Lamictal

Lamictal

Lamictal je trgovačko ime za lijek čiji je generički naziv lamotrigin. To je lijek koji se uglavnom koristi za liječenje epilepsije i bipolarnog poremećaja. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju antiepileptici ili antikonvulzivi.

Lamictal djeluje tako da stabilizira električnu aktivnost u mozgu, smanjujući pojavu napadaja i promjene raspoloženja.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Lamictaltbl. 56x25 mg2.80
Lamictaltbl. 56x50 mg8.72
Lamictaltbl. 56x100 mg15.21
Lamictaltbl. za žvak./oral. susp. 60x5 mg7.70

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika
Lamictal 25 mg tablete
Lamictal 50 mg tablete
Lamictal 100 mg tablete

lamotrigin
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
  njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje
  i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
  Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Lamictal i za što se koristi


Lamictal sadrži djelatnu tvar lamotrigin.
Lamictal pripada skupini lijekova koji se nazivaju antiepileptici. Primjenjuje se u liječenju dvaju
stanja – epilepsije i bipolarnog poremećaja.
Lamictal liječi epilepsiju blokiranjem signala u mozgu koji pokreću epileptičke napadaje.

 • Za odrasle i djecu od 13 godina i stariju, Lamictal se može primjenjivati sam ili uz druge
  lijekove, u liječenju epilepsije. Lamictal se također može primjenjivati s drugim lijekovima u
  liječenju napadaja koji se pojavljuju uz stanje koje se naziva Lennox-Gastautov sindrom.
 • Za djecu u dobi od 2 do 12 godina, Lamictal se može primjenjivati s drugim lijekovima u
  liječenju navedenih stanja. Može se primjenjivati sam u liječenju određenog tipa epilepsije
  koji se naziva tipični apsans.
  Lamictal takoĐer liječi bipolarni poremećaj.
  Osobe s bipolarnim poremećajem (koji se ponekad naziva manična depresija) imaju ekstremne promjene raspoloženja, s razdobljima manije (uzbuđenje ili euforija) koja se izmjenjuju s razdobljima depresije (duboka tuga ili očaj). Za odrasle od 18 i više godina, Lamictal se može primjenjivati sam ili s drugim lijekovima u prevenciji razdoblja depresije koje se javlja u bipolarnom poremećaju. Još uvijek nije poznato kako Lamictal djeluje u mozgu te ostvaruje ovaj učinak.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamictal

Nemojte uzimati Lamictal:

 • ako ste alergični na lamotrigin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako se ovo odnosi na Vas:

