Arthryl

Arthryl

Arthryl pripada kategoriji lijekova s protuupalnim i antireumatskim svojstvima. Ovaj preparat sadrži glukozamin, prirodnu tvar koja igra važnu ulogu u formiranju zglobne hrskavice. Koristi se za umanjenje blage do umjerene boli, ukočenosti i ograničene pokretljivosti koje se javljaju kod dugotrajne upale koljenog zgloba (osteoartritisa koljena). Važno je napomenuti da Arthryl nije preporučen za tretiranje akutne boli.

Prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, preporučuje se da zatražite savjet vašeg liječnika kako biste isključili druge moguće uzroke tegoba s koljenima koji bi mogli zahtijevati drugačiji tretman. Ako se stanje ne poboljša u roku od 2 do 3 mjeseca ili ako primijetite pogoršanje tijekom terapije, obavezno se obratite liječniku.

Uputa

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika
Arthryl 1500 mg prašak za oralnu otopinu
glukozaminsulfat
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2-3 mjeseca.

Što je Arthryl i za što se koristi

Arthryl se ubraja u skupinu lijekova s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem. Arthryl sadrži glukozamin, prirodnu tvar koja sudjeluje u izgradnji zglobne hrskavice. Arthryl se koristi za ublažavanje blage do umjerene boli, ukočenosti i ograničene pokretljivosti, koji se javljaju kod dugotrajne upale koljenog zgloba (osteoartritisa koljena). Arthryl nije indiciran za liječenje akutne boli. Prije primjene lijeka zatražite pregled Vašeg liječnika kako bi se isključili drugi uzroci Vaših tegoba s koljenima koje je potrebno liječiti na drugi način. Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje nakon 2 -3 mjeseca ili ako se osjećate lošije tijekom primjene lijeka.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Arthryl

Nemojte uzimati Arthryl:

 • Ako ste alergični (preosjetljivi) na glukozamin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • Ako ste alergični na morske plodove, jer se glukozamin dobiva iz morskih rakova.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Arthryl:

 • Kako bi se isključili uzroci Vaših tegoba s koljenima koje je potrebno drugačije liječiti.
 • Ako Vam razina šećera u krvi varira izvan normalnih granica (poremećaj tolerancije glukoze).
  U tom slučaju prije početka liječenja i povremeno tijekom liječenja Arthrylom potrebne su Vam češće kontrole razine šećera u krvi.
 • Ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom.
 • Ako patite od astme, jer se Vaši simptomi astme mogu pogoršati.
 • Ako ne podnosite neke šećere, jer lijek sadrži sorbitol.
 • Ako ste na dijeti s ograničenim unosom natrija, jer lijek sadrži natrij.

Djeca i adolescenti
Arthryl se ne preporučuje koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer u njih nije ispitana djelotvornost i sigurnost primjene lijeka.

Drugi lijekovi i Arthryl
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili ako biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Potreban je oprez ako se Arthryl uzima istodobno s drugim lijekovima, posebice:

 • nekim vrstama lijekova koji se primjenjuju za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol i fluindion). Djelovanje tih lijekova moglo bi biti pojačano kad se primjenjuju s glukozaminom. Stoga prilikom početka ili prekida liječenja glukozaminom treba pomno motriti bolesnike koji se liječe takvim kombinacijama lijekova.
 • tetraciklinskim antibioticima.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nema dovoljno podataka o sigurnosti primjene Arthryla tijekom trudnoće i dojenja da se isključi mogući štetan utjecaj na plod tijekom trudnoće i na dojenče tijekom dojenja. Arthryl se ne preporučuje uzimati u trudnoći, niti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ne očekuju se značajni učinci Arthryla na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ipak, preporučuje se oprez ukoliko osjećate glavobolju, pospanost, umor, vrtoglavicu ili smetnje vida. Arthryl sadrži aspartam, sorbitol i natrij

Aspartam
Ovaj lijek sadrži 2,5 mg aspartama u jednoj vrećici, što odgovara 0,63 mg/g vrećice. Aspartam je izvor fenilalanina. Može Vam naškoditi ako bolujete od fenilketonurije, rijetkog genetskog poremećaja kod kojeg dolazi do nakupljanja fenilalanina jer ga tijelo ne može ukloniti na odgovarajući način.

Sorbitol
Ovaj lijek sadrži sorbitol. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Natrij
Ovaj lijek sadrži 151 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj vrećici. To odgovara 7,5 % preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

Kako uzimati Arthryl

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene
Za primjenu kroz usta.

Odrasli: Preporučena doza je jedna vrećica praška za oralnu otopinu (1500 mg glukozaminsulfata) jednom dnevno. Otopite sadržaj jedne vrećice u čaši vode (250 ml) i popijte, najbolje uz obrok kako bi se spriječile moguće probavne tegobe koje lijek može kod nekih osoba izazvati. Arthryl nije namijenjen za liječenje iznenadne i jake (akutne) boli u koljenu. Ublažavanje blagih do umjerenih znakova dugotrajne upale koljenog zgloba (posebice ublažavanje boli u koljenu) se možda neće osjetiti dok ne prođe nekoliko tjedana liječenja, a ponekad i duže. Ako ublažavanje simptoma ne osjetite niti nakon 2-3 mjeseca neprekinutog liječenja, posavjetujte se s liječnikom o potrebi nastavka liječenja Arthrylom.

Primjena u djece i adolescenata
Arthryl se ne preporučuje koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer u njih nije ispitana djelotvornost i sigurnost primjene lijeka.

Stariji
Nije potrebna prilagodba doze u zdravih starijih osoba.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre
Ne mogu se dati preporuke za doziranje jer nisu provedena ispitivanja u takvih bolesnika.

Ako uzmete više Arthryla nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Arthryla nego što ste trebali, ne biste trebali osjetiti značajnije zdravstvene tegobe. Ipak, ako ih osjetite ili ste zabrinuti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
Ako ste zaboravili uzeti Arthryl
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadomjestili zaboravljenu dozu. Zaboravljenu dozu preskočite i nastavite uzimati Arthryl prema rasporedu.
Ako prestanete uzimati Arthryl
Posavjetujte se s liječnikom o trajanju i prekidu liječenja. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga. Prestanite uzimati Arthryl i ODMAH se obratite svom liječniku ili službi hitne medicinske pomoći ako se pojave teži znakovi alergijske reakcije (npr. oticanje usana, lica, jezika ili grla, poteškoće s gutanjem ili disanjem, osip ili urtike na koži).

Zabilježene su sljedeće nuspojave lijeka:
Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • bolovi u trbuhu, mučnina, vjetrovi, zatvor, proljev ili otežana probava;
 • glavobolja, pospanost, umor.
  Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
 • crvenilo, svrbež, osip na koži, eritem
  Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
 • alergijske reakcije, neodgovarajuća kontrola razine šećera u krvi u osoba koje boluju od šećerne bolesti, omaglica, nesanica, nepravilni ili ubrzani otkucaji srca, poremećaj vida, astma, pogoršanje znakova astme, povraćanje, gubitak kose, oticanje dubokih slojeva kože (angioedem), urtikarija, oticanje dijelova tijela (edem/periferni edem), povišena razina jetrenih enzima u krvi, žutica, porast razine šećera u krvi, porast krvnog tlaka, promjene u brzini zgrušavanja krvi, naleti crvenila.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Arthryl

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i vrećicama iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Arthryl sadrži
Djelatna tvar je glukozaminsulfat. Svaka vrećica sadrži 1500 mg glukozaminsulfata (kao 1884 mg glukozaminsulfata natrijevog klorida, što odgovara 1500 mg glukozaminsulfata i 384 mg natrijevog klorida). Pomoćne tvari su aspartam (E951), sorbitol (E420), bezvodna citratna kiselina, makrogol 4000.

Kako Arthryl izgleda i sadržaj pakiranja?
Arthryl je bijeli kristalni prašak za oralnu otopinu u vrećicama s jednom dozom praška. Svako pakiranje sadrži 4, 20 ili 30 vrećica s praškom, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Nositelj odobrenja:
Viatris Hrvatska d.o.o.
Koranska 2
10000 Zagreb
Proizvođač:
ROTTAPHARM Ltd.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15
Irska
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Similar Posts