Nolicin

Nolicin

Nolicin (norfloksacin) je fluorokinolonski antibiotik koji se koristi za liječenje raznih bakterijskih infekcija, uključujući infekcije mokraćnog sustava, gastrointestinalne infekcije, infekcije dišnog sustava te infekcije kože i mekog tkiva.

Nolicin djeluje tako da inhibira aktivnost enzima potrebnih za sintezu i replikaciju bakterijske DNA, u konačnici ubijajući bakterije i rješavajući infekciju.

Lijek se obično uzima oralno u obliku tableta i obično se propisuje za određeni tijek liječenja koji traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o vrsti i težini infekcije.

Kao i kod svih antibiotika, važno je uzimati Nolicin točno onako kako je propisao liječnik i dovršiti cijeli tijek liječenja, čak i ako se simptomi poboljšaju prije nego što je lijek završen. Neuspjeh da se završi cijeli tijek liječenja može dovesti do razvoja bakterija otpornih na antibiotike i može otežati liječenje budućih infekcija.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Nolicintbl. 20x400 mg4.27

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Nolicin 400 mg filmom obložene tablete

norfloksacin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima.Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Nolicin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nolicin
 3. Kako uzimati Nolicin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Nolicin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Nolicin i za što se koristi

Nolicin sadrži norfloksacin. To je antibiotik koji djeluje protiv velikog broja bakterija.
Koristi se za liječenje infekcija mokraćnog sustava, a djeluje tako da uništava bakterije koje uzrokuju različite infekcije.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Nolicin


Nemojte uzimati Nolicin

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na norfloksacin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste ikada imali reakciju na bilo koji drugi lijek iz skupine kinolona.
 • ako ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite (pogledajte dio 2. Trudnoća i dojenje).
  Također, ovaj lijek ne smiju uzimati djeca i mladi u razdoblju rasta.
  Nemojte uzimati Nolicin ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas.
  Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nolicin:

 • ako ste ikad imali epileptički napad (konvulzije)
 • ako ste ikad imali bolest koja uzrokuje epileptičke napade (epilepsiju)
 • ako imate bolest koja se zove mijastenija gravis i uzrokuje mišićnu slabost
 • ako Vi ili bilo tko u Vašoj obitelji ima anemiju koju uzrokuje nedostatak glukoza-6-fosfatdehidrogenaze (koja se također zove nedostatak G-6-PD)
 • ako Vam vid počne slabiti ili se primijete bilo kakvi učinci na očima, odmah se savjetujte s oftalmologom.
 • ako imate urođeno produljenje QT intervala ili ako je u Vašoj obitelji zabilježeno produljenje QT intervala (vidljivo je na EKG-u, električnoj snimci srca),
  ako imate neravnotežu soli u krvi (osobito niske razine kalija ili magnezija u krvi), ako imate vrlo spor srčani ritam (bradikardija),
  ako imate slabo srce (zatajenje srca), ako ste imali srčani udar (infarkt miokarda), ako ste ženskog
  spola, starije životne dobi ili ako uzimate druge lijekove koji dovode do abnormalnih rezultata
  EKG-a (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i Nolicin).
  Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nolicin.

Proljev
Proljev je česta poteškoća uzrokovana antibioticima, koja obično prestaje kada se prestane s
uzimanjem antibiotika. Proljev (vodenaste stolice s primjesom krvi, sa ili bez grčeva u trbuhu ivrućice) se može javiti odmah nakon početka liječenja antibioticima, a ponekad čak i nakon dva mjeseca nakon uzimanja zadnje doze antibiotika. U tom slučaju, obavezno i bez odlaganja zatražite savjet svog liječnika.

Djeca i adolescenti
Nolicin se ne smije davati djeci i mladeži u razdoblju rasta.

Drugi lijekovi i Nolicin
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
To uključuje i biljne lijekove.
To je stoga što Nolicin može ometati djelovanje nekihdrugih lijekova, a također neki drugi lijekovi mogu ometati djelovanje lijeka Nolicin.
Pojedini lijekovi mogu smanjiti količinu Nolicina u organizmu.
Ostavite razmak od najmanje dvasata nakon uzimanja Nolicina prije uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova:

 • antacidi – koriste se kod poremećaja probave ili žgaravice
 • sukralfat – koristi se u liječenju čira/vrijeda želuca ili upale želuca (gastritis)
 • didanozin – koristi se kod HIV-a ili AIDS-a
 • lijekovi koji sadrže željezo ili cink uključujući multivitamine i minerale.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, prije uzimanja Nolicina porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Osobito je važno da kažete svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate:

 • teofilin – koristi se u liječenju astme, a nalazi se i u pojedinim lijekovima protiv kašlja i prehlade
 • lijekove protiv zgrušavanja krvi, kao što je varfarin
 • fenbufen – koristi se protiv bolova u zglobovima
 • nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL) – koriste se protiv bolova i drugih poremećaja
 • ciklosporin – koristi se nakon transplantacija i kod nekih drugih poremećaja
 • probenecid – koristi se kod uloga/gihta i artritisa uzrokovanog gihtom
 • nitrofurantoin – koristi se u liječenju infekcija mokraćnih putova
 • kofein – nalazi se u pojedinim lijekovima protiv kašlja i prehlade te u nekim napitcima, na primjer čaju, kavi i kola pićima
 • klozapin – koristi se za liječenje shizofrenije
 • ropinirol – koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti
 • tizanadin – koristi se za liječenje mišićnih grčeva
 • glibenklamid – koristi se u liječenju šećerne bolesti
 • cisaprid – koristi se kod poremećaja probave, žgaravice, mučnine, povraćanja
 • lijekove koji se koriste kod mentalnih bolesti pod nazivom neuroleptici (kao što je fenotiazin)
 • kortikosteroidi – lijekove koji se koriste u liječenju mnogih bolesti, kao što su prednizolon, deksametazon i hidrokortizon.
 • lijekove koji mogu promijeniti srčani ritam: lijekovi koji pripadaju skupini antiaritmika
  (npr. kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklički antidepresivi, neki antimikrobni lijekovi (koji pripadaju skupini makrolida), neki antipsihotici.
  Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, prije uzimanja Nolicina porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Nolicin s hranom, pićem i alkoholom
Nolicin uzmite najmanje jedan sat prije ili dva sata nakon jela ili mliječnih proizvoda.
Ne savjetuje se pijenje alkoholnih pića tijekom liječenja.

Nolicin i sunčevo svjetlo
Za vrijeme uzimanja Nolicina koliko god je to moguće izbjegavajte izlaganje sunčevom svjetlu, zbog toga što ovaj lijek u pojedinih bolesnika može uzrokovati alergijsku reakciju ako se izlažu sunčevom svjetlu.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nemojte uzimati Nolicin ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni jer lijek može utjecati na dijete. Nemojte dojiti ako uzimate Nolicin jer male količine lijeka mogu proći u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima
Budući da Nolicin može umanjiti sposobnost reagiranja, budite oprezni pri upravljanju vozilima i strojevima sve dok ne saznate kako Vaš organizam reagira na lijek. Pri istodobnom uzimanju alkoholnih pića, neželjeno djelovanje se pojačava.

Nolicin sadrži pomoćnu tvar sunset yellow FCF (E110)
Može prouzročiti alergijski tip reakcija.

Kako uzimati Nolicin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Nemojte zaboraviti kako je ovaj lijek namijenjen samo Vama, nemojte ga davati drugima jer možda nije prikladan za njihovo liječenje.

Uzimanje lijeka
Nolicin uzmite najmanje jedan sat prije ili dva sata nakon obroka ili mlijeka i mliječnih proizvoda.
Progutajte cijelu tabletu s punom čašom vode.

Koliko Nolicina uzeti
Doza ovisi o Vašoj bolesti i o njenoj težini. Uobičajena doza je:

 • za blaže i umjerene infekcije: jedna tableta dva puta na dan kroz 3 dana
 • za teže infekcije: jedna tableta dva puta na dan kroz 7 do 10 dana.
  Ukoliko se infekcija vraća, liječenje može potrajati do 12 tjedana.

Primjena u djece i adolescenata
Nolicin se ne smije davati djeci i mladeži u razdoblju rasta.

Ako uzmete više Nolicina nego što ste trebali
Prevelike doze mogu uzrokovati mučninu, povraćanje, proljev, u težim slučajevima i omaglicu, umor, smušenost i grčeve.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Nolicin
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.
Ako ste zaboravili uzeti dozu, preskočite tu dozu.
Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Nolicin
Nastavite uzimati ovaj lijek onoliko dugo koliko Vam je propisano.
Nastavite s uzimanjem čak i ako se osjećate bolje nakon nekoliko dana.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
S primjenom Nolicina mogu se javiti i sljedeće nuspojave:
Ukoliko primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, odmah prekinite primjenu lijeka i javite se svom liječniku:

 • alergijsku reakciju – znakovi uključuju oticanje lica, usana, jezika i grla zbog čega može biti otežano disanje i gutanje.
 • kožni osip sa svrbežom i kvržicama pod kožom (koprivnjača).

Druge nuspojave uključuju:
Srčani poremećaji

 • abnormalno brz srčani ritam, po život opasan nepravilni srčani ritam, promjena srčanog ritma
  (zove se ‘produljenje QT intervala’, a vidljiva je na EKG-u, električnoj snimci srca).
  Promjene u cirkulaciji kroz neke dijelove tijela, kao što su koža, glava ili noge,
  koje uzrokuje upala krvnih žila (vaskulitis).

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 • ozbiljna kožna reakcija koja uzrokuje stvaranje mjehura i krvarenje, a zove se „StevensJohnsonov sindrom“
 • dermatitis
 • kožne reakcije na sunčevo svjetlo.

Poremećaji živčanog sustava

 • glavobolja
 • omaglica
 • trnci i bockanje
 • smanjena osjetljivost
 • djelomični gubitak osjeta
 • napadaji (konvulzije)
 • drhtavi pokreti (tremor)
 • smetenost
 • bolest koja se zove Guillain-Barreov sindrom, zbog koje osjećate slabost i možete imati otežano disanje.

Poremećaji oka ili uha

 • zvonjenje u ušima
 • gubitak sluha
 • pretjerano suzenje
 • promjene vida.

Infekcije

 • kandidijaza (vaginalna).

Poremećaji probavnog sustava

 • promjene okusa
 • mučnina, grčevi u trbuhu, probavne smetnje ili proljev
 • gubitak apetita
 • jaki bol u trbuhu, visoka tjelesna temperatura, vrućica, proljev (stolica može sadržavati i krv),
  povraćanje i žuta boja kože (sve ovo je uzrokovano upalom debelog crijeva, jetre ili gušterače).

Poremećaji krvi

 • nizak broj bijelih krvnih stanica što može uzrokovati česte infekcije, vrućicu, jake zimice, bol ugrlu ili ustima
 • povećan broj bijelih krvnih stanica
 • dugotrajno krvarenje nakon posjekotine ili lak nastanak modrica
 • promjene u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju tegobe s jetrom
 • bljedoća i umor. Oni mogu biti posljedica anemije, osobito u bolesnika s „nedostatkom glukoza6-fosfat dehidrogenaze“ zbog gubitka crvenih krvnih stanica.

Poremećaji mišića i zglobova

 • pogoršanje bolesti koja se zove mijastenija gravis (bolest koja uzrokuje mišićnu slabost)
 • upala tetiva, puknuće tetive
 • oticanje zglobova koje uzrokuje bol i ukočenost
 • oticanje mišića koje uzrokuje bolove
 • bol i oticanje tetiva, često oko gležnjeva. To je češće kod starijih osoba ili osoba koje uzimaju
  steroidne lijekove kao što su prednizolon, deksametazon ili hidrokortizon.
  Pokušajte ne micati bolna područja do posjeta liječniku.
 • nevoljno trzanje mišića.

Poremećaji mokraćnog sustava

 • smanjenje ili gubitak funkcije bubrega
 • visoka tjelesna temperatura ili bol u križima što može biti zbog upale bubrega.
 • bol pri mokrenju.

Psihijatrijski poremećaji

 • slabo spavanje
 • depresija
 • nervoza (tjeskoba)
 • nemir (razdražljivost)
 • gubitak kontakta sa stvarnošću (psihoza)
 • osjećaj dezorijentiranosti
 • priviđanja stvari koje ne postoje (halucinacije)
 • smetenost.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem: nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Nolicin


Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nolicin sadrži

 • Djelatna tvar je norfloksacin. Svaka filmom obložena tableta sadrži 400 mg norfloksacina.
 • Drugi sastojci su povidon; natrijev škroboglikolat, vrste A; celuloza, mikrokristalična;
  silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat i voda, pročišćena u jezgri tablete i
  hipromeloza; propilenglikol; talk; titanijev dioksid (E171) i sunset yellow FCF (E110) u film ovojnici.

Kako Nolicin izgleda i sadržaj pakiranja
Filmom obložene tablete: narančaste, okrugle, blago izbočene, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze. Nolicin je dostupan u blisterima po 10 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 20 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet


KRKA – FARMA d.o.o.,
Radnička cesta 48, 10 000
Zagreb, Hrvatska

Proizvođač
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501
Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts