Triplixam

Triplixam

Triplixam je lijek koji se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije). Kombinacija je tri djelatne tvari: perindoprilarginin, indapamid, amlodipin. Ovi lijekovi zajedno snižavaju krvni tlak i poboljšavaju protok krvi u srce i druge dijelove tijela.

Perindopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori, a djeluju tako da blokiraju proizvodnju hormona koji sužava krvne žile. Amlodipin je blokator kalcijevih kanala koji djeluje tako da opušta krvne žile i poboljšava protok krvi. Indapamid je diuretik koji pomaže smanjiti višak tekućine u tijelu, što također može pomoći u snižavanju krvnog tlaka.

Djeca i adolescenti ne smiju primjenjivati ovaj lijek.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg filmom obložene tablete
Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg filmom obložene tablete
Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg filmom obložene tablete
Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg filmom obložene tablete

perindoprilarginin/indapamid/amlodipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Triplixam i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Triplixam
 3. Kako uzimati Triplixam
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Triplixam
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Triplixam i za što se koristi

Triplixam je fiksna kombinacija tri djelatne tvari: perindoprila, indapamida i amlodipina. On je antihipertenziv i koristi se za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija). Bolesnici koji već uzimaju perindopril/indapamid kao fiksnu kombinaciju i amlodipin u odvojenim tabletama mogu sada uzeti jednu tabletu Triplixama koja će sadrţavati sva tri sastojka u istoj dozi. Svaka od djelatnih tvari sniţava krvni tlak, a zajedno kontroliraju Vaš krvni tlak:

 • perindopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima enzima konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori). Oni proširuju krvne ţile, čime omogućavaju srcu da kroz njih lakše potiskuje krv.
 • Indapamid je diuretik (koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju dertivati sulfonamida s indolskim prstenom). Diuretici povećavaju količinu mokraće koju proizvode bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika jer uzrokuje samo malo povećanje količine proizvedene mokraće.
 • Amlodipin je blokator kalcijevih kanala (koji pripada dihidropiridinskoj skupini). Djeluje tako da opušta krvne ţile tako da krv kroz njih lakše prolazi.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Triplixam

Nemojte uzimati Triplixam

 • ako ste alergični na perindopril ili na bilo koji drugi ACE inhibitor, indapamid ili bilo koji drugi sulfonamid, amlodipin ili bilo koji drugi dihidropiridin, ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),
 • ako ste imali simptome poput piskanja pri disanju, oticanja lica ili jezika, intenzivan svrbež ili jak kožni osip s prethodnim liječenjem ACE inhibitorima ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se naziva angioedem)
 • ako imate tešku bolest jetre ili bolujete od stanja nazvanog hepatička encefalopatija (degenerativna bolest mozga uzrokovan bolešću jetre),
 • ako postoji sumnja da imate neliječeno dekompenzirano zatajenje srca (jako zadržavanje vode, otežano disanje),
 • ako imate suţenje zaliska na aorti (aortna stenoza) ili kardiogeni šok (stanje kod kojeg Vaše srce ne može tijelo opskrbljivati dovoljnom količinom krvi),
 • ako bolujete od zatajenje srca nakon infarkta,
 • ako Vam je krvni tlak izrazito nizak (hipotenzija),
 • ako imate nisku razinu kalija u krvi,
 • ako imate ozbiljnu bolest bubrega, kada je smanjena njihova opskrba krvlju (stenoza bubreţne arterije),
 • ako primate dijalizu, ili bilo kakvu drugu vrstu filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi, Triplixam možda nije prikladan za Vas
 • ako imate umjereno oštećenje bubrega (za doze Triplixam koji sadrţe 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg i 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg),
 • ako ste više od 3 mjeseca trudni (bolje je ne uzimati Triplixam u ranoj trudnoći – vidi naslov „Trudnoća i dojenje“),
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubreţnu funkciju i liječite se lijekom za sniţavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren,
 • ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, lijek koji se koristi u liječenju zatajenja srca jer je povećan rizik za nastanak angioedema (naglo oticanje potkoţnog tkiva na području kao što je vrat) (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“ i „Drugi lijekovi i Triplixam“).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Triplixam:

 • ako imate hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubreţne arterije (suženje arterije koja opskrbljuje bubreg s krvlju),
 • ako imate zatajenje srca ili bilo koji drugi problem sa srcem,
 • teško povišenje krvnog tlaka (hipertenzivna kriza),
 • ako imate poteškoće s jetrom,
 • ako bolujete od kolagenske bolesti (koţne bolesti) npr. sistemskog eritemskog lupusa ili sklerodemije,
 • ako imate aterosklerozu (otvrdnjavanje arterija),
 • ako morate provjeriti kako Vam radi Vaša paratireoidna ţlijezda,
 • ako bolujete od gihta,
 • ako imate diabetes,
 • ako ste na dijeti koja ograničava unos soli ili koristite nadomjeske soli koji sadrţe kalij (dobro regulirana koncentracija kalija u krvi je neophodna),
 • ako uzimate litij ili diuretike koji štede kalij (npr. spironolakton ili triamteren) jer se njihova upotreba s lijekom Triplixam treba izbjegavati (vidjeti dio “Uzimanje drugih lijekova”),
 • ako ste starije dobi i Vašu dozu lijeka treba povisiti,
 • ako ste imali fotosenzibilne reakcije,
 • ako ste pripadnik crne rase, moţete imati veću učestalost pojave angioedema (oticanje lica, usana, usta, jezik ili grkljana što moţe uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju) i manju učinkovitost u smanjenju krvnog tlaka,
 • ako idete na hemodijalizu s visokopropusnim membranama,
 • ako imate poteškoće s bubrezima ili ako idete na hemodijalizu,
 • ako primijetite slabljenje vida ili osjetite bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne ţile (efuzija ţilnice) ili povećanja tlaka u oku, a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedana nakon uzimanja lijeka Triplixam. To moţe dovesti do trajnog gubitka vida, ako se ne liječi. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, moţete biti pod većim rizikom da se to razvije,
 • ako imate poremećaje mišića, uključujući bolove u mišićima, osjetljivost, slabost ili grčeve,
 • ako imate povišenu razinu hormona aldosterona u krvi (primarni aldosteronizam),
 • ako imate previsoke razine kiseline u krvi, što moţe uzrokovati ubrzano disanje,
 • ako imate poremećaj moţdane cirkulacije (niski krvni tlak u mozgu),
 • ako osjetite oticanje lica, usnica, usta, jezika ili grla koji moţe uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedema), što se moţe pojaviti bilo kada tijekom liječenja, odmah prestanite uzimati lijek i obavijestite svog liječnika
 • ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, povećan je rizik za nastanak angioedema:
 • racekadotril (primjenjuje se za liječenje proljeva),
 • sirolimus, everolimus, temsirolimus i ostale lijekove koji pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori mTOR-a (primjenjuju se za sprječavanje odbacivanja presaĎenih organa ili za liječenje raka),
 • sakubitril (dostupan u fiksnoj kombinaciji s valsartanom), koji se koristi u liječenju dugotrajnog zatajenja srca),
 • linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin i druge lijekove koji pripadaju skupini koja se naziva gliptini (za liječenje dijabetesa).
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubreţne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 • aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima. Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Triplixam“.

Vaš liječnik može zatražiti krvne pretrage zbog moguće niske razine natrija ili kalija ili visoke razine kalcija. Morate obavijestiti svojeg liječnika ako mislite da jeste ili da biste mogli biti trudni. Triplixam se ne preporučuje koristiti u ranoj trudnoći, niti ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer moţe ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u ovom stadiju (vidjeti dio“Trudnoća i dojenje”).

Ako uzimate Triplixam, trebate također obavijestiti o tome svojeg liječnika ili medicinsko osoblje:

 • ako ćete biti podvrgnuti anesteziji i/ili operativnom zahvatu,
 • ako ste nedavno imali proljev ili povraćali, ili ste dehidrirali,
 • ako ćete biti podvrgnuti dijalizi ili LDL aferezi (uklanjanje kolesterola iz Vaše krvi pomoću uređaja),
 • ako ćete primiti tretman desenzibilizacije kako bi smanjili učinke alergije na ubode pčela i osa,
 • ako ćete biti podvrgnuti medicinskoj pretrazi koja zahtjeva primjenu injekcije jodiranog kontrastnog sredstva (tvar koja omogućava da organi poput bubrega ili ţeluca budu vidljivi na rendgenu).

Sportaši trebaju znati da Triplixam sadrţi djelatnu tvar (indapamid) koja moţe dati pozitivnu reakciju prilikom testiranja na doping.

Djeca i adolescenti
Triplixam se ne smijete primjenjivati u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Triplixam
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Nemojte uzimati aliskiren (za liječenje visokog krvnog tlaka) ako bolujete od dijabetesa ili imate poteškoće s bubrezima.

Primjena Triplixam-a se mora izbjegavati uz sljedeće lijekove:

 • litij (za liječenje mentalnih poremećaja poput manije, manično depresivnih oboljenja i ponavljajuće depresije),
 • diuretike koji čuvaju kalij (npr. triamteren, amilorid), nadomjestke kalija ili nadomjestke soli koji sadržavaju kalij, druge lijekove koji povećavaju razinu kalija u Vašem tijelu (poput heparina, lijeka koji se upotrebljava za razrjeđivanje krvi; trimetoprima i kotrimoksazola, poznat još kao i trimetoprim/sulfametoksazol za liječenje infekcije uzrokovane bakterijama),
 • dantrolen (infuzija) koji se takoĎer upotrebljava za liječenje maligne hipertermije za vrijeme anestezije (simptomi uključuju visoku temperaturu i ukočenost mišića),
 • estramustin (upotrebljava se u liječenju raka),
 • lijekove koji se često primjenjuju u liječenju proljeva (racekadotril) ili za sprječavanje odbacivanje presađenih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lijekovi koji pripadaju skupini koja se naziva inhibitori mTOR-a). Vidjeti dio “Upozorenja i mjere opreza”,
 • sakubitril/valsartan (primjenjuje se u liječenju dugotrajnog zatajenja srca). Vidjeti dijelove „Nemojte uzimati Triplixam“ i „Upozorenja i mjere opreza“.
 • druge lijekove za liječenje visokog tlaka: inhibitor konvertaze angiotenzina i blokatori angiotenzinskih receptora.

Drugi lijekovi mogu utjecati na liječenje s Triplixamom. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza. Obavezno obavijestite svojeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer to moţe zahtijevati posebnu skrb:

 • druge lijekove za liječenje visokog tlaka, uključujući neki blokator angiotenzin II receptora (ARB), aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Triplixam“ i „Upozorenja i mjere opreza“) ili diuretike (lijekovi koji povećavaju izlučivanje urina),
 • lijekovi koji čuvaju kalij a koriste se u liječenju zatajenja srca: eplerenon i spironolakton pri dozama između 12,5 mg i 50 mg na dan,
 • anestetici,
 • jodirano kontrastno sredstvo,
 • bepridil (koristi se za liječenje angine pektoris),
 • metadon (za liječenje ovisnosti),
 • lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. dofetilid, ibutilid, bretilij, cisaprid, difemamil, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol),
 • verapamil, diltiazem (lijekovi za liječenje bolesti srca),
 • digoksin ili drugi srčani glikozidi (za liječenje srčanih tegoba),
 • antibiotici koji se koriste u liječenju bakterijskih infekcija (npr. rifampicin, eritromicin, klaritromicin, sparfloksacin, moksifloksacin),
 • lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. itrakonazol, ketokonazol, amphotericin B putem injekcije),
 • alopurinol (za liječenje gihta),
 • antihistaminici za liječenje alergijskih reakcija poput peludne groznice (npr. mizolastin, terfenadin, astemizol),
 • kortikosteroidi koji se koriste u liječenju različitih stanja, uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis i nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen) ili salicilati u visokoj dozi (npr. acetilsalicilatna kiselina, tvar prisutna u mnogim lijekovima koji se koriste za ublaţavanje bolova i sniţavanje vrućice, kao i za sprečavanje zgrušavanja krvi),
 • imunosupresivi (lijekovi koji smanjuju obrambeni mehanizam organizma) koji se upotrebljavaju za liječenje autoimunih bolesti ili nakon transplantacije (npr. ciklosporin, takrolimus),
 • tetrakosaktid (za liječenje Chronove bolesti),
 • soli zlata, posebno kod intravenske primjene (upotrebljavaju se za liječenje simptoma reumatoidnog artritisa),
 • halofantrin (koji se koristi u liječenju odreĎenih oblika malarije),
 • baklofen za liječenje ukočenosti mišića koja se pojavljuje kod bolesti poput multiple skleroze,
 • lijekovi za liječenje dijabetesa poput inzulina ili metformina,
 • kalcij, uključujući dodatke kalcija,
 • stimulirajući laksativi (npr. biljka sena),
 • lijekovi koji se koriste u liječenju raka,
 • vinkamin (koristi se u liječenju kognitivnih poremećaja u starijih ljudi, uključujući gubitak pamćenja),
 • lijekove za liječenje mentalnih bolesti kao što su depresija, tjeskoba, shizofrenija itd. (npr. triciklički antidepresivi, antipsihotici, imipraminski antidepresivi, neuroleptici (poput amisulprida, sulpirida, sultoprida, tiaprida, haloperidola, droperidola)),
 • pentamidin (koristi se u liječenju upale pluća),
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitori proteaze koji se koriste u liječenju HIV infekcija).
 • Hypericum perforatum (gospina trava),
 • trimetoprim (za liječenje infekcija),
 • lijekovi koji se koriste u liječenju niskog krvnog tlaka, šok ili astmu (npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin),
 • nitroglicerin i drugi nitrati, ili drugi vazodilatatori koji mogu dodatno sniziti krvni tlak.

Triplixam s hranom i pićem
Bolesnici koji uzimaju Triplixam ne smiju konzumirati sok od grejpa i grejp. To je zbog toga što grejp i sok od grejpa moţe u odreĎenoj mjeri povećati koncentraciju djelatne tvari amlodipina u krvi, što može nepredvidivo pojačati učinak Triplixama na sniţenje krvnog tlaka.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Ukoliko mislite da ste trudni ili ako bi mogli zatrudnjeti, o tome morate odmah obavijestiti svog liječnika. Vaš liječnik Vam moţe savjetovati da prestanete uzimati Triplixam ukoliko ţelite zatrudnjeti ili Vam može propisati drugi lijek čim saznate da ste trudni umjesto Triplixama. Liječenje Triplixanom ne preporučuje se u ranoj trudnoći, a ne smije se uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće, budući da u tom periodu trudnoće može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu.

Dojenje
Obavijestite svog liječnika ukoliko dojite ili ćete započeti s dojenjem. Ţenama koje doje ne preporučuje se uzimati Triplixam te Vam Vaš liječnik moţe propisati drugi lijek ukoliko ţelite nastaviti s dojenjem, osobito ako Vam je dijete novorođenče ili je rođeno prerano.

Upravljanje vozilima i strojevima
Triplixam može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Ako zbog tableta osjetite mučninu, omaglicu, umor ili glavobolju, nemojte voziti ili upravljati strojem već se odmah javite Vašem liječniku

Triplixam sadrži natrij
Triplixam sadrţi manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

Kako uzimati Triplixam

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Progutajte tabletu s čašom vode, po mogućnosti svaki dan u isto vrijeme, ujutro prije obroka. Vaš liječnik će odlučiti koju će Vam dozu lijeka propisati. Najčešće će to biti jedna tableta dnevno.

Ako uzmete više Triplixam nego što ste trebali
Uzimanje previše tableta moţe uzrokovati da Vam se krvni tlak sniziti, čak i opasno snizi, što je ponekad povezano s mučninom, povraćanjem, grčevima, pospanošću, smetenosti, smanjenjem količine mokraće ili prestankom mokrenja. Možete osjetiti ošamućenost, nesvjesticu ili slabosti. Ako je pad krvnog tlaka dosta jak, moţe nastupiti šok. Koţa će Vam biti hladna i vlaţna i moţete izgubiti svijest. U plućima se može nakupiti višak tekućine (plućni edem) te uzrokovati nedostatak zraka koji se moţe razviti do 24-48 sati nakon uzimanja lijeka.

Ako ste uzeli previše tableta Triplixama, odmah potražite medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Triplixam
Važno je da lijek uzimate redovito zbog njegovog boljeg djelovanja. Ipak, ako ste zaboravili uzeti Triplixam, iduću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Triplixam
Kako je liječenje hipertenzije obično doţivotno trebali biste se posavjetovati sa svojim liječnikom prije prekida uzimanja ovog lijeka. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Prekinite uzimanje lijeka i obratite se odmah svojem liječniku ako se kod Vas pojavi sljedeće nuspojave koje mogu biti ozbiljne:

 • iznenadno piskanje pri disanju, bolovi u prsima, nedostatak zraka ili oteţano disanje, (Manje često) (može se pojaviti u do 1 na 100 osoba)
 • oticanje kapaka, lica ili usnica, (Manje često) (može se pojaviti u do 1 na 100 osoba)
 • oticanje usta, jezika ili ţdrijela, što uzrokuje jako oteţano disanje, (Manje često) (može se pojaviti u do 1 na 100 osoba)
 • teške kožne reakcije uključujući snažan kožni osip, koprivnjača, crvenilo kože cijelog tijela, jak svrbež, mjehurići, ljuštenje i oticanje kože, upala sluznica (Stevens Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) ili druge alergijske reakcije, (Vrlo rijetko) (moţe se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba)
 • tešku omaglicu ili nesvjesticu, (Često) (moţe se pojaviti u do 1 na 10 osoba)
 • srčani udar, (Vrlo rijetko) (moţe se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba) ili nepravilan rad srca koje je životno ugroţavajući (Nepoznato)
 • upalu gušterače koja moţe uzrokovati snaţne bolove u trbuhu i u leĎima praćenu s jakom mučninom

(Vrlo rijetko) (može se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba)

 • slabost u mišićima, grčevi, osjetljivosti ili bol, osobito, ukoliko pritom osjećate slabost ili imate povišenu temperaturu, moguće je da je uzrokovano neuobičajenim oštećenjem mišića (nepoznato)

Prema padajućem redoslijedu učestalosti, nuspojave mogu uključiti:

 • Vrlo često (mogu se pojaviti u više od 1 na 10 osoba):
  edem (zadržavanje tekućine),
 • Često (mogu se pojaviti u do 1 na 10 osoba):
  Niska razina kalija u krvi, glavobolja, omaglica, palpitacije (osjećaj lupanja srca), crvenilo uz osjećaj vrućine, vrtoglavica, trnci i bockanje, oštećenje vida, dvoslike, tinitus (zujanje u ušima), ošamućenost zbog niskog krvnog tlaka, kašalj, zaduha, poremećaji probave (mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, poremećaj osjeta okusa, loša probava, proljev, zatvor, promjena u praţnjenju crijeva,), alergijske reakcije (kao što su kožni osip, svrbež), grčevi u mišićima, osjećaj umora, slabost, pospanost, oticanje gleţnjeva.
 • Manje često (mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba):
  Promjene raspoloženja, tjeskoba, depresija, poremećaj spavanja, drhtanje, koprivnjača, nesvjestica, gubitak osjeta boli, nepravilan i/ili ubrzani rad srca, rinitis (začepljenje ili curenje nosa), gubitak kose, purpura (crvene točkice na koţi), promjena boje koţe, svrbež kože, znojenje, bolovi u prsima, bolovi u zglobovima ili mišićima, bolovi u leĎima, bolovi, malaksalost, poteškoće s bubrezima, poremećaji u mokrenju, povećana potreba za mokrenjem noću, češće mokrenje, impotencija (nemogućnost postizanja ili odrţavanja erekcije), vrućica ili visoka temperatura, osjećaj nelagode u dojkama ili povećanje dojki u muškaraca, povećanje ili smanjenje tjelesne težine, prekomjeran broj bijelih krvnih stanica, povišena razina kalija u krvi, hipoglikemija (vrlo niska razina šećera u krvi), niska razina natrija u krvi koja može dovesti do dehidracije i niskog krvnog tlaka, vaskulitis (upala stijenke krvnih ţila), fotosenzibilna reakcija (promjene u izgledu kože) nakon izlaganja suncu ili umjetnim ultraljubičastim zrakama, nakupina mjehurića po koži, oticanje ruku, gležnjeva ili stopala, povišene razine ureje i kreatinina u krvi, padovi, suha usta.
 • Rijetko (moţe se pojaviti u do 1 na 1 000 osoba):
  Stanje smetenosti, promjene u laboratorijskim nalazima: niska razina klorida u krvi, niska razina magnezija u krvi, povišena razina jetrenih enzima, povišena razina bilirubina u serumu i pogoršanje psorijaze, smanjena količina mokraće ili prestanak mokrenja, akutno zatajenje bubrega. Tamna mokraća, mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji. To mogu biti simptomi stanja koje se naziva neodgovarajuće izlučivanje antidiuretskog hormona (SIADH).
 • Vrlo rijetko (mogu se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba):
  Smanjeni broj bijelih krvnih stanica, smanjeni broj trombocita (moţe se očitovati s pojavom modrica ili krvarenjem iz nosa), anemija (smanjeni broj crvenih krvnih stanica), angina (pojava bolova u prsima, vilici i leđima, a javlja se u situacijama fizičkog napora kada postoji poteškoće u dopremi krvi srcu), eozinofilna pneumonija (rijetki oblik upale pluća), oticanje zubnog mesa, teške kožne reakcije uključujući jaki koţni osip, crvenilo koţe po cijelom tijelu, jak svrbež, mjehurići, ljuštenje i oticanje koţe, multiformni eritem (koţni osip koji započinje crvenim mrljama koje svrbe na licu, rukama i nogama), krvareće, osjetljive ili povećane desni, poremećaj funkcije jetre, upala jetre (hepatitis), žuta boja kože (žutica), nadutost (gastritis), poremećaj ţivaca koji uzrokuje slabost, trnce ili utrnulost, pojačanu mišićnu napetost, hiperglikemija (vrlo visoka razina šećera u krvi), visoka razina kalcija u krvi, moţdani udar kao posljedica prekomjernog pada krvnog tlaka.

Ukoliko Vam se jave ovi simptomi, odmah se javite svom liječniku.

 • Nepoznato (učestalost se ne moţe odrediti na temelju postojećih podataka):
  Hepatična encefalopatija (bolest mozga uzrokovana bolešću jetre), promjene u EKG-u, ukoliko bolujete od sistemskog eritematoznog lupusa (vrsta bolesti kolagena), Vaše stanje se može pogoršati.
  Kratkovidnost (miopija), zamagljen vid, oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne ţile (efuzija ţilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta).
  Poremećaj koji obuhvaća drhtanje, ukočenost, lice poput maske, spore kretnje i nepravilan, neuravnotežen hod.
  Promjena boje, utrnulost i bol u prstima ruku ili nogu (Raynaudov fenomen).
  Mogu se pojaviti promjene u laboratorijskim parametrima (krvne pretrage). Vaš liječnik moţda će Vas
  uputiti na krvne pretrage kako bi kontrolirao Vaše stanje.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Triplixam

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i spremniku. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Lijek ne zahtijeva posebne mjere pri čuvanju. Za spremnik s 30 filmom obloţenih tableta, rok valjanosti nakon otvaranja pakiranja iznosi 30 dana. Za spremnik sa 100 filmom obloţenih tableta, rok valjanosti nakon otvaranja pakiranja iznosi 100 dana. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

Sadržaj pakiranja i druge informacije

 • Djelatne tvari su perindoprilarginin, indapamid i amlodipin
  Triplixam 5/1,25/5 mg sadrţi 3,395 mg perindoprila što odgovara 5 mg perindoprilarginina, 1,25 mg indapamida i 6,935 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina.
  Triplixam 5/1,25/10 mg sadrţi 3,395 mg perindoprila što odgovara 5 mg perindoprilarginina, 1,25 mg indapamida i 13,870 mg amlodipinbesilata što odgovara 10 mg amlodipina.
  Triplixam 10 /2,5/5 mg sadrţi 6,790 mg perindoprila što odgovara 10 mg perindoprilarginina, 2,5 mg indapamida i 6,935 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina.
  Triplixam 10 /2,5/10 mg sadrţi 6,790 mg perindoprila što odgovara 10 mg perindoprilarginina, 2,5 mg indapamida i 13,870 mg amlodipinbesilata što odgovara 10 mg amlodipina.
 • Drugi sastojci su:
 • Jezgra tablete: smjesa kalcijevog karbonata i škroba: kalcijev karbonat 90%, prethodno geliran kukuruzni škrob, 10%, mikrokristalična celuloza, (E460), umreţena karmelozanatrij (E468), magnezijev stearat (E572), koloidni, bezvodni silicijev dioksid, , prethodno geliran škrob.
 • Film ovojnica: glicerol (E422), hipromeloza 6mPa.s (E464), makrogol 6000, magnezijev stearat (E572), titanijev dioksid (E171).

Kako Triplixam izgleda i sadržaj pakiranja
Triplixam 5/1,25/5 mg: bijela, duguljasta, filmom obloţena tableta, 9,75 mm duga i 5,16 mm široka, s utisnutim na jednoj strani i na drugoj strani.
Triplixam 5/1,25/10 mg: bijela, duguljasta, filmom obloţena tableta, 10,7 mm duga i 5,66 mm široka, s utisnutim na jednoj strani i na drugoj strani.
Triplixam 10/2,5/5 mg: bijela, duguljasta, filmom obloţena tableta, 11,5 mm duga i 6,09 mm široka, s utisnutim na jednoj strani i na drugoj strani.
Triplixam 10/2,5/10 mg: bijela, duguljasta, filmom obloţena tableta, 12,2 mm duga i 6,46 mm široka, s utisnutim na jednoj strani i na drugoj strani.

Tablete su dostupne u pakiranjima od 10, 28, 30, 60 (2 spremnika za tablete s 30 tableta), 84 (3 spremnika za tablete s 28 tableta), 90 (3 spremnika za tablete s 30 tableta), 100 i 500 tableta (5 spremnika za tablete sa 100 tableta).

Sredstvo za sušenje je prisutno u zatvaraču spremnika za tablete.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač


Nositelj odobrenja za stavljanje u lijeka promet:
Servier Pharma d.o.o.
Tuškanova 37
10000 Zagreb
Telefon: 01/ 3016 222
Proizvođači:
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow – Co. Wicklow – Irska
i
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy – Francuska
i
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u.65
Mađarska

Ovaj lijek je odobren za stavljanje u promet u zemljama EEA pod slijedećim nazivima:
Belgija TRIPLIXAM, comprimé pelliculé
Bugarska TRIPLIXAM, филмирани таблетки
Hrvatska TRIPLIXAM filmom obloţene tablete
Cipar TRIPLIXAM, επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία
Republika Češka TRIPLIXAM, potahované tablety
Estonija TRIPLIXAM
Finska TRIPLIXAM, kalvopäällysteinen tabletti
Francuska TRIPLIXAM, comprimé pelliculé
Grčka TRIPLIXAM, επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία
Irska COVERDINE film-coated tablets
Italija TRIPLIAM, compresse rivestite con film
Latvija TRIPLIXAM, apvalkotās tabletes
Litva TRIPLIXAM, plėvele dengtos tabletės
Luksemburg TRIPLIXAM, comprimé pelliculé
Malta TRIPLIXAM film-coated tablets
Nizozemska TRIPLIXAM, filmomhulde tabletten
Poljska TRIPLIXAM
Portugal TRIPLIXAM
Rumunjska TRIPLIXAM comprimate filmate
Slovačka TRIPLIXAM, filmom obalené tablety
Slovenija TRIPLIXAM filmsko obloţene tablete
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts