Duphaston

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete didrogesteron
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

  • Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.
  • Ako imate dodatnih

Neurobion

Neurobion forte 100 mg/200 mg/0,2 mg obložene tablete
tiamin disulfid (vitamin B1 disulfid), piridoksinklorid (vitamin B6), cijanokobalamin (vitamin B12)
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

  • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je