reglan tablete

Reglan tablete

Reglan (metoklopramidklorid) je lijek koji se koristi za liječenje problema s probavom, kao što su mučnina, povraćanje, žgaravica i poremećaji probave.

Metoklopramidklorid djeluje stimuliranjem mišića probavnog sustava i ubrzavanjem prolaza hrane kroz želudac i crijeva. Reglan se obično koristi za ublažavanje simptoma želučanih problema, kao što su žgaravica, nadutost i nelagoda nakon obroka.

Također se koristi za prevenciju mučnine i povraćanja povezanih s kemoterapijom i zračenjem, te za liječenje migrene. Reglan se uzima oralno, a doziranje ovisi o dobi i stanju pacijenta. Važno je slijediti upute liječnika ili upute na pakiranju lijeka.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Reglantbl. 40x10 mg2.51
Reglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)1.39

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Reglan 10 mg tablete
metoklopramidklorid
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Reglan i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Reglan?
 3. Kako uzimati Reglan?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Reglan?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Reglan i za što se koristi?

Reglan je antiemetik. Sadrži djelatnu tvar metoklopramid. Lijek djeluje na dio mozga koji sprječava mučninu i povraćanje.
Odrasla populacija
Reglan se koristi u odraslih za:

 • sprječavanje odgoĎenog nastupa mučnine i povraćanja koji se mogu javiti nakon kemoterapije
 • sprječavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih radioterapijom
 • liječenje mučnine i povraćanja, uključujući mučnine i povraćanja koji se mogu javiti kod migrene. Metoklopramid se može uzimati s oralnim lijekovima za ublažavanje bolova u slučaju migrene kako bi pridonio njihovom učinkovitijem djelovanju.

Pedijatrijska populacija
Reglan je indiciran u djece (u dobi od 1 do 18 godina) ako drugo liječenje ne djeluje ili se ne može koristiti za sprječavanje odgođene mučnine i povraćanja koji se mogu javiti nakon kemoterapije.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Reglan?


Nemojte uzimati Reglan:

 • ako ste alergični na metoklopramid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako imate krvarenje, začepljenje ili puknuće u želucu ili crijevima;
 • ako imate ili biste mogli imati rijedak tumor nadbubrežne žlijezde, smještene blizu bubrega (feokromocitom);
 • ako ste ikad imali nevoljne grčeve mišića (tardivna diskinezija) kad ste liječeni nekim lijekom;
 • ako imate epilepsiju;
 • ako imate Parkinsonovu bolest;
 • ako uzimate levodopu (lijek za Parkinsonovu bolest) ili dopaminergičke agoniste (pogledajte ispod pod «Drugi lijekovi i Reglan»);
 • ako ste ikad imali poremećaj razine pigmenta u krvi (methemoglobinemija) ili nedostatak NADH citokroma-b5.

Nemojte davati Reglan djetetu u dobi ispod 1 godine (pogledajte «Djeca i adolescenti» u nastavku teksta).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije primjene Reglana.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Reglan:

 • ako u povijesti bolesti imate poremećaj otkucaja srca (produljenje QT intervala) ili bilo koje druge srčane probleme;
 • ako imate probleme s razinom soli u krvi, kao što su kalij, natrij i magnezij;
 • ako uzimate druge lijekove za koje je poznato da utječu na način rada srca;
 • ako imate bilo kakve neurološke (moždane) probleme;
 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima. Doza može biti smanjena (pogledajte dio 3);
 • ako bolujete od atopije (uključujući astmu), porfirije, povišenog krvnog tlaka, tumora dojke ili depresije.

Vaš liječnik može napraviti krvne pretrage kako bi provjerio razine pigmenta u krvi. U slučaju poremećaja njihove razine (methemoglobinemija), liječenje je potrebno odmah i trajno prekinuti. Morate pričekati najmanje 6 sati izmeĎu svake doze metoklopramida, čak i u slučaju povraćanja i neprihvaćanja doze, kako biste izbjegli predoziranje. Liječenje ne smije trajati dulje od 3 mjeseca zbog rizika od nevoljnih grčeva mišića.

Djeca i adolescenti
Nekontrolirani pokreti (ekstrapiramidni poremećaji) mogu se javiti u djece i mlaĎih odraslih. Ovaj se lijek ne smije koristiti u djece u dobi ispod 1 godine zbog povećanog rizika od nekontroliranih pokreta (pogledajte iznad pod «Nemojte uzimati Reglan»).

Drugi lijekovi i Reglan
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To je zato jer određeni lijekovi mogu utjecati na djelovanje Reglana ili Reglan može utjecati na djelovanje tih drugih lijekova. Ti lijekovi uključuju sljedeće:

 • levodopu ili druge lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti (pogledajte iznad podnaslov „Nemojte uzimati Reglan“);
 • antikolinergike (lijekove za ublažavanje grčeva u želucu);
 • derivate morfina (lijekove za liječenje jake boli);
 • sedative;
 • bilo koje lijekove za liječenje problema s mentalnim zdravljem;
 • digoksin (lijek za liječenje zatajenja srca);
 • ciklosporin (lijek za liječenje odreĎenih problema s imunološkim sustavom);
 • mivakurij i suksametonij (lijekovi za opuštanje mišića);
 • fluoksetin i paroksetin (lijekovi za liječenje depresije).

Reglan s alkoholom
Alkohol se ne smije konzumirati tijekom liječenja metoklopramidom jer pojačava sedativni učinak Reglana.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ako je potrebno, Reglan se može uzimati u trudnoći. Vaš će liječnik odlučiti smijete li ili ne smijete dobivati ovaj lijek.

Reglan se ne preporučuje ako dojite jer se metoklopramid izlučuje u majčino mlijeko i može utjecati na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nakon što ste uzeli Reglan, možete osjetiti omamljenost, omaglicu ili imati nekontrolirane pokrete uz trzanje, podrhtavanje ili uvrtanje dijela tijela i neuobičajen mišićni tonus koji uzrokuje distorziju (iskrivljenje) tijela. To može utjecati na Vaš vid i na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Prije upravljanja vozilima i rada sa strojevima morate biti sigurni da nemate ovakve smetnje.

Reglan sadrži laktozu
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Kako uzimati Reglan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Vaš će liječnik odlučiti koju dozu i koliko dugo trebate uzimati ovaj lijek. Vrlo je važno da se točno pridržavate propisane doze. Nikad nemojte uzeti veću dozu Reglana niti više puta od preporuke liječnika.

Preporučene doze Reglana su:
Odrasli bolesnici (sve indikacije)
Preporučena jednokratna doza je 10 mg, koja se ponavlja do tri puta na dan.
Maksimalna preporučena doza na dan je 30 mg ili 0,5 mg/kg tjelesne težine.
Maksimalno preporučeno trajanje liječenja je 5 dana.
Za sprječavanje odgođenog nastanka mučnine i povraćanja koji se mogu javiti nakon kemoterapije (djeca u dobi od 1 do 18 godina)
Preporučena doza je 0,1 do 0,15 mg/kg tjelesne težine, koja se ponavlja do 3 puta na dan, na usta (putem primjene kroz usta).
Maksimalna doza u 24 sata je 0,5 mg/kg tjelesne težine.

Tablica doziranja

Dob Tjelesna težina Doza Učestalost primjene
1-3 godine 10-14 kg 1 mg Do 3 puta na dan
3-5 godina 15-19 kg 2 mgDo 3 puta na dan
5-9 godina 20-29 kg 2,5 mgDo 3 puta na dan
9-18 godina 30-60 kg 5 mgDo 3 puta na dan
15-18 godina Više od 60 kg 10 mgDo 3 puta na dan
Reglan tablete doziranje

Ne smijete uzimati ovaj lijek dulje od 5 dana za sprječavanje odgođenog nastanka mučnine i povraćanja koji se mogu javiti nakon kemoterapije. Primjenom Reglan tableta može se postići doza od 5mg jer se tableta može razdijeliti na jednake doze. Reglan 10 mg tablete nisu prikladne za primjenu u djece težine manje od 30 kg. Drugi farmaceutski oblici/jačine mogu biti prikladniji za primjenu.

Način primjene
Reglan je namijenjen samo za primjenu kroz usta. Morate pričekati najmanje 6 sati između svake primjene doze metoklopramida, čak i u slučaju povraćanja i neprihvaćanja doze, kako biste izbjegli predoziranje. Reglan možete uzimati s hranom ili bez nje.

Stariji ljudi
Može biti potrebno smanjiti dozu ovisno o problemima s bubrezima, problemima s jetrom i cjelokupnom zdravlju.
Drugi farmaceutski oblici/jačine mogu biti prikladniji za primjenu.

Odrasli s bubrežnim problemima
Razgovarajte s Vašim liječnikom ako imate problema s bubrezima. Dozu je potrebno smanjiti ako imate umjerenih ili teških problema s bubrezima. Ova formulacija nije prikladna za primjenu. Drugi farmaceutski oblici/jačine mogu biti prikladniji za primjenu.

Odrasli s jetrenim problemima
Razgovarajte s Vašim liječnikom ako imate problema s jetrom. Dozu je potrebno smanjiti ako imate teških problema s jetrom. Drugi farmaceutski oblici/jačine mogu biti prikladniji za primjenu.

Djeca i adolescenti
Metoklopramid se ne smije davati djeci u dobi ispod 1 godine (pogledajte dio 2).

Ako uzmete više Reglana nego što ste trebali
Odmah se obratite Vašem liječniku ili ljekarniku. Možete imati nekontrolirane pokrete (ekstrapiramidni poremećaji), osjetiti omamljenost, imati probleme sa sviješću, biti smeteni, imati halucinacije i probleme sa srcem. Liječnik Vam može po potrebi propisati liječenje za ove simptome.

Ako ste zaboravili uzeti Reglan
Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, uzmite ju čim se sjetite. MeĎutim, ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Prekinite liječenje i odmah se javite Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako primijetite neki od sljedećih znakova dok uzimate ovaj lijek:

 • nekontrolirani pokreti (često zahvaćaju glavu ili vrat). Mogu se javiti u djece ili mlaĎih odraslih i posebno ako se koriste veće doze. Ti se znakovi obično javljaju na početku liječenja i mogu se javiti čak i nakon jedne primjene. Ti će pokreti prestati u slučaju primjerenog liječenja;
 • vrućica, povišen krvni tlak, konvulzije, znojenje, prekomjerno stvaranje sline. To mogu biti znakovi stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom;
 • svrbež kože ili kožni osipi, oticanje lica, usnica ili grla, teškoće s disanjem. To mogu biti znakovi alergijske reakcije, koja može biti teška.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • osjećaj omamljenosti.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • depresija;
 • nekontrolirani pokreti kao što su tikovi, drhtanje, trzanje ili stezanje mišića (napetost, ukočenost);
 • simptomi slični Parkinsonovoj bolesti (ukočenost, nevoljno drhtanje);
 • osjećaj nemira;
 • snižen krvni tlak (osobito pri primjeni u venu);
 • proljev;
 • osjećaj slabosti.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • povišene razine hormona koji se zove prolaktin u krvi, što može uzrokovati: stvaranje mlijeka u muškaraca i žena koje ne doje;
 • neredovite menstruacije;
 • halucinacije;
 • poremećaji vida i nehotično pomicanje očne jabučice;
 • smanjena razina svijesti;
 • usporeni otkucaji srca (osobito pri primjeni u venu);
 • alergija.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • stanje smetenosti;
 • konvulzije (posebno u bolesnika s epilepsijom).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • poremećene razine pigmenta u krvi: što može promijeniti boju kože;
 • povećanje dojki (ginekomastija);
 • nevoljni grčevi mišića nakon dulje uporabe, posebno u starijih bolesnika;
 • vrućica, povišen krvni tlak, konvulzije, znojenje, prekomjerno stvaranje sline. To mogu biti znakovi stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom;
 • promjene otkucaja srca, što se može vidjeti na EKG-u;
 • zastoj srca (posebno pri primjeni putem injekcije);
 • šok (jak pad srčanog tlaka) (posebno pri primjeni putem injekcije);
 • nesvjestica (osobito pri primjeni u venu);
 • alergijska reakcija koja može biti teška (osobito pri primjeni u venu);
 • vrlo visok krvni tlak;
 • misli o samoubojstvu.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Reglan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blisteru iza oznake ”EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ne vadite tablete iz blister pakiranja sve dok niste spremni uzeti lijek.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Reglan tablete sadrže?

 • Djelatna tvar je metoklopramidklorid. Jedna tableta sadrži 10 mg metoklopramidklorida u obliku metoklopramidklorid hidrata.
 • Drugi sastojci su: kukuruzni škrob, laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat.

Kako Reglan tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Bijela, okrugla, ravna tableta s urezom na jednoj strani, promjera približno 7 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze. 40 (tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:
Alkaloid d.o.o., Slavonska avenija 6 A, 10 000 Zagreb
Proizvođač:
ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts