Seldiar

Seldiar

Seldiar kapsule se primjenjuju u terapiji sljedećih stanja:

Kratkotrajni (akutni) proljev kod odraslih osoba i djece starije od 8 godina, uključujući proljev koji je povezan sa sindromom iritabilnog kolona. Uzimanje lijeka treba biti popraćeno odgovarajućom nadoknadom tekućine i elektrolita. Preporučuje se da se lijek koristi najdulje 5 dana.

Dugotrajni (kronični) proljevi kod odraslih osoba.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Seldiar 2 mg kapsule

loperamidklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Seldiar i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Seldiar?
 3. Kako uzimati Seldiar?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Seldiar?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Seldiar i za što se koristi?

Seldiar kapsule se koriste u liječenju:

 • kratkotrajnog (akutnog) proljeva u odraslih i djece starije od 8 godina, uključujući i npr. proljev povezan sa sindromom iritabilnog kolona,
  uz odgovarajuću nadoknadu tekućine i elektrolita.
  Lijek se smije uzimati najdulje 5 dana.
 • dugotrajnih (kroničnih) proljeva u odraslih.

Kako djeluju Seldiar kapsule?
Seldiar kapsule sadrže loperamidklorid, djelatnu tvar koja pripada skupini lijekova koji pomažu u ublažavanju proljeva.
Njegovo djelovanje se očituje usporavanjem prekomjerne aktivnosti crijeva, a pored toga, loperamidklorid pomaže tijelu da apsorbira više vode i soli iz crijeva.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Seldiar?

Nemojte uzimati Seldiar:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
 • ako imate akutnu dizenteriju, čiji simptomi mogu uključivati krv u stolici i visoku temperaturu,
 • ako imate pogoršanje stanja upalne bolesti crijeva (npr. ulcerozni kolitis),
 • ako imate proljev uzrokovan bakterijama: Salmonella, Shigella i Campylobacter,
 • ako imate težak proljev nakon uzimanja antibiotika,
 • ako imate zatvor ili ako Vam se čini da ste naduti (osobito u djece s teškom dehidracijom).
  Djeca mlađa od 8 godina ne smiju uzimati Seldiar.
  U slučaju zatvora, povećanja i nadutosti trbuha ili zatvora crijeva (ileusa), prestanite uzimati Seldiar i odmah se savjetujte s liječnikom.
  Nemojte koristiti ovaj lijek ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas.
  U tom slučaju, prije primjene Seldiar kapsula zatražite savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Seldiar.
Provjerite kod svog liječnika prije primjene Seldiar kapsula ako:

 • imate poteškoće s jetrom,
 • imate AIDS, a trbuh postane nadut. Odmah prestanite s uzimanjem ovih kapsula i zatražite savjet svog liječnika,
 • imate proljev koji traje dulje od 48 sati,
 • imate teški proljev uslijed kojeg je Vaš organizam izgubio neuobičajeno puno vode, šećera i mineralnih tvari.
  Postoji mogućnost da ćete moći uzimati Seldiar kapsule, ali prije toga se morate savjetovati sa svojim liječnikom.

Nadoknada tekućine i soli
Seldiar kapsule liječe samo simptome proljeva. Kada imate proljev, Vaše tijelo gubi velike količine vode i soli.
Zbog toga trebate unosom vode, koji je veći nego obično, nadoknaditi tekućinu koju ste izgubili. To je osobito važno u djece.
Liječnik Vam može propisati i specijalni prašak koji sadrži šećer i soli (poznat kao oralna rehidracijska terapija),
kako bi se pomoglo u nadoknadi tekućine i soli koje je tijelo izgubilo za vrijeme proljeva.
Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u druge svrhe osim one za koju je namijenjen (pogledajte dio 1.) i nikada nemojte uzeti više od preporučene količine (pogledajte dio 3.).
Ozbiljni problemi sa srcem (simptomi koji uključuju brze ili nepravilne otkucaje srca) prijavljeni su u bolesnika koji su uzeli previše loperamida, djelatne tvari lijeka Seldiar.

Djeca i adolescenti
Seldiar je namijenjen liječenju kratkotrajnog proljeva u djece starije od 8 godina. Lijek se smije uzimati najdulje 5 dana.

Drugi lijekovi i Seldiar
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
U svakom slučaju, recite Vašem liječniku ili ljekarniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • ritonavir (koristi se za liječenje HIV-a),
 • kinidin (koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma ili malarije),
 • desmopresin uzet kroz usta (koristi se u liječenju prekomjernog mokrenja),
 • itrakonazol ili ketokonazol (koriste se za liječenje gljivičnih bolesti),
 • gemfibrozil (koristi se u liječenju visokih vrijednosti kolesterola u krvi).

Seldiar s hranom, pićem i alkoholom
Seldiar kapsule se mogu uzimati bez obzira na obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Nema podataka o štetnosti lijeka u trudnoći, no trudnice ga mogu uzimati samo ako je neophodno.
Prije uzimanja Seldiara tijekom trudnoće potrebno je očekivane koristi liječenja usporediti s mogućim opasnostima, a posebno tijekom prvog tromjesečja trudnoće.
Nemojte uzimati ovaj lijek ako dojite, jer male količine mogu prijeći u mlijeko.
Savjetujte se s liječnikom o odgovarajućoj terapiji.
Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka ako ste trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nakon uzimanja ovog lijeka mogli biste osjetiti omaglicu, umor ili omamljenost.
Ako se to pojavi, nemojte upravljati vozilima niti rukovati strojevima.

Seldiar sadrži laktozu
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Seldiar sadrži azo bojila Brilliant black (E151) i Ponceau 4R (E124)
Mogu uzrokovati alergijske reakcije.

Kako uzimati Seldiar?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Doze ne smijete mijenjati niti prekidati liječenje bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Uzimanje lijeka

 • ovaj lijek uzmite kroz usta,
 • progutajte ispravan broj kapsula u cijelosti (nemojte ih gristi), uz gutljaje vode.

Količina koju treba uzeti
Potrebna doza Seldiar kapsula ovisit će o tome je li proljev koji imate akutan (pojavio se iznenada) ili kroničan (dugotrajno stanje, prisutno već dulje vrijeme).

Kratkotrajan (akutan) proljev
Odrasli

 • uzmite 2 kapsule odmah;
 • nakon toga, uzmite 1 kapsulu nakon svake epizode proljeva;
 • ovaj lijek možete uzimati do 5 dana;
 • nikada nemojte uzeti više od 8 kapsula u roku od 24 sata.

Djeca u dobi od 8-17 godina

 • uzmite 1 kapsulu odmah;
 • nakon toga, uzmite 1 kapsulu nakon svake epizode proljeva;
 • ovaj lijek se može uzimati do 5 dana;
 • maksimalna dnevna doza za djecu je povezana s tjelesnom težinom (3 kapsule/20 kg), no ne smije prelaziti 8 kapsula dnevno.

Djeca mlađa od 8 godina
Seldiar kapsule se ne preporučuju za primjenu u djece mlađe od 8 godina.
Ako Vam nije bolje unutar 2 dana od kada ste uzeli svoju prvu dozu Seldiar kapsula, zatražite savjet liječnika.
Možda će biti potreban pregled, kako bi se ustanovilo zašto imate proljev.

Dugotrajan (kroničan) proljev
Odrasli
Vaš liječnik će odrediti koliko Seldiar kapsula trebate uzeti. To će ovisiti o težini Vašeg stanja.

 • početna doza će se vjerojatno kretati između 2 i 4 kapsule koje će trebati uzeti tijekom dana;
 • Vaš liječnik će ustanoviti koja doza Vam najviše odgovara. Zatim Vam može sugerirati da uzimate kapsule dva puta na dan;
 • nikada nemojte uzeti više od 8 kapsula u roku od 24 sata.

Djeca
Seldiar kapsule se ne preporučuju kod dugotrajnog (kroničnog) proljeva.

Starijim bolesnicima i bolesnicima koji boluju od bolesti bubrega dozu nije potrebno prilagođavati

U bolesnika s oštećenom funkcijom jetre potrebno je pažljivo odrediti dozu jer su moguće smetnje u funkcioniranju središnjeg živčanog sustava.

Ako uzmete više lijeka Seldiar nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše lijeka Seldiar, odmah se obratite liječniku za savjet ili otiđite u bolnicu.
Simptomi mogu uključivati: povećanu brzinu srčanih otkucaja, nepravilne otkucaje srca, promjene otkucaja srca (ovi simptomi mogu imati potencijalno ozbiljne, za život opasne posljedice), ukočenost mišića, nekoordinirane pokrete, omamljenost, otežano mokrenje ili oslabljeno disanje.
Djeca će imati snažniju reakciju na velike količine lijeka Seldiar od odraslih.
Ako dijete uzme previše lijeka ili pokaže bilo koji od prethodno navedenih simptoma, odmah se obratite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Seldiar
Ovaj lijek trebate uzimati samo po potrebi, pažljivo slijedeći gore navedene upute o doziranju.
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je nakon sljedećeg pražnjenja crijeva (mekše stolice).
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Većina nuspojava koje Seldiar uzrokuje blage je prirode i prolaze same od sebe.
Mogu biti slične simptomima bolesti koje uzrokuje proljev pa ih stoga ponekad nije moguće razlikovati od same bolesti.
Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja, omaglica
 • zatvor, slabost, vjetrovi

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • jaka pospanost
 • povraćanje, bol ili nelagoda u trbuhu, suha usta, bol u gornjem dijelu trbuha, loša probava
 • osip po koži

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • reakcije preosjetljivosti (mogu biti teške), uključujući anafilaktički šok
 • smanjenje ili gubitak svijesti, izostanak reagiranja, krutost mišića, poremećaj kretanja
 • suženje zjenica
 • zapletaj crijeva, prošireno debelo crijevo, osjećaj peckanja jezika, povećanje i napetost trbuha
 • teške kožne reakcije s crvenilom, plikovima i ljuštenjem kože (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza i multiformni eritem), angioedem
 • oticanje lica, jezika ili grla
 • koprivnjača, svrbež
 • nemogućnost mokrenja
 • umor
  Ako se tijekom liječenja pojavi zatvor, povećanje i napetost (distenzija) trbuha ili ileus, prestanite uzimati Seldiar i odmah se savjetujte s liječnikom.
  Ti znakovi mogu biti znak vrlo rijetkog, ali opasnog proširenja debelog crijeva (toksični megakolon) pri kojemu trebate hitnu medicinsku pomoć.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Seldiar?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Seldiar sadrži?

 • Djelatna tvar je loperamidklorid.
  Svaka kapsula sadrži 2 mg loperamidklorida.
 • Drugi sastojci su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, talk i magnezijev stearat u jezgri kapsule i titanijev dioksid (E171), crni željezov oksid (E172), boja Patent blue V (E131),
  boja Brilliant black (E151), boja kinolin žuta (E104), boja Ponceau 4R (E124) i želatina u ovojnici kapsule.
  Vidjeti dio 2. „Seldiar sadrži laktozu“ i „Seldiar sadrži azo bojila Brilliant black (E151) i Ponceau 4R (E124)“.

Kako Seldiar izgleda i sadržaj pakiranja?
Tijelo kapsule je plavosive, a kapa zelene boje; sadržaj kapsule je bijeli prašak.
Seldiar kapsule su dostupne u smeđoj staklenoj bočici, svaka kutija sadrži 20 kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA – FARMA d.o.o.,
Radnička cesta 48,
10 000 Zagreb

Proizvođač
KRKA, d.d.,
Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts