masti sadrži 100 000 IU nistatina.
 • Drugi sastojci su: tekući parafin, bijeli vazelin.

Kako Nistatin Pliva izgleda i sadržaj pakiranja?
Svijetložuta, homogena mast.
Nistatin Pliva mast dostupna je u sljedećem pakiranju: jedna aluminijska tuba koja sadrži 20 g masti, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Similar Posts