pharma science ZILART

Zilart

Zilart je trgovački naziv za lijek deferasiroks, koji se koristi za liječenje prekomjerne razine željeza u tijelu. Deferasiroks djeluje blokiranjem apsorpcije željeza u crijevima i pomaže u uklanjanju viška željeza iz tijela. To smanjuje rizik od oštećenja organa i tkiva uzrokovanih prekomjernom razinom željeza. Željezo je esencijalni mineral koji ljudsko tijelo treba za mnoge vitalne funkcije. U tijelu se željezo nalazi u hemoglobinu, proteinu koji se nalazi u crvenim krvnim stanicama i prenosi kisik iz pluća u tkiva u cijelom tijelu. Osim toga, željezo je važno za proizvodnju mioglobina, proteina koji se nalazi u mišićima i pomaže u pohranjivanju i transportu kisika u mišićima.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Zilarttbl. za oral. susp. 28x125 mg95.00
Zilarttbl. za oral. susp. 28x500 mg342.72

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju
ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju
ZILART 500 mg tablete za oralnu suspenziju

deferasiroks

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važnepodatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama ili Vašem djetetu.
  Nemojte ga davati drugima.
  Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je ZILART i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati ZILART
 3. Kako uzimati ZILART
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati ZILART
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je ZILART i za što se koristi

Što je ZILART
ZILART sadrži djelatnu tvar koja se zove deferasiroks. To je kelator željeza, lijek koji se koristi za uklanjanje viška željeza iz tijela (također se zove preopterećenje željezom). On hvata i uklanja višak željeza koje se potom izlučuje uglavnom stolicom.

Za što se ZILART koristi
U bolesnika s različitim vrstama anemije (npr. talasemijom, bolešću srpastih stanica ili mijelodisplastičnim sindromima (MDS)) može biti nužno provoditi ponovljene transfuzije krvi. No ponovljene transfuzije krvi mogu uzrokovati prekomjerno nakupljanje željeza. To se događa zato što krv sadrži željezo, a ne postoji prirodan način na koji bi tijelo uklonilo višak željeza primljen transfuzijama krvi. U bolesnika sa sindromima talasemije neovisnim o transfuziji s vremenom se može razviti i preopterećenost željezom, uglavnom zbog pojačane apsorpcije željeza unesenog u tijelo prehranom s obzirom na nizak broj krvnih stanica. Višak željeza s vremenom može oštetiti važne organe, poput jetre i srca. Da bi se uklonio višak željeza i smanjio rizik od oštećenja organa, koriste se lijekovi koji se nazivaju kelatorima željeza.

ZILART se koristi za liječenje kroničnog preopterećenja željezom uzrokovanog čestim transfuzijama krvi u bolesnika s beta-talasemijom major u dobi od 6 godina i starijih. ZILART se također koristi za liječenje kroničnog preopterećenja željezom kada je terapija deferoksaminom kontraindicirana ili neodgovarajuća u bolesnika s beta-talasemijom major s preopterećenjem željezom uzrokovanim rijetkim transfuzijama krvi, u bolesnika s ostalim vrstama anemija te u djece u dobi od 2 do 5 godina. ZILART se također koristi za liječenje bolesnika u dobi od 10 godina ili starijih u kojih je došlo do preopterećenja željezom povezanog sa sindromima talasemije neovisnim o transfuziji.

Što morate znati prije nego počnete uzimati ZILART

Nemojte uzimati ZILART

 • ako ste alergični na deferasiroks ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
  Ako se to odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika prije nego počnete uzimati ZILART.
  Ako mislite da biste mogli biti alergični, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
 • ako imate umjerenu ili tešku bolest bubrega.
 • ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove koji su takoĎer kelatori željeza.
  ZILART se ne preporučuje
 • ako ste u uznapredovalom stadiju mijelodisplastičnog sindroma (MDS; bolest smanjenog stvaranja krvnih stanica u koštanoj srži) ili ako imate uznapredovali stadij raka.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ZILART:

 • ako imate probleme s bubrezima ili jetrom
 • ako zbog preopterećenja željezom imate probleme sa srcem
 • ako primijetite izrazito smanjenje izlučivanja mokraće (znak bubrežnog problema)
 • ako razvijete jaki osip ili teškoće pri disanju i omaglicu ili oticanje uglavnom lica i grla (znakovi teške alergijske reakcije, vidjeti također dio 4. „Moguće nuspojave”)
 • ako primijetite kombinaciju bilo kojih od sljedećih simptoma:
  osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućicu, simptome nalik gripi,
  povećane limfne čvorove (znakovi teške kožne reakcije, vidjeti takoĎer dio 4. „Moguće nuspojave”)
 • ako osjetite kombinaciju omamljenosti, bolova u gornjem desnom dijelu trbuha,
  požutite ili Vam se pojača žutilo kože ili očiju i imate tamnu mokraću (znakovi jetrenih problema)
 • ako primijetite poteškoće u razmišljanju, pamćenju informacija ili rješavanju problema,
  smanjenu pozornost ili svijest ili osjećaj izrazite pospanosti uz nisku razinu energije
  (znakovi visoke razine amonijaka u Vašoj krvi, što može biti povezano s jetrenim ili bubrežnim tegobama, vidjeti također dio 4. „Moguće nuspojave”).
 • ako povraćate krv i/ili imate crne stolice
 • ako imate česte bolove u trbuhu, posebno nakon jela ili uzimanja lijeka ZILART
 • ako imate česte žgaravice
 • ako imate nizak broj krvnih pločica ili bijelih krvnih stanica u krvnoj pretrazi.
 • ako imate zamagljen vid
 • ako imate proljev ili povraćate.
  Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, odmah obavijestite svog liječnika.

Praćenje liječenja lijekom ZILART
Tijekom liječenja redovito ćete obavljati pretrage krvi i mokraće. Njima će se pratiti količina željeza u Vašem tijelu (razina feritina u krvi) da se vidi kako dobro ZILART djeluje. Pretragama će se pratiti i funkcija Vaših bubrega (razina kreatinina u krvi, prisutnost bjelančevina u mokraći) i jetrene funkcije (razina transaminaza u krvi). Vaš liječnik može zatražiti da Vam se napravi biopsija bubrega ukoliko sumnja na značajno oštećenje bubrega. Možda ćete obaviti i pretragu MR-om (snimanje magnetskom rezonancijom) kako bi se utvrdila količina željeza u Vašoj jetri. Liječnik će uzeti u obzir nalaze tih pretraga prilikom odlučivanja o najprikladnijoj dozi lijeka ZILART za Vas, a na temelju tih pretraga će odlučiti i kada morate prekinuti uzimanje lijeka ZILART. Kao mjeru opreza, svake ćete godine, sve dok se liječite, kontrolirati vid i sluh.

Drugi lijekovi i ZILART
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
To se posebno odnosi na:

 • druge kelatore željeza, koji se ne smiju uzimati s lijekom ZILART,
 • antacide (lijekove koji se koriste za liječenje žgaravice) koji sadrže aluminij, koji se ne smiju uzimati u isto doba dana kada i ZILART,
 • ciklosporin (koristi se za sprečavanje odbacivanja presađenog organa ili za druga stanja kao što su reumatoidni artritis ili atopijski dermatitis),
 • simvastatin (koristi se za sniženje kolesterola),
 • određene lijekove protiv bolova ili protuupalne lijekove (npr. acetilsalicilna kiselina, ibuprofen, kortikosteroidi),
 • oralne bisfosfonate (koriste se za liječenje osteoporoze),
 • antikoagulantne lijekove (koriste se za sprečavanje ili liječenje krvnih ugrušaka),
 • hormonske kontraceptivne lijekove (lijekovi za kontrolu začeća),
 • bepridil, ergotamin (koristi se za liječenje srčanih problema i migrene),
 • repaglinid (koristi se za liječenje šećerne bolesti),
 • rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze),
 • fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (koriste se za liječenje epilepsije),
 • ritonavir (koristi se za liječenje HIV infekcije),
 • paklitaksel (koristi se za liječenje raka),
 • teofilin (koristi se za liječenje bolesti dišnih puteva poput astme),
 • klozapin (koristi se za liječenje psihijatrijskih poremećaja poput shizofrenije),
 • tizanidin (koristi se kao lijek za opuštanje mišića),
 • kolestiramin (koristi se za snižavanje razina kolesterola u krvi)
 • busulfan (koji se koristi kao terapija prije transplantacije radi uništavanja postojeće koštane srži prije transplantacije)
 • midazolam (koji se koristi za ublažavanje tjeskobe i/ili poteškoća sa spavanjem).
  Možda će biti potrebno napraviti dodatne pretrage za neke od ovih lijekova radi praćenja njihovih razina u krvi.

Starije osobe (65 godina i više)
Osobe u dobi od 65 godina i više mogu uzimati ZILART u istim dozama kao i druge odrasle osobe.
Stariji bolesnici mogu imati više nuspojava (osobito proljev) od mlađih bolesnika.
Njihov ih liječnik treba pažljivo pratiti s obzirom na nuspojave jer će možda biti potrebna prilagodba doze.

Djeca i adolescenti
ZILART mogu uzimati djeca i adolescenti u dobi od 2 godine i stariji koji primaju redovite transfuzije krvi
te djeca i adolescenti u dobi od 10 godina i stariji koji ne primaju redovite transfuzije krvi.
Kako bolesnici budu rasli, liječnik će prilagođavati dozu.
ZILART se ne preporučuje za djecu mlađu od 2 godine.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete,
obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
ZILART se ne preporučuje tijekom trudnoće, osim ako to nije posve neophodno.
Ako trenutno uzimate hormonske kontraceptive radi sprječavanja trudnoće,
morate koristiti dodatnu ili drugačiju vrstu kontracepcije (npr. prezervativ), budući da ZILART može smanjiti učinkovitost hormonskih kontraceptiva.
Tijekom liječenja lijekom ZILART ne preporučuje se dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ako nakon uzimanja lijeka ZILART osjetite omaglicu, nemojte upravljati vozilima niti raditi s alatima ili strojevima sve dok se ponovno ne počnete osjećati normalno.

ZILART sadrži laktozu i natrij
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti za oralnu suspenziju, tj. zanemarive količine natrija.

Kako uzimati ZILART

Liječenje lijekom ZILART će nadzirati liječnik iskusan u liječenju preopterećenja željezom, uzrokovanog transfuzijama krvi.
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik.
Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka ZILART uzeti
Doza lijeka ZILART u svakog bolesnika ovisi o njegovoj tjelesnoj težini.
Liječnik će izračunati kolika Vam doza treba i reći koliko tableta trebate uzimati svakoga dana.

 • Uobičajena dnevna doza ZILART tableta za oralnu suspenziju na početku liječenja
  za bolesnike koji primaju redovite transfuzije krvi je 20 mg po kilogramu tjelesne težine.
  Liječnik može preporučiti višu ili nižu početnu dozu, ovisno o Vašim individualnim potrebama.
 • Uobičajena dnevna doza ZILART tableta za oralnu suspenziju na početku liječenja za bolesnike koji ne primaju redovite transfuzije krvi je 10 mg po kilogramu tjelesne težine.
  Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, liječnik kasnije može prilagoditi liječenje višom ili nižom dozom.
 • Najviša preporučena dnevna doza ZILART tableta za oralnu suspenziju je:
 • 40 mg po kilogramu tjelesne težine za bolesnike koji primaju redovite transfuzije krvi,
 • 20 mg po kilogramu tjelesne težine za odrasle bolesnike koji ne primaju redovite transfuzije krvi,
 • 10 mg po kilogramu tjelesne težine za djecu i adolescente koji ne primaju redovite transfuzije krvi.
  Deferasiroks je dostupan i u obliku filmom obloženih tableta i granula.
  Ako prelazite s takvih oblika na ZILART tablete za oralnu suspenziju, Vaša doza će se promijeniti.
  Liječnik će izračunati kolika Vam doza treba i reći će Vam koliko tableta za oralnu suspenziju trebate uzimati svakog dana.

Kada uzimati ZILART

 • ZILART uzimajte jednom na dan, svaki dan, približno u isto vrijeme svakoga dana.
 • ZILART tablete za oralnu suspenziju uzimajte na prazan želudac.
 • Zatim pričekajte najmanje 30 minuta prije nego uzmete hranu.
  Uzimanje lijeka ZILART svakoga dana u isto vrijeme pomoći će Vam da se sjetite kada uzeti tablete.

Kako uzimati ZILART

 • Ubacite tabletu(e) u čašu s vodom ili sokom od jabuke ili naranče (100 do 200 ml).
 • Miješajte dok se tableta(e) potpuno ne otopi. Tekućina u čaši izgledat će mutna.
 • Popijte cijeli sadržaj čaše.
  Zatim dodajte još malo vode ili soka talogu preostalom u čaši, promućkajte tekućinu i to također popijte.
  Tablete nemojte otapati u gaziranim napitcima ili mlijeku.
  Tablete nemojte žvakati, lomiti ili drobiti.
  Tablete nemojte gutati cijele.

Koliko dugo uzimati ZILART
ZILART uzimajte svakog dana, onoliko dugo koliko Vam je rekao liječnik.
To je dugotrajno liječenje koje bi moglo trajati mjesecima ili godinama.
Liječnik će redovito pratiti Vaše stanje kako bi provjerio ima li liječenje željeni učinak (pogledajte također dio 2: „Praćenje liječenja lijekom ZILART“).
Ako imate pitanja o tome koliko dugo uzimati ZILART, obratite se svom liječniku.

Ako uzmete više lijeka ZILART nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše lijeka ZILART, ili je tablete zabunom uzeo netko drugi, odmah se javite svome liječniku ili u bolnicu i zatražite savjet.
Pokažite im pakiranje tableta.
Možda će biti potrebna hitna medicinska skrb.
Mogli biste razviti nuspojave poput boli u trbuhu, proljeva, mučnine i povraćanja te tegobe s bubrezima ili jetrom koje mogu biti ozbiljne.

Ako ste zaboravili uzeti ZILART
Ako ste propustili uzeti dozu, uzmite ju istog dana čim se sjetite.
Iduću dozu uzmite prema uobičajenom rasporedu.
Sljedećeg dana nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu(e).

Ako prestanete uzimati ZILART
Ne prekidajte uzimanje lijeka ZILART, osim ako Vam to ne kaže liječnik.
Ako ga prestanete uzimati, višak željeza više se neće uklanjati iz Vašeg tijela (pogledajte takoĎer dio „Koliko dugo uzimati ZILART”).

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Nuspojave su većinom blage do umjerene i obično nestaju nakon nekoliko dana do nekoliko tjedana liječenja.
Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i treba ih odmah liječiti.
Ove nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba) ili rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba).

 • ako dobijete teški osip ili teškoće pri disanju i omaglicu ili oticanje uglavnom lica i grla (znakovi teške alergijske reakcije),
 • ako primijetite kombinaciju bilo kojih od sljedećih simptoma: osip, crvenu kožu, mjehuriće na usnicama, očima ili u ustima,
  ljuštenje kože, vrućicu, simptome nalik gripi, povećane limfne čvorove (znakovi teških kožnih reakcija),
 • ako primijetite izrazito smanjenje izlučivanja mokraće (znak bubrežnog problema),
 • ako osjetite kombinaciju omamljenosti, bolova u gornjem desnom dijelu trbuha, požutite ili Vam se pojača žutilo kože ili očiju i imate tamnu mokraću (znakovi jetrenih problema),
 • ako primijetite poteškoće u razmišljanju, pamćenju informacija ili rješavanju problema,
  smanjenu pozornost ili svijest ili osjećaj izrazite pospanosti uz nisku razinu energije
  (znakovi visoke razine amonijaka u Vašoj krvi, što može biti povezano s jetrenim ili bubrežnim tegobama te dovesti do promjene moždane funkcije),
 • ako povraćate krv i/ili imate crne stolice,
 • ako imate česte bolove u trbuhu, posebno nakon jela ili uzimanja lijeka ZILART,
 • ako imate česte žgaravice,
 • ako imate djelomičan gubitak vida,
 • ako osjetite jaku bol u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis), prestanite uzimati ovaj lijek i odmah obavijestite svog liječnika.
  Neke nuspojave mogu postati ozbiljne.
  Ove nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba).
 • ako Vam se zamagli ili zamuti vid,
 • ako Vam oslabi sluh, čim prije obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave
Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba).

 • poremećaj testova funkcije bubrega.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba).

 • probavni poremećaji poput mučnine, povraćanja, proljeva, boli u trbuhu, nadutosti, zatvora i probavnih tegoba
 • osip
 • glavobolja
 • poremećaj testova jetrene funkcije
 • svrbež
 • poremećaj testova mokraće (bjelančevine u mokraći).
  Ako se bilo koja od ovih nuspojava kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba).

 • omaglica
 • vrućica
 • grlobolja
 • oticanje ruku ili nogu
 • promjena boje kože
 • tjeskoba
 • poremećaj spavanja
 • umor.
  Ako se bilo koja od tih nuspojava kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.
  Učestalost nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).
 • smanjenje broja stanica koje su uključene u zgrušavanje krvi (trombocitopenija), broja crvenih krvnih stanica (pogoršanje anemije),
  broja bijelih krvnih stanica (neutropenija) ili svih vrsta krvnih stanica (pancitopenija)
 • gubitak kose
 • bubrežni kamenci
 • slabo mokrenje
 • probijanje stijenke želuca ili crijeva koje može biti bolno i uzrokovati mučninu
 • jaka bol u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis)
 • nenormalna razina kiseline u krvi

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati ZILART

 • Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza oznake EXP.
  Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
 • Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno ili su vidljivi znakovi otvaranja.
 • Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
  Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
  Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ZILART sadrži
Djelatna tvar je deferasiroks.
Svaka ZILART 125 mg tableta za oralnu suspenziju sadrži 125 mg deferasiroksa.
Svaka ZILART 250 mg tableta za oralnu suspenziju sadrži 250 mg deferasiroksa.
Svaka ZILART 500 mg tableta za oralnu suspenziju sadrži 500 mg deferasiroksa.
Drugi sastojci su laktoza hidrat, krospovidon tip A, povidon K30, natrijev laurilsulfat,
mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid i magnezijev stearat.

Kako ZILART izgleda i sadržaj pakiranja
ZILART se isporučuje u obliku tableta za oralnu suspenziju.
Tablete su bjelkaste, okrugle i plosnate s ukošenim rubovima.

 • ZILART 125 mg tablete na jednoj strani imaju otisnutu oznaku „D“ na vrhu i „125“ na dnu tablete, a na drugoj strani su bez oznake.
 • ZILART 250 mg tablete na jednoj strani imaju otisnutu oznaku „D“ na vrhu i „250“ na dnu tablete, a na drugoj strani su bez oznake.
 • ZILART 500 mg tablete na jednoj strani imaju otisnutu oznaku „D“ na vrhu i „500“ na dnu tablete, a na drugoj strani su bez oznake.
  ZILART 125 mg, 250 mg i 500 mg tablete za oralnu suspenziju su dostupne u blister pakiranjima koji sadrže 28, 84 ili 252 tablete za oralnu suspenziju u kutiji.
  Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja ili jačine lijeka.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
Makpharm d.o.o.,
Trnjanska cesta 37/1,
10 000 Zagreb

Proizvođač
Pharmascience International Limited,
1st Floor Iacovides Tower,
81-83 Griva Digeni Avenue, 1090
Nicosia, Cipar

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts