Stugeron forte

Stugeron forte

Stugeron Forte je trgovačko ime za ljekovitu tvar cinnarizin. Cinnarizin pripada skupini lijekova poznatih kao vazodilatatori.

Stugeron Forte se koristi za liječenje i olakšavanje simptoma povezanih s poremećajima cirkulacije u mozgu i unutarnjem uhu. Ovi poremećaji mogu uzrokovati vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, zujanje u ušima (tinitus) i promjene ravnoteže.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Stugeron forte 75 mg tablete

cinarizin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledate dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Stugeron forte i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Stugeron forte?
 3. Kako uzimati Stugeron forte?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Stugeron forte?
 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Što je Stugeron forte i za što se koristi?

Lijek Stugeron forte sadrži djelatnu tvar cinarizin, koji pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom antihistaminici i blokatori kalcijevih kanala.
Cinarizin sprječava sužavanje krvnih žila te djeluje kao sedativ unutarnjeg uha.
Ne utječe na krvni tlak i brzinu otkucaja srca.
Stugeron forte koristi se za:

 • liječenje poremećaja ravnoteže (vestibularni poremećaji) kao što je vertigo (vrtoglavica), zvonjenje u ušima (tinitus), mučnina i povraćanje kod bolesti unutarnjeg uha koja može
  zahvatiti jedno ili, u rijetkim slučajevima, oba uha (Ménièr-ova bolest).

Što morate znati prije nego počnete uzimati Stugeron forte?

Nemojte uzimati Stugeron forte

 • ako ste alergični na cinarizin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
 • ako imate parkinsonizam (kronična, polako napredujuća bolest koja zahvaća područje mozga odgovorno za voljne pokrete),
 • ako imate ekstrapiramidni sindrom (poremećaji pokreta povezane s oštećenjem određenog dijela živčanog sustava).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Stugeron forte.
Budite posebno oprezni prilikom uzimanja Stugerona:

 • ako imate nizak krvni tlak (ne savjetuje se uzimanje Stugerona),
 • ako ste stariji od 65 godina, jer može doći do hipotermije (sniženja tjelesne temperature) i mogu se pojaviti ekstrapiramidalni znakovi (smetnje kretanja),
 • ako imate porfiriju (poremećaj metabolizma porfirina).
  Lijek može utjecati na rezultate kožnih testova (može dovesti do lažno negativnih rezultata), zbog toga
  se preporučuje prekinuti liječenje najmanje četiri dana prije provođenja kožnih testova.
  Drugi lijekovi i Stugeron forte
  Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
  druge lijekove.
  Cinarizin može stupiti u međudjelovanje s pojedinim drugim lijekovima koji se istodobno primjenjuju, te zbog toga učinak jednog ili drugog lijeka može biti smanjen ili povećan.
  Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika, osobito u slučaju uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova:
 • lijekovi koji se primjenjuju za širenje Vaših krvnih žila (vazodilatatori) i drugi lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka (drugi antihipertenzivi),
 • domperidon ( lijek koji se primjenjuje za ublažavanje mučnine i povraćanja koje može biti nuspojava lijekova ili rezultat bolesti želuca i crijeva).
  Istodobno uzimanje alkohola i lijekova za smirenje (sedativa) ili lijekova za liječenje depresije (triciklični antidepresivi) i cinarizina može pojačati umirujući (sedativni) učinak.

Stugeron forte s hranom, pićem i alkoholom
Uzmite ovaj lijek nakon obroka.
Izbjegavajte uzimanje alkoholnih pića. Alkohol može pojačati umirujući (sedativni) učinak cinarizina.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
S obzirom da rizik ne može biti isključen, primjena lijeka u trudnica se ne preporučuje.
Majkama koje doje savjetuje se prekid dojenja za vrijeme liječenja cinarizinom ili prestanak uzimanja cinarizina za vrijeme dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Budući da cinarizin može uzrokovati omamljenost, osobito na početku liječenja ili kod istodobnog uzimanja alkohola,
bolesnicima se savjetuje da ne upravljaju motornim vozilima i ne rukuju strojevima.

Stugeron forte sadrži laktozu.
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Kako uzimati Stugeron forte?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Preporučena doza: 1-3 tablete na dan.
Liječnik će za Vas odgovarajuću dozu odrediti dozu na temelju Vaših simptoma.
Ako mislite da je učinak lijeka prejak ili preslab, savjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Primjena u djece
Lijek Stugeron forte nije primjeren za liječenje djece.
Ako uzmete više Stugerona forte nego što ste trebali
Ako ste uzeli previsoku dozu, odmah potražite savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.
Prvi znakovi predoziranja su omamljenost, nesvjestica i nekoordiniranost pokreta.
Kod uzimanja vrlo visokih doza pojavljuju se pad tjelesne temperature (hipotermija), konvulzije, povraćanje, nevoljno drhtanje ili trešnja (tremor), sniženi krvni tlak (hipotenzija) te poremećaji svijesti sve do kome i prestanka disanja (respiratorna depresija).
U slučaju pojave znakova predoziranja, liječnik će poduzeti odgovarajuće mjere.

Ako ste zaboravili uzeti Stugeron forte
Lijek uzimajte redovito, približno u isto vrijeme svakoga dana.
Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite ga čim se sjetite.
Ako je vrijeme za narednu dozu unutar sljedeća dva sata, uzmite samo jednu dozu i preskočite sljedeću dozu.
Zatim nastavite s uzimanjem prema uobičajenom rasporedu doziranja.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Stugeron forte
Unatoč tome što se osjećate bolje i više nemate simptome bolesti, oni se mogu ponovno vratiti ako prerano obustavite liječenje.
Uzimajte lijek onoliko dugo koliko Vam je propisao liječnik.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće pojaviti kod svakoga.
Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • suha usta
 • dispepsija (“loša probava”)

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • mučnina, povraćanje, proljev
 • umor

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

 • pospanost, nesanica
 • glavobolja, cinarizinski parkinsonizam, ekstrapiramidni simptomi (nevoljno drhtanje, ukočenost mišića, smanjena sposobnost kretanja)
 • gubitak apetita
 • reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije) uključujući alergiju na sunce (fotosenzitivnost)
 • znojenje
 • porast tjelesne težine

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

 • vrtoglavica
 • nesvjestica
 • tjeskoba praćena motornim nemirom (paradoksalna agitacija)
 • žutilo kože ili bjeloočnica
 • sindrom sličan sustavnoj, upalnoj, kroničnoj dermatozi (lupus eritematozus)

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

 • depresivni poremećaji
 • bol u gornjem dijelu trbuha
 • neinfektivni osip praćen svrbežom

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Stugeron forte?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Stugeron forte sadrži?

 • Djelatna tvar je cinarizin. Svaka tableta sadrži 75 mg cinarizina.
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, prethodno geliran škrob, povidon, polisorbat 20, mikrokristalična celuloza,
  bezvodni koloidni silicijev dioksid i magnezijev stearat. Vidjeti dio 2. “Stugeron forte sadrži laktozu”.

Kako Stugeron forte izgleda i sadržaj pakiranja
Tablete su bijele, okrugle, promjera 11 mm.
Stugeron forte je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 50 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
KRKA – FARMA d.o.o.,
Radnička cesta 48,
10 000 Zagreb

Proizvođač
KRKA, d.d.,
Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts