Ares tablete

Ares

Ares tablete robna su marka za lijek rabeprazol natrij. Ovaj lijek pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori protonske pumpe (PPI) i koriste se za smanjenje količine kiseline proizvedene u želucu. Prvenstveno se koristi za liječenje stanja kao što su gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), čir na želucu i dvanaesniku i Zollinger-Ellisonov sindrom.

Ares tablete se obično uzimaju jednom dnevno, ujutro, sa ili bez hrane. Doziranje lijeka može ovisiti o stanju koje se liječi i težini simptoma. Važno je uzimati lijek prema uputama liječnika i ne propustiti nijednu dozu.

Neke uobičajene nuspojave Ares pilula mogu uključivati glavobolju, proljev, mučninu i bol u trbuhu. Važno je kontaktirati liječnika ako je bilo koja nuspojava teška ili dugotrajna.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika
Ares 10 mg želučanootporne tablete
Ares 20 mg želučanootporne tablete

rabeprazolnatrij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Ares i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ares?
 3. Kako uzimati Ares?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ares?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Ares i za što se koristi?


Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar rabeprazolnatrij. Rabeprazol pripada skupini lijekova koji se nazivaju „inhibitori protonske pumpe“. Ovi lijekovi smanjuju stvaranje kiseline koju proizvodi Vaš želudac. Ovaj se lijek koristi za liječenje sljedećih stanja u odraslih:
– čira na dvanaesniku (duodenalni ulkus)
– čira na ţelucu (benigni gastrični ulkus)
– ublažavanje simptoma ţgaravice uzrokovane erozivnom ili ulcerativnom gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) koja se još zove refluksni ezofagitis
– dugotrajno liječenje gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) za sprječavanje njenog ponovnog pojavljivanja
– ublaţavanje simptoma umjerene do vrlo teške gastroezofagealne refluksne bolesti (simptomatska GERB), kao što su ţgaravica ili vraćanje kiselog ţelučanog sadrţaja u jednjak
– prekomjerno lučenje ţelučane kiseline (Zollinger-Ellisonov sindrom)
– liječenje infekcija uzrokovanih bakterijom Helicobacter pylori (H pylori), u kombinaciji s antibiotikom.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Ares?

Nemojte uzimati Ares:
– ako ste alergični na rabeprazol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
– ako ste trudni ili ako dojite.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek. Pogledajte dio „Trudnoća, dojenje i plodnosti.“

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ares.
– Prije nego što uzmete ove tablete, recite Vašem liječniku ako ste alergični na druge inhibitore protonske pumpe ili „supstituirane benzimidazole.“
– Problemi s krvlju i jetrom zamijećeni su u nekih bolesnika, ali obično se stanje popravljalo nakon prestanka primjene ovog lijeka.
– Prije početka liječenja ovim lijekom treba isključiti mogućnost tumora jednjaka ili ţeluca.
– Ako imate ili ste imali poteškoće s jetrom, trebate to reći Vašem liječniku. Vaš će liječnik možda češće provjeravati funkciju Vaše jetre.
– Uzimanje atazanavira (lijeka za liječenje HIV-a) s ovim se lijekom ne preporučuje; vidjeti dio 2.: Drugi lijekovi i Ares.
– Ako ste na dugotrajnom liječenju (dulje od 1 godine), trebate redovito posjećivati Vašeg liječnika.
– Ako imate smanjene zalihe ili faktore rizika za smanjenje vitamina B12 i na dugotrajnoj ste terapiji ovim lijekom. Kao i drugi inhibitori sekrecije ţelučane kiseline, ovaj lijek može dovesti do smanjenja apsorpcije vitamina B12.
– Ako ste ikad imali koţnu reakciju nakon terapije sa sličnim lijekom koji smanjuje želučanu kiselinu.
– Ako morate napraviti određenu krvnu pretragu (kromogranin A).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek. Ako imate teški (vodenast ili krvavi) proljev sa simptomima kao što su vrućica, bolovi u trbuhu ili osjetljivost trbuha, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se obratite Vašem liječniku. Uzimanje inhibitora protonske pumpe kao što je Ares, osobito tijekom vremenskog perioda duljeg od godinu dana, moţe blago povećati rizik od prijeloma kuka, zapešća ili kralježnice. Obavijestite Vašeg liječnika ako bolujete od osteoporoze ili ako uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).

Ako dobijete osip na koži, posebice na područjima izloţenima suncu, obavijestite Vašeg liječnika što je prije moguće, jer ćete moţda morati prekinuti liječenje ovim lijekom. Sjetite se spomenuti i bilo koje druge štetne učinke poput boli u zglobovima.

Djeca
Ovaj se lijek ne smije primjenjivati u djece.

