Prostamol Uno

Prostamol Uno

Prostamol Uno je biljni lijek koji se koristi za liječenje simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH), uobičajenog stanja u kojem se prostata povećava i uzrokuje probleme s mokrenjem kao što su poteškoće s mokrenjem, učestalo mokrenje i nepotpuno pražnjenje mjehura.

Aktivni sastojak Prostamola Uno je lipidosterolični ekstrakt ploda biljke pile palme (Serenoa repens), za koji se vjeruje da djeluje tako što smanjuje upalu i blokira pretvorbu testosterona u dihidrotestosteron (DHT), hormon koji pridonosi rastu. prostate.

Prostamol Uno obično se uzima oralno u obliku kapsula i dostupan je bez recepta u mnogim zemljama. Preporučena doza je jedna kapsula dnevno, uz obrok. Može potrajati nekoliko tjedana liječenja da bi se ostvarila puna korist od lijeka.

Prostamol Uno općenito se dobro podnosi i obično ne uzrokuje značajne nuspojave. Međutim, može stupiti u interakciju s drugim lijekovima i možda neće biti prikladan za osobe s određenim zdravstvenim stanjima. Važno je posavjetovati se s liječnikom prije uzimanja Prostamola Uno ili bilo kojeg drugog lijeka.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prostamol uno 320 mg meke kapsule

sabalov ekstrakt

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 tjedana primjene lijeka.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Prostamol uno i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prostamol uno?
 3. Kako uzimati Prostamol uno?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Prostamol uno?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Prostamol uno i za što se koristi?


Prostamol uno sadrži sabalov ekstrakt te je biljni lijek za prostatu (pripravak koji djeluje na mokraćni sustav). Prostamol uno koristi se kod odraslih muškarca za liječenje otežanog mokrenja (teškoće pri pražnjenju mokraćnog mjehura) kod benignog povećanja prostate stupnja I i II koje nije povezano s rakom prostate, nakon što je liječnik isključio druga ozbiljna stanja. Klasifikacija stupnjeva benigne hiperplazije prostate (nemaligni prekomjerni rast stanica prostate):

Stupanj Naziv Nalazi
Istupanj iritacijePolakisurija (dnevna i noćna), nokturija, odgođeni početak mokrenja, slab mlaz urina, potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura
IIstupanj zaostajanja mokraćePočetak dekompenzacije, nepotpuno pražnjenje mjehura, rezidualna mokraća
IIIstupanj dekompenzacijePreljevna (overflow) inkontinencija, akutna urinarna retencija, kongestija bubrega, hidronefroza, zatajenje bubrega
*Alken CE. Leitfaden der Urologie. Stuttgart: Thieme, 1973 180-2

Što je benigna hiperplazija prostate?
Benigna hiperplazija prostate je benigno povećanje prostate.
To je prirodni proces starenja prostate.
Povećanje prostate vrši pritisak na uretru (mokraćnu cijev), što uzrokuje poteškoće u pražnjenje
mokraćnog mjehura.

Prvi simptomi mogu se pojaviti već s 40 godina starosti, a u dobi od 65 godina javlja se u oko 60% muškaraca.
Ako imate benigno povećanje prostate, mogu se pojaviti sljedeći simptomi:

 • potreba učestalijeg mokrenja, osobito noću
 • slab ili isprekidan mlaz mokraće
 • kapanje mokraće nakon mokrenja
 • osjećaj nepotpuna pražnjenja mokraćnog mjehura
 • bolno mokrenje
 • poremećaji seksualne funkcije

Većina ovih simptoma nastaju zbog povećane prostate koja pritišće mokraćnu cijev.
Prostamol uno prevenira daljnje povećanje tkiva prostate te stoga smanjuje
pritisak na mokraćni mjehur i pojačava mlaz mokraće.
Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 tjedana primjene lijeka.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prostamol uno?


Nemojte uzimati Prostamol uno:

 • ako ste alergični na sabalov ekstrakt ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Prostamol uno.
Prostamol uno namijenjen je bolesnicima kojima je liječnik dijagnosticirao benignu hiperplaziju prostate stupnja I i II.
Ne utječe na seksualnu funkciju.
Ukoliko ne znate što je uzrok otežanom mokrenju obratite se liječniku.
Prostamol uno samo ublažava blage do umjerene tegobe kod povećane prostate,
bez smanjenja povećane prostate.
Stoga su potrebne redovite liječničke kontrole kako bi se isključile maligne promjene na prostati.

Liječniku morate odmah otići u slučaju:

 • vrućice, grča ili pojave krvi u mokraći,
 • pojave bolnog mokrenja
 • neprestanog kapanja mokraće zbog prelijevanja iz mokraćnog mjehura (preljevna inkontinencija),
 • u slučaju bolnog nagona na mokrenje s naglom nemogućnošću mokrenja (akutna urinarna retencija).

Odmah se javite liječniku ukoliko primijetite krv u spermi,
imate bolove u kostima ili ukoliko uz ranije navedene simptome benigne hiperplazije prostate
primijetite gubitak apetita i tjelesne težine ili imate povišenu temperaturu
jer se ovi simptomi mogu pratiti rak prostate ili mokraćnog mjehura.
Ukoliko planirate kirurški zahvat, obavijestite liječnika da uzimate Prostamol uno.

Djeca i adolescenti
Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nije indicirana

Drugi lijekovi i Prostamol uno
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate,
nedavno ste uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Prijavljeno je nekoliko slučajeva sumnji na interakciju s varfarinom (antikoagulansi).
Opisane su povišene INR vrijednosti (laboratorijske pretrage).

Upravljanje vozilima i strojevima
Nisu provedena ispitivanja sposobnosti upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Kako uzimati Prostamol uno?


Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena u djece i adolescenata
Prostamol uno nije indiciran u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Doziranje
Uzmite jednu meku kapsulu Prostamola uno jedanput na dan, uvijek u isto vrijeme.
Progutajte meku kapsulu cijelu s dovoljno tekućine, nakon obroka.

Trajanje liječenja
Trajanje liječenja ovisi o prirodi, težini i tijeku bolesti te nije vremenski ograničeno.
O tome se posavjetujte s Vašim liječnikom.
Liječenje Prostamolom uno je dugotrajno i stalno.
Za uspjeh liječenja osobito je važno svakodnevno uzimati lijek.
Ublažavanje tegoba može se očekivati tek nakon otprilike 6 tjedana.
Može proći oko tri mjeseca dok se ne postigne potpuno djelovanje.
Ako ne dođe do poboljšanja nakon 6 tjedana primjene ili se stanje pogorša,
potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

Ako uzmete više Prostamola uno nego što ste trebali
Zasad nisu poznati slučajevi predoziranja Prostamolom uno.
Ako ste zaboravili uzeti Prostamol uno
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu kapsulu.

Ako prestanete uzimati Prostamol uno
Ako prestanete uzimati Prostamol uno Vaše se tegobe mogu ponovno pojaviti.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili
ljekarniku.

Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Manje često: (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu (osobito kad se uzme na prazan želudac)

Nepoznato: (učestalost se na može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • mogu se pojaviti alergijske reakcije ili reakcije preosjetljivosti
 • može se pojaviti glavobolja

Prostamol uno ne narušava seksualnu funkciju.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Prostamol uno?


Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije


Što Prostamol uno sadrži?
Djelatna tvar je sabalov ekstrakt.
Jedna meka kapsula sadrži 320 mg ekstrakta (kao gusti ekstrakt) iz
Serenoa repens (W. Bartram) Small (Sabal serrulata (Michaux)), fructus (sabalov plod) (9–11 : 1);
ekstrakcijsko otapalo: etanol 96 % V/V.

Pomoćne tvari su: sukcinilirana želatina, glicerol, pročišćena voda, titanijev dioksid (E 171),
žuti željezov oksid (E 172); crni željezov oksid (E 172) i boja karmin crvena (E 120).

Kako Prostamol uno izgleda i sadržaj pakiranja?
Ovalne, meke želatinske kapsule s neprozirnom,
dvobojnom crveno-crnom ovojnicom i smeđim do žućkastim ili zelenkasto-smeđim uljnim tekućim sadržajem.

Pakiranja sa 15, 30, 60 mekih kapsula.

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Berlin-Chemie AG,
Glienicker Weg 125,
12489 Berlin

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Horvatova 80/A
10 020 Zagreb
Tel: + 385 1 4821 361

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama
za promet na malo lijekovima.

Similar Posts