Panadol Baby

Panadol Baby

Panadol Baby je marka paracetamol sirupa koji je posebno formuliran za dojenčad i malu djecu. Koristi se za ublažavanje boli i snižavanje povišene tjelesne temperature kod beba i djece..

Aktivni sastojak Panadol Baby je paracetamol, koji je naširoko korišten lijek za ublažavanje bolova i temperaturu. Djeluje tako da blokira proizvodnju određenih kemikalija u tijelu koje su odgovorne za uzrok boli i vrućice. Smatra se sigurnim i učinkovitim lijekom za dojenčad i malu djecu kada se koristi prema uputama.

Doza Panadol Baby-a temelji se na težini i dobi djeteta. Treba ga izmjeriti štrcaljkom za usta ili žlicom koja dolazi s pakiranjem. Važno je slijediti upute o doziranju na pakiranju i ne prekoračiti preporučenu dozu.

Kao i kod svakog drugog lijeka, obavezno je posavjetovati se s pedijatrom ili ljekarnikom prije nego što date Panadol Baby dojenčetu ili malom djetetu. Oni mogu pomoći u određivanju odgovarajuće doze i osigurati da je lijek siguran za dijete.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika
Panadol Baby 120 mg/5 ml oralna suspenzija
paracetamol


Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik
ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 1 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Panadol Baby i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Panadol Baby?
 3. Kako primjenjivati Panadol Baby?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Panadol Baby?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Panadol Baby i za što se koristi?

Panadol Baby sadrži paracetamol koji je analgetik (lijek protiv bolova) i antipiretik (pomaže pri snižavanju povišene tjelesne temperature kod vrućice). Panadol Baby oralna suspenzija se koristi za uklanjanje boli kod rasta zubi, zubobolje, grlobolje, za snižavanje povišene tjelesne temperature često povezane s prehladom, gripom i dječjim infekcijama kao što su vodene kozice, hripavac, ospice i zaušnjaci. Primjenjuje se kod djece od 2 mjeseca do 12 godina starosti. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 1 dana.

Najdulje trajanje liječenja bez savjetovanja s liječnikom:

 • u djece u dobi od 2 do 3 mjeseca: 1 dan
 • u djece u dobi od 3 mjeseca do 12 godina: 3 dana

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Panadol Baby?

Panadol sadrži paracetamol.
Nemojte primjenjivati ovaj lijek ako već dajete Vašem djetetu bilo koje druge lijekove koji
sadrže paracetamol (uključujući one koji se izdaju na recept i bez recepta). Uzimanje
paracetamola u dozi većoj od preporučene može uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre.

Nemojte primjenjivati Panadol Baby:

 • Ako je Vaše dijete alergično na paracetamol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • Ako Vaše dijete boluje od nasljednog problema apsorpcije šećera, jer svaka doza sadži do 0,8 mg sorbitola.

Upozorenja i mjere opreza


Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Panadol Babyako:

 • Vaše dijete uzima metoklopramid ili domperidon (koriste se kod mučnine i povraćanja)
 • Vaše dijete uzima kolestiramin (koristi se pri liječenju povišene razine kolesterola)
 • Vaše dijete ima bolest jetre ili bubrega, uključujući i alkoholnu bolest jetre
 • Vaše dijete uzima antikoagulanse (lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. varfarin) te trebate davati djetetu lijek protiv bolova svakodnevno tijekom duljeg razdoblja. Posavjetujte se sa svojim liječnikom jer postoji rizik od krvarenja. Ipak, povremena primjena lijeka Panadol Baby nema značajan učinak i možete ga davati povremeno.
 • je propisan zidovudin (antivirotik)
 • su propisani barbiturati (koriste se kao antiepileptici, lijekovi za smirenje ili uspavljaivanje)
 • su propisani triciklički antidepresivi
 • Vaše dijete je pothranjeno ili neishranjeno
 • Vaše dijete ima tešku infekciju jer ona može povećati rizik od metaboličke acidoze.

Znakovi metaboličke acidoze uključuju:

 • duboko, ubrzano i teško disanje
 • mučnina i povraćanje
 • gubitak apetita

Odmah se obratite liječniku ako primijetite kombinaciju ovih simptoma. Možda ćete morati izbjegavati davanje ovog proizvoda ili smanjiti dozu paracetamola koju dajete. Ukoliko imate neko od navedenih stanja, prije uzimanja Panadol Baby savjetujte se s liječnikom.

Drugi lijekovi i Panadol Baby


Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primijenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijenjivati Vašem djetetu bilo koje druge lijekove.

Panadol Baby s hranom, pićem i alkoholom


Nemojte davati Vašem djetetu alkohol ili lijekove koji sadrže alkohol tijekom primjene lijeka Panadol Baby.

Panadol Baby sadrži maltitol i sorbitol koji mogu imati blagi laksativni učinak. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Kalorijska vrijednost sorbitola je 2,6 kcal/g. Panadol Baby sadrži karmoizin (E 122) i parahidoksibenzoate (natrijev metilparahidroksibenzoat E219, natrijev etilparahidroksibenzoat E 215, natrijev propilparahidroksibenzoat E 217) koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće su i reakcije odgođene preosjetljivosti).

Kako primjenjivati Panadol Baby?


Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Lijek se uzima kroz usta. Uvijek koristite najnižu učinkovitu dozu za ublažavanje simptoma. U pakiranju je priložena plastična odmjerna štrcaljka (0,5 ml – 8 ml) za primjenu oralne suspenzije.

Za djecu u dobi od 2 do 3 mjeseca starosti:


Ako je vaše dijete bilo prerano rođeno, a ima manje od 3 mjeseca starosti, posavjetujte se s liječnikom prije davanja ovog lijeka. Nemojte lijek davati dojenčadi ispod 2 mjeseca starosti osim ako to ne preporuči liječnik.

Za djecu iznad 3 mjeseca starosti:


Maksimalna dnevna doza: 10-15 mg/kg svakih 6 sati (što ukupno iznosi 60 mg/kg tijekom 24 sata).

Nemojte davati lijek istovremeno s drugim lijekovima koji sadrže paracetamol. Produženo uzimanje ovog lijeka, osim pod nadzorom liječnika, može biti štetno. Nemojte prekoračiti navedenu dozu. Ukoliko se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju unutar 1 dana, , obratite se Vašem liječniku.

Ako primijenite više Panadol Baby nego što ste trebali

U slučaju predoziranja morate hitno zatražiti savjet liječnika čak i ako dijete izgleda dobro jer postoji rizik od odgođenog, ozbiljnog oštećenja jetre. Simptomi predoziranja paracetamolom u prva 24 sata su blijedilo, mučnina, povraćanje, gubitak apetita i bol u trbuhu. Simptomi mogu biti ograničeni na mučninu i povraćanje i ne moraju odražavati težinu predoziranja ni rizik od oštećenja organa. Opasnost od trovanja osobito je velika kod starijih osoba, male djece, osoba s oštećenjem jetre, kroničnih alkoholičara, kronično pothranjenih osoba i kod istovremenog uzimanja s nekim od lijekova ranije nabrojenih u dijelu 2.

Ako ste zaboravili primijeniti Panadol Baby
Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Panadol Baby
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Panadol Baby može izazvati nuspojave, no one se neće javiti kod svakog djeteta. Pojava nuspojava je zabilježena kod manjeg broja ljudi. Prestanite uzimati lijek i odmah se obratite Vašem liječniku ako dobijete:

 • alergijsku reakciju kao što je kožni osip i svrbež ponekad udružen s oteklinom na licu i oko ustiju te kratkim dahom
 • kožni osip, ljuštenje kože ili oštećenje sluznice usta
 • probleme s disanjem koji će se javiti vjerojatnije ako su se javili prethodno dok ste uzimali druge lijekove za ublažavanje bolova (npr. ibuprofen ili acetilsalicilnu kiselinu)
 • neobjašnjive masnice ili krvarenje
 • mučninu, nagli gubitak tjelesne težine, gubitak apetita i žutilo očiju i kože

Ove reakcije su vrlo rijetke.
Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Panadol Baby?


Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.Rok valjanosti lijeka nakon otvaranja je 1 mjesec. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Prije upotrebe potrebno je protresti bocu.

Što Panadol Baby sadrži?


Djelatne tvari: 5 ml oralne suspenzije sadrži 120 mg paracetamola. Druge pomoćne tvari su: malatna kiselina, tekući maltitol, aroma jagode L10055, natrijev metilparahidroksibenzoat, natrijev
etilparahidroksibenzoat, natrijev propilparahidroksibenzoat, karmoizin (E 122), ksantanska guma, otopina sorbitola; sorbitol prašak, citratna kiselina i pročišćena voda.

Kako Panadol Baby izgleda i sadržaj pakiranja?


Staklena boca boje jantara sa 100 ml oralne suspenzije, s bijelim plastičnim zatvaračem sigurnim za djecu; jedna plastična štrcaljka (0,5 ml – 8 ml)

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođači

Nositelj odobrenja:
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Republika Irska
Proizvođači:
Farmaclair
440 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville-Saint-Clair
Francuska
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 München
Njemačka
Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Clinres Farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10 000 Zagreb
Tel.: 01 23 96 900
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Similar Posts