Drugi lijekovi i Ares
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Prije nego što uzmete ove tablete, recite Vašem liječniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:
– ketokonazol ili itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija). Ares može smanjiti količinu ove vrste lijeka u Vašoj krvi. Liječnik će Vam moţda trebati prilagoditi dozu
– atazanavir (lijek za liječenje HIV-a). Ares moţe smanjiti količinu ove vrste lijeka u Vašoj krvi i zbog toga se ne smiju koristiti zajedno
– metotreksat (lijek za kemoterapiju koji se koristi u visokim dozama za liječenje raka). Ako uzimate visoke doze metotreksata, Vaš liječnik moţe privremeno prekinuti liječenje ovim lijekom.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Ovaj lijek sadrži manje od 23 mg natrija po jednoj tableti tj. zanemarive količine natrija.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni.
Nemojte uzimati ovaj lijek ako dojite ili planirate dojiti.
Pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek za vrijeme trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Moţete se osjećati pospano za vrijeme liječenja ovim lijekom. Ako se to dogodi, nemojte voziti ili raditi sa strojevima.

Kako uzimati Ares?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ako uzimate tablete Ares jedanput na dan, uzmite ih ujutro prije obroka. Tablete progutajte cijele s vodom. Nemojte ih žvakati ili drobiti. Vaš liječnik će Vam reći koliko tableta trebate uzimati i koliko dugo. To će ovisiti o stanju Vaše bolesti.

Ukoliko ćete ovaj lijek uzimati kroz duži period, Vaš liječnik će Vas za vrijeme liječenja kontrolirati.
Čir dvanaesnika (duodenalni ulkus)
Preporučena doza je 20 mg, jedanput na dan ujutro, tijekom 4 tjedna. Vaš liječnik moţe odlučiti o produžetku liječenja za još 4 tjedna.
Čir želuca (gastrični ulkus)
Preporučena doza je 20 mg, jedanput na dan ujutro, tijekom 6 tjedana. Vaš liječnik moţe odlučiti o produžetku liječenja za još 6 tjedana.
Erozivna ili ulcerativna gastroezofagealna refluksna bolest (GERB)
Preporučena doza je 20 mg, jedanput na dan, tijekom 4 – 8 tjedana.
Dugotrajno liječenje gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a)
Preporučena doza održavanja je 10 mg ili 20 mg, jedanput na dan. Ako ste na dugotrajnom liječenju, trebate redovito posjećivati Vašeg liječnika kako bi provjeravao doziranje tableta i simptome bolesti. Ublažavanje simptoma umjerene do vrlo teške gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a) Preporučena doza je 10 mg, jedanput na dan, tijekom 4 tjedna. Ako se simptomi bolesti ne povuku unutar 4 tjedna liječenja, zatraţite savjet Vašeg liječnika. Nakon početnih 4 tjedna liječenja, ako Vam se ponovo vrate simptomi bolesti, liječnik Vam može savjetovati da po potrebi uzmete jednu tabletu od 10 mg, kako bi kontrolirali simptome.

Prekomjerno lučenje želučane kiseline (Zollinger-Ellisonov sindrom)
Preporučena početna doza je 60 mg, jedanput na dan. Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, liječnik moţe prilagoditi dozu lijeka. Mogu se dati doze do 60 mg, dvaput na dan. Liječnik će Vam reći koliko tableta trebate uzeti, kada ćete ih uzeti i koliko dugo ćete ih uzimati.

Liječenje infekcija uzrokovane bakterijom H. pylori, u kombinaciji s antibiotikom
Preporučena doza je 20 mg, dvaput na dan u kombinaciji s 2 antibiotika. Preporučena je kombinacija: Ares 20 mg + klaritromicin 500 mg + amoksicilin 1 g, uzeti zajedno dvaput na dan, tijekom 7 dana.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre
Nije potrebno prilagođavati dozu. Liječnik će Vas drţati pod nadzorom na početku liječenja i za vrijeme liječenja.

Primjena u djece
Ovaj lijek nemojte davati djeci.

Ako uzmete više tableta Ares nego što ste trebali
Ako ste slučajno uzeli više tableta od propisane doze, obratite se Vašem liječniku ili se uputite na odjel hitne pomoći najbliţe bolnice. Ponesite sa sobom ovu Uputu, kutiju i ostatak tableta kako bi Vaš liječnik ili liječnik u bolnici znao koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Ares
Važno je uzimati ovaj lijek svaki dan, jer je redovito liječenje učinkovitije. Ipak, ako ste zaboravili uzeti jednu ili više doza, lijek uzmite čim se sjetite i nastavite ga uzimati prema uobičajenom rasporedu. Ako ste zaboravili uzeti lijek kroz više od 5 dana, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije nego ponovno počnete uzimati lijek. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Ares
Olakšanje simptoma obično nastupa prije nego ulkus potpuno zacijeli. Vaţno je da ne prestanete uzimati tablete prije nego o tome obavijestite Vašeg liječnika. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga. Nuspojave su obično blage i prolazne i ne zahtijevaju prestanak uzimanja ovog lijeka.

Ozbiljne nuspojave
Odmah prestanite s uzimanjem lijeka ijavite se Vašem liječniku ili zatraţite hitnu medicinsku pomoć ako primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava jer ćete moţda trebati hitno medicinsko zbrinjavanje:
Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):
– alergijske reakcije – simptomi mogu uključivati: oticanje lica, usana, jezika i grla, što moţe uzrokovati teškoće u disanju, govoru ili gutanju, nagli pad krvnog tlaka, bljedilo, nesvjesticu ili kolaps
– Česte infekcije, poput upale grla ili visoke temperature (groznice), ili čireva u ustima ili grlu
– Lako krvarenje ili nastajanje modrica.
Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • stvaranje mjehura na koţi i/ili sluznici usana, očiju, usta, nosa ili spolovila (Stevens-Johnsonov sindrom) ili ljuštenje koţe (toksična epidermalna nekroliza).

Druge moguće nuspojave koje se mogu javiti uz primjenu ovog lijeka:
Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):
– glavobolja, omaglica
– nemogućnost spavanja
– kašalj, grlobolja, začepljenost i iscjedak iz nosa
– proljev, povraćanje, mučnina, bol u trbuhu, zatvor, vjetrovi (flatulencija)
– neodreĎena bol, bol u leđima
– infekcije
– slabost, bolest slična gripi
– dobroćudni polipi u želucu.


Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
– nervoza, omamljenost
– produktivan kašalj, bol u prsima i vrućica
– osjećaj pritiska ili bola u području obraza i čela
– probavne smetnje, suha usta, podrigivanje
– osip, crvenilo koţe
– bol u mišićima, grčevi u nogama i bol u zglobovima
– infekcije mokraćnog sustava
– bol u prsima, zimica, vrućica
– povišene vrijednosti jetrenih enzima
– prijelomi kuka, zgloba i kraljeţnice.


Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) su:
– promjene krvne slike koje mogu dovesti do čestih infekcija, krvarenja ili pojave modrica češće od uobičajenog ili do umora
– gubitak teka (anoreksija)
– smetnje vida
– upala ţeluca (gastritis) što moţe uzrokovati bol u trbuhu i mučninu
– upala usne šupljine
– promjene okusa
– poremećaj jetre (hepatitis) što moţe uzrokovati ţutu boju koţe i bjeloočnice (ţutica)
– zatajenje jetre što moţe dovesti do oštećenja mozga u bolesnika koji su prije imali bolest jetre
– svrbež i stvaranje mjehura na koţi: obično nestaje nakon prekida liječenja
– znojenje
– problemi s bubrezima što moţe uzrokovati povećano ili smanjeno mokrenje
– povećanje tjelesne teţine
– depresija
– preosjetljivost, uključujući alergijske reakcije.


Nepoznato (učestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih podataka):
– snižena razina natrija u krvi
– snižena razina magnezija u krvi*
– smetenost
– povećanje grudi u muškaraca
– oticanje zglobova, stopala ili prstiju.
– osip, moguće praćen boli u zglobovima
– upala crijeva (koja izaziva proljev).


*Ako uzimate Ares dulje od tri mjeseca, moguće je da se razina magnezija u Vašoj krvi snizi. Niske razine magnezija mogu biti vidljive kao umor, nesvjesno grčenje mišića, dezorijentiranost, konvulzije, omaglica, povećani broj otkucaja srca. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, odmah obavijestite Vašeg liječnika. Niska razina magnezija moţe dovesti do smanjenja razine kalija ili kalcija u krvi. Vaš liječnik moţe odlučiti o potrebi obavljanja redovitih krvnih pretraga radi praćenja razine magnezija u Vašoj krvi.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Ares?


Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Ovaj lijek sene smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti, navedenog na kutiji, iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ares sadrži?
Djelatna tvar je rabeprazolnatrij.
Ares 10 mg
Jedna želučanootporna tableta sadrži 10 mg rabeprazolnatrija.
Ares 20 mg
Jedna želučanootporna tableta sadrži 20 mg rabeprazolnatrija.
Pomoćne tvari
Jezgra tablete: kalcijev hidroksid, manitol, nisko supstituirana hidroksipropilceluloza, natrijev stearilfumarat
Ovojnica tablete: hipromeloza, talk
Želučanootporna ovojnica tablete: hipromelozaftalat, dibutilsebakat, žuti ţeljezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171).

Kako Ares izgleda i sadržaj pakiranja?
želučanootporna tableta.
Ares 10 mg
ružičaste, okrugle, bikonveksne filmom obloţene tablete, promjera od 5.6- 5.8 mm, debljine 2.8- 3.8 mm
Ares 20 mg
žute, okrugle, bikonveksne filmom obloţene tablete, promjera 7.1- 7.4 mm, debljine 4.2- 4.8 mm
Ares 10 mg
14 želučanootpornih tableta u (Al/Al) blisteru sa sredstvom za sušenje
28 želučanootpornih tableta u (Al/Al) blisteru sa sredstvom za sušenje
Ares 20 mg
14 želučanootpornih tableta u (Al/Al) blisteru sa sredstvom za sušenje
28 želučanootpornih tableta u (Al/Al) blisteru sa sredstvom za sušenje

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb
Proizvođač
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee1, Barleben, Njemačka
Lek S.A., 50C, Domaniewska Str., 02-672 Varšava, Poljska
Lek d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenija
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts