Cordarone

Cordarone


Cordarone, poznat i kao amiodaron, je medicinski proizvod koji se koristi kao antiaritmički lijek.

Cordarone se koristi za liječenje različitih aritmija, što su poremećaji srčanog ritma. Može se primijeniti u slučajevima ventrikularnih aritmija, kao što su ventrikularne ekstrasistole, ventrikularna tahikardija i ventrikularna fibrilacija. Također se može koristiti u liječenju supraventrikularnih aritmija, uključujući atrijsku fibrilaciju i atrijsku tahikardiju.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Cordaroneamp. 6x150 mg/3 ml7.41
Cordaronetbl. 60x200 mg10.21

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cordarone 200 mg tablete

amiodaronklorid

Pročitajte pažljivo cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Cordarone i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cordarone?
 3. Kako uzimati Cordarone?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cordarone?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Cordarone i za što se koristi?

Cordarone sadrži djelatnu tvar amiodaron. Pripada u farmakoterapijsku skupinu antiaritmika skupine III.
Ovaj lijek namijenjen je za prevenciju i liječenje nekih tipova poremećaja srčanog ritma.
Cordarone 200 mg tablete mogu se koristiti za:

 • Spriječavanje ponavljanja sljedećih stanja:
 • po život opasne ventrikularna tahikardije (ubrzani otkucaji srca); liječenje je potrebno započeti u bolnici pod strogim nadzorom.
 • dokazane, simptomatske, teške ventrikularne aritmije (teški poremećaj srčanog ritma),
 • dokazane supraventrikularne tahikardije (ubrzani otkucaji srca), kad je utvrđena potreba za takvim liječenjem, te u slučajevima kad uporaba drugih lijekova nije učinkovita,
  odnosno kad je kontraindicirana,
 • ventrikularne fibrilacije (pormećaj srčanog ritma s brzim i nepravilnim otkucajima, nalik treperenju)
 • Liječenje supraventrikularne tahikardije (ubrzanih otkucaja srca), usporavanje ili smanjivanje atrijske fibrilacije ili undulacije (tipovi poremećaja srčanog ritma nalik
  treperenju ili lepršanju)

Što morate znati prije nego počnete uzimati Cordarone?

Nemojte uzimati Cordarone

 • Ako ste alergični na amiodaron ili jod ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
  Znaci alergijske reakcije uključuju osip, teškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.
 • Ako su Vam otkucaji srca sporiji nego što je uobičajeno (stanje koje se naziva sinusna bradikardija) ili ako imate bolest koja se naziva sinus-atrijski srčani blok,
  a nemate ugrađen elektrostimulator.
 • Ako imate bolest sinusnog čvora, a nemate ugrađen elektrostimulator (opasnost od sinusnog zastoja),
 • Ako imate teški poremećaji atrioventrikularnog provođenja, a nemate ugrađen elektrostimulator.
 • Ako imate ili ste imali problema sa štitnjačom. Liječnik treba provjeriti funkciju Vaše štitnjače, prije nego Vam propiše ovaj lijek.
 • Ako uzimate određene druge lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam (vidjeti ‘Drugi lijekovi i Cordarone’).
 • Ako ste trudni ili dojite (vidjeti ‘Trudnoća i dojenje’).
  Nemojte uzimati ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite ovaj lijek:

 • Ako imate slabost srčanog mišića (kardiomiopatiju) ili zatajenje srca
 • Ako imate probleme s jetrom
 • Ako imate probleme s plućima, uključujući astmu
 • Ako imate probleme s vidom. To uključuje i bolesti koje se nazivaju optička neuropatija i optički neuritis.
 • Ako imate probleme sa štitnjačom
 • Ako trebate imati operaciju
 • Ako ste stariji od 65 godina, liječnik će Vas morati pozorno pratiti
 • Ako imate ugrađen srčani elektrostimulator (pacemaker) ili implantirani srčani defibrilator, Vaš liječnik treba provjeriti da ispravno rade prije i nekoliko puta nakon
  početka terapije amiodaronom te kod svake promjene doze.
 • Ako ste ikada razvili ozbiljne kožne reakcije, uključujući progresivni kožni osip, često s mjehurićima ili lezijama sluznice.
  Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, prekinite liječenje i odmah se javite liječniku.
 • Ako trenutno uzimate lijek koji sadrži sofosbuvir za liječenje hepatitisa C, jer on može uzrokovati po život opasno usporavanje otkucaja srca.
  Vaš liječnik može razmotriti zamjensko liječenje. Ako je liječenje amiodaronom i sofosbuvirom neophodno, možda će Vam biti potrebno dodatno pratiti rad srca.
 • Ako ste na listi čekanja za transplantaciju srca Vaš liječnik može promijeniti Vaše liječenje.
  To je stoga što se pokazalo da uzimanje amiodarona prije transplantacije povećava rizik od komplikacija opasnih po život (primarna disfunkcija presatka) kod kojih transplantirano srce prestane raditi ispravno unutar prvih 24 sata nakon operacije.
  Odmah obavijestite svog liječnika ako uzimate lijek koji sadrži sofosbuvir za liječenje hepatitisa C i tijekom liječenja osjetite:
 • usporene ili nepravilne otkucaje srca, odnosno probleme sa srčanim ritmom
 • nedostatak zraka ili pogoršanje postojećeg stanja nedostatka zraka
 • bol u prsnom košu
 • ošamućenost
 • lupanje srca
 • skoru nesvjesticu ili nesvjesticu
  Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od gore navedenog na vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene ovog lijeka.

Zaštita kože od sunca
Nemojte se izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti za vrijeme liječenja ovim lijekom te još nekoliko mjeseci nakon prestanka primjene.
To je stoga što će vaša koža postati značajno osjetljivija na sunce te mogu nastati opekline, peckanje kože ili mjehurići ako ne poduzmete sljedeće mjere predostrožnosti:

 • Koristite kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom.
 • Uvijek nosite šešir te odjeću koja pokriva ruke i noge.

Pretrage
Liječnik će redovito provoditi pretrage kako bi provjerio funkcije Vaše jetre. Cordarone može utjecati na rad jetre.
Ako se to dogodi, liječnik će odlučiti o nastavku liječenja. Liječnik će možda redovito provoditi i pretrage funkcije Vaše štitnjače, za vrijeme primjene ovog lijeka.
To je zato što Cordarone sadrži jod, koji može uzrokovati probleme sa štitnjačom.
Liječnik također može redovito provoditi ostale pretrage, kao što su krvne pretrage, rendgen prsišta, EKG i pretraga očiju, prije ili i za vrijeme primjene ovog lijeka.

Djeca i adolescenti
Sigurnost i djelotvornost amiodarona u djece nije ustanovljena. Stoga se primjena u djece ne preporučuje.

Drugi lijekovi i Cordarone
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Posebno je važno da ne primjenjujete ovaj lijek i obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate:

 • druge lijekove za liječenje nepravilnog rada srca (antiaritmike skupine Ia i III, kao što su kinidin, prokainamid, disopiramid, sotalol ili bretilij),
 • lijekove za liječenje infekcija (kao što su intravenski eritromicin, kotrimoksazol, moksifloksacin ili pentamidin u obliku injekcije),
 • lijekove za liječenje shizofrenije (kao što su klorpromazin, tioridazin, flufenazin, pimozid, haloperidol, amisulprid ili sertindol),
 • lijekove za liječenje psihičkih bolesti (kao što su litij, doksepin, maprotilin, ili amitriptilin),
 • lijekove za liječenje malarije (kao što su kinin, meflokin, klorokin ili halofantrin),
 • lijekove za liječenje peludne groznice, osipa ili drugih alergija, koji se nazivaju antihistaminici (kao što su terfenadin, astemizol ili mizolastin),
 • lijekove za liječenje određenih lakših neuroloških poremećaja povezanih sa starenjem (vinkamin)
 • lijekove za liječenje gastroezofagealnog refluksa kiseline i hrane (cisaprid)
 • sofosbuvir, koristi se za liječenje hepatitisa C.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • lijekove koji mogu produžiti otkucaje srca (QT interval), kao što su lijekovi za liječenje infekcija (npr. ciprofloksacin, ofloksacin ili levofloksacin)
 • lijekove za srčane probleme zvane beta-blokatori (kao što je propranolol),
 • lijekove zvane blokatori kalcijevih kanala za bolove u prsištu (angina) ili visoki krvni tlak (diltiazem ili verapamil),
 • lijekove za konstipaciju (laksativi) kao što su bisakodil ili sena,
 • lijekove za liječenje visoke razine kolesterola (statini) kao što su simvastatin, atorvastatin i lovastatin.
  Sljedeći lijekovi mogu povećati vjerojatnost nastanka nuspojava ako se uzimaju istodobno s ovim lijekom:
 • amfotericin B (kada se daje direktno u venu), koji se koristi za gljivične infekcije,
 • kortikosteroidi koji se koriste za liječenje upale, kao što su hidrokortizon, betametazon ili prednizolon,
 • lijekovi za izlučivanje vode (diuretici), kao što je furosemid,
 • opći anestetici ili visoka doza kisika koja se koristi prilikom operacije,
 • tetrakozaktid, koji se koristi kod određenih hormonskih problema.

Ovaj lijek može povećati učinak sljedećih lijekova:

 • Varfarin – koristi se za razrjeđivanje krvi. Liječnik će smanjiti vašu dozu varfarina te pozorno pratiti Vaše liječenje.
 • Digoksin – koristi se za srčane probleme. Liječnik treba pozorno pratiti Vaše liječenje te prilagoditi Vašu dozu digoksina.
 • Dabigatran – koristi se za razrjeđivanje krvi. Liječnik će možda razmotriti smanjenje doze dabigatrana te pozorno pratiti Vaše liječenje zbog opasnosti od krvarenja.
 • Fenitoin – koristi se za liječenje napadaja. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu fenitoina tijekom liječenja ovim lijekom.
 • Flekainid – drugi lijek koji se također koristi za liječenje nepravilnog rada srca. Liječnik treba pozorno pratiti vaše liječenje te može prilagoditi Vašu dozu flekainida.
 • Ciklosporin, takrolimus i sirolimus – koriste se za sprječavanje odbacivanja organa nakon presađivanja (transplantacije).
 • Lijekovi za impotenciju kao što su sildenafil, tadalafil ili vardenafil.
 • Fentanil – za ublažavanje boli.
 • Ergotamin – za liječenje migrena.
 • Midazolam – za smirivanje tjeskobe ili za opuštanje prije operacije.
 • Lidokain – koristi se kao anestetik.
 • Kolhicin – za liječenje gihta.
  Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od gore navedenog na vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene ovog lijeka.

Cordarone s hranom i pićem
Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate ovaj lijek.
To je stoga što konzumacija soka od grejpa za vrijeme liječenja ovim lijekom može povećati vjerojatnost nastanka nuspojava.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ovaj lijek se ne smije uzimati tijekom trudnoće (osim u posebnim okolnostima kad je korist od liječenja veća od rizika).
Ovaj lijek se ne smije uzimati tijekom dojenja. To je zato što amiodaron prelazi u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima
Cordarone ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Cordarone tablete sadrže laktozu (vrsta šećera) i jod.

 • Jod: ovaj lijek sadrži približno 75 mg joda u tableti od 200 mg.Jod može uzrokovati probleme sa štitnjačom (vidjeti dio ‘Pretrage’)
 • Laktoza: ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Kako uzimati Cordarone?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s
Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Način primjene lijeka
Ovaj lijek se uzima kroz usta.
Doziranje
Odrasli
Uobičajena doza razlikuje se od osobe do osobe, ali je uobičajeno uzimati:

 • u početku liječenja 3 tablete na dan tijekom 8 do 10 dana,
 • kao dozu održavanja ½ tablete do 2 tablete na dan.
  Uvijek se morate pažljivo pridržavati doze koju Vam je propisao liječnik i nikad ne smijete mijenjati doziranje bez prethodnog savjeta liječnika.
  Također, ne smijete prekinuti liječenje bez savjetovanja s liječnikom.

Djeca i adolescenti
Podaci o djelotvornosti i sigurnosti primjene lijeka u djece su ograničeni. Vaš liječnik će odlučiti koja je odgovarajuća doza.

Starije osobe
Liječnik Vam može propisati nižu dozu Cordaronea te pomnije pratiti vaš srčani ritam i funkciju štitnjače.

Trajanje liječenja
Treba se strogo pridržavati upute liječnika.

Ako uzmete više Cordaronea nego što ste trebali
Ako ste uzeli preveliku dozu, odmah kontaktirajte Vašeg liječnika ili hitnu medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Cordarone
Ako slučajno zaboravite uzeti tabletu, niste izloženi bilo kakvom posebnom riziku.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Cordarone
Važno je da nastavite uzimati Cordarone sve dok liječnik ne odluči o prekidu. Ako prestanete uzimati ovaj lijek, nepravilni srčan ritam se može vratiti, što može biti opasno.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Prestanite s primjenom ovog lijeka i odmah se obratite liječniku ili odmah otiđite u bolnicu ako se pojave sljedeće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • žutilo kože ili očiju (žutica), osjećaj umora ili mučnine, gubitak apetita, bol u trbuhu ili visoka temperatura. To mogu biti znaci oštećenja jetre, što može biti vrlo opasno.
 • Poteškoće s disanjem ili stezanje u prsištu, kašalj koji ne prestaje, piskanje iz pluća, gubitak težine i vrućica. Navedeni simptomi mogu se javiti zbog upale pluća, što može
  biti vrlo opasno.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • Ako srčani ritam postane još više nepravilan ili nestalan. To može dovesti do srčanog udara, stoga odmah otiđite u bolnicu.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • Gubitak vida u jednom oku ili zamagljen i bezbojan vid uz upalu, osjetljivost i osjećaj boli pri pokretanju oka.
  To može biti znak bolesti koje se nazivaju „optička neuropatija ili optički neuritis“
 • Jako usporen srčani ritam koji može rezultirati prestankom otkucaja srca.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija, anafilaktički šok).
  Znaci mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje očnih kapaka, usana, lica, grla ili jezika.
 • Po život opasne kožne reakcije koje karakterizira osip, mjehurići na koži, ljuštenje kože i bol (toksična epidermalna nekroliza [TEN], Stevens-Johnsonov sindrom [SJS],
  bulozni dermatitis, reakcija na lijek uz eozinofiliju i sistemske simptome [DRESS]).
 • Po život opasna komplikacija nakon operacije presađivanja srca (primarna disfunkcija presatka) u kojoj transplantirano srce prestane raditi ispravno
  (vidjeti dio 2, Upozorenja i mjere opreza)

Prestanite s primjenom ovog lijeka i odmah se javite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda ćete trebati hitnu medicinsku pomoć:
Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • Osjećaj slabosti i obamrlosti, trnci ili osjećaj žarenja u nekom dijelu tijela

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • Kožni osip uzrokovan suženim ili začepljenim krvnim žilama (vaskulitis)
 • Glavobolja (obično je gora ujutro ili se javlja nakon kašlja ili napora), mučnina, napadaji, nesvjestica, problemi s vidom ili zbunjenost. To mogu biti znaci problema s mozgom.
 • Nesigurno kretanje i posrtanje pri hodu, nerazgovijetan ili spor govor
 • Osjećaj slabosti, omaglice, neuobičajen umor i nedostatak zraka.
  To mogu biti znakovi vrlo sporih otkucaja srca (osobito u osoba starijih od 65 godina) ili drugih poremećaja srčanog ritma

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Nepravilni otkucaji srca, uz nedostatak zraka i bol u prsima što može biti znak vrlo ozbiljnog poremećaja srčanog ritma koji se zove Torsade de pointes, što može biti vrlo opasno.
 • Krvarenje u plućima. Ukoliko iskašljavate krv, morate se odmah javiti liječniku.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika što je prije moguće ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:
Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • poremećaji vida (zamagljen vid ili obojene aureole oko objekata),

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • bolesti štitnjače (povećanje tjelesne težine, osjetljivost na hladnoću i umor što mogu biti znakovi hipotireoze, ili obrnuto, prekomjerni gubitak težine i proljev što mogu biti
  znakovi hipertireoze),
 • sivo obojena koža,
 • nevoljno drhtanje (tremor),

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • bolovi u mišićima, ukočenost ili grčevi
 • otežani hod (oštećenje živaca u udovima)

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • bolovi u predjelu testisa, impotencija
 • otežano disanje, osobito ako imate astmu
 • kožne reakcije, s crvenilom i svrbežom (stanje koje se zove eksfolijativni dermatitis),
 • smanjenje broja crvenih krvnih stanica (eritrocita) u krvi (vidljivo krvnim pretragama), što se očituje umorom
 • smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) u krvi (vidljivo krvnim pretragama), što se očituje stvaranjem modrica ili krvarenjem češće nego uobičajeno
 • opće loše osjećanje, smetenost ili slabost, mučnina, gubitak apetita, osjećaj razdražljivosti. To može biti bolest koja se naziva „sindrom neodgovarajućeg
  izlučivanja antidiuretskog hormona” (SIADH).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • iznenadna upala gušterače (pankreatitis [akutni]) čiji simptomi mogu biti: bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, slabost i vrućica.

Ostale moguće nuspojave:
Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • kožna reakcija na sunce,
 • povišene razine nekih jetrenih enzima u krvi (zvanih transaminaze) što je vidljivo iz krvnih pretraga,
 • probavni poremećaji (mučnina, povraćanje, poremećaji okusa).

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • poremećaji spavanja uključujući i noćne more,
 • usporenje srčanog ritma
 • zatvor
 • osip praćen crvenilom i svrbežom (ekcem)
 • smanjenje spolnog nagona

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • Suha usta

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • glavobolja
 • gubitak kose
 • kožni osip
 • crvenilo kože tijekom radioterapije
 • kronična bolest jetre,
 • povećana razina kreatinina u serumu (koja se može vidjeti pretragama krvi)

Nepoznato (učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • granulomi (područja upaljenog tkiva)
 • urtikarija (koprivnjača)
 • neuobičajeni pokreti mišića, ukočenost, drhtanje i nemir (parkinsonizam)
 • poremećaj osjeta njuha (parosmija)
 • smetenost (delirij)
 • bolesnici vide, čuju ili osjećaju nešto čega nema (halucinacije)
 • infekcije mogu nastati češće nego inače. To bi moglo biti uzrokovano smanjenjem broja bijelih krvnih stanica (neutropenija).
 • jako smanjen broj bijelih krvnih stanica što povećava vjerojatnost nastanka infekcije (agranulocitoza)
 • smanjen tek
 • sindrom sličan lupusu (bolest u kojoj imunološki sustav napada različite dijelove tijela što dovodi do boli, ukočenosti i oticanja u zglobovima te crvene kože, ponekad u obliku
  leptirovih krila na licu).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Cordarone?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „EXP“.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cordarone sadrži?
Djelatna tvar je: amiodaronklorid.
Jedna tableta sadrži 200 mg amiodaronklorida.
Drugi sastojci su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; povidon; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Kako Cordarone izgleda i sadržaj pakiranja?
Farmaceutski oblik lijeka: tableta.
Cordarone 200 mg tablete su bijele do blago krem boje, okrugle, s otisnutim simbolom srca, oznakom „200“ i s urezom na jednoj strani.
60 tableta u blisteru (PVC/Al).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

sanofi-aventis groupe
54 rue La Boétie
75008 Paris
Francuska

Proizvođač
Sanofi Winthrop Industrie,
1 rue de la Vierge,
Ambares et Lagrave,
33565 Carbon Blanc Cedex,
Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:
Swixx Biopharma d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića – Gavrana 15
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 2078 500

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts