Knavon forte

Citram

Citram je lijek koji sadrži aktivnu tvar escitalopram, a koristi se za liječenje depresije i anksioznosti kod odraslih osoba.

Escitalopram je selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina u mozgu, što znači da povećava razinu serotonina u mozgu. Serotonin je neurotransmiter koji igra važnu ulogu u regulaciji raspoloženja, a niska razina serotonina može biti povezana s depresijom i anksioznošću.
Uzimanje Citrama može smanjiti simptome depresije i anksioznosti, kao što su tuga, anksioznost, nedostatak energije, promjene u apetitu i spavanju. Međutim, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, kao što su glavobolja, mučnina, proljev, suha usta, poteškoće sa spavanjem, povećana anksioznost, osip ili gubitak libida. Ako dođe do nuspojava, važno je razgovarati s liječnikom.

Važno je napomenuti da se ne preporučuje prestanak uzimanja Citrama bez savjetovanja s liječnikom, jer nagli prekid liječenja može dovesti do pojave simptoma odvikavanja. Također, važno je redovito pratiti stanje pacijenta i poslušati upute liječnika kako bi se postigla najbolja moguća kontrola simptoma depresije i anksioznosti.

Cijena

ImeOblikCijena EUR
Citramtbl. film obl. 28x10 mg2.51

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

CITRAM 10 mg filmom obložene tablete

escitalopram

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
  To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Citram i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Citram
 3. Kako uzimati Citram
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Citram
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Citram i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar escitalopram. Escitalopram pripada skupini antidepresiva koja se naziva selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI).
Ti lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu povećavajući razinu serotonina.
Poremećaji serotoninskog sustava smatraju se značajnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih poremećaja.
Ovaj lijek se koristi za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i tjeskobnih poremećaja (kao što
su panični poremećaj s ili bez agorafobije – strah od otvorenog prostora i javnih mjesta, socijalni anksiozni poremećaj,
generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Što morate znati prije nego počnete uzimati Citram

Nemojte uzimati Citram:

 • ako ste alergični na escitalopram ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora enzima monoaminooksidaze (MAO inhibitore) poput moklobemida (koristi se za liječenje depresije)
  i linezolida (antibiotik, lijek za liječenje bakterijskih infekcija) ili lijekove iz skupine neselektivnih, ireverzibilnih MAO inhibitora (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i Citram).
 • ako imate urođen nepravilan srčani ritam ili ste imali epizodu poremećaja srčanog ritma (uočeno EKG-om, pregledom koji se koristi za procjenu rada srca)
 • ako uzimate lijekove za liječenje problema sa srcem ili one koji mogu utjecati na rad srca (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i Citram).
  Nemojte uzimati ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Citram:

 • ako imate epilepsiju. Vaš liječnik će prekinuti liječenje ovim lijekom ako se pojave epileptički napadaji ili se poveća njihova učestalost (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave).
 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka.
 • ako imate šećernu bolest. Liječenje ovim lijekom može utjecati na kontrolu razine šećera u krvi.
  Možda će biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
 • ako imate smanjenu razinu natrija u krvi
 • ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica ili ako ste trudni (pogledajte dio Trudnoća, dojenje i plodnost)
 • ako primate elektrokonvulzivnu terapiju
 • ako imate koronarnu bolest srca
 • ako imate ili ste imali problema sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar
 • ako imate spore otkucaje srca u mirovanju i/ili znate da možda imate manjak soli kao posljedicu duljeg teškog proljeva i povraćanja ili korištenja diuretika (tablete za pojačano izlučivanje mokraće)
 • ako imate brz ili nepravilan rad srca, nesvjesticu ili vrtoglavicu prilikom ustajanja, koji mogu ukazivati na nenormalan rad srca
 • ako imate ili ste prije imali bolesti oka, kao što je povišen tlak u oku (glaukom).
  Lijekovi poput Citrama (takozvani SSRI-ovi/SNRI-ovi) mogu uzrokovati simptome poremećaja seksualne funkcije (vidjeti dio 4.).
  U nekim su se slučajevima ti simptomi nastavili nakon prestanka liječenja.
  Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili tjeskobe
  Ako bolujete od depresije ili tjeskobe povremeno se mogu javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.
  Ovi simptomi se mogu i pojačati na početku liječenja antidepresivima jer je potrebno određeno vrijeme, obično dva tjedna, a ponekad i dulje, da ti lijekovi počnu djelovati.
  Takve misli se češće javljaju:
 • ako ste već i prije razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik takvog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima koji se liječe antidepresivima.
  Ukoliko Vam se pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, ODMAH se javite svom liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu.
  Moglo bi Vam pomoći da kažete nekome od rodbine ili bliskom prijatelju da bolujete od depresiji ili tjeskobe te ih zamolite da pročitaju ovu uputu.
  Možete ih zamoliti za mišljenje pogoršava li se Vaša depresija ili brinu li ih promjene u Vašem ponašanju.
  Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se svom liječniku.

Simptomi ustezanja kod prekida liječenja
Prestanak uzimanja ovog lijeka, osobito nagli, može uzrokovati simptome ustezanja.
Rizik je veći ako je liječenje trajalo dugo, u velikoj dozi ili se doza prebrzo smanjivala.
U većine bolesnika simptomi su blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna.
Ipak, u nekih bolesnika ti simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produljenog trajanja (2-3 mjeseca ili dulje). Ako nakon prestanka liječenja ovim lijekom
razvijete teže simptome ustezanja, obavijestite o tome svog liječnika.
Liječnik Vam može savjetovati da ponovo počnete uzimati lijek, a potom još postupnije smanjivati dozu.
Simptomi ustezanja uključuju: osjećaj omaglice (nestabilnost ili poremećaj ravnoteže), trnce, pečenje i
rjeđe osjet poput udara električne struje, poremećaje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica),
tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući i noćno znojenje), nemir, razdražljivost, nevoljno
drhtanje, zbunjenost ili dezorijentaciju, emotivnost, razdražljivost, proljev, smetnje vida, lupanje srca.

Tjeskoba
Pojedini bolesnici s paničnim poremećajem mogu u početku liječenja ovim lijekom imati simptome pojačane tjeskobe.
Ova reakcija se obično povlači tijekom dva tjedna kontinuiranog liječenja.
Stoga se preporučuje započeti liječenje nižom dozom kako bi se umanjila vjerojatnost razvoja pojačane tjeskobe.
Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ona je karakterizirana
neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neprimjerenim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom
aktivnošću. U slučaju pojave navedenih simptoma obratite se svom liječniku.
Simptomi kao što su nemir ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja također se mogu pojaviti tijekom prvog tjedna liječenja.
U slučaju pojave navedenih simptoma ODMAH obavijestite svog liječnika.

Primjena u djece i adolescenata
Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Kod tih bolesnika postoji
povećan rizik od pojave nuspojava, kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanja o samoubojstvu i neprijateljsko ponašanje (uglavnom agresivnost, suprotstavljanje i bijes).
Unatoč tome liječnik može propisati ovaj lijek bolesnicima mlađim od 18 godina ako procijeni da je to potrebno.
Ako je liječnik propisao ovaj lijek bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo Vas javite se svom liječniku.
Morate obavijestiti svog liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša, kada bolesnici mlađi od 18 godina uzimaju Citram.
Nadalje, dugoročni učinci ovog lijeka na rast, sazrijevanje, razvoj mišljenja i ponašanja za tu dobnu skupinu još nisu do kraja ispitani.

Drugi lijekovi i Citram
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Ovo uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove.
Ovaj lijek može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova i obrnuto.
Nemojte uzimati ovaj lijek ako koristite neki od sljedećih lijekova:

 • lijekove za probleme s radom srca ili lijekove koji mogu utjecati na rad srca kao što su antiaritmici klase IA i III
 • derivate fenotiazina, pimozid, haloperidol, koji se koriste za liječenje psihoza
 • lijekove koji pripadaju skupini tricikličkih antidepresiva, kao što su imipramin i dezipramin, koji se koriste za liječenje depresije,
 • neke lijekove za liječenje infekcija, kao što su sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin (koji se daje u venu), pentamidin,
 • lijekove za liječenje malarije, posebno halofantrin
 • lijekove protiv alergija, kao što su astemizol, mizolastin
 • lijekove nazvane ireverzibilnim neselektivnim inhibitorima monoaminooksidaze (MAO inhibitori) koji se koriste za liječenje depresije, poput fenelzina, ipronijazida, izokarboksazida,
  nialamida i tranilcipromina.
  Ako ste uzimali bilo koji od navedenih lijekova, potrebno je pričekati 14 dana prije početka liječenja lijekom Citram. Nakon prestanka uzimanja Citram tableta liječenje
  navedenim lijekovima se može započeti tek nakon stanke od 7 dana.
 • lijekove nazvane ireverzibilnim MAO-B inhibitorima, kao što je selegilin, koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti.
  Ako se Citram istodobno koristi s ovim lijekovima povećan je rizik od nuspojava.
 • lijekove nazvane reverzibilnim selektivnim MAO-A inhibitorima, poput moklobemida, koji se koriste za liječenje depresije
 • antibiotik linezolid.
  Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
 • litij koji se koristi u liječenju manično-depresivnog poremećaja
 • triptofan, aminokiselina koja se mora unositi hranom
 • sumatriptan i slične lijekove koji se koriste u liječenju migrene te tramadol, koji se koristi za liječenje jakih bolova.
  Ako se Citram istodobno koristi s ovim lijekovima povećan je rizik od nuspojava.
 • buprenorfin koji se koristi u liječenju bolesnika ovisnih o opijatima (narkoticima) i za liječenje jakih bolova.
  Ako se Citram istodobno koristi s ovim lijekom, mogu Vam se pojaviti simptomi
  kao što su nehotične ritmičke kontrakcije mišića, uključujući mišiće koji kontroliraju pokrete oka,
  uznemirenost (agitaciju), halucinacije, komu, prekomjerno znojenje, nevoljno drhtanje (tremor),
  pretjerane reflekse, povećanu napetost mišića, tjelesnu temperaturu iznad 38 °C.
  Obratite se liječniku u slučaju takvih simptoma.
 • meflokin, koji se koristi za liječenje malarije, bupropion, koji se koristi za liječenje depresije i
  tramadol, koji se koristi za liječenje jake boli. Ovi lijekovi mogu sniziti prag izbijanja epileptičkih napadaja.
 • lijekove za liječenje shizofrenije i psihoza (neuroleptici) i lijekove za liječenje depresije, poput tricikličkih antidepresiva i selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI)
  zbog mogućeg rizika snižavanja praga izbijanja epileptičkih napadaja
 • gospinu travu (Hypericum perforatum), biljni pripravak za depresiju
 • varfarin, dipiridamol i fenprokumon, koji se koriste protiv zgrušavanja krvi.
  Vaš liječnik će vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja prije uvođenja i prije prekida liječenja Citramom, kako bi se provjerila i po potrebi prilagodila doza navedenih lijekova
 • lijekove koji snižavaju razine kalija i magnezija u krvi jer ova stanja mogu povećati rizik nastanka poremećaja srčanog ritma opasnog po život
 • cimetidin, lanzoprazol i omeprazol, koji se koriste za liječenje čira na želucu, flukonazol, koji se koristi za liječenje gljivičnih infekcija, fluvoksamin,
  koji se koristi za liječenje depresije, tiklopidin, koji se koristi za sprječavanje moždanog udara.
  Istodobna primjena ovih lijekova može dovesti do povećane razine Citram tableta u krvi.
 • acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove, koji se koriste za ublažavanje bolova i za sprječavanje zgrušavanja krvi. Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.
 • flekainid, propafenon i metoprolol, koji se koriste za liječenje bolesti srca i krvnih žila,
  klomipramin i nortriptilin, koji se koriste za liječenje depresije; risperidon, tioridazin i haloperidol, koji se koriste za liječenje psihoza.
  Možda će biti potrebno prilagoditi dozu Citram tableta.

Citram s hranom, pićem i alkoholom
Ne preporučuje se kombiniranje ovog lijeka s alkoholom, iako se ne očekuju njihove interakcije.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom
liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Nemojte uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće, osim ako ste se posavjetovali s liječnikom i upoznati ste s rizicima i dobrobitima liječenja. Ako uzimate ovaj lijek tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće u novorođenčeta se mogu pojaviti sljedeći učinci: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, epileptički napadaji, promjene tjelesne temperature, poteškoće s hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, ukočenost ili opuštenost mišića, pojačani refleksi, nevoljno drhtanje, nervoza, razdražljivost, neprekidan plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem. Ako se u Vašeg novorođenčeta pojavi bilo koji od navedenih simptoma, ODMAH obavijestite liječnika. Pobrinite se da Vaš liječnik koji vodi trudnoću ili primalja znaju da uzimate ovaj lijek. Kada se uzima za vrijeme trudnoće, osobito zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput ovog mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnog stanja koje se zove perzistentna pulmonalna hipertenzija kod novorođenčeta (PPHN), uzrokujući ubrzano disanje i pojavu modrenja u djeteta. Ovi simptomi se javljaju uobičajeno u prva 24 sata nakon poroda. Ako se ovi simptomi pojave, ODMAH se javite liječniku. Ako uzimate lijek Citram pred kraj trudnoće, može postojati povećani rizik od jakog krvarenja iz rodnice nedugo nakon porođaja, posebno ako u povijesti bolesti imate poremećaje zgrušavanja krvi. Vaš liječnik ili primalja trebaju znati da uzimate lijek Citram kako bi vas mogli savjetovati. Ako se koristi tijekom trudnoće, ovaj lijek ne smije se naglo prestati uzimati.

Dojenje
Escitalopram se izlučuje u majčino mlijeko. Stoga se ne preporučuje dojiti tijekom primjene ovog lijeka.

Plodnost
Ispitivanja na životinjama pokazala su da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu sperme.
Teoretski bi to moglo utjecati na plodnost, ali utjecaj na plodnost u ljudi nije još primijećen.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ne upravljajte vozilima i strojevima dok ne utvrdite kako ovaj lijek djeluje na Vas.

Kako uzimati Citram

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik.
Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje
Odrasli
Depresija
Uobičajena doza lijeka iznosi 10 mg jedanput dnevno. Vaš liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg dnevno.

Panični poremećaj
Početna doza lijeka iznosi 5 mg jedanput dnevno tijekom tjedan dana, a zatim se povećava na 10 mg dnevno.
Vaš liječnik može dodatno povisiti dozu do najviše 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj
Uobičajena doza lijeka je 10 mg jedanput dnevno. Vaš liječnik može po potrebi ili smanjiti dozu na 5 mg ili je povećati do najviše 20 mg dnevno.

Generalizirani anksiozni poremećaj
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput dnevno. Vaš liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg dnevno.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput dnevno. Vaš liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg dnevno.

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)
Preporučena početna doza lijeka je 5 mg jedanput dnevno. Vaš liječnik može povećati dozu do 10 mg dnevno.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)
Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih do 18 godina. Dodatne informacije potražite u dijelu 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Citram.

Način primjene
Ovaj lijek uzmite jedanput dnevno s ili bez hrane. Tabletu progutajte s malo vode. Nemojte ih žvakati jer su gorkog okusa.
Tableta se može razdijeliti na jednake doze. Ovisno o tome što Vam je rekao Vaš liječnik, uzimajte polovicu ili cijelu tabletu.

Trajanje liječenja
Može proći i nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati ovaj lijek čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.
Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.
Nastavite uzimati ovaj lijek toliko dugo koliko Vam to savjetuje liječnik.
Ako prerano prekinete liječenje, Vaši simptomi se mogu vratiti. Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Citram tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u najbližu hitnu službu. Sa sobom ponesite i ovu uputu ili kutiju/spremnik Citrama kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli. Neki od znakova predoziranja mogu biti: omaglica, nevoljno drhtanje, razdražljivost, epileptički napadaji, koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak, promjene ravnoteže tekućine i soli.

Ako ste zaboravili uzeti Citram
Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite uzimati lijek kao obično.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Citram
Nemojte prestati uzimati ovaj lijek samo zato što se osjećate bolje.
Važno je da nastavite uzimanje lijeka onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš liječnik.
Nakon što je liječenje završeno, dozu ovog lijeka je potrebno postupno smanjivati tijekom nekoliko
tjedana jer prestanak uzimanja ovog lijeka, osobito nagli, može uzrokovati simptome ustezanja (pogledajte dio 2. Upozorenja i mjere opreza).
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
ODMAH obavijestite svog liječnika ako primijetite neku od sljedećih nuspojava:
Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sustavu.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • ako se pojave otekline kože, jezika, usana ili lica, otežano disanje ili gutanje (simptomi alergijske reakcije) odmah se javite liječniku ili u najbližu bolnicu
 • ako imate vrućicu, razdražljivi ste, smeteni, osjećate drhtanje ili nagle kontrakcije mišića, to mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • otežano mokrenje
 • epileptički napadaji (pogledajte dio 2. Upozorenja i mjere opreza)
 • žutilo kože i bjeloočnica (znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa)
 • brz, nepravilan rad srca, nesvjestica koja može biti simptom po život opasnog stanja poznatog kao torsades de pointes
 • pomišljanje na samoozljeđivanje ili samoubojstvo (pogledajte dio 2. Upozorenja i mjere opreza).
 • jako krvarenje iz rodnice nedugo nakon porođaja (postpartalno krvarenje), pogledajte dio Trudnoća, dojenje i plodnost u dijelu 2. za više informacija.

Uz gore navedene, zabilježene su i sljedeće nuspojave:
Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • mučnina
 • glavobolja.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • začepljenost ili curenje nosa
 • smanjen ili pojačan apetit
 • tjeskoba, nemir, nenormalni snovi, poteškoće pri usnivanju, pospanost, omaglica, zijevanje, nevoljno drhtanje, osjećaj bockanja po koži
 • proljev, zatvor, povraćanje, suha usta
 • pojačano znojenje
 • bolovi u mišićima i zglobovima
 • poremećaji seksualne funkcije (odgođena ejakulacija, problemi s erekcijom, smanjen seksualni nagon, a žene mogu imati teškoća u postizanju orgazma)
 • umor, vrućica
 • povećana tjelesna težina.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • koprivnjača, osip, svrbež
 • škrgutanje zubima, uzrujanost, nervoza, napadi panike, smetenost
 • poremećaj spavanja, poremećaji okusa, nesvjestica
 • proširene zjenice, smetnje vida, zvonjava u ušima
 • gubitak kose
 • pojačano menstrualno krvarenje
 • poremećen menstrualni ciklus
 • smanjena tjelesna masa
 • ubrzan rad srca
 • oticanje ruku i nogu
 • krvarenje iz nosa.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • usporen rad srca.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • manija
 • smanjena razina natrija u krvi (očituje se simptomima kao što su mučnina, loše osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost)
 • omaglica kod ustajanja zbog niskog krvnog tlaka
 • odstupanja u testovima rada jetre (povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi)
 • poremećaji kretanja, nevoljni pokreti mišića
 • bolna erekcija
 • stvaranje modrica i smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija)
 • povećanje količine izlučene mokraće
 • istjecanje mlijeka iz dojki u muškaraca i žena koje ne doje
 • povećan rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji primaju lijek iz skupine lijekova kojoj pripada i escitalopram
 • promjene u srčanom ritmu (nazvane “produljenje QT intervala”, vide se praćenjem EKG- a koji mjeri električnu aktivnost srca)
 • motorni nemir
 • gubitak teka.
  U starijih bolesnika povećan je rizik od prijeloma kostiju.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Citram

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Citram sadrži
Djelatna tvar je escitalopram.
Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Drugi sastojci su:
Tabletna jezgra: celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; povidon; karmelozanatrij, umrežena; talk; magnezijev stearat.
Film ovojnica: hipromeloza; boja titanijev dioksid (E171); makrogol.

Kako Citram izgleda i sadržaj pakiranja
Bijela do gotovo bijela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta, promjera otprilike 7,4 mm,
s razdjelnom crtom koja razdvaja oznake „11“ i „36“ na jednoj strani i oznakom „10“ s druge strane.
28 (2×14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.,
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Similar Posts