Tramal Stada

Tramal

Tramal tablete su lijek koji se koristi za ublažavanje umjerenog do jakog bolnog sindroma. Glavni aktivni sastojak je tramadol, koji djeluje na središnji živčani sustav i pomaže u blokiranju signala boli. Tramal se koristi za različite vrste boli, uključujući bolove u leđima, bolove nakon operacije, bolove kod raka i druge vrste bolova koje nisu adekvatno kontrolirane drugim lijekovima protiv bolova. Tramal se može koristiti samo na recept i može imati niz nuspojava, stoga je važno koristiti ga samo pod nadzorom liječnika.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Tramalamp. 5x50 mg/ml2.08
Tramalamp. 5x100 mg/2 ml2.60
Tramalcaps. 20x50 mg2.29
Tramalkapi, oralne, boč. 1x10 ml (100 mg/ml)2.53
Tramalkapi, oralne,boč. 1x96 ml (100 mg/ml)18.46

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tramal 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Tramal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Tramal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Tramal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem

tramadolklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima.
  Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Tramal tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tramal tablete
 3. Kako uzimati Tramal tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tramal tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što su Tramal tablete i za što se koriste

Djelatna tvar u ovom lijeku je tramadol.
Tramadol je analgetik koji pripada skupini opioida koji djeluju na središnji živčani sustav.
Ublažava bol djelovanjem na živčane stanice leđne moždine i mozga.
Tramal se koristi u liječenju umjereno jake do jake boli.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Tramal tablete

Nemojte uzimati Tramal:

 • ako ste alergični na tramadol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • u slučaju akutnog trovanja alkoholom, tabletama za spavanje, lijekovima protiv bolova (analgeticima)
  ili drugim psihotropnim lijekovima (lijekovi koji djeluju na raspoloženje i emocije)
 • ako uzimate MAO inhibitore (lijekovi za liječenje depresije) ili ako ste ih
  uzimali tijekom 14 dana prije uzimanja Tramal tablete s produljenim oslobađanjem (pogledajte „Drugi lijekovi i Tramal“)
 • ako bolujete od epilepsije i bolest nije adekvatno kontrolirana liječenjem
 • kao zamjena u liječenju sindroma ustezanja.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tramal tablete:

 • ako smatrate da ste ovisni o drugim lijekovima protiv bolova (opioidima)
 • ako bolujete od poremećaja svijesti (ako osjećate da ćete se onesvijestiti)
 • ako ste u stanju šoka (hladan znoj mogao bi biti znak tog stanja)
 • ako bolujete od povišenog tlaka u mozgu (moguća posljedica povrede glave ili moždane bolesti)
 • ako imate poteškoća s disanjem
 • ako bolujete od epilepsije ili imate napadaje, jer se rizik od napadaja može povećati
 • ako bolujete od bolesti jetre ili bubrega
 • ako patite od depresije i uzimate antidepresive jer kod pojedinih antidepresiva može doći do interakcije s tramadolom (vidjeti „Drugi lijekovi i Tramal“).
  Zabilježeni su slučajevi epileptičkih napadaja kod pacijenata koji su uzimali preporučene doze tramadola.
  Opasnost se može povećati ako se prekorači preporučena dnevna doza od 400 mg tramadola.

Postoji mali rizik da razvijete tzv. serotoninski sindrom, koji može nastupiti nakon primjene tramadola
u kombinaciji s određenim antidepresivima ili primjene tramadola kao monoterapije.
Odmah potražite savjet liječnika ako osjetite bilo koji od simptoma povezanih s ovim teškim sindromom (vidjeti dio 4. „Moguće nuspojave”)
Ovaj lijek može dovesti do fizičke i psihičke ovisnosti.
Ako se ovaj lijek uzima kroz duže vrijeme, njegov učinak se može umanjiti (razvijanje tolerancije), te se moraju uzeti veće doze.
Kod pacijenata koji imaju sklonost zlouporabi lijeka ili stvaranju ovisnosti,
Tramal se smije primjenjivati samo kroz kratko vrijeme i uz strog nadzor liječnika.

Poremećaji disanja povezani sa spavanjem
Tramal može uzrokovati poremećaje disanja povezane sa spavanjem, poput apneje u spavanju (prekidi u disanju tijekom spavanja)
i hipoksemiju povezanu sa spavanjem (niska razina kisika u krvi).
Simptomi mogu uključivati prekide u disanju tijekom spavanja, buđenja noću zbog nedostatka zraka,
teškoće s održavanjem neprekinutosti sna ili prekomjernu omamljenost tijekom dana.
Ako Vi ili netko drugi primijetite ove simptome u Vas, obratite se liječniku.
Liječnik može razmotriti smanjenje doze lijeka.
Tramadol se transformira u jetri putem određenog enzima.
Neke osobe imaju varijaciju ovog enzima, što na njih može utjecati na razne načine.
U određenih osoba ublažavanje boli zbog toga će biti nedostatno,
dok će u drugih biti prisutna veća vjerojatnost razvoja ozbiljnih nuspojava.
Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava morate prestati uzimati ovaj lijek i odmah potražiti liječničku pomoć:
sporo ili plitko disanje, smetenost, pospanost, sužene zjenice, mučnina ili povraćanje, zatvor, pomanjkanje apetita.
Izrazit umor, manjak apetita, jaka bol u trbuhu, mučnina, povraćanje ili nizak krvni tlak.
To može ukazivati da imate adrenalnu insuficijenciju (niske razine kortizola).
Ako imate ove simptome, obratite se svom liječniku koji će odlučiti morate li uzimati nadomjesnu hormonsku terapiju.
Obavijestite liječnika ukoliko se neki od ovih problema pojavi za vrijeme liječenja Tramalom ili ako su Vam se ranije javljali.

Djeca i adolescenti
Tramal nije prikladan za primjenu kod djece mlađe od 12 godina.
Primjena u djece s problemima s disanjem:
Primjena tramadola ne preporučuje se u djece s problemima s disanjem,
s obzirom na to da se simptomi toksičnosti tramadola u ove djece mogu pogoršati.

Drugi lijekovi i Tramal
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Tramal se ne smije koristiti s MAO inhibitorima, koji se koriste za liječenje depresije.
Analgetski učinak Tramala mogao bi oslabiti, a dužina trajanja djelovanja skratiti ako istovremeno uzimate neki od ovih lijekova:

 • karbamazepin (lijek koji se koristi kod epileptičkih napada)
 • ondasetron (lijek koji se koristi kod mučnine)
  Liječnik će Vam reći smijete li uzimati Tramal i u kojoj dozi.
  Istodobna primjena lijeka Tramal i sedativa kao što su benzodiazepini ili srodni lijekovi povećava rizik od pospanosti,
  poteškoća u disanju (depresije disanja), kome i može biti opasno po život.
  Zbog toga se istodobna primjena treba uzeti u obzir samo ako druge mogućnosti liječenja nisu moguće.
  No, ako Vam liječnik propiše Tramal zajedno sa sedativima, mora ograničiti dozu i trajanje istodobnog liječenja.
  Obavijestite liječnika o svim sedativima koje uzimate i pomno pratite preporuke liječnika o doziranju.
  Bilo bi korisno obavijestiti prijatelje ili rodbinu da budu svjesni gore navedenih znakova i simptoma.
  Obratite se liječniku ako se pojave takvi simptomi.
  Rizik od pojave nuspojava povećava se u sljedećim slučajevima:
 • ako uzimate lijekove za smirenje, tablete za spavanje, druge lijekove protiv boli kao što su
  morfin i kodein (i ako se uzimaju za ublažavanje kašlja) i alkohol istovremeno s Tramalom.
  Možete se osjećati omamljeno ili kao da ćete se onesvijestiti.
  Ukoliko se to dogodi, obavijestite svog liječnika.
 • ako uzimate lijekove koji mogu izazvati napadaje, primjerice lijekovi za liječenje nekih
  psihičkih bolesti (određeni antidepresivi ili antipsihotici).
  Rizik od napadaja se može povećati kod istodobnog uzimanja Tramala.
  Vaš liječnik će Vam reći je li Tramal prikladan za Vas.
 • ako uzimate određene antidepresive, Tramal može utjecati na djelovanje tih lijekova
  i može doći do pojave serotoninskog sindroma (vidjeti dio 4. „Moguće nuspojave”).
 • ako u isto vrijeme s Tramalom uzimate kumarinska sredstva protiv grušanja krvi, primjerice varfarin.
  Djelovanje tih lijekova može imati štetno djelovanje na zgrušavanje krvi i može doći do krvarenja.

Tramal s hranom, pićem i alkoholom
Nemojte piti alkohol za vrijeme uzimanja Tramala jer njegov učinak može biti povećan.
Hrana ne utječe na djelovanje ovog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete,
obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ne postoji dovoljno dokaza o neškodljivosti tramadola tijekom trudnoće.
Stoga nemojte primjenjivati ovaj lijek ako ste trudni.
Dugotrajna primjena Tramala za vrijeme trudnoće može dovesti do simptoma privikavanja u nerođena djeteta na lijek,
a kao posljedica može nastati simptom ustezanja nakon djetetova rođenja.
Tramadol se izlučuje u majčino mlijeko.
Zbog toga tijekom dojenja Tramal ne smijete uzeti više od jedanput ili morate prekinuti dojenje ako Tramal uzmete više puta.
Iskustvo primjene tramadola u ljudi nije pokazalo da tramadol utječe na plodnost u žena i muškaraca.

Upravljanje vozilima i strojevima
Tramal može uzrokovati omaglicu, omamljenost i zamućen vid, te negativno utjecati na Vaše reakcije.
Ako osjećate da su Vam reakcije usporene, ne vozite automobil ili neko drugo vozilo, ne upotrebljavajte električne alate ili strojeve.

Tramal tablete sadrže laktozu.
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Kako uzimati Tramal tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik.
Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Dozu treba prilagoditi intenzitetu Vaše boli i osobnoj osjetljivosti na bol.
U načelu, treba uzeti najnižu dozu.
Nemojte uzeti više od 400 mg Tramala dnevno, osim ako Vam liječnik nije tako propisao.
Ukoliko liječnik ne propiše drugačije, uobičajena doza je:

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina
Uobičajena početna doza iznosi 50-100 mg dva puta na dan, ujutro i uvečer.
Ako bol dovoljno ne popusti, doza se može povećati na jednu tabletu od 150 mg ili na jednu tabletu od 200 mg dva puta na dan.
Dnevna doza od 400 mg tramadolklorida općenito se ne bi trebala prekoračiti.
No, mnogo veće doze mogu se pokazati potrebnima u liječenju bolova kod tumora i jakih postoperativnih bolova.

Djeca
Tramal tablete s produljenim oslobađanjem nije prikladan za uporabu kod djece mlađe od 12 godina

Stariji bolesnici
U starijih bolesnika (iznad 75 godina) izlučivanje tramadola može biti produženo.
Ako se to odnosi na Vas, Vaš liječnik može odrediti produljenje razmaka između pojedinih doza.
Bolesnici s teškim oštećenjem jetre i bubrega/bolesnici na dijalizi
Bolesnici s teškim oštećenjem funkcije jetre i/ili bubrega ne smiju uzimati Tramal.
U slučaju blagog ili umjerenog oštećenja funkcije, Vaš liječnik bi mogao predložiti povećanje intervala između doza.

Kako i kada uzimati Tramal tablete

 • Ovaj lijek se uzima na usta.
 • Tablete uvijek progutajte cijele s dovoljnom količinom tekućine.
 • Nemojte ih dijeliti ili žvakati.
 • Možete ih uzeti uz jelo ili između obroka.

Kako dugo smijete uzimati Tramal tablete
Ne smijete uzimati ovaj lijek više nego je apsolutno potrebno.
Ako je potrebno dugotrajno liječenje,
Vaš će liječnik provjeriti u redovitim kratkim razmacima (s odgovarajućim prekidima u liječenju)
trebate li nastaviti s uzimanjem Tramala i ako je potrebno, u kojoj dozi.
Ako mislite da je učinak Tramala prejak ili preslab, savjetujte se s liječnikom.

Ako uzmete više Tramal tableta nego što ste trebali
Ako ste zabunom uzeli još jednu dodatnu dozu Tramala, to neće izazvati negativan učinak.
Uzmite sljedeću dozu Tramala kao što Vam je propisano.
Ako ste uzeli dozu koja je značajno viša od preporučene, mogu se pojaviti sljedeći simptomi:
suženje zjenice, povraćanje, pad krvnog tlaka, ubrzano kucanje srca, osjećaj da ćete se onesvijestiti,
oslabljena razina svijesti sve do kome (duboka nesvijest), epileptički napadaji i poteškoće u disanju sve do prestanka disanja.
U ovakvim slučajevima odmah zovite liječničku pomoć!

Ako ste zaboravili uzeti Tramal tablete
Ako ste zaboravili uzeti Tramal tablete s produljenim oslobađanjem, bol se može vratiti.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu, već nastavite s dozom koju ste prethodno uzimali.

Ako prestanete uzimati Tramal tablete
Ako prekinete ili prerano prestanete uzimati Tramal, bol će se vjerojatno vratiti.
Ako želite prekinuti liječenje zbog neugodnih nuspojava, prethodno se savjetujete s liječnikom.
Ne smijete naglo prestati uzimati ovaj lijek, osim ako vam liječnik ne kaže da to učinite. Ako želite
prestati uzimati lijek, prvo o tome razgovarajte sa svojim liječnikom, osobito ako ste lijek uzimali duže vrijeme.
Vaš će vas liječnik savjetovati o trenutku i načinu prestanka uzimanja lijeka,
što može podrazumijevati postupno smanjivanje doze kako bi se smanjila vjerojatnost razvoja nepotrebnih nuspojava (simptoma ustezanja).
Općenito, prestanak liječenja Tramalom ne uzrokuje pojavu nuspojava.
Međutim, nuspojave se mogu javiti u nekih bolesnika koji su uzimali Tramal tijekom dužeg razdoblja, ako naglo prestanu s uzimanjem Tramala.
Mogu se javiti nemir, tjeskoba, nervoza ili drhtanje.
Mogu se također javiti hiperaktivnost, problemi sa spavanjem ili želučane i probavne smetnje.
Kod vrlo malog broja ljudi mogu se javiti napadaji panike, priviđenja, neobični osjećaji,
kao što je svrbež, trnci, utrnulost ili zujanje u ušima (tinitus).
Vrlo rijetko su zabilježeni smetenost, lažna uvjerenja (deluzije), promjene u poimanju vlastite osobnosti (depersonalizacija)
i promjene u poimanju stvarnosti (derealizacija) te strah da Vas netko proganja (paranoja).
Ukoliko se jedna od navedenih nuspojava pojavi nakon prestanka uzimanja Tramala, obratite se svom liječniku.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Odmah se obratite liječniku ako se pojave simptomi alergijske reakcije kao što su oticanje lica,
jezika i/ili grla i/ili poteškoće pri gutanju ili osip kože zajedno s otežanim disanjem.
Ostale nuspojave koje se mogu javiti uz ovaj lijek:
Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • omaglica
 • mučnina

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • glavobolje, izrazita pospanost
 • iscrpljenost
 • zatvor, suha usta, povraćanje
 • prekomjerno znojenje (hiperhidroza)

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • Djelovanje na srce i cirkulaciju krvi (osjećaj lupanja srca, ubrzani rad srca, osjećaj nesvjestice ili kolaps).
  Do ovih nuspojava može doći osobito kod bolesnika prilikom ustajanja, te u bolesnika koji su pod fizičkim stresom.
 • nagon na povraćanje, želučani problemi (npr. osjećaj pritiska u želucu, nadutost) i proljev
 • kožne reakcije (npr. svrbež, osip)

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

 • alergijske reakcije (npr. poteškoće disanja, hripavosti, natečena koža)
  i šok reakcije (iznenadni prekid krvotoka) su se pojavile u vrlo rijetkim slučajevima
 • usporen rad srca
 • povišen krvni tlak
 • neobični osjećaji na koži (svrbež, trnci, utrnulost), drhtanje, epileptički napadaji,
  nevoljno stezanje mišića, poremećaji koordinacije, privremeni gubitak svijesti (sinkopa), poremećaj govora
  Epileptički napadaji se javljaju uglavnom nakon uzimanja visokih doza tramadola
  ili nakon istovremenog uzimanja lijekova koji mogu izazvati napadaje.
 • promjene apetita
 • priviđanja (halucinacije), zbunjenost, poremećaj spavanja, delirij, tjeskoba i noćne more
 • psihičke nuspojave, koje mogu nastupiti nakon primjene Tramala,
  variraju po intenzitetu i prirodi od bolesnika do bolesnika (što ovisi o osobnosti bolesnika i trajanju liječenja).
  One obuhvaćaju promjene raspoloženja (obično veselo raspoloženje, povremeno uznemirenost),
  promjene aktivnosti (obično smanjenu, povremeno povećanu aktivnost),
  te promjene raspoznavanja i osjetilnog opažanja (promjene u shvaćanju i prepoznavanju što može dovesti do grešaka u sposobnosti prosuđivanja).
 • Može nastati ovisnost.
  Nakon prestanka uzimanja lijeka može se pojaviti reakcija ustezanja (vidi „Ako prestanete uzimati Tramal tablete“).
 • zamagljen vid, sužavanje zjenice, prekomjerno širenje zjenica
 • usporeno disanje, otežano disanje (zaduha)
  Do usporenog disanja može doći ako su prekoračene preporučene doze tramadola ili kod
  istovremene primjene lijekova koji utječu na funkciju disanja.
 • slabost mišića
 • poteškoće ili bol pri mokrenju, mokrenje manje mokraće nego što je normalno

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba

 • povećanje vrijednosti jetrenih enzima

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

 • smanjenje razine šećera u krvi
 • štucavica
 • serotoninski sindrom, koji se može manifestirati u obliku promjena mentalnog stanja (npr. agitacija, halucinacije, koma)
  i drugih nuspojava, kao što su vrućica, povećana srčana frekvencija, nestabilan krvni tlak,
  nehotično trzanje mišića, ukočenost mišića, gubitak koordinacije i/ili gastrointestinalni simptomi (npr. mučnina (slabost), povraćanje, proljev)
  (vidjeti dio 2. „Što morate znati prije nego počnete uzimati Tramal tablete”).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Tramal tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tramal tablete s produljenim oslobađanjem sadrže
Djelatna tvar je tramadolklorid.
Tramal 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem: jedna tableta sadrži 50 mg tramadolklorida.
Tramal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem: jedna tableta sadrži 100 mg tramadolklorida.
Tramal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem: jedna tableta sadrži 150 mg tramadolklorida.
Tramal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem: jedna tableta sadrži 200 mg tramadolklorida.

Drugi sastojci su:
Tramal 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem:
Jezgra: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat
Film-ovojnica: hipromeloza, laktoza hidrat, makrogol 6000, propilenglikol, talk, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172)

Tramal 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem:
Jezgra: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat
Film-ovojnica: hipromeloza, laktoza hidrat, makrogol 6000, propilenglikol, talk, titanijev dioksid (E171)

Tramal 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem:
Jezgra: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat
Film-ovojnica: hipromeloza, laktoza hidrat, makrogol 6000, propilenglikol, talk, kinolin-žuta boja (E104),
crveni željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171)

Tramal 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem:
Jezgra: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat
Film-ovojnica: hipromeloza, laktoza hidrat, makrogol 6000, propilenglikol, talk, kinolin-žuta boja
(E104), crveni željezov oksid (E172), smeđi željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171)

Kako Tramal tablete izgledaju i sadržaj pakiranja
Tableta s produljenim oslobađanjem.
Okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, s utisnutim logotipom proizvođača na jednoj strani.

 • Tramal 50 mg tableta s produljenim oslobađanjem
  blijedo žute boje, s utisnutim T0 na drugoj strani, promjera 9,7 – 10,3 mm
 • Tramal 100 mg tableta s produljenim oslobađanjem
  bijele boje, s utisnutim T1 na drugoj strani, promjera 9,7 – 10,3 mm
 • Tramal 150 mg tableta s produljenim oslobađanjem
  svijetlonarančaste boje, s utisnutim T2 na drugoj strani, promjera 9,7 – 10,3 mm
 • Tramal 200 mg tableta s produljenim oslobađanjem
  smećkastonarančaste boje, s utisnutim T3 na drugoj strani, promjera 9,7 – 10,3 mm
  Tramal 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem: 30 ili 50 tableta u blisteru, u kutiji.

Tramal 100 mg, 150 mg, 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem:
30, 50 ili 60 tableta u blisteru, u kutiji.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:
Stada d.o.o.,
Hercegovačka 14,
10 000 Zagreb

Proizvođač:
STADA Arzneimittel AG,
Stadastr. 2-18,
61118 Bad Vilbel, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Similar Posts