 • Obavijestite Vašeg liječnika i ne uzimajte Lamictal.
  Upozorenja i mjere opreza
  Budite posebno oprezni s lijekom Lamictal
  Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lamictal:
 • ako imate bilo kakvih problema s bubrezima
 • ako ste ikad imali osip nakon uzimanja lamotrigina ili drugih lijekova za bipolarni poremećaj
  ili epilepsiju
 • ako Vam se osip ili opeklina pojavi kad se nakon uzimanja lamotrigina izlažete suncu ili
  umjetnom svjetlu (npr. u solariju). Liječnik će provjeriti Vaše liječenje i možda savjetovati
  da izbjegavate izlaganje sunčevom svjetlu ili da se zaštitite od sunca (npr. primjenom
  proizvoda za zaštitu kože od sunca ili nošenjem zaštitne odjeće)
 • ako Vam se ikada razvio meningitis nakon uzimanja lamotrigina (pročitajte opis tih
  simptoma u dijelu 4. ove upute: Rijetke nuspojave)
 • ako već uzimate lijekove koji sadrže lamotrigin
 • ako imate stanje zvano Brugadin sindrom ili druge srčane tegobe. Brugadin sindrom je
  genetska bolest koja dovodi do poremećaja električne aktivnosti unutar srca. Lamotrigin može
  potaknuti promjene na elektrokardiogramu (EKG) koje mogu dovesti do aritmija (poremećaja
  srčanog ritma).
  Ako se nešto od ovoga odnosi na Vas:
 • Obavijestite svog liječnika, koji može odlučiti o snižavanju doze ili odlučiti da Lamictal nije
  pogodan za Vas.
  Važne informacije o reakcijama potencijalno opasnim po život
  Malen broj ljudi koji uzimaju Lamictal dobije alergijsku reakciju ili potencijalno po život opasnu
  reakciju na koži, koje se mogu razviti u ozbiljnije probleme ako se ne liječe. One mogu uključivati Stevens-Johnsonov sindrom (SJS), toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN) i reakciju na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS). Potrebno je poznavati simptome na koje trebate paziti tijekom primjene lijeka Lamictal.
 • Pročitajte opis ovih simptoma u dijelu 4 ove upute pod „Reakcije potencijalno opasne po
  život: odmah potražite liječničku pomoć―.
  Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH)
  U bolesnika liječenih lamotriginom prijavljena je rijetka, ali vrlo ozbiljna reakcija imunološkog
  sustava.
 • Odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku ako tijekom liječenja lamotriginom
  primijetite bilo koji od sljedećih simptoma: vrućicu, osip, neurološke simptome (npr. tresenje ili
  nevoljno drhtanje, smetenost, poremećaje moždane funkcije).
  Misli o samoozljeĐivanju ili samoubojstvu
  Antiepileptici se primjenjuju za liječenje nekoliko stanja, uključujući epilepsiju i bipolarni poremećaj.
  Osobe s bipolarnim poremećajem mogu ponekad imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.
  Ako imate bipolarni poremećaj, veća je vjerojatnost da ćete razmišljati o spomenutom:
 • kada prvi puta počinjete s liječenjem
 • ako ste već prije imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu
 • ako ste mlađi od 25 godina.
  Ako imate uznemirujuće misli ili iskustva, ili ako primijetite da se osjećate lošije ili Vam se pojave
  novi simptomi dok uzimate Lamictal:
 • Obratite se liječniku što je prije moguće ili idite u najbližu bolnicu po pomoć.

Možda će Vam pomoći ako obavijestite člana obitelji, skrbnika ili bliskog prijatelja da možete
postati depresivni ili da imate značajne promjene raspoloženja te ih zamolite da pročitaju ovu
uputu. Možete ih zamoliti da Vas upozore ako su zabrinuti zbog Vaše depresije ili drugih
promjena u Vašem ponašanju.
Malen broj ljudi liječenih antiepilepticima kao što je Lamictal također je imao misli o
samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vam se pojave takve misli u bilo kojem trenutku, odmah se
javite svom liječniku.
Ako uzimate Lamictal za epilepsiju
Napadaji u pojedinim tipovima epilepsije mogu se povremeno pogoršati ili se češće pojavljivati dok
uzimate Lamictal. Neki bolesnici mogu iskusiti teške napadaje, koji mogu izazvati ozbiljne
zdravstvene probleme. Ako su Vaši napadaji češći, ili ako dobijete teški napadaj dok uzimate
Lamictal:

 • Obratite se svom liječniku što je prije moguće.
  Lamictal se ne smije davati osobama mlaĐim od 18 godina u liječenju bipolarnog poremećaja.
  Lijekovi za liječenje depresije i drugih problema s mentalnim zdravljem, povećavaju rizik od
  suicidalnih misli i ponašanja u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.
  Drugi lijekovi i Lamictal
  Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo
  koje druge lijekove – to uključuje i biljne lijekove ili druge lijekove koje ste nabavili bez recepta.
  Vaš liječnik treba znati ako uzimate druge lijekove za liječenje epilepsije ili za liječenje problema s
  mentalnim zdravljem, kako bi bio siguran da uzimate odgovarajuću dozu lijeka Lamictal. Ovi lijekovi
  uključuju:
 • okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat ili zonisamid,
  koji se primjenjuju u liječenju epilepsije
 • litij, olanzapin ili aripiprazol, koji se primjenjuju u liječenju problema s mentalnim
  zdravljem
 • bupropion, koji se primjenjuje u liječenju problema s mentalnim zdravljem ili za prekid
  pušenja
 • paracetamol, koji se primjenjuje u liječenju boli i vrućice
 • Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od spomenutih lijekova.
  Pojedini lijekovi međusobno djeluju s lijekom Lamictal ili povećavaju vjerojatnost pojave nuspojava,
  to uključuje:
 • valproat, koji se primjenjuje u liječenju epilepsije i problema s mentalnim zdravljem
 • karbamazepin, koji se primjenjuje u liječenju epilepsije i problema s mentalnim zdravljem
 • fenitoin, primidon ili fenobarbiton, koji se primjenjuju u liječenju epilepsije
 • risperidon, koji se primjenjuje u liječenju problema s mentalnim zdravljem
 • rifampicin, koji je antibiotik
 • lijekove koji se primjenjuju u liječenju infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV)
  (kombinacija lopinavira i ritonavira ili atazanavira i ritonavira)
 • hormonske kontraceptive, kao što su pilule (pogledajte u nastavku).
 • Obavijestite svog liječnika, ako uzimate neke od spomenutih lijekova, ili ako počinjete ili
  prekidate s njihovom primjenom.
  Hormonski kontraceptivi (kao što je kontracepcijska pilula) mogu utjecati na način kako djeluje
  Lamictal
  Vaš liječnik može Vam preporučiti primjenu određenog tipa hormonskih kontraceptiva ili drugu
  metodu kontracepcije, kao što su kondomi, dijafragma ili spirala. Ako primjenjujete hormonske

kontraceptive kao što je pilula, Vaš liječnik može dati Vaše uzorke krvi na provjeru razine lijeka
Lamictal. Ako primjenjujete hormonske kontraceptive ili ako ih planirate primjenjivati:

 • Obavijestite svog liječnika, koji će s Vama razmotriti odgovarajuće metode kontracepcije.
  Lamictal također može utjecati na način kako djeluju hormonski kontraceptivi, iako nije vjerojatno da
  će smanjiti njihovu djelotvornost. Ako primjenjujete hormonske kontraceptive te primijetite određene
  promjene u menstrualnom ciklusu, kao što su „probojno‖ krvarenje ili oskudno krvarenje između
  ciklusa:
 • Obavijestite svog liječnika. Ovo mogu biti znakovi da Lamictal utječe na način kako djeluju
  kontraceptivi koje primjenjujete.
  Trudnoća i dojenje
 • Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite
  se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.
 • Ne smijete prekinuti s liječenjem bez razgovora o tome sa Vašim liječnikom. To je
  posebno važno ako imate epilepsiju.
 • Trudnoća također može promijeniti učinkovitost lijeka Lamictal, tako da ćete možda
  trebati napraviti krvne pretrage te prilagoditi dozu lijeka Lamictal.
 • Moguć je blago povećani rizik od urođenih oštećenja, uključujući rascjep usne ili rascjep
  nepca ako se Lamictal uzimao tijekom prva 3 mjeseca trudnoće.
 • Liječnik Vam može savjetovati dodatno uzimanje folatne kiseline ako planirate trudnoću i
  tijekom trudnoće.
 • Ako dojite ili planirate dojiti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego
  što uzmete ovaj lijek. Djelatna tvar lijeka Lamictal prelazi u majčino mlijeko i može utjecati na
  Vaše dijete. Liječnik će razgovarati s Vama o rizicima i koristima dojenja tijekom liječenja
  lamotriginom te će, ako odlučite dojiti, povremeno provjeravati jesu li se kod Vašeg djeteta
  pojavili omamljenost, osip ili malen prirast tjelesne težine. Ako kod djeteta primijetite bilo koji
  od tih simptoma, obavijestite svog liječnika.
  Upravljanje vozilima i strojevima
  Lamictal može izazvati omaglicu i dvoslike.
 • Ne upravljajte vozilima ili strojevima, osim ako niste sigurni da lijek nema utjecaj na Vas.
  Ako imate epilepsiju, posavjetujte se s liječnikom u vezi upravljanja vozilima i strojevima.
  Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Lamictal
  Lamictal tablete sadrže malu količinu šećera koji se naziva laktoza. Ako Vam je liječnik rekao da ne
  podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.
  Lamictal tablete sadrže manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine
  natrija.

Kako uzimati Lamictal


Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s
liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Koliko lijeka Lamictal uzeti
Možda će trebati neko vrijeme dok Vam se ne utvrdi za Vas najbolja doza lijeka Lamictal. Doza koju
uzimate ovisit će o:

 • Vašoj dobi
 • uzimate li Lamictal istovremeno s drugim lijekovima
 • imate li probleme s bubrezima ili jetrom.

Liječnik će Vam propisati nisku početnu dozu te će je postupno povisivati tijekom nekoliko tjedana,
dok ne postignete za Vas djelotvornu dozu (koja se naziva učinkovitom dozom). Nikada ne uzimajte
više lijeka Lamictal nego što Vam liječnik propiše.
Uobičajena učinkovita doza lijeka Lamictal za odrasle i djecu od 13 ili više godina je između 100 mg i
400 mg svaki dan.
Za djecu u dobi od 2 do 12 godina, učinkovita doza ovisi o njihovoj tjelesnoj težini – obično je između
1 mg i 15 mg za svaki kilogram djetetove težine, do maksimalne doze održavanja od 200 mg dnevno.
Lamictal se ne preporučuje djeci mlađoj 2 godine.
Kako uzimati Vašu dozu lijeka Lamictal
Uzmite Vašu dozu lijeka Lamictal jednom ili dva puta dnevno, kako Vam savjetuje liječnik. Možete je
uzeti sa hranom ili bez nje.
Liječnik Vam također može savjetovati da počnete ili prekinete s uzimanjem drugih lijekova, ovisno o
stanju zbog kojeg se liječite i načinu na koji reagirate na liječenje.

 • Progutajte Vaše tablete cijele. Nemojte ih lomiti, žvakati ili drobiti.
 • Uvijek uzmite cijelu dozu koju Vam je propisao Vaš liječnik. Nikad nemojte uzeti samo dio
  tablete.
  Ako uzmete više lijeka Lamictal nego što ste trebali
 • Odmah se javite liječniku ili odjelu hitne službe u najbližoj bolnici. Ako je moguće,
  pokažite pakiranje lijeka Lamictal.
  Ako ste uzeli previše lijeka Lamictal vjerojatnija je pojava ozbiljnih nuspojava koje mogu biti
  kobne.
  Osoba koja je uzela previše lijeka Lamictal može imati bilo koji od sljedećih simptoma:
 • brze, nekontrolirane pokrete oka (nistagmus)
 • nespretnost i manjak koordinacije koji utječu na ravnotežu (ataksija)
 • promjene srčanog ritma (obično vidljive na EKG-u)
 • gubitak svijesti, napadaje (konvulzije) ili komu.
  Ako ste zaboravili uzeti pojedinačnu dozu lijeka Lamictal
 • Nemojte uzeti dodatne tablete kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite
  svoju sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
  U slučaju ako ste zaboravili uzeti višestruke doze lijeka Lamictal
 • Posavjetujte se sa liječnikom kako početi s ponovnim uzimanjem. Ovo je važno učiniti.
  Ne prekidajte s primjenom lijeka Lamictal bez savjeta
  Lamictal se mora uzimati onoliko dugo koliko to preporučuje Vaš liječnik. Ne prekidajte, osim ako
  Vam liječnik tako ne savjetuje.
  Ako uzimate Lamictal za epilepsiju
  Prilikom prekidanja primjene lijeka Lamictal, važno je da se doza snižava postupno, tijekom
  otprilike 2 tjedna. Ako naglo prekinete uzimati Lamictal, moguć je povratak ili pogoršanje epilepsije.
  Ako uzimate Lamictal za bipolarni poremećaj
  Potrebno je određeno vrijeme kako bi Lamictal počeo djelovati, tako da se vjerojatno nećete odmah
  početi osjećati bolje. Ako prekinete s uzimanjem lijeka Lamictal, nije potrebno postupno snižavanje doze. Međutim, još uvijek je potrebno prvo se posavjetovati s liječnikom, ako želite prekinuti
  primjenu lijeka Lamictal.
  U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Reakcije potencijalno opasne po život: odmah potražite liječničku pomoć
Malen broj osoba koje uzimaju Lamictal dobije alergijsku reakciju ili reakcije na koži potencijalno
opasne po život, što se može razviti u ozbiljnije probleme ako se ne liječe.
Vjerojatnije je da će se ovi simptomi pojaviti tijekom prvih nekoliko mjeseci liječenja lijekom
Lamictal, osobito ako je početna doza previsoka ili ako se doza povisuje prebrzo, ili ako se Lamictal
uzima s drugim lijekom koji se naziva valproat. Neki od simptoma češći su u djece, tako da roditelji
moraju biti osobito oprezni te paziti na njih.
Simptomi ovih reakcija uključuju:

 • osipe ili crvenilo na koži, koji se mogu razviti u reakcije na koži opasne po život, uključujući
  rašireni osip s plikovima i ljuštenjem kože, osobito u predjelu oko usta, nosa, očiju i genitalija
  (Stevens–Johnsonov sindrom), opsežno ljuštenje kože (više od 30% tjelesne površine –
  toksična epidermalna nekroliza) ili generalizirani osip sa zahvaćanjem jetre, krvi i ostalih
  organa (reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima poznata kao DRESS
  sindrom preosjetljivosti)
 • ulceracije u ustima, grlu, nosu ili genitalijama
 • bolna usta ili crvene i natečene oči (konjunktivitis)
 • visoka temperatura (vrućica), simptomi slični gripi ili omamljenost
 • otečenost oko lica, ili otečene žlijezde na vratu, pod pazuhom ili u preponama
 • neočekivano krvarenje ili pojava modrica, ili plavljenje prstiju
 • grlobolja, ili više infekcija (kao što su prehlade) nego obično
 • povišene razine jetrenih enzima u krvnim testovima
 • porast određenog tipa bijelih krvnih stanica (eozinofila)
 • povećanje limfnih čvorova
 • zahvaćenost organa kao što su jetra i bubrezi.
  U mnogim slučajevima, ovi simptomi bit će znakovi manje ozbiljnih nuspojava. MeĐutim, morate
  biti svjesni da su one potencijalno opasne po život te da se mogu razviti u ozbiljnije probleme,
  kao što su zatajenje organa, ako se ne liječe. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma:
 • odmah se javite liječniku. Vaš liječnik može odlučiti provesti ispitivanja Vaše jetre, bubrega ili
  krvi, te Vam može reći da prestanete uzimati Lamictal. U slučaju da Vam se razviju StevensJohnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza, Vaš liječnik će Vam reći da više nikada
  ne smijete koristiti lamotrigin.
  Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH) (pogledajte dio 2: Što morate znati prije nego počnete
  uzimati Lamictal).
  Vrlo česte nuspojave
  Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba:
 • glavobolja
 • osip na koži.

Česte nuspojave
Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba:

 • agresija ili razdražljivost
 • osjećaj pospanosti ili omamljenosti
 • osjećaj omaglice
 • tresenje ili nevoljno drhtanje (tremor)
 • problemi sa spavanjem (insomnija)
 • osjećaj uznemirenosti
 • proljev
 • suhoća usta
 • osjećaj mučnine ili povraćanje
 • osjećaj umora
 • bolovi u leđima ili zglobovima, ili drugdje.
  Manje česte nuspojave
  Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba:
 • nespretnost i nedostatak koordinacije (ataksija)
 • dvoslike ili zamućen vid
 • neuobičajeno opadanje ili prorjeđivanje kose (alopecija)
 • kožni osip ili opekline nakon izlaganja suncu ili umjetnom svjetlu (fotoosjetljivost).
  Rijetke nuspojave
  Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba:
 • po život opasne reakcije na koži (Stevens-Johnsonov sindrom): (pogledajte također
  informacije na početku dijela 4.)
 • Skupina simptoma koji zajedno uključuju:
  -vrućicu, mučninu, povraćanje, glavobolju, ukočen vrat i iznimnu osjetljivost na jaku svjetlost.
  Ovo može biti izazvano upalom membrana koje prekrivaju mozak i leđnu moždinu
  (meningitis). Ti simptomi obično nestaju s prekidom uzimanja lijeka. U slučaju da su
  simptomi i dalje prisutni ili se pogoršaju, obratite se Vašem liječniku.
 • brzi, nekontrolirani pokreti oka (nistagmus)
 • svrbež očiju, s iscjetkom ili sasušenim sekretom na kapcima (konjunktivitis).
  Vrlo rijetke nuspojave
  Mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba:
 • po život opasne reakcije na koži (toksična epidermalna nekroliza): (pogledajte također
  informacije na početku dijela 4.)
 • reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS): (pogledajte također
  informacije na početku dijela 4.)
 • visoka temperatura (vrućica): (pogledajte također informacije na početku dijela 4.)
 • otečenost oko lica (edem), ili otečene žlijezde na vratu, pod pazuhom ili u preponama
  (limfadenopatija): (pogledajte također informacije na početku dijela 4.)
 • promjene u funkciji jetre, koje će se pokazati u nalazima krvi, ili zatajenje jetre: (pogledajte
  također informacije na početku dijela 4.)
 • ozbiljni poremećaj zgrušavanja krvi, što može uzrokovati neočekivano krvarenje ili pojavu
  modrica (diseminirana intravaskularna koagulacija): (pogledajte također informacije na
  početku dijela 4.)
 • Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH) (pogledajte dio 2: Što morate znati prije nego počnete
  uzimati Lamictal).
 • promjene koje se mogu pojaviti u nalazima krvi — uključujući smanjeni broj crvenih krvnih
  stanica (anemija), smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukopenija, neutropenija,

agranulocitoza), smanjeni broj trombocita (trombocitopenija), smanjeni broj svih ovih tipova
stanica (pancitopenija), te poremećaj koštane srži koji se naziva aplastična anemija

 • halucinacije (vide se ili čuju stvari koje ne postoje)
 • smetenost
 • osjećaj nesigurnosti ili nestabilnosti prilikom kretanja
 • nekontrolirani tjelesni pokreti (tikovi), nekontrolirani mišićni grčevi koji zahvaćaju oči, glavu i
  gornji dio trupa (koreoatetoza), ili drugi neuobičajeni tjelesni pokreti kao što su trzanje,
  tresenje ili ukočenost
 • češći napadaji u osoba koje već imaju epilepsiju
 • u osoba koje već imaju Parkinsonovu bolest, pogoršanje simptoma
 • reakcija slična lupusu (simptomi koji uključuju: bol u leđima ili zglobovima koji ponekad
  mogu biti popraćeni vrućicom i/ili općim lošim osjećanjem)
  Ostale nuspojave
  Ove nuspojave se javljaju kod malog broja osoba, ali njihova točna učestalost nije poznata:
 • Prijavljeni su slučajevi poremećaja kostiju uključujući osteopeniju i osteoporozu (smanjenje
  gustoće kostiju), te prijelome. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako se
  dugotrajno liječite lijekovima za liječenje epilepsije, ako imate osteoporozu ili uzimate
  steroide.
 • Upala bubrega (tubulointersticijski nefritis) ili upala oba bubrega i oka (sindrom
  tubulointersticijskog nefritisa i uveitis)
 • noćne more
 • Smanjena imunost zbog nižih razina protutijela u krvi koja se zovu imunoglobulini, a koja
  pomažu u zaštiti od infekcije.
  Prijavljivanje nuspojava
  Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i
  svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem
  nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
  Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Lamictal


Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP―.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lamictal ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lamictal tablete sadrže
Djelatna tvar je lamotrigin. Jedna tableta sadrži 25 mg, 50 mg ili 100 mg lamotrigina.
Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, celuloza, mikrokristalična, povidon K30, natrijev škroboglikolat
(vrsta A), željezov oksid, žuti (E172) i magnezijev stearat.

Kako Lamictal tablete izgledaju i sadržaj pakiranja
Lamictal tablete (sve doze) su kvadratnog oblika sa zaobljenim uglovima, te su blijedo žućkastosmeđe boje.
Lamictal 25 mg tablete imaju oznaku „GSEC7― na jednoj te „25― na drugoj strani.
Lamictal 50 mg tablete imaju oznaku „GSEE1― na jednoj te „50― na drugoj strani.
Lamictal 100 mg tablete imaju oznaku „GSEE5― na jednoj te „100― na drugoj strani.
Lijek je dostupan u pakiranjima koja sadrže:
30 (3×10) ili 56 (4×14) tableta u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač


Nositelj odobrenja:
GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
12 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Irska
ProizvoĐač:
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna,
Ul. Grundwaldzka 189,
60322 Poznan,
Poljska
Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Pharmakos Consulting d.o.o.,
Ul. Andrije žaje 43,
10 000 Zagreb,

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts