TelFast

Telfast

Telfast (feksofenadinklorid) je antihistaminik koji se koristi za liječenje simptoma alergijskih reakcija. Feksofenadin blokira djelovanje histamina, tvari koju tijelo oslobađa kao odgovor na alergen, a koja može uzrokovati simptome kao što su svrbež, kihanje, curenje nosa, začepljenost nosa, svrbež i suzenje očiju.

Telfast se koristi za liječenje simptoma sezonskih alergija (poput peludi), tijekom cijele godine prisutnih alergija (poput prašine, kućnih ljubimaca) i urtikarije (koprivnjača) – stanja koje uzrokuje pojava svrbežnih i upalnih kvržica na koži.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Telfast 120 mg filmom obložene tablete

feksofenadinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima.
  Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Telfast i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Telfast?
 3. Kako uzimati Telfast?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Telfast?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Telfast i za što se koristi?

Telfast sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik koji ne uzrokuje pospanost.
Telfast 120 mg mogu uzimati odrasli i adolescenti od 12 godina nadalje za ublažavanje
simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje,
osjećaj svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Telfast?

Nemojte uzimati Telfast

 • ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Telfast

 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima
 • ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest,
  s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili nepravilne srčane otkucaje
 • ako ste starije dobi.
  Ako se bilo što od ovdje navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni,
  prije uzimanja Telfasta obratite se svome liječniku.

Drugi lijekovi i Telfast
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate,
nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij,
mogu utjecati na djelovanje Telfasta smanjujući količinu apsorbiranog lijeka.
Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata između uzimanja Telfasta i sredstva protiv loše probave.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću,
obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ne uzimajte Telfast ako ste trudni, osim ako nije neophodno.
Telfast se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nije vjerojatan utjecaj Telfasta na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima.
Ipak, prije nego probate voziti ili upravljati strojevima,
morate provjeriti da u vašem slučaju Telfast ne uzrokuje pospanost ili omaglicu.

Telfast sadrži natrij
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

Kako uzimati Telfast?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.
Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Odrasli i djeca od 12 godina nadalje
Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno.
Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.
Ovaj lijek počinje ublažavati simptome u roku od 1 sata i učinak traje 24 sata.

Ako uzmete više Telfasta nego što ste trebali
Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svojeg liječnika ili najbližu službu hitne pomoći.
Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti Telfast
Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.
Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme, kako Vam je propisao liječnik.

Ako prestanete uzimati Telfast
Obavijestite Vašeg liječnika ako želite prestati uzimati Telfast prije završetka terapije.
Ako prestanete uzimati Telfast prije vremena, simptomi se mogu vratiti.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Prestanite uzimati Telfast i odmah se obratite liječniku, ako iskusite nuspojave kao što su
oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije.

Sljedeće nuspojave bile su prijavljene u kliničkim ispitivanjima s učestalošću koja je bila
slična učestalosti zabilježenoj u bolesnika koji nisu uzimali lijek (placebo).
Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): glavobolja, omamljenost, mučnina i omaglica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): umor.
Ostale nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • problemi sa spavanjem (nesanica),
 • poremećaji spavanja,
 • loši snovi,
 • nervoza,
 • brzi ili nepravilni srčani otkucaji,
 • proljev,
 • kožni osip i svrbež,
 • koprivnjača,
 • ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla,
  crvenilo praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i poteškoće s disanjem.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Telfast?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „EXP“.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Telfast 120 mg sadrži?
Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.
Pomoćne tvari su:
Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob,
umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.
Film ovojnica: hipromeloza, povidon, titanijev dioksid (E171), bezvodni koloidni silicijev dioksid,
makrogol 400, željezov oksid (E172).

Kako Telfast 120 mg izgleda i sadržaj pakiranja?
Telfast 120 mg filmom obložene tablete su boje breskve,
oblika kapsule s oznakama „012“ na jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.
Pakiranje sadrži 30 tableta u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Opella Healthcare France SAS
82 Avenue Raspail
94250 Gentilly
Francuska

Proizvođač
Sanofi Winthrop Industrie
30-36, avenue Gustave Eiffel,
37100 Tours
Francuska

Opella Healthcare International SAS
56, route de Choisy-au-Bac,
60205 Compiègne
Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
STADA d.o.o.
Hercegovačka 14,
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3764 111

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts