Utrogestan kapsule

Ultrogestan kapsule

Ultrogestan meke kapsule su lijek koji se koristi za podršku i sprječavanje pobačaja u ranoj trudnoći. One sadrže aktivnu tvar progesteron, hormon koji igra ključnu ulogu u podršci trudnoće. Ultrogestan meke kapsule se uzimaju oralno, a korištenje ovog lijeka može pomoći u smanjivanju rizika od pobačaja, potpore trudnoći i sprječavanju preranog rođenja.

Važno je slijediti upute svog ljekara kada se koriste Ultrogestan meke kapsule i obavijestiti svog ljekara o bilo kojem nusprodu i problemu tijekom upotrebe ovog lijeka.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
UTROGESTAN 200 mg meke kapsule za rodnicu
progesteron

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Utrogestan za rodnicu i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Utrogestan za rodnicu
 3. Kako primjenjivati Utrogestan za rodnicu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Utrogestan za rodnicu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Utrogestan za rodnicu i za što se koristi

 1. Što je Utrogestan za rodnicu i za što se koristi

Ime ovog lijeka je Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu (u ovim uputama je korišten naziv Utrogestan za rodnicu). Utrogestan za rodnicu sadrži hormon progesteron.

Za što se koristi Utrogestan za rodnicu

Za potporu trudnoće tijekom liječenja plodnosti Utrogestan za rodnicu je za žene kojima je potreban dodatni progesteron za podršku trudnoći dok se podvrgavaju liječenju u programu medicinski potpomognute oplodnje. Za sprječavanje prijevremenog porođaja kod žena s jednoplodnom trudnoćom Utrogestan za rodnicu namijenjen je ženama koje su prije imale prijevremeno rođeno dijete i/ili koje mogu imati problem s dijelom maternice, poznatim kao kratki vrat maternice.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Utrogestan za rodnicu

Nemojte primjenjivati Utrogestan za rodnicu:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na soju ili kikiriki
 • ako ste alergični na progesteron ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),
 • ako imate probleme s jetrom,
 • ako imate žutilo kože ili očiju (žutica)
 • ako imate neobjašnjeno vaginalno krvarenje,
 • ako imate karcinom dojke ili karcinom spolnog sustava,
 • ako imate tromboflebitis,
 • ako imate ili ste imali krvne ugruške u veni (tromboza), na mjestima kao što su noge (duboka venska tromboza) ili plućima (plućna embolija),
 • ako ste imali moždano krvarenje,
 • ako imate rijetku nasljednu bolest krvi koja se zove porfirija, koja se prenosi u obiteljima (nasljeđuje se)
 • ako ste trudni, ali je nastupila smrt ploda unutar vas (spontani pobačaj),
 • ako Vam pukne vodenjak.

Nemojte primjenjivati Utrogestan za rodnicu ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego počnete koristiti Utrogestan za rodnicu.

Upozorenja i mjere opreza
Utrogestan za rodnicu nije kontracepcijsko sredstvo. Ako mislite da ste imali spontani pobačaj, javite se Vašem liječniku jer morate prekinuti korištenje Utrogestana za rodnicu. Ako imate neočekivano krvarenje iz rodnice, obratite se svom liječniku. Ako uzimate ovaj lijek za održavanje trudnoće tijekom liječenja plodnosti Utrogestan za rodnicu smije se koristiti samo u prva 3 mjeseca trudnoće. Ako uzimate ovaj lijek kako biste spriječili prijevremeno rođenje djeteta kod žena sa jednoplodnom trudnoćom Liječnik bi Vam trebao objasniti rizike i koristi svih opcija koje su Vam na raspolaganju. Vi i Vaš liječnik bi trebali dovesti zajednički zaključak koje liječenje je najprikladnije.

Ako ste u opasnosti od prijevremenog rođenja djeteta, možda ćete primiti lijek Utrogestan za rodnicu između 20. i 34. tjedna trudnoće. Ako Vam u tom trenutku dok uzimate lijek pukne vodenjak, morate se što prije obratiti liječniku. Ako se to dogodi, može doći do neposrednog rizika za Vas i Vašu bebu. U rijetkim slučajevima, primjena lijeka Utrogestan za rodnicu za vrijeme drugog i trećeg tromjesečja trudnoće može dovesti do razvoja problema s jetrom. Kontaktirajte svog liječnika u slučaju pojave svrbeža jer to može biti znak problema s jetrom.

Djeca
Djeca ne smiju primjenjivati Utrogestan za rodnicu.

Testovi i pregledi
Prije početka liječenja i redovito za vrijeme liječenja mora se obaviti kompletan liječnički pregled.

Drugi lijekovi i Utrogestan za rodnicu
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove. To uključuje i one koje ste nabavili bez recepta ili bilo kakve biljne pripravke. Utrogestan za rodnicu može utjecati na djelovanje drugih lijekova. TakoĎer neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Utrogestana za rodnicu. Naročito naglasite svom liječniku ili ljekarniku ako koristite neke od sljedećih lijekova:

 • bromokriptin koji se koristi za probleme s hipofizom ili kod Parkinsonove bolesti,
 • ciklosporin (koristi se za suzbijanje imunološkog sustava),
 • rifamicine kao što je rifampicin (koristi se za liječenje infekcija),
 • ketokonazol (koristi se za gljivične infekcije).

Utrogestan za rodnicu s hranom i pićem
Utrogestan treba umetnuti u rodnicu. Hrana i piće nemaju utjecaja na liječenje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

 • Utrogestan za rodnicu će pomoći podržati trudnoću ako liječite plodnost ili ako Vam je liječnik rekao da imate rizik od prijevremenog roĎenja djeteta. Za upute o primjeni lijeka Utrogestan za rodnicu, pogledajte dio 3.
 • Nemojte primjenjivati Utrogestan za rodnicu ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima
Utrogestan za rodnicu ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Utrogestan za rodnicu sadrži sojin lecitin Nemojte koristiti Utrogestan za rodnicu ako ste alergični (preosjetljivi) na soju ili kikiriki.

 1. Kako primjenjivati Utrogestan za rodnicu

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 • Umetnite ovaj lijek duboko u rodnicu.
 • Nemojte uzimati ovaj lijek oralno. Ako slučajno progutate Utrogestan za rodnicu neće Vam naškoditi, samo će smanjiti Vaše šanse za začeće.

Preporučena doza
Za potporu tijekom ciklusa in vitro oplodnje (IVF):

 • Liječenje počinje najkasnije treći dan nakon vađenja jajašaca.
 • Svakoga dana koristite 600 mg Utrogestana prema uputama liječnika. Umetnite jednu kapsulu duboko u rodnicu ujutro, u podne i prije spavanja.
 • Ako laboratorijski testovi potvrde da ste trudni, nastavite s istim režimom doziranja do najmanje sedmog tjedna trudnoće, ali ne dulje od dvanaestog tjedna trudnoće, prema uputama Vašeg liječnika.

Za sprječavanje prijevremenoga porođaja kod nekih žena:

 • Svaki dan, između 20. i 34. tjedna trudnoće, primijenite 200 mg Utrogestana za rodnicu navečer prije spavanja.

Ako primijenite više Utrogestana za rodnicu nego što ste trebali
Ukoliko uzmete previše Utrogestana za rodnicu, obratite se svom liječniku ili otiĎite u bolnicu. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka. Mogući su sljedeći učinci: osjećaj vrtoglavice ili osjećaj umora.

Ako ste zaboravili primijeniti Utrogestan za rodnicu

 • Ako ste zaboravili dozu, umetnite kapsulu čim se sjetite. Ukoliko je to vremenski blizu vremena kad bi trebali umetnuti sljedeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Utrogestan za rodnicu

Prije nego prestanete primjenjivati ovaj lijek, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom. Ako prestanete primjenjivati lijek, neće Vam pomoći da zatrudnite. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Sljedeće nuspojave su moguće kod ovog lijeka:

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • svrbež
 • masni vaginalni iscjedak,
 • vaginalno krvarenje
 • osjećaj pečenja

Kratkotrajni umor ili vrtoglavica mogu se osjetiti unutar 1-3 sata od primjene lijeka.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Utrogestan za rodnicu

 • Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „Exp“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
 • Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive promjene u izgledu lijeka.
 • Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne trebate. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Utrogestan za rodnicu sadrži

 • Djelatna tvar je progesteron. Svaka kapsula sadrži 200 mg progesterona.
 • Drugi sastojci su suncokretovo ulje i sojin lecitin. Ostali sastojci koji se nalaze u ovojnici kapsule su želatina, glicerol, titanijev dioksid (E171) i pročišćena voda.

Kako Utrogestan za rodnicu izgleda i sadržaj pakiranja

 • Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu su ovalne i blago žute meke kapsule, koje sadrže bjelkastu uljnu suspenziju.
 • Pakirane su u kutije koje sadrže PVC/aluminijske blistere s 15, 21, 45 ili 90 kapsula.

7. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Besins Healthcare Ireland Limited,
16 Pembroke Street Upper,
Dublin 2, D02HE63,
Irska
Proizvođač
Cyndea Pharma S.L.,
Poligono Industrial Emilinano Revilla Sanz,
Avenida de Agreda, 31,
Ólvega 42110 (Soria),
Španjolska
Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Medis Adria d.o.o.
Buzinska cesta 58
10 010 Zagreb – Buzin
Tel: 01 2303446
Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim
nazivima:
Bugarska: Utrogestan 200 mg vaginal capsules, soft
Hrvatska: Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu
Češka: Progesterone Besins 200 mg měkké tobolky
Estonija: Utrogestan 200 mg vaginaalpehmekapslid
MaĎarska: Utrogestan 200 mg lágy hüvelykapszula
Irska: Utrogestan Vaginal 200 mg Vaginal Capsules, soft
Latvija: Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas
Litva: Progesterone Besins 200 mg makšties minkštosios kapsulės
Nizozemska: Utrogestan 200 mg, zachte capsules voor vaginaal gebruik
Norveška: Utrogestan 200 mg vaginalkapsler, myke
Poljska: Utrogestan 200 mg, kapsułki dopochwowe, miękkie
Slovačka: Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsuly
Slovenija: Utrogestan 200 mg mehke vaginalne kapsule
Švedska: Utrogestan 200 mg mjuk Vaginalkapsel
Ujedinjeno Kraljevstvo: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts