panatus forte sirup

Panatus forte sirup

Panatus sirup robna je marka za lijek butamirat citrat, koji je lijek protiv kašlja koji se koristi za liječenje kašlja. Butamirat citrat djeluje tako da suzbija refleks kašlja u mozgu, što pomaže u ublažavanju kašlja.

Panatus sirup obično se uzima oralno, a doza će ovisiti o jačini kašlja i dobi pacijenta. Važno je pridržavati se uputa liječnika ili ljekarnika i ne prekoračiti preporučenu dozu.

Uobičajene nuspojave Panatus sirupa mogu uključivati pospanost, vrtoglavicu, glavobolju, suha usta i gastrointestinalne tegobe. Važno je obavijestiti liječnika ako je bilo koja nuspojava teška ili dugotrajna.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Panatus forte 7,5 mg/5 ml sirup
butamiratcitrat
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Panatus forte i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus forte
 3. Kako uzimati Panatus forte
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Panatus forte
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Panatus forte i za što se koristi

Panatus forte sirup je lijek za simptomatsko liječenje, odnosno ublažavanje nadražajnog suhog kašlja (antitusik sa centralnim djelovanjem) koji nastaje uslijed bilo kojeg uzroka. Lijek je namijenjen za primjenu u djece starije od 3 godine, adolescenata, odraslih i starijih bolesnika. Sprječava suh i nadražajni kašalj, smanjuje napetost bronhijalnih mišića te olakšava disanje i bolove u prsima. Sve to povoljno utječe na poboljšanje kapaciteta disanja i koncentracije plinova u krvi. Kemijski i po farmakološkim učincima Panatus forte sirup se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus forte


Nemojte uzimati Panatus forte

 • ako ste alergični na butamiratcitrat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Panatus forte.

Budite posebno oprezni s Panatusom forte:

 • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre.
 • ako uzimate ekspektoranse (lijekove za olakšavanje iskašljavanja), odnosno ako imate produktivni kašalj.
  Potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom ako kašalj potraje dulje od 7 dana.

Djeca i adolescenti
Sigurnost i djelotvornost lijeka Panatus forte sirup u djece mlaĎe od 3 godine još nisu dovoljno istraženi, stoga djeci te dobi lijek ne dajemo.

Drugi lijekovi i Panatus forte
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Panatus forte sirup nije pokazao nikakve interakcije niti utjecaj na druge lijekove. Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu s ekspektoransima (lijekovi za olakšavanje iskašljavanja kod produktivnog kašlja), jer mogu uzrokovati zadržavanje sluzi u dišnom sustavu i time povećati rizik od otežavanja prohodnosti i infekcije dišnih puteva.

Pantus forte s hranom, pićem i alkoholom
Tijekom liječenja Panatusom forte nemojte piti alkoholna pića. Panatus forte sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ako zatrudnite tijekom uzimanja Panatusa forte, odmah zatražite savjet liječnika. Iako ne postoje podaci o negativnim učincima, ne preporučuje se uzimanje Panatusa forte tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom kasnijih mjeseci trudnoće lijek se smije uzimati samo u onim slučajevima kada nema druge mogućnosti liječenja o čemu će odlučiti Vaš liječnik. Ne postoje odgovarajući podaci o prolazu lijeka u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje uzimanje lijeka tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nije poznato da lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Panatus forte sadrži sorbitol (E420), natrijev benzoat (E211), natrij i etanol Ovaj lijek sadrži 1225 mg sorbitola u 5 ml sirupa (1 žličica). Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek. Sorbitol može uzrokovati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak.

Ovaj lijek sadrži 5 mg natrijevog benzoata u 5 ml sirupa (1 žličica).
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.
Ovaj lijek sadrži 3,03 mg alkohola (etanola) u 5 ml sirupa (1 žličica). Količina alkohola u 5 ml sirupa
(1 žličica) ovog lijeka odgovara količini koja se nalazi u manje od 0,076 ml piva ili 0,03 ml vina. Mala količina alkohola prisutna u ovom lijeku neće imati nikakav zamjetan učinak.

Kako uzimati Panatus forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Panatus forte sirup je namijenjen za liječenje simptoma suhog kašlja u odraslih i djece starije od 3 godine.

Preporučene doze Panatusa forte prikazane su u tablic

DobDoziranjeUčestalost uzimanja
odrasli (i starije osobe)3 žličice četiri puta na dan s razmakom od 6 sati
adolescenti stariji od 12 godina 3 žličice triput na dan s razmakom od 8 sati
djeca u dobi od 6 do 12 godina 2 žličice triput na dan s razmakom od 8 sati
djeca u dobi od 3 do 6 godina 1 žličica triput na dan s razmakom od 8 sati
Preporučene doze Panatusa

Oštećenje funkcije bubrega i/ili oštećenje funkcije jetre
Ako imate problema s bubrezima ili jetrom, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom jer postoji veća vjerojatnost nastanka nuspojava.

Stariji bolesnici
Ne postoje preporuke za prilagodbu doze u starijih bolesnika. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate oštećenje funkcije bubrega povezane s dobi.

Način primjene
Kroz usta.
Lijek uzimajte (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme. Panatus forte sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela. Sirup dozirajte priloženom žličicom, progutajte i isplahnite tekućinom. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Ako uzmete više Panatusa forte nego što ste trebali
Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom. Prevelike doze Panatus forte sirupa mogu prouzrokovati pospanost, povraćanje, neusklađenost pokreta (ataksija), bolove u trbuhu, proljev, uzbuĎenost i sniženi krvni tlak. Specifični antidot ne postoji, a liječenje se provodi simptomatski. Nemate li mogućnost posjetiti liječnika, pokušajte izazvati povraćanje kako biste spriječili prelaženje lijeka u krv.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus forte
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti Panatus forte sirup pa se sjetite u roku od nekoliko sati, uzmite lijek odmah, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. No, ako se već bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i jednostavno uzmite sljedeću pojedinačnu dozu u predviđeno vrijeme. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih blagih nuspojava:

 • urtikarija,
 • probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev),
 • vrtoglavica, pospanost.

Nisu utvrđene nuspojave na vitalne funkcije i rad drugih organa niti pri dugotrajnom uzimanju Panatus forte sirupa.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Panatus forte

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25C.
Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.
Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 3 mjeseca uz čuvanje na temperaturi ispod 25C, u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Panatus forte sadrži

 • Djelatna tvar je butamiratcitrat.
  5 ml sirupa (1 žličica) sadrži 7,5 mg butamiratcitrata.
 • Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: limunska kiselina hidrat, tekući sorbitol, glicerol, saharinnatrij (E954), natrijev benzoat (E211), aroma limuna (etanol), natrijev hidroksid i pročišćena voda. Vidjeti dio 2. „Panatus forte sadrži sorbitol (E420), natrijev benzoat (E211), natrij i etanol“.

Kako Panatus forte izgleda i sadržaj pakiranja
Bistri, bezbojni do blago žuti sirup s okusom limuna.
Panatus forte je dostupan u boci po 200 ml sirupa, u kutiji. Priložena je i odmjerna žličica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb
Proizvođač
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts