Siofor 500 mg

Siofor

Siofor je trgovački naziv za lijek koji sadrži metformin kao aktivnu tvar. Metformin je oralni antidiabetik koji se koristi za liječenje dijabetesa tipa 2.

Dijabetes tipa 2 je metabolički poremećaj koji karakterizira povišena razina šećera (glukoze) u krvi. U ovoj vrsti dijabetesa, tijelo ne koristi inzulin učinkovito ili ne proizvodi dovoljno inzulina, hormona koji regulira razinu glukoze u krvi.

Metformin djeluje na nekoliko načina kako bi regulirao razinu šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Siofor 500 mg filmom obložene tablete

metforminklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Siofor i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Siofor
 3. Kako uzimati Siofor
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Siofor
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Siofor i za što se koristi

Što je Siofor
Siofor sadrži metformin, lijek za liječenje šećerne bolesti. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju bigvanidi.
Inzulin je hormon kojeg luči gušterača, što tijelu omogućuje korištenje glukoze (šećera) iz krvi.
Vaše tijelo koristi glukozu za proizvodnju energije ili je sprema za buduće potrebe.
Ako imate šećernu bolest, Vaša gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili Vaše tijelo ne može pravilno koristiti proizvedeni inzulin.
To dovodi do porasta razine glukoze u krvi. Siofor pomaže sniženju razine glukoze u Vašoj krvi na što je moguće normalniju razinu.
Ako ste odrasla osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, uzimanje Siofora kroz dulji vremenski period pomaže smanjiti rizik od komplikacija povezanih sa šećernom bolešću.
Siofor je povezan ili sa stabilnom tjelesnom težinom ili s umjerenim gubitkom težine.

Za što se koristi Siofor
Siofor se koristi za liječenje šećerne bolesti tipa 2 (također zvana „šećerna bolest neovisna o inzulinu“) kad se samo pravilnom prehranom i tjelovježbom ne može postići odgovarajuća kontrola razine glukoze u krvi. Posebno se koristi kod bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom.
Odrasli mogu uzimati Siofor sam ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti (lijekovima koji se uzimaju na usta ili inzulinom).
Djeca od navršenih 10 godina te starija i adolescenti mogu uzimati Siofor sam ili u kombinaciji s inzulinom.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Siofor

Nemojte uzimati Siofor

 • ako ste alergični na metformin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako imate jako smanjenu funkciju bubrega;
 • ako imate problema s radom jetre;
 • ako imate nekontroliranu šećernu bolest uz, primjerice, tešku hiperglikemiju (visoka razina glukoze u krvi), mučninu, povraćanje, proljev, brz gubitak tjelesne težine,
  laktacidozu (vidjeti „Rizik od laktacidoze“ niže) ili ketoacidozu.
  Ketoacidoza je stanje u kojem se tvari koje se nazivaju „ketonska tijela“ nakupljaju u krvi i mogu dovesti do dijabetičke predkome.
  Simptomi uključuju bol u trbuhu, ubrzano i duboko disanje, pospanost ili Vam dah ima neobičan voćni miris.
 • ako ste izgubili previše tekućine (dehidracija), kao npr. zbog dugotrajnog ili teškog proljeva, ili ako ste nekoliko puta za redom povraćali.
  Dehidracija može dovesti do problema s bubrezima što može dovesti do rizika od laktacidoze (vidjeti niže dio „Upozorenja i mjere opreza”);
 • ako imate tešku infekciju, poput infekcija koje zahvaćaju pluća, bronhe ili bubrege.
  Teške infekcije mogu dovesti do problema s bubrezima, što može dovesti do rizika od laktacidoze (vidjeti niže dio „Upozorenja i mjere opreza”);
 • ako se liječite radi akutnog zatajenja srca ili ste nedavno imali srčani udar, imate teške probleme s cirkulacijom (poput šoka) ili imate teškoće s disanjem.
  Ovo može dovesti do smanjene opskrbe tkiva kisikom i rizika od laktacidoze (vidjeti niže dio „Upozorenja i mjere opreza”);
 • ako pijete mnogo alkohola.
  Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, prije nego počnete uzimati ovaj lijek razgovarajte sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Siofor.
Obavezno pitajte svog liječnika za savjet

