Persen Forte

Persen Forte

Persen Forte je popularan biljni lijek koji se koristi za ublažavanje simptoma blage do umjerene nervoze, napetosti i nesanice. Glavni aktivni sastojci u Persen Forte su biljni ekstrakti matičnjaka (Melissa officinalis), korijena valerijane (Valeriana officinalis) i korijena odoljena (Humulus lupulus).

Matičnjak je poznat po svojim umirujućim svojstvima i može pomoći u opuštanju tijela i uma. Valerijana također ima umirujući učinak i može pomoći u smanjenju anksioznosti i poboljšanju kvalitete sna. Korijen odoljena, također poznat kao hmelj, ima blage sedativne učinke i može pomoći u smirivanju živaca.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika!

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
PERSEN forte tvrde kapsule
odoljenov suhi ekstrakt, vodenoalkoholni
suhi ekstrakt matičnjakova lista
suhi ekstrakt lista paprene metvice
Pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

  • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
  • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
  • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
  • Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

Što je Persen forte i za što se koristi?

Persen forte je tradicionalni biljni lijek koji se koristi za ublažavanje blagih simptoma psihičkog stresa (kao što su psihička napetost i nemir) te kao pomoć kod nesanice. Persen forte je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje u navedenim indikacijama temeljenih na
iskustvu iz dugotrajne primjene.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Persen forte?

Nemojte uzimati Persen forte:

  • ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
  • ako imate upalu žučnih vodova (kolangitis), žučne kamence ili bilo koji drugi poremećaj vezno za žuč koji zahtijeva stručan medicinski nadzor.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni smijete li uzimati Persen forte.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Persen forte:

  • ako bolujete od gastroezofagealne refluksne bolesti trebali bi izbjegavati list paprene metvice, zbog mogućeg pojačanja žgaravice.

Djeca i adolescenti
Ne preporučuje se primjena Persen forte kapsula u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Persen forte
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno se uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Dostupni su samo ograničeni podaci o farmakološkim interakcijama s drugim lijekovima. Zbog
mjera opreza, ne preporučuje se istodobno uzimanje Persen forte tvrdih kapsula s drugim lijekovima za smirenje ili za spavanje. Posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni smijete li uzimati Persen forte tvrde kapsule. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Persen forte tvrdih kapsula obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Persena forte tvrde kapsule s hranom i pićem
Persen forte tvrde kapsule možete uzimati neovisno o hrani. Ne preporuča se konzumiranje alkoholnih pića tijekom uzimanja Persen forte tvrdih kapsula.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Sigurnost primjene kapsula Persen forte tijekom trudnoće i dojenja nije utvrđena zbog čega se njegova primjena u trudnica i dojilja ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima
Persen forte može imati negativan utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Tijekom uzimanja lijeka ne preporučuje se upravljanje vozilima ili strojevima. Jedna Persen forte kapsula sadrži 35 mg tekuće glukoze i 85,50 mg laktoze monohidrat.

Kako uzimati Persen forte?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Preporučena doza je:
Odrasli i djeca starija od 12 godina
Ublažavanje blagih simptoma psihičkog stresa: dvije Persen forte tvrde kapsule dva puta na dan (4 kapsule na dan).
Pomoć kod nesanice: jedna Persen forte tvrda kapsula pola sata do 1 sat prije odlaska na spavanja uz raniju dozu uzetu tijekom večeri ako je potrebno.
Najveća dnevna dopuštena doza: 2 pojedinačne doze (max. dnevna doza je 4 kapsule).
Persen forte tvrde kapsule namijenjene su za primjenu kroz usta (oralno).
Kapsule treba progutati s malo vode, neovisno o obroku.
Ako se tijekom 2 tjedna (14 dana) primjene Persen forte tvrdih kapsula zdravstveno stanje ne
poboljša ili se pogorša, posavjetujte se s liječnikom.
Ne preporučuje se uporaba kapsula Persen forte u djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više Persen forte tvrdih kapsula nego što ste trebali
Ne uzimajte više od propisane doze lijeka. Ako ste nehotice uzeli veću dozu lijeka nego što smijete, obratite se liječniku ili ljekarniku. Jednokratna doza od približno 20 g korijena odoljena (valerijane) (približno 42 kapsule Persen forte), može uzrokovati nuspojave kao što su umor, grčevi u trbuhu, osjećaj pritiska u prsima, ošamućenost, drhtanje ruku i midrijaza (proširenje zjenica). Ukoliko se simptomi pogoršaju ili traju dulje od 24 h, obavezno se javite liječniku. Nema podataka o predoziranju listom matičnjaka (melisa) ili paprenom metvicom (menta).
Ako ste zaboravili uzeti Persen forte kapsule

Ako ste slučajno zaboravili uzeti lijek, dozu lijeka uzmite čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za drugu dozu, preskočite propuštenu dozu te uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Kako čuvati Persen forte?

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

  • mučnina
  • grčevi u trbuhu
  • moguće je pogoršanje gastroezofagealne refluksne bolesti (vraćanje kiseline iz želuca u jednjak), te pogoršanje žgaravice.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Persen forte?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićeno od vlage. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije


Što Persen forte kapsula sadrži?
Djelatne tvari su vodenoalkoholni odoljenov suhi ekstrakt, suhi ekstrakt matičnjakovog lista i suhi ekstrakti lista paprene metvice.
Jedna Persen forte tvrda kapsula sadrži: 87,5 mg vodenoalkoholnog ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Valeriana officinalis L., radix (odoljenov korijen) (4-7 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V; 17,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Melissa officinalis L., folium (matičnjakov list) (3-6 : 1),
ekstrakcijsko otapalo: etanol 50 % V/V; 17,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Mentha x piperita L., folium (list paprene metvice) (3-6 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 40 % V/V.
Pomoćne tvari:
Sadržaj kapsule: glukoza tekuća, maltodekstrin, silicijev dioksid koloidni bezvodni, aroma paprene metvice, magnezijev oksid, laktoza hidrat, talk, magnezijev stearat.
Kapsula: želatina, željezov oksid crveni (E172), titanijev dioksid (E171), željezov oksid žuti(E172).

Kako Persen forte kapsule izgleda i sadržaj pakiranja?
Persen forte tvrde kapsule su kapsule sa crveno – smeđom kapicom i tijelom, koje sadrži smeđe
melirani ili komprimirani prašak.
20 kapsula u (PVC/PCTFE//AI) blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
102 37 Prag 10
Češka
Proizvođači
Lek Pharmaceuticals d.d.,
Verovškova 57,
1526 Ljubljana,
Slovenija
i
ADIPHARM EAD
130 Simeonovsko shose Blvd.,
Sofia 1700
Bugarska
Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Zentiva d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
10000 Zagreb
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima.

Similar Posts