nixar tablete

Nixar (Bilastin)

Nixar Bilastin tablete su lijek koji se koristi za liječenje simptoma alergija kao što su peludna groznica, alergijski rinitis i urtikarija (koprivnjača). Oni su dio skupine lijekova koji se nazivaju antihistaminici, a djeluju tako da blokiraju djelovanje histamina, kemikalije koju tijelo oslobađa kao odgovor na alergijsku reakciju.

Nixar Bilastin tablete se uzimaju oralno i mogu se uzimati sa ili bez hrane. Važno je uzimati lijek točno onako kako je propisao liječnik i ne prekoračiti preporučenu dozu. Također je važno ne piti alkohol dok uzimate Nixar Bilastin jer može povećati sedativno djelovanje lijeka.

Moguće nuspojave Nixar Bilastina uključuju pospanost, suha usta i vrtoglavicu. Važno je ne upravljati teškim strojevima ili voziti vozilo dok uzimate Nixar Bilastin jer to može utjecati na prosuđivanje i vrijeme reakcije. Ako su te nuspojave teške ili potraju, važno je konzultirati se s liječnikom.

Nixar Bilastin se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 6 godina, trudnica i dojilja. Također je važno obavijestiti liječnika o drugim lijekovima koje uzimate jer Nixar Bilastin može stupiti u interakciju s određenim lijekovima.

Nixar Bilastin može biti učinkovit tretman za simptome alergije, ali važno je pridržavati se preporučene doze i mjera opreza prema uputama liječnika. Ako imate ozbiljne ili dugotrajne simptome alergije, važno je konzultirati se s liječnikom radi pravilne dijagnoze i liječenja.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Nixar 20 mg tablete
bilastin
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Nixar i za što se koristi
2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Nixar
3.Kako uzimati Nixar
4.Moguće nuspojave
5.Kako čuvati Nixar
6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Nixar i za što se koristi

Nixar sadrži djelatnu tvar bilastin, koji je antihistaminik. Nixar se koristi za ublažavanje simptoma
peludne hunjavice (kihanje, svrbež nosa, curenje iz nosa i začepljen nos, crvene i suzne oči) i ostalih
oblika alergijskog rinitisa. Može se koristiti i za liječenje kožnog osipa koji svrbi (koprivnjača ili
urtikarija).

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Nixar

Nemojte uzimati Nixar
ako ste alergični na bilastin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nixar ako imate umjereno ili teško
oštećenje funkcije bubrega, a još dodatno uzimate druge lijekove (vidjeti„ Drugi lijekovi i Nixar“).
Djeca
Nemojte davati lijek djeci mlaĎoj od 12 godina.
Nemojte prekoračivati preporučenu dozu. Ako simptomi potraju, posavjetujte se s liječnikom.
Drugi lijekovi i Nixar
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.
Osobito se posavjetujte s liječnikom ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

ketokonazol (lijek protiv gljivica)
eritromicin (antibiotik)
diltiazem (za liječenje angine pektoris)
ciklosporin (za smanjenje aktivnosti imunološkog sustava radi sprječavanja odbacivanja
presađenog organa ili radi smanjenja aktivnosti bolesti kod autoimunih i alergijskih poremećaja,
poput psorijaze, atopijskog dermatitisa i reumatoidnog artritisa)
ritonavir (za liječenje HIV infekcije)
rifampicin (antibiotik).

Nixar s hranom, pićem i alkoholom
Ove tablete ne smiju se uzimati s hranom, sokom od grejpa ni s drugim voćnim sokovima jer će se
time smanjiti učinak bilastina. Kako biste to izbjegli, možete: uzeti tabletu i pričekati jedan sat prije nego što uzmete hranu ili voćni sok, ili ako ste uzeli hranu ili voćni sok, pričekati dva sata prije nego što uzmete tabletu. Bilastin u preporučenoj dnevnoj dozi (20 mg) ne pojačava omamljenost nastalu konzumacijom
alkohola.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ne postoje ili su ograničeni podaci o primjeni bilastina kod trudnica i tijekom dojenja i utjecaja na
plodnost. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije
nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Dokazano je da uzimanje bilastina u dozi od 20 mg ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima u odraslih. Međutim, odgovor na lijek može se može razlikovati od bolesnika do bolesnika. Stoga trebate provjeriti kako ovaj lijek utječe na Vas, prije nego vozite ili upravljate strojevima.

Nixar sadrži natrij
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po doznoj jedinici, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako uzimati Nixar

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom
ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza za odrasle, uključujući starije osobe i adolescente u dobi od 12 godina i starije je jedna tableta (20 mg) dnevno.

Tableta se uzima kroz usta.
Tableta se mora uzeti jedan sat prije ili dva sata nakon uzimanja hrane ili voćnog soka (vidjeti
dio 2, Nixar s hranom, pićem i alkoholom)
Tabletu progutajte uz čašu vode.
Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu, ako je ne možete progutati cijelu.
Što se tiče trajanja liječenja, liječnik će utvrditi od koje bolesti patite i odrediti koliko dugo trebate
uzimati Nixar.
Primjena u djece
Drugi oblici ovog lijeka – bilastin 10 mg raspadljive tablete za usta ili bilastin 2,5 mg/ml oralna
otopina – mogu biti primjereniji za djecu od 6 do 11 godina starosti s tjelesnom težinom od najmanje
20 kg – obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Nemojte davati ovaj lijek djeci mlaĎoj od 6 godina i tjelesne težine niže od 20 kg, jer nema dovoljno podataka.

Ako uzmete više Nixara nego što ste trebali
Uzmete li Vi ili netko drugi previše Nixara treba se odmah javiti liječniku ili ljekarniku ili otići u
hitnu službu najbliže bolnice. Molimo sjetite se sa sobom uzeti pakiranje ovog lijeka ili ovu uputu o
lijeku.
Ako ste zaboravili uzeti Nixar
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Zaboravite li uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je čim bude moguće, a zatim lijek nastavite uzimati
po uobičajenom rasporedu. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ako primijetite simptome alergijske reakcije čiji znakovi mogu uključivati poteškoće u disanju, omaglicu, kolaps ili gubitak svijesti, oticanje lica, usana, jezika ili grla, i/ili pojavu oticanja i crvenila na koži, prestanite uzimati lijek i odmah potražite hitni medicinski savjet.

Druge nuspojave koje se javljaju u odraslih i adolescenata mogu biti:

Česte: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba
glavobolja
omamljenostž

Manje česte: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba
abnormalni nalaz EKG-a
krvne pretrage koje pokazuju promjene u radu jetre
omaglica
bol u želucu

umor
pojačan apetit
nepravilni otkucaji srca
povećana tjelesna težina
mučnina
tjeskoba
suh nos ili neugodan osjećaj u nosu
bol u trbuhu
proljev
gastritis (upala želučane stijenke)
vrtoglavica
osjećaj slabosti
žeđ
dispneja (otežano disanje)
suha usta
otežana probava
svrbež
groznica (oralni herpes)
vrućica
tinitus (zvonjava u ušima)
teškoće sa spavanjem
krvne pretrage koje pokazuju promjene u radu bubrega
povišene masnoće u krvi.

Nepoznata učestalost: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

palpitacije (osjećaj lupanja srca)
tahikardija (ubrzan rad srca)
povraćanje
Nuspojave koje se mogu javiti u djece:
Česte: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba
rinitis (hunjavica)
alergijski konjuktivitis (iritacija oka)
glavobolja
bol u želucu (abdominalna bol/bol gornjeg abdomena)

Manje česte: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

iritacija oka
omaglica
gubitak svijesti
proljev
mučnina
oticanje usnica
ekcem
urtikarija (koprivnjača)
umor

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Nixar

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake
EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nixar sadrži
Djelatna tvar je bilastin. Jedna tableta sadrži 20 mg bilastina. Druge pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat vrste A (dobiven iz krumpira), silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat.
Kako Nixar izgleda i sadržaj pakiranja Nixar tablete su bijele, ovalne, dvostruko ispupčene, s urezom (duljina 10 mm, širina 5 mm). Tablete su dostupne u blister pakiranjima od 10 ili 20 tableta. U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač
Nositelj odobrenja
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luksemburg
Luksemburg
ProizvoĎači
Faes Farma S.A. Máximo Aguirre, 14
48940 Leioa (Vizcaya)
Španjolska
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.
Via Campo di Pile
67100 L’Aquila
Italija
Menarini – Von Heyden GmbH
Leipziger Strasse 7-13
01097 Dresden
Njemačka
Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Horvatova 80/A, 10 020 Zagreb
Tel: 01/4821361
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Izvor upute: halmed.hr

Similar Posts