 • ako trebate obaviti radiološku pretragu koja uključuje ubrizgavanje kontrastnih sredstava koja sadrže jod u krvotok;
 • ako idete na veliki kirurški zahvat.
  Prije i nakon radioloških pretraga ili operativnog zahvata morate prestati uzimati lijek Siofor na određeno vrijeme.
  Liječnik će odlučiti trebate li neku drugu terapiju tijekom tog vremena. Važno je točno slijediti upute liječnika.

Rizik od laktacidoze
Siofor može uzrokovati vrlo rijetku, ali vrlo ozbiljnu nuspojavu koja se naziva laktacidoza, osobito ako Vam bubrezi ne rade ispravno.
Rizik od razvoja laktacidoze također je povećan uz nekontroliranu šećernu bolest, ozbiljne infekcije, dugotrajno gladovanje ili uzimanje alkohola,
dehidraciju (dodatne informacije vidjeti niže), tegobe s jetrom i sva zdravstvena stanja u kojima dio tijela ima smanjenu opskrbu kisikom (kao što je akutna teška srčana bolest).
Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se liječniku za daljnje upute.
Prestanite nakratko uzimati Siofor ako imate stanje koje može biti povezano s dehidracijom (značajan gubitak tjelesnih tekućina) kao što je teško povraćanje, proljev, vrućica,
izloženost toplini ili ako pijete manje tekućine nego obično.
Obratite se liječniku za daljnje upute.
Prestanite uzimati Siofor i odmah se obratite liječniku ili ljekarniku ili otiđite u najbližu bolnicu ako osjetite neke od simptoma laktacidoze, jer to stanje može dovesti do kome.
Simptomi laktacidoze uključuju:

 • povraćanje
 • bol u trbuhu (bol u abdomenu)
 • grčevi u mišićima
 • opće loše osjećanje uz jaki umor
 • otežano disanje
 • smanjena tjelesna temperature i usporen rad srca
  Laktacidoza je hitno stanje i mora se liječiti u bolnici.
  Ako se morate podvrgnuti velikom kirurškom zahvatu, morate prestati uzimati lijek Siofor tijekom i još neko vrijeme nakon zahvata.
  Liječnik će odlučiti kada morate prekinuti i kada ćete nastaviti s liječenjem lijekom Siofor.
  Tijekom liječenja Sioforom, liječnik će Vam provjeravati funkciju bubrega najmanje jedanput godišnje ili češće ako ste starija osoba i/ili ako Vam se funkcija bubrega pogoršava.
  Siofor sam ne uzrokuje hipoglikemiju (preniska razina glukoze u krvi).
  Međutim, ako ga uzimate u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti koji mogu uzrokovati hipoglikemiju (kao što su sulfonilureje, inzulin, meglitinidi),
  postoji rizik od hipoglikemije.
  Ako osjetite simptome hipoglikemije kao što su slabost, omaglica, pojačano znojenje, ubrzani otkucaji srca, poremećaj vida ili poteškoće s koncentracijom,
  obično pomaže pojesti ili popiti nešto što sadrži šećer.

Djeca
Primjena ovog lijeka u djece starosti od 10 do 12 godina preporučuje se samo uz naročitu preporuku svog liječnika, budući da su iskustva s djecom ove starosti ograničena.

Drugi lijekovi i Siofor
Ako trebate dobiti injekciju kontrastnog sredstva koje sadrži jod u krvnu žilu, na primjer, u sklopu rendgenskog snimanja ili skeniranja,
morate prestati uzimati lijek Siofor prije ili u vrijeme injekcije.
Liječnik će odlučiti kada morate prekinuti i kada ćete nastaviti s liječenjem lijekom Siofor (vidjeti iznad dio „Obavezno pitajte svog liječnika za savjet”).
Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Možda ćete češće morati raditi pretrage glukoze u krvi ili testove funkcije bubrega ili će Vam liječnik trebati prilagoditi dozu lijeka Siofor. Osobito je važno napomenuti sljedeće:

 • lijekove koji povećavaju stvaranje mokraće (diuretici)
 • lijekove koji se primjenjuju za liječenje boli i upale (NSAIL i COX-2 inhibitori, kao što su ibuprofen i celekoksib)
 • određene lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka (ACE inhibitori i antagonisti receptora angiotenzina II)
 • beta-2 agoniste kao što su salbutamol ili terbutalin (koriste se za liječenje astme)
 • kortikosteroide (koriste se za liječenje raznih stanja, kao što su teške upale kože ili astma)
 • lijekove koji mogu izmijeniti količinu Siofora u Vašoj krvi, osobito ako imate smanjenu funkciju bubrega (poput verapamila, rifampicina, cimetidina, dolutegravira, ranolazina, trimetoprima, vandetaniba, izavukonazola, krizotiniba, olapariba)
 • druge lijekove za liječenje šećerne bolesti.

Siofor s alkoholom
Izbjegavajte prekomjerni unos alkohola dok uzimate lijek Siofor jer to može povećati rizik od laktacidoze (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Tijekom trudnoće, za liječenje šećerne bolesti trebate inzulin.

Dojenje
Ne preporučuje se primjena ovog lijeka ako dojite ili ako planirate dojiti Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima
Siofor sam ne uzrokuje hipoglikemiju (preniska razina glukoze u krvi).
To znači da neće utjecati ili će zanemarivo utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.
Međutim, obratite posebnu pažnju ako Siofor uzimate zajedno s drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti koji mogu uzrokovati hipoglikemiju (kao što su sulfonilureje, inzulin, meglitinidi).
Simptomi hipoglikemije uključuju slabost, omaglicu, pojačano znojenje, ubrzano lupanje srca, poremećaje vida ili poteškoće s koncentracijom.
Nemojte upravljati vozilom ili strojevima ako osjetite ove simptome.

Kako uzimati Siofor

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Siofor ne može zamijeniti korist od zdravih životnih navika. Nastavite slijediti upute o prehrani koje Vam je dao Vaš liječnik te provodite redovnu tjelovježbu.

Preporučena doza
Odrasli uobičajeno počinju s 1 filmom obloženom tabletom Siofora 500 mg 2 do 3 puta dnevno (što odgovara 1000 ili 1500 mg metforminklorida dnevno)
ili 850 mg metforminklorida 2 do 3 puta dnevno (ovo doziranje nije moguće sa Sioforom 500 mg).
Maksimalna dnevna doza je 2 filmom obložene tablete 3 puta dnevno (što odgovara 3000 mg metforminklorida dnevno).
Ako imate smanjenu funkciju bubrega, liječnik Vam može propisati nižu dozu.

Primjena u djece i adolescenata
Djeca od navršene 10. godine i starija te adolescenti obično započinju s 1 filmom obloženom tabletom (što odgovara 500 mg metforminklorida dnevno) ili 850 mg metforminklorida jednom dnevno.
Maksimalna dnevna doza su 2 filmom obložene tablete Siofora, dvaput dnevno (što odgovara 2000 mg metforminklorida dnevno).
Liječenje djece starosti od 10 do 12 godina preporučuje se samo uz naročitu preporuku liječnika,
budući da su iskustva s primjenom ovog lijeka u djece ove starosti ograničena.
Ako uzimate i inzulin, liječnik će Vam reći kako započeti primjenu ovog lijeka.

Praćenje liječenja

 • Vaš će liječnik redovito vršiti kontrolu glukoze u krvi i prilagodit će dozu Siofora razini glukoze u Vašoj krvi. Svakako redovito razgovarajte s Vašim liječnikom.
  To je naročito važno kod djece i adolescenata ili ako ste starija osoba.
 • Tijekom liječenja Sioforom, liječnik će Vam provjeravati funkciju bubrega najmanje jedanput godišnje ili češće ako ste starija osoba i/ili ako Vam se funkcija bubrega pogoršava.

Kako uzimati Siofor
Uzmite tablete tijekom ili nakon jela. Ovo će spriječiti pojavu nuspojava lijeka vezanih uz probavu.
Nemojte drobiti ili žvakati tablete. Progutajte svaku tabletu s čašom vode.

 • ako uzimate 1 dozu dnevno, uzmite je ujutro (uz doručak);
 • ako uzimate 2 odvojene doze dnevno, uzmite ih ujutro (doručak) i navečer (večera);
 • ako uzimate 3 odvojene doze dnevno, uzmite ih ujutro (doručak), u podne (ručak) i navečer (večera).
  Ako nakon nekog vremena budete smatrali da je učinak lijeka Siofor previše jak ili previše slab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više Siofora nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Siofora nego što ste trebali, može doći do laktacidoze.
Simptomi laktacidoze su nespecifični, poput povraćanja, boli u trbuhu s grčevima u mišićima, općeg lošeg osjećanja uz težak umor i teškoće pri disanju.
Daljnji simptomi su snižena tjelesna temperatura i smanjeni otkucaji srca.
Ako Vam se ovo dogodi, moguće je da Vam je odmah potrebno bolničko liječenje, jer laktacidoza može dovesti do kome.
Odmah se javite svom liječniku ili najbližoj bolnici.

Ako ste zaboravili uzeti Siofor
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Siofor može uzrokovati vrlo rijetku (može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba), ali vrlo ozbiljnu nuspojavu koja se naziva laktacidoza (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).
Ako Vam se to dogodi, morate prestati uzimati lijek Siofor i odmah se obratiti liječniku ili otići u najbližu bolnicu jer laktacidoza može dovesti do kome.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • probavni problemi kao što su mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu i gubitak apetita.
  Ove nuspojave se obično javljaju na početku liječenja lijekom Siofor.
  Pomaže kada se doze rasporede kroz dan i ako uzimate tablete uz obrok ili odmah nakon obroka. Ako ovi simptomi potraju, prestanite uzimati Siofor i obratite se svom liječniku.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • promijenjen osjet okusa.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • poremećene vrijednosti testova jetrene funkcije ili hepatitis (upala jetre, to može uzrokovati umor, gubitak apetita, gubitak težine, sa ili bez žutila kože ili bjeloočnica).
  Ako Vam se to dogodi, prestanite uzimati Siofor i obratite se svom liječniku.
 • kožne reakcije kao što su crvenilo kože (eritem), svrbež i urtikarija (koprivnjača)
 • niska razina vitamina B12 u krvi

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata
Ograničeni podaci kod djece i adolescenata pokazuju da su nuspojave po svojoj prirodi i težini slične onima opisanima kod odraslih osoba.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Siofor

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ako se lijekom Siofor liječi dijete, roditelji i skrbnici trebaju nadzirati primjenu ovog lijeka.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Siofor 500 sadrži
Djelatna tvar je metforminklorid.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg metforminklorida, što odgovara 390 mg metformina.
Drugi sastojci su: hipromeloza, povidon K 25, magnezijev stearat, makrogol 6000, titanijev dioksid (E 171).

Kako Siofor 500 izgleda i sadržaj pakiranja
Bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete promjera 12,1 mm, pakirane u prozirne PVC/Al blistere.
Siofor 500 je dostupan u pakiranju koje sadrži 120 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Horvatova 80/A
10020 Zagreb

Proizvođač